आई आणि मामाचा मुलगा – Hot Marathi Stories

नमस्कार आई झवड्यानो लाज वाटात नाही का आई चे विचार करता सोडा मी पण सरल च होत पण जे झाल ते सांगतो

हि गोष्ट तेव्हा ची अहे जेव्हा मी ग्रॅज्युएशन संपून नोकरी शोधत होतो

मामा चा मुला च नुकती च इंजिनीअरिंग ऍडमिशन झाली होती अन कुशी मधे पेडे द्यायला म्हनून

आमचा घरी आला होता माझा आईच सांग राहिला आई छ नव माझा अरुणा वय ५५ एकदुम गुब गुबित भरीव गावती कट्टा आणि माझा निव्वळ शरीर 5.५. होती चिकना होता

झाल आसा पेडे आला आला अन आई बोली थांब अता कॉलेज सुरु होही पर्यंत. आई असा काय करेल वाटल न्हवता ४ दिवसात

झाल असा मी दिवस भर बाहेर असाचो आई आणि मामाच मुलगा २घे च घरी बाबा माझे आर्मी मधे होते

एक दिवस जेवत होतो आम्ही दोघे आई वाढत होती तेव्हा तिचं बॉल च अर्धा बघ दिसू लागले वाकली की आणि तो तेच बगत राहिला आई न नोटीस केले होते पण काय बोली नाही

एके दिवशी लाईट गेली होती आणि सगळी कडे अंधार पडला होता मी माझा खोलीत जोपाचो आणि मामा च मुलगा हॉल मधे आई तिचा रूम मधे

अंधार झला म्हणून मी बाहेर आलो तर आई मेणबत्ती लावण्यासाठी आली होती

तेवढ्यात मामा च मुलगा नाटक करू लागला मला भीती वाटत आहे एकटा नाही झोपणार आई पण त्याला बोली चिकू म्हणजे मी खोलीत जाऊन झोप. त्यानं कारण दिलं बेड छोटा आहे आई पण त्याला बोली बर ये माझा खोलीत माला ही आश्च्यकारकरीत्या झाली मला उद्या लवकर उठच होता झोपी गेलो

थोडा वेळानी लाईट आली मला जाग आली मी मुताला उठलो आई ने अंधार आहे म्हणून दार बंद केलं न्हवता मी सांगाव म्हणून गेलो तर पाहतोय काय

माझी जमीन सारखली

आई माझी ढोली ती तिचा पदर सरकला होता

भाऊ तिचा अंगावर हाथ ठेऊन नुस्त च पडला होता

थोडा वेळथांबून पाहत राहिलो आई च अंगावर चोळू लागला तो आई पण विरोध करत न्हवती झोपेत असेल वाटल, हळू हळू त्यानं आईच बोल वर हाथ ठेवला आई बोली कसा होतंय गप झोप की…!! अगावपणा नको करू २मिनिांनंतर तसाच चालु झाल आई उठली आणि त्याला

आई : बोली काय करत आहेस असा वय झालंय तुझ भवड्या ( मामा ) सांगून लग्न लाऊन देते

मामाच मुलगा : अत्या तू खूप मस्त आहेस ग करू देना थोड वर वरच

आई : कुत्र्या तुला मी काय वाटले उठ अणि निघ हितून नाही तर मी चिकू ल उठवेन

तो : नको माफ कर माला

आई : गप्प आई घाल आणि झोप

थोड्या वेळात मी मुतून आलो आणि येताना पाहिलं की

आई त्याला जवळ घेऊन सांगत होती चुकत आहे तुझ मी योग बाई न्हवे राजा

तो : एकदा करू दे

आई : काय करच नाही गापचुप झोप उद्या बोलू

असा करून आई त्याचा उलटा तोंड करून झोपली

तो मागुन तिला hug करू लागला आता आई पण काही बोलत नव्हती

त्याने आईचा पाठीला चाटू लागला

आई : ahhhh….!!! नको अरे

तो : ummmmmm..!!!!!

आई त्याचे कडे तोंड करून जागी झाली राजा किती छोटा होतास तू काय करतोस असा

तो : उठून आईला किस केला liplock

आई : डोळे नुसते मोठे झाले ummm.!!! pn विरोध नाही

उठून त्याने आईच ब्लाऊज कडला पण निमा च तो निघेना म्हणून वरून च चोळू लागला

आता विचार करा मराठी भरीव बाई चे बॉल कसे असतील आई हस्त होती आणि त्याला बोली थांब मी कडते काडला नंतर आई g एक बोल त्याचा हातात मावत नव्हता नुस्त चोखू लागला आई पण त्याला भरवत होती कर आराम मधे कर ahhhhhhh..!!! चाऊ नको हलकट आईग्..

This story आई आणि मामाचा मुलगा appeared first on new sex story dot com

Updated: May 15, 2023 — 11:03 pm