आई गेली माहेरी, पप्पा माझी गांड मारी

नमस्कार मंडळी,

आई माहेरी गेली असल्यामुळे आम्हाला म्हणजे पापा आणि मला झवण्यास रान मोकळे झाले होते. आतापर्यंत एक राऊंड झाला होता पण सेक्स करेल तेवढा थोडीच आहे कारण पूच्ची आणि लंड चे समाधान तर व्हायला पाहिजे ना..

या अगोदर काय काय झाले हे वाचण्यासाठी आई गेली माहेरी पापा माझी पूच्ची मारी यावर क्लिक करा.

आम्ही झवून झाल्यावर तसेच नागडे पडलो होतो इकडच्या तिकडच्या गप्पा मारत पण आम्ही दोघे ही तसे सेक्स भुकेलेच होतो त्यामुळे एकमेकांच्या शरिराबरोबर खेळायला लागलो.

पापा हळूच माझ्या स्तनाग्रे चिमटीत पकडत होते तर कधी पूर्ण स्तन दाबत होते त्यामुळे माझ्या तोंडातून सिस्कारी बाहेर पडायची तर कधी खाली माझ्या पिंकीला दमवायचे कधी दाना पिरघळात होते तर कधी एक दोन बोटे आत घालत होते यामुळे मी उत्तेजीत होत होते.

मी पण मग हळू हळू त्यांच्या उघड्या शरीरावर हाथ फिरवू लागले आणि त्यांचा लंड हातात घेवून त्याला हलवू लागले अगोदरच त्याने सलामी द्यायला सुरवात केली होती आणि आता तर त्याची तोफ च झाली होती. मघाशी blowjob दिला नव्हता म्हणून आता त्याला मी तोंडात घेवून lollypop सारखे चोखायला सुरवात केली.. पप्पा पण मनमुराद माझ्याकडुन चोखून घेत होते.

मी मस्त लंड चा ताव मारून झाल्यावर पपा ना खाली जोपवळे आणि त्यांच्या वर बसले.. लंड माझ्या puchi वर सेट करून हळू हळू आत घुसवू लागले… थोडीशी कळ जाणवत होती पण पुच्चीला सुटलेले पाणी त्याला वाट मोकळी करून देत होते त्यामुळे त्यांचा लंड पूर्ण आत घुसला तशी मी हळू हळू वर खाली होवू लागले.. पण पापा जरा विचारात दिसले म्हणून त्यांना विचारले तर ते बोलले..

पापा – राणी मला तुझी गांड मारायची आहे..

मी – नको खूप दुखेल पापा तुमचं हत्यार मोठे आहे.

पप्पा – काळजी करू नकोस मी हळू हळू करेन..

नाही नाही करून शेवटी पापा ने गांड मरायला तयार केले मला पण भीती वाटत होती..

त्यांनी मला डॉगी स्टाईल केले आणि घरातील तेल घेवून आले. पहिला बऱ्यापैकी तेल त्यांनी गांधीच्या भोकात सोडले आणि हळू हळू एक बोट घालू लागले. मला दुखत होते खूप पण सहन करू लागले त्या वेदना… एक बोट पूर्ण आत घालून बाहेर काढत होते नंतर त्यांनी दोन बोटे घातले ह्यावेळी जरा जास्त दुखले…

मी – पापा नको ना.. राहूदे गांड मारायची आत्ताच दोन बोटे जाताना दुखतयं खूप परत तुमचा लंड जाईल का..?

पापा – तू गप्प बस मी घालतो बरोबर… नाही दुखू देणार.

दोन बोटांच्या खेळ करून झाल्यावर ते लंड घालण्यास सज्ज झाले.. आणि त्यांचा सूपारा माझ्या भोकावर ठेवला आणि आत घालू लागले तुम्हाला सांगते नको वाटत होते… दुसऱ्या क्षणी कसलाही विचार ना करता पूर्ण लंड आत घुसवला… माझे डोळे पांढरे पडले.. मला अंधारून आले.. डोळ्यात पाणी आले.. “पप्पा मेले मी काढा ते बाहेर….. इवलेसे माझे भोक त्यात हे तुमचे हत्यार मला मारून टाकेल…” पण पप्पा काही ऐकतील असे वाटत नव्हते त्यांनी दणके द्यायला चालूच केले. त्यांच्या प्रत्येक दांक्याला मला चंद्र तारे सूर्य दिसत होते पण पप्पा ना त्याची काही एक पडले नव्हते ते सुरूच होते…

सुरवातीला त्रास होतो आणि नंतर मजा येते हे धांदांत खोटे आहे. Pucchi पाणी सोडते पण गांड नाही त्यामुळे मला दुखणे हे वाढतच होते त्यात पापा काही थांबत नव्हते.. आग झाली होती खाली… तब्बल पंधरा मिनिटे पापा माझी गांड मारत होते… शेवटी त्यांनी त्यांचा माल सोडला आणि शांत झाले… लगेच मी तिथून बाथरूम गाठले आणि मोठ्या बादलीत थंड पाणी घेतले आणि त्यात अवगडून बसले आणि थंड पाण्यात गांड ठेवली.. परत काही मी मारून घेणार नाही हे मनाशी ठरवले..

Insta – sayalip108

Roleplay story लिहावे म्हणते जसे की आई – मुलगा, आजी – नातू, नवऱ्यासोबत thrersome, सासू – जावई, सासरे – सून किंवा कोणत्या मालिकेतील पात्राची स्टोरी.

खास तुमच्यासाठी रात्री जागून ही स्टोरी लिहिली आहे. गणपती मुळे टाईम भेटेणा..

Roleplay साठी कोण तयार असेल तर सांगा आपण मिळून erotic chat karun कंप्लीट करू पण त्या वेळेचे छोटेसे मूल्य द्यावे लागेल कारण तुम्हाला ही त्या erotic chat मधून pleasure milel.. इच्छा असेल त्यांनी masg करावा.

This story आई गेली माहेरी, पप्पा माझी गांड मारी appeared first on new sex story dot com

Updated: August 13, 2023 — 12:32 am