जून ते सोनं भाग 10

मित्रानो सगळ्या वाचकांचे मि आभारी आहे कमी वेळात मला तुम्ही भरभरून प्रेम दिलात माझी कथा सगळ्यांना खुप आवडली

कथेला सुरवात करतो.

” ह्यांना चांगलं रागाडता येईल. खुप मोठे आहे हांडे तुमचे, एकदम मस्त शेप आहे हड्यांचा रगडायला मजा येईल ” मि त्यांचे बोचे दाबत बोललो.

लगेच काकूंच्या स स स अ अ आई… ग. ग. ग. निघाल पण काकू काही हलल्या नाही तशाच वाकून राहिल्या. त्या हलल्या नाही ही माझ्यासाठी एक मेजवानीच होती.

त्याचा फायदा घेत मी लंड त्यांच्या गांडीवर घासायला सुरवात केली. लंड मि त्यांच्या गांडीमध्ये सेट केला आणि दोन्ही हातानी बोचे दाबत मि लंड घासू लागलो. मला काकूंसोबत असा करताना खुप मजा येत होती.

” आह आह.. आई ग.. सश्श ” काकूंच्या तोंडून निघालं

” काकू जरा खाली वाका ना ” मि म्हणालो. माझा हात मि बोच्यावरून कमरेवर ठेवला. त्यांच्या नागड्या कमरेवर हात ठेवताच काकूंच्या अंगावर काटा आला.

” आई ग.. ऐक ना काका बाहेर आहेत आत येतील कधीपण ” काकू मला म्हणाल्या.

मि काकूंना सोडलं स्वतः मागे झालो. तश्या काकू सरळ झाल्या आणि माझ्या कडे तोंड करून उभ्या झाल्या.

काकूंचा चेहरा एकदम सेक्सी दिसत होता. त्यांना मि जे करत होत ते आवडत होत हे त्यांच्या चेहऱ्यावरून दिसलं.

” तू बाहेर जा ” त्या माझ्या कडे बघत म्हणाल्या.

” का बाहेर जाऊ, मि काय केल? ” मि काकूंना विचारलं

” तुला नाही माहित तू काय करत होतास ” त्या म्हणाल्या

” मला नाही माहित? तुम्हाला माहीतय तर तुम्हीच सांगा. ” मि त्यांच्याकडे बघत म्हणालो.

” हट नालायक.. मला सांगायला सांगतोस तू काय करत होतास माझ्या मागे उभा राहून ” काकू लाजत म्हणाल्या.

” तुम्हाला माहिती आहे ना, मि काय करत होतो. मला तर नाही माहित म्हणून तुम्हाला विचारलं ” मि म्हणालो.

” हो का त्या दिवसापासून खुपच चावट झाला आहेस तू ” काकू म्हणाल्या.

” काय चावट पणा केला सांगा, आणि कोणत्या दिवसाचा बोलताय तुम्ही ” मि मुद्दाम बोललो.

” तुला सगळं माहित आहे पण तू नाटक करतोय, खुप हुशार आणि चावट आहेस तू ” त्या म्हणाल्या.

” ये कल्पना अगं चहा देणार आहेस कि नाही ” काकांनी आवाज दिला

” जा बाहेर मि आलेच ” काकूंनी मला बाहेर बाथवाल मि पण गप बाहेर आलो काका आत येतीलं ह्या भीतीने

” काय रे काय करत होतास? बोलला का तू कल्पनासोबत ” काकांनी मला हळूच विचारलं.

” नाही काका काकू काम करत होत्या म्ह्णून नाही जमलं पण मि नक्की विचारेलं काळजी नका करू तुम्ही.

” काय हो किती घाई.. येत होते ना चहा घेऊन ” काकू चाचा ट्रे खाली ठेवत बोलल्या.

” नाही असच ” काका घाबरत बोलले.

” घे ” काकूंनी मला चहा दिला

” काकू मि तर आंब्याचा रस मागितला होता तुम्ही चहा देताय ” मि मुद्दाम त्यांना म्हणालो.

” हो का? मि मघाशी तेच शोधत होते. फ्रिज मध्ये तू आला तेव्हा. तू पण तर मदत करत होतास मागून शोधण्यात पण नंतर तू घेला मला नाही भेटले म्हणून चहा केला.. सध्या चहाच पि आंब्याच्या रसाच नंतर बघू ” काकू म्हणाल्या आणि हळूच हसल्या.

” म्हणजे ह्याने तुला काही नाही विचारलं?. ” काका म्हणाले.

” अहो काका मि म्हणालो ना काकू बीजी होत्या फ्रिज मध्ये वाकून काहीतरी शोधण्यात आणि मि त्यांच्या मागून लागलो होतो म्हणून मला आठवलं नाही. ” मि म्हणालो

” मागून लागला कशाला? काका म्हणाले

” अहो मि बोलले ना तो मदत करत होता मला शोधण्यात त्यात लागला मला मागून. ” काकू बोलल्या माझ्या कडे बघितलं आणि मला डोळा मारला.

काकूंकडून असा एक्सपेक्ट केल न्हवत.

” काका मि नुसतं मागून लागलो न्हवतो त्या सोबत मि तुमच्या हड्याना दाबत आणि चोळत पण होतो हो कि नाही काकू ” मि काकूंना कडे बघत बोललो.

” काय करत होतास? आणि कोणत्या हड्यान बद्दल बोलतोस ” काका आश्चर्याने माझ्या कडे बघत बोलले.

” अहो तो आपल्या पितळच्या हड्याबद्दल बोलतोय. ते किती नीट आहेत ते तोहाताने चोळत बघत होता. ” काकू काकांना म्हणाल्या.

” हो काका काकूंनी त्यांच्या हांड्याना खुप मस्त ठेवलं मला खुप आवडलं त्यांना चोळताना, दाबताना आणि सर्वात जास्त मला मजा येत होती जेव्हा मि माझा ताठलेला हंड्यावर घासत होतो तेव्हा. काकू तुम्हाला आली का हो मजा? ” मि काकूंना म्हणालो

” मजा आली का? म्हणून काय विचारतोस मि तर फिदाच झाले तुझ्या ताठलेल्यावर ज्या प्रकारे तू घासत होता सोबत दाबत आणि कॉलत होतास आह काय सांगू, एकदम मस्त वाटत होत आता पण वाटतंय तू घासतोय आणि चोळतोय ” काकू मला म्हणाल्या आणि त्यांनी चक्क गाड डाव्या बाजूने बाहेर कडून मला दाखवली.

मित्रानो सध्या मि इथेच थांबतो मला कळवा तुम्हाला हा भाग कसा वाटला ते

[email protected]
[email protected]

This story जून ते सोनं भाग 10 appeared first on new sex story dot com

Updated: June 13, 2023 — 11:32 pm