ऑनलाईन नवरा बायको – Hot Marathi Stories

नमस्कार,

जसे की मी मागच्या भागात सांगितले होते की रोल प्ले सेक्स करूयात.

राहुल ( बदललेले नाव ) त्याचे नाव ज्याच्याशी मी ऑनलाईन सेक्स केला. तो नवरा मी बायको. त्यासाठी त्याने माझ्या वेळेचे मूल्य दिले होते तेही दोनदा त्यापैकी एक कथा आज दुसरी उद्या पोस्ट करेन.

कथा,

राहुल माझी वाट बघत बेडरूम मध्ये बसला होता मी सगळी कामं उरकून बेडरूम मध्ये गेले.

राहुल – राणी किती वेळ मला तडफवतेस?

मी – अहो काम तर आवरायला पाहिजे ना? एकदा काम आवरले का रात्र आपलीच आहे… असे म्हणून मी त्याच्या मिठीत गेले आणि त्याला किस करू लागले. ते ही माझे ओठ घेवून मस्तपैकी चोखत होते. मी त्यांचे केस कुरवाळत बेधुंद किस करत होते.

त्ये थांबून माझे गाल, कपाळ माझी मान चाटायला लागले… aaaah ky मस्त वाटत होते ना…. मीपण मग त्याचे शर्ट आणि बनियान काढून त्याचे पिळदार शरीर चाटू लागले… मला त्यांचे कडक शरीर मस्त आवडायचे.. हे सगळे चालू असताना त्यांनी blouse kadhun bra ची पट्टी काढली आणि माझे बॉल दाबू लागले..

एका हातात मावेना म्हणून दोन्ही हातानी दाबू लागले हळूच निप्पल तोंडात घेत होते.. आणि चावत होते तसा माझ्या तोंडातून आवाज निघायचं.. नंतर ते तोंडात घ्यायला लागले पण जाईना म्हणून मीच दोन्ही हातानी माझा एक उरोज त्यांच्या तोंडात कोंबला तसे ते चोखू ही लागले आणि चावू पण लागले..

मी हळूच माझे बोट त्यांच्या बेंबीत घालत होते तसे ते हलत होते कारण त्यांना गुदगुल्या होत होत्या. त्यांना थांबवून मी जिभेने त्यांची बेंबी चाटू लागले तर मला खाली कडक लागले ते होते त्यांचे हत्यार… चैन ओढून बाहेर काढले तसा तो बाहेर आला पण त्यांनी पँट च काढून त्याला मोकळा केले. आणि माझ्या तोंडात घुसवू लागले पण मोठा असल्याने जात नव्हता म्हणून त्यांनी डोके दाबून आत घुसवला जो पूर्ण नर्ड्यात शिरला.. मी नुसते oooo uuuuuu करत होते…

माझी पूच्ची खाली पाझरत होती ते त्यांनी माझ्या हालचालीवरून ओळखले म्हणून मला थांबवून नागडे केले आणि pucchi चाटायला लागले तर त्यांना मी खाली झोपवून, ६९ झाले.. आता ते माझी पूच्ची चाटत होते तर मी त्यांचा लंड चोखत होते… खूप वेळ चोखून झाल्यावर माझी पूच्ची खूप पाणी सोडत होती पण ते सर्व गिळत होते..

आता त्यांनी थांबवून मला वर बसायला सांगितले.. तसे मी लंड धरून आत घालण्याचा प्रयत्न करतच होते तर त्यांनी मला धरून जोरात लंड वर बसवले तसे मी ओरडले च…

२ मिन मला कळायचं बंद झाले म्हणून त्यांना किस करू लागले ते पण माझे बॉल दाबू लागले.. जरा वेळाने मग मी हळू हळू वर खाली होवू लागले.. कधी रगडत होते.. आता दुखणे पण कमी झाले होते आणि मजा पण येत होती… आता मी जोरात उड्य मारत होते तसे माझे बॉल वर खाली नाचत होते… ते त्यांना धरून पिळत होते…

आता मला त्यांनी कुत्री केले आणि मला हाताने आत घालायला सांगितले. मीपण लगेच लंड आत सारून घेतला आणि त्यांना दणके द्याला लावले. ते माझे केस ओढून बैल गाडी हाकतात तसे हकू लागले म्हणजे माझी pucchi मारू लागले… मी पण जोरात ओरडत हाना जोरात…. फडा माझी पूच्ची… झवा… aaaaaaa नुसती ओरडत होती…

खूप वेळ बैल गाडा hakun झाल्यवर त्यांनी मला जोपवाले आणि माझ्या वर आले आणि वरून आता दणके द्यायला चालू केले… मला current खुप आला होता.. माझी पुच्चीत लाव्हा उठला होता… जोरात ओरडत होती नुसती… झवाड्या हान की जोरात… लाव तुझं जोर… फाड माझी pucchi…. झव जोरात. aaaaaaa. ये झावड्या दे दणके जोरात….. असे नुसते ओरडत होती बघा मी…… आता त्यांची पण वेळ आली होती गळायची आणि मी तर दोनवेळा झडले होते….

त्यांनी लंड बाहेर काढून तोंडाजवळ आणला आणि त्यांचा फवारा माझ्या तोंडात सोडला आणि मला चाटून साफ करायला सांगितले.. मी पाहिला त्यांचे अमृत पिले आणि त्यांचा लंड चाटून साफ केला….

कसे वाटले ऑनलाईन नवरा बायको? तुम्हाला ही करायचे आहे ना तुमचे पाणी काढायचे आहे ना तर मला insta var msg करा पण त्याचे मूल्य द्यावे लागेल…

Insta – sayalip108

This story ऑनलाईन नवरा बायको appeared first on new sex story dot com

Updated: August 4, 2023 — 12:23 am