जून ते सोनं भाग 13

नमस्कार मित्रानो तुम्हाला माझी कथा खुप आवडली. तुमचे मेल वाचून मला खुप आनंद झाला त्या साठी सगळ्या वाचकांचे मनापासून आभार

झाला मग पुढे काय झालं ते सांगतो

जसं तुम्ही मागच्या भागात वाचलं मि आणि काकू फोन वर बोलत होतो आणि ते हळू हळू चावट बोलण्यावर फिरलं होतो आता पुढे

काकू :- अगोदर नह्व्त पण त्या दिवसापासून ते दोघे जसे बोलत होते आणि मजा घेत होते तेव्हपासून आवडायला लागलं.. घरी आल्यावर सारखं त्यांचेच शब्ध आणि तेच डोळ्यासमोर येत होत आणि तू पण येत होतास डोळ्या समोर

मि :- फक्त मि कि, ज्याला तुम्ही हातात घेऊन हलवत होता तो पण.

काकू :- खरं सांगायचं तर तो पण आठवत होता. असा कधी झालं नाही माझ्या सोबत.

मि :- वा मग काय केल हो तुम्ही

काकू :- काही नाही फक्त आठवत होते बस अजून काय करणार

मि :- अहो तेच जे तुम्ही थेटर मध्ये करत होता. खरं सांगा काकू तुम्ही तुमच्या पुच्चीत बोट टाकत होता ना त्यांना बघून

काकू :- तु बोलतोस बरोबर आहे पण हे घरी होते मग नाही जमलं. त्या दिवशी त्यामध्ये बघून राहवलं नाही म्हणून मला माझी बोट घालावी लागली.

मि :- काकू, काका तुमच्यावर रोज चढत असतील ना पहिले

काकू :- इश्श काही पण काय विचारतो

मि :- अहो काकू सांगा ना प्लस

काकू :- मला लाज वाटते

मि :- सांगा ना काकू प्लस मला

काकू :- असा रोज नाही करायचे. आमचं एकत्र कुटुंब होत तर आम्हाला रात्रीच वेळ मिळायचा.

मि :- काकू मग आवाज होत असतील ना तुमच्या कडून त्या दोघां सारखे

काकू :- ये नाही हा, आम्ही तसले काही आवाज करत नसायचो, कसले आवाज काढत होते ते दोघे ह्यांचा मूड झाला कि हे सरळ साडी वर करायचे आणि सुरु व्ह्याचे. नंतर नंतर कमी झालं मुलं झाल्यामुळे.

मि :- काय काकु मजा अलीतर आवाज पण येतील ना

काकू :- हो का तुला बरं माहिती रे. तू पण घेतली वाटत मजा त्याच्या सारखी?

मि :- काकू आता तुमच्याशी कशाला खोटं बोलू.. मि पण मारली आहे तशी मजा..

काकू :- काय बोलतोस.. तुझ्या चेहऱ्यावरून नाही वाटत तू इतका नालायक अशील

मि :- काकू ह्यात काय नालायक पणा. आणि हे काय चेहऱ्यावर तोडीच लिहिलं असत.. कि मि किती जणी सोबत केल ते

काकू :- हो ना. मला सांग तू किती जणी सोबत केलीस तसली मजा..

मि :- तसली म्हणजे कोणती काकू?

काकू :- ते दोघे करत होते तसली

मि :- का म्हणजे तुम्ही नाही केलीत का?

काकू :- अरे तुला म्हणाले ना मि आमच्या वेळेस असाल काही नाही करायचे.. आमच्या वेळेस तर नवऱ्याचं तोंड पण लग्न अगोदर बघायला नाही मिळायचं आणि आता तर नवऱ्याचं तोंड सोडा नवऱ्याचा ते पण बघायला मिळत लग्न अगोदर

मि :- नुसतं बघत नाही तर काकू त्याला तोंडात घेऊन त्याची चव पण घेतात

काकू :- हो ना. ते जाऊदे तू सांग ना कोना सोबत केलीस मजा

मि :- भरपूर जणी सोबत, म्हणजे माझ्या मित्राच्या आई सोबत, माझ्या शेजारी राहणाऱ्या काकू सोबत, माझ्या ऑफिसआधल्या हाऊस कीपिंग बाई सोबत, घरकामवाली सोबत..

