घरमालकीन तशी जोरदार – भाग 2

तर मागील भागात तुम्ही वाचलं की आमच्यात काय काय झालं आता पुढे सुरुवात करूया जास्त वेळ न घालवता

त्यावेळी मी तिला वरती रूम वर झवली आणि ती खाली निघून गेली आणि आमचं रोज बोलन सुरू असायचं पण ती कपडे वाळत घालायला वर आली की मी तिला जिन्यात दाबत बसायचो किंवा मग पँटीत हात टाकून गाऊन खालून वर करून बसायचो आणि कधी साडी नेसली असेल तर मला साईड ने पदरात हाथ घालून बॉल दाबन लै आवडायचं आणि असेच 6 दिवस गेले आणि ती 3 दिवस गावाला गेली पण तसा फोन वगैरे सुरू होता आणि येताना तिने मला फोन केला की मी उद्या येतीये वगैरे

मी म्हणलं चला परत सुरू झालं आता आपलं ही अली म्हणजे आणि तिने येता येता सेटिंग फिरवली घरी की ह्यांना इकडे बोलावून घ्या जराजमीन घेतलीये नाविन तिची मोजमापनी करा आणि 3 दिवसाने हिचा नवरा गावाला निघाला पण तिने आल्यावर मला हा अर्धाच मॅटर सांगितलं होतं की नवीन जमीन घेतली होती आणि हे गावाला जाणार आहेत पण खरा शॉट तर वेगळंच केला होता हिने की बरोबर गावची जत्रा असताना हा डाव टाकला होता याचाच अर्थ असा होता की 2 दिवस हिच्या घरातले सगळे जाणार पण घरावर भेंडेकरू असल्याने त्यांचं पाणी व्यवस्था हिच्याकडे दिली आणि नवरा सुद्धा गावी ही एकटीच असणार होती

दिवस उजाडला आणि ती वर अली आणि बोलली की दिवसा घरी येऊ नको समोरचे वगैरे बघतात तू रात्रीचा ये मी हो म्हणलं आणि किस करत डावा बॉल दाबला आणि जाताना विचारलं काय घालू रात्री मी म्हणलं की साडी पण आत निकर ब्रा प्रकार नसावा आणि मी रात्रीची वाट पाहू लागलो आणि मी जेवण केले आणि 11 ला खाली निघालो आणि तिच्या घरावर हलकं नॉक केलं तिने दार उघडच सोडलं होत आणि मी आत घुसलो आणि कडी लावून घेतली मी तिला आवाज देत किचन पर्यंत गेलो तेच तिने तिथं धप्पा देत

ती :- अहो कशी दिसतेय मी?

मी घाबरलो आणि तिला बघतच राहिलो तिने शालू घातला होता छान असा नवीन आणि केस मस्त मोकळे सोडलेलं घट्ट बसलेला ब्लाउज आणि नेहमी नॉर्मल साडी नेसणारी आज चक्क कमरेच्या खाली साडी नेसून तीच अंग दाखवत होती आणि हलका मेकअप करून समोरून म्हणली की

ती :- अहो, कुठे हरवलाय?

मी :- अअअअ कुठे नाही, असला माल कडक दिसतोय

ती :- शालू लग्नातला आहे आज स्पेशल तुमच्यासाठी नेसलाय

मी :- आज वेळच वेळ आहे

ती :- आजची रात्र आणि उद्याचे 1 वाजेपर्यंतच कारण सासू सासरे फक्त नैवेद्य ठेऊन परत येणारेत तोवर किमान प्रेग्नंट च चान्स फायनल कराच

मी हो म्हणत तिच्या पदर वरूनच तिचे दोन्ही बॉल धरले आणि तिला दाबतच अंगावर ओढली आणि जोरजोरात दाबून किस करू लागलो आणि एक हात चड्डीत घातला आणि पुच्चीत बोट आतबाहेर सुरू केलं आणि मला आता तिची गर्मी येत होती आणि तिने ओली होण्यास सुरुवात केली आणि मी हात बाहेर काढून पहिला पूर्ण बोट बरबटलेल्या स्थितीत होती आणि माझ्याकडे पाहून लाजली आणि आम्ही बेड वर बसलो आणि तीने लाईट बंद केले आणि हलके लॅम्पस लावले आणि मी तिला खाली झोपवून तिच्या पुच्चीत परत बोट टाकून जोरजोरात करू लागलो ह्या वेळेस तीच पाणी निसरल एकदा आणि ती कण्हत झडली आणि मला धरून स्वतःच ओढू लागली आणि कपडे फाडून काढू लागली

