ऑफिस पार्टी नंतर ची मजा भाग 1

हॅलो मित्रानो

मी प्रीती, मी माझ्या ऑफिस पार्टी नंतर मित्रा बरोबर केलेली मजा सांगणार आहे.

मी नवीनच IT Company जॉईन केली होती, आणि IT Company ची मजाच वेगळी असते हा मला कंपनीत गेल्यावर कळलं. एकदम मस्त मोठ्या बिल्डींग्स, मोठे गार्डन वगरे सगळंच मस्त. आणि Friday च्या पार्ट्या आल्याचं. माझी आजची स्टोरी पण पार्टी नंतर ची आम्ही केलेली मजेची च आहे

मी पहिल्यांदाच ऑफसा च्या पार्टी ला जाणार होते. पार्टी ला जायचा म्हणून मी खूप जास्त आनदंडात होते कारण माझी ती पहिलीच पार्टी होती. आम्ही सगळे सगळं काम लवकर उरकून घरी गेलो. आणि आवरून संध्याकाली पार्टी च्या लोकेशन वर सगळल्यानी ८ वाजता यायचा असं ठरलं. सगळ्या पोरींनीं काळा वन पीस घालायचा आणि पोरांनी काळा शर्ट असं नियोजन होत. माझी पहिलीच पार्टी असल्याने मी एकदम टाईम वर ८ ला पोचले. पण बाकी सगळे टीम ८:३० पर्यंत आले.

सगळे एकत्र आत मध्ये गेल्यावर मला तर पहिल्यांदा खूप भीती वाटली. कारण मी असाल हॉटेल कधी पहिलाच नव्हतं. आत मध्ये सगळे एकदम मस्त होत. खूप साऱ्या पोरी पोर मस्त आवरून आले होत. पोरींच्या उघड्या मांड्या मस्त दिसत होत्या. काहींचे मोठे स्तन. पोरांची नुसती मजा होती. जिकडे बघावं तिकडे सगळे मस्त मस्त पोर होती. काही पोरी पण मस्त हातात बेअर ची बाटली घेऊन त्याची मजा घेत होते. मी पहिल्यांदाच असं काही सगळं बघत होते पण काही वेळानी माझी भीती कमी झाली. आमच्या टेबलं वर पण हळू हळू ड्रिंक्स यायला सुरु झाल्या. आणि सगळे टीम वाले हळू हळू बॉटल्स रिकाम्या होऊ लागल्या. मी फॅक्ट जुस घेतला होता.

थोडया वेळानी आम्ही सगळे डान्स करायला गेलो. मस्त मोठ्या आवाजात गाणी सुरु होते. खूप जास्त मजा येत होती डान्स ला. आणि डान्स मध्ये सगळे जण कपल डान्स करत होते आणि मी बघत बसले होते. माझ्या १ का टीम मधल्या मित्राने मला डान्स ला बोलावलं आणि मला पण डान्स करायला खूप मजा आली. डान्स आणि जेवण करायला खूप वेळ झाला होता रात्री चे १२ वाजले असल्यामुळं तो मित्र मला घरी सोडायला येणार होता त्याच्या गाडी मध्ये मी बसले आणि मग आम्ही घरी यायला निघालो. गाडी मध्ये तो माझ्या शी flirting करायला लागला. जस कि तू खूप सुंदर दिसते आणि तुला हा ड्रेस खूपच मस्त दिसतोय. त्याच्या डोळ्या मध्ये मला गर्मी दिसत होती. मी पण खूप दिवसापासून सेक्स केला नव्हता. मी पण गरम च होते आणि कपल डान्स बघून आजून गरम झाले होते. थोड्या वेळात आम्ही माझ्या रूम जवळ पोचलो. खूप उशीर झाल्या असल्यामूळ मी त्याला बोलले राहतोस का माझ्या रूम वर असं बोलताच तो लगेच तयार झाला

त्याला मी रूम मध्ये घेऊन गेले रूम आणि थोड्या वेळ आम्ही बसलो. थोडया वेळानी तो माझ्या जवळ येऊ लागला. आणि त्याने त्याचा हात माझ्या थोड्या उघड्या असणाऱ्या मांड्यानवर ठेवला. आणि हळूच चिंमटया काढला मला कळून चुकला कि हा गरम आहे. तशी मी हि थोडी गरम होते पण मुलगी असल्याने मी जास्त दाखवू शकले नाही. पण मी त्याला ठरवले पण नाही करम मला हि थोडं मजा पाहिजे होती. मी काही बोलत नाही म्हंटल्यावर त्यांनी त्याचा हात माझ्या खानद्या वर ठेवला नई हळूच माझ्या मानेला किस करू लागला आता मात्र मला हि राहवत नव्हता. मग मी पण त्याला मिठी मारली मी मिठी मारल्यावर तो आणखीनच गरम झाला आणि त्यांनी मला त्याच्या घट्ट मिठीत घेतला. आणि मग त्याची त्याचा मोर्चा माझ्या ओठांकडे वळवला आणि तो माझे ओठांवर त्याचे ओठ रगडु लागला. मी तर माझे भान हारपूण त्याला किस करत होते आणि तो हि.

पुढे कशी मजा केली हा मी पुसच्या भागात सांगेनच. तो पर्यंत हि स्टोरी कशी वाटली ते नक्की सांगा
इन्स्टा: pritilove396

This story ऑफिस पार्टी नंतर ची मजा भाग 1 appeared first on new sex story dot com

Updated: August 1, 2023 — 12:20 am