काकू :- काय बोलतोस, तुझ्या मित्रांच्या आई सोबत, शेजारच्या काकू सोबत. पण ह्या सगळ्या तर तुझ्या पेक्षा वयाने मोट्या आहेत. आणि तू त्यांच्या सोबत

मि :- हो काकू तुम्ही बरोबर ओळखलं. मला जास्त वयाच्या बायका खुप आवडतात. त्यांच्यासोबत करायला खुप मजा येते, तुम्ही त्यामुळंच बोलणं पण ऐकलं असेल ना कि त्याला पण ती बाईच आवडली जि त्याच्या आईच्या वयाची होती..

काकू :- हो रे. पण का बरं तुम्हा मुलांना जास्त वयस्कर बायका आवडतात

मि :- काकू त्या एकदम भरलेल्या असतात आणि जास्त मजा देतात. सर्वात महत्वाचं त्यांचे मिस्टर त्यांना वेळ देत नाही प्रेम करत नाही, आणि ह्या वयात त्यांना सेक्स ची जास्त आवड असते. ह्या वयात बाईला जास्त कंट सुटतो. त्यांची पुच्चीला जास्तच खाज सुटायला लागते आणि ती खाज त्यांच्या नवऱ्याने कडून नाही होत म्हणून त्या बायका पण आमच्या सारख्या पोरांनाचं पकडतात

काकू :- हो का खुपच माहित आहे तुला, पण एकदम खरं बोललास, त्यात त्यांची पण चुकी नसते ना त्यांच्या नवऱ्याची. ते बिचारे आपल्या कुटुंबासाठी राबत असतात त्यामुळे ते जास्त वेळ नाही देऊ शकत. बरं ते जाऊदे मला सांग भरलेल्या म्हणजे काय आणि जरा डिटेल मधे सांग कि तू कशा प्रकारे मजा केली ते

मि :- वा तुम्हाला पण मजा यायला अलगली वाटत ऐकायला

काकू :- हो रे सांग ना

मि :- भरलेले म्हणजे काकू त्या मस्त पैकी शरीराने भक्कम त्यांचे बॉल एकदम मस्त अशे मोठे जे त्यांच्या पदरातून स्पष्ट दिसतात, ब्लॉउज दांडात घट्ट बसलेला असतो, पोट थोडं सुटलेले, कंबर मोठी, आणि त्याला शोभेल अशी त्यांची जाड गांड जि बाहेर आलेली चालताना मस्त अशी हलणारी जिला बघून आमच्या सारख्या तरुण मुलांचा काय म्हणताऱ्याचा पण लंड उठला पाहिजे. जशी तुमची आहे काकू, काकांनी जास्त गांड मारली दिसतेय तुमची म्हणून तर इतकी मोठी झाली आहे

काकू :- ईश्श काही पण हा तुझं.. ह्यांनी कधीच माझ्या गांडीला.. ईश्श.. हाट पण नाही लावला आणि तू म्हणतोस तिला मारली.. काय ही पान हा.. ते बसून बसून मोठी झाली असेल.. पुढे बोल

मि :- काय बोलता काकू? काकांनी तुमची गांड मारली नाही. काय मि जर असतो तर तुमची गांडच रोज मारली असती पुच्चीला ऐवजी.

काकु :- काय म्हणालास गाढवा.

मि :- अहो ते चुकून निघालं.. पण खरं काकू मला जास्त गांड मारायला खुप आवडत वयस्कर बायकांची. एकदम नरम गांडीला ज्वेहा फटके बसतात हा हा काय मजा येते काकू

काकू :- हो का, अजून

मि :- मि सगळ्या प्रकारची मजा केली. त्यांच्या सोबत खुप मनापासून त्यांनी मला सात दिली. जसं तो मुलगा त्या बाईला किस करत होता तिच्या ओठावर तसा मि पण त्यांना किस केल ओठावर, मानेवर सगळ्या शरीरावर, जसा तो मुलगा त्या बाईचे दूध पीत होता तसं मि त्या सगळ्यांचे दूध प्यालो.. खरंच खुपचा चविष्ट होते त्यांचे दूध., त्यांचे बॉल चोखण्यात खुप मजा यायची. ते नरम नरम बॉल दाबायला आणि तोंडात घेऊन चोखण्याची वेगळी मजा असते आणि त्यात त्यांचे ते मोठाले बॉल जे तोंडात काय एका हातात पण नाही मावत त्यांना चोखत चोखत दबनं आह हा..

काकू :- हो का

मि :- बॉल चोकून मन भरलं कि मग हळू हळू खाली सरकायचं आणि जीभ त्यांच्या त्या जाड पोटावर फिरवायची

काकू :- आई.. ग.. गुदगुल्या नसतील का होत त्यांना

मि :- काकू जेव्हा ती बाई सेक्सच्या नशेत असते ना मग तिला गुदगुल्या पोटावर नाही तिच्या पुच्चीत होतात. त्यांच्या बेंबीत जीभ टाकून मस्त पैकी चाटायची.. मग तशीच जीभ खाली नेत त्यांच्या केसाळ पुच्चीवर ठेवायची.. त्यांच्या केसांच्या जंगलात हरवलेली पुच्चीला शोधायला खुप मजा येते. त्यात काहीच दाना आहे मोटा असतो त्याला छेडायला खुपच मजा येते. तो दाना असा तोंडात पकडून चोकला कि बाईच पाणी निघालंच पाहिजे.. दाना दातात पकडून हळूच चावाला कि बाई लगेच स्वतःच हाताने डोकं पुच्चीवर दाबून धरते.

काकू :- आई ग.. आह क.. पण का रे

मि :- कारण काकू त्या बाईच पाणी जवळ आलेला असत. मग दाना सोडायचा आणि जीभ तिच्या भोकात घालायची आणि तीच चीक जेभेने काढून चाटायचं.. आह काय ती आंबट तुरट चव.. ते चीक प्यायाला खुप मस्त वाटत मला

काकू :- कशाला सोडलेस दाना. गळाले असते ना.. आणि काय रे तुला खरंच आवडत ते पाणी

मि :- काय म्हणालात काकू, गळल्या असत्या कोण तुम्ही का?

काकू :- ननं.. मि नाही.. तीच जिचा तू पकडला होतास

मि :- अच्छा मला वाटल तुम्हीला काढायचं होत तुमचं चीक

काकू :- हाट नालायक..

मि :- हो का.. मि नालायक.. हो काकू मला खुप आवडत ते चीक, जीभ टाकून पुच्चीला झवायची.. मि तर त्यांचं असच करून 2 ते 3 वेळेस पाणी काढतोच मगच

काकू :- मगच म्हणजे

मि :- मगच त्यांना मि माझा लंड चोखायला लावतो.

काकू :- काय म्हणजे त्यांना सुध्दा आवडतो कि काय चोकयला तुझा

मि :- हो आता आवडतो पण सुरवातीला त्या नाही म्हणायच्या पण मि त्यांना जबरदस्ती करून लंड कोंबयचो तोंडात आणि त्यांना चोकयला लावायचो.. तेव्हाच तर त्या शिकल्या चोखायला आता एकदम एक्स्पर्ट झाल्यात. जर कधी त्यांचा मूड झाला कि बोलावतात मला त्यांच्या वर चढायला.. मग काय पाहिलं ते स्वतःहून तोंडात घेतात माझा आमी पाणी काढतात पितात मगच माझ्या कडून त्यांची पुच्चीला चाटून घेतात मगच झवून घेतात

काकू :- काय म्हणजे तू अजून पण त्यांच्या सोबत करतोस

मि :- हो

काकू :- कसा जमवतात रे त्या म्हणजे तू त्यांच्या घरी कि बाहेर

मि :- त्यांच्या घरीच

काकू :- काय, त्यांच्या घरातले काही नाही म्हणत

मि :- म्हणजे काकू जेव्हा घरी कोण नसेल तर

काकू :- अच्छा, म्हणजे तू खुपच रसिका दिसतोस ह्यात

मि :- हो म्हणून तर मला त्या बोलावतात, आणि त्याचा नाही तर कधी कधी त्या त्यांच्या मैत्रिणीं किंवा रेलॅटिव्हला सुध्दा माझ्या कडे पाठवतात

काकू :- काय बोलतोस.. वा मजा आहे मग तुझी, आणि का नाही पाठवणार जर तू इतका रसिक असणार तर कोणी पण तयार होईलच ना

मि :- हो ना ते तर आहेच.. पण आता माझा तयार झाला त्याच काय काकू

काकू :- काय

मि :- अहो माझा लंड तुम्ही उठवलात आता त्याला कसा शांत करू..

काकू :- हो का लबाडा.. कर ना जसा त्या दिवशी करत होतास.. हलवून

मि :- हो मस्त आयडिया, पण काकू एक प्रॉब्लेम आहे

काकू :- काय

मि :- त्या दिवशी तुम्ही हलवत होता. मग येतायबका मला मदत करायला

काकू :- ईश्श.. नालायक आहेच एक नंबरचा तूच करत बस

मि :- आणि