मी पण फाडु दिले आणि तिचा पदर कडेला टाकून ब्लाउज च एक एक हुक काढलं आणि तिचे बॉल मोकळे केले चोखत चोखत तिची पुचितला बोट काढून दाना रगडु लागलो ती हेलपाटे करत होती विव्हळत होती आणि तिला उचलून घेऊन पूर्ण नागडी केली आणि तिच्या बोच्यावर चापट मारू मारू लाल केली आणि तिला राहवलं नाही आणि तिथंच मुतली आणि लाजेने चूर होऊन ती बेड वर बसली आणि छातीला चावत माझ्या पोटावरुन खाली लंड हलवत त्याला पुसला मग तिने त्याला तोंडात भरला आणि तीच मोकळं केस मी बांधून धरलं आणि घपघाप दाबत होतो डोकं आणि मी 5 मिन चोखून घेऊन तिला बेड वर ढकलली आणि कपड्याने पुच्ची साफ करून तिला फाकवले आणि मध्ये जाऊन झोपून चाटु लागलो

ती वर खाली करत होती मी चोखत होतो ती आता परमोच्च क्षणावर होती आणि 5 मिन ने मला पाय देऊन लांब केलं आणि साहेब आत घाला आज तुमचं बाळ भलेही दुसर्याला बाप मानेल पण सध्या मला शांत करा असलं कधी कोणी चाटल नव्हतं ना कधी मला इतकं सुख त्यांनी कधी दिल… या आणि घाला लवकर

मी हे असलं बोलणं ऐकून लंडवर हात मारला आणि तिने एकदा लाळ गाळत तोंडाने मस्त ओला केला आणि परत उताणी पडली आणि पाय फाकवले आणि मी लंड रगडु लागलो वर खाली आणि तिला पाहिलं आणि मनात विचार आला की त्यावेळी हळू घातला आज जोरात घातला तर

आणि मी माझी सगळी ताकत एकवटून तिच्या पुच्चीवर वर खाली रगडत असताना तिने डोळे बंद करून ओठ चावत होती आणि बेडशीट ओढत होती आणि मी वेळ पाहून सेट झालो आणि रपकन एकच दणक्यात अख्खा लंड आत घुसवला आणि ह्या अचानक धक्क्याने तिचे डोळे मोठे झाले आणि माझ्यावर नखांची ओरबाडी झाली आणि ती लै मोठयाने ओरडली आईईईईईईईईईईईई दुखलं रे लै दुखलं आआहहहहहाहहहह्हाआःहहह कोंबला का नालायका इतकं दुखतंय ते आता

आणि मी झटके देऊ लागलो आणि पहिला शॉट 5-7 मिन मध्ये काढला आणि पुच्चीत च लंड ठेऊन पडलो आणि सगळा चीक बहरत बाहेर आला आणि बेडशीट ओल झालं त्यात मी आता पाणी पिऊन आलो आणि परत अर्ध्यातासाने हिने उठुन बोलत बोलत माझा लंड चोळत जागा केला आणि मी तिला परत ओढून एक बाजूला केली आणि झोपवलं मागून पुच्चीत टाकला आणि हळू घाल म्हणली आता आणि हळूच घालून झवू लागलो तिचे बॉल पकडले आणि बराच वेळ दणके देत देत अर्ध्या पाऊण तासात बऱ्याच पोसिशन बदलत असताना तिचे सुरीले आवाज ऐकत मी तिला ठोकठोक ठोकली आणि परत तिच्या पुच्चीत सुटलो आणि रात्री तसेच झोपलो

सकाळी उठुन ती उठली होती आणि अंघोळीला गेली होती परतत तिथं जाउन तिला वर पाय करून एकसाथ अंघोळ करत झवली होती आणि आता मी 10 ला ऑफिस ला जायला निघालो

परत जास्त झवायला चान्स मिळला नाही पण दाबदाबी रोज मिळायची पुच्चीत बोट टाकणं किसिंग रोज व्हायकच असेच दिवसा मागून दिवस गेले आणि तब्बल 2 महिन्याने मला तिने सांगितलं की आजच देवाला जातेय मी म्हणलं का काय झालं आता तर ती म्हणली की दिवस गेलेत मला आई झाले मी जगाला न दिसलेला त्याचा बाप तू आणि हे त्याचे जगासमोरचे बाप तू जे मला दिलयस एवढा विश्वास मी जो तुझ्यावर टाकला तो कारणी लागला तू माझा विश्वास कामवलास आणि मला खूप मोठी देणगी दिलीस तुझे आभारी आहे

आणि मी तिथे अजून 6 महिने काढून मी दुसरीकडे न जाता परत घराकडे नोकरी मिळाली सुदैवाने आणि तिला कधी भेटणं झालं नाही तेवढं एकदाच तीच बाळ पाहिलं म्हणजे आमचं बाळ पाहिलं आणि परत तिच्या आयुष्यात तिला काही त्रास नको आपला म्हणून कधीच गेलो नाही

क्रमशः

आपला रिस्पॉन्स कळवा आणि कोणालाही काही बोलायचं असल्यास खालील मेल किंवा इंस्टा वर संपर्क करा आपल बोलणं विश्वासाने घेतलं जाईल

Mail :- [email protected]

Insta :- storybysumedh

This story घरमालकीन तशी जोरदार – भाग 2 appeared first on new sex story dot com

Updated: November 19, 2023 — 2:10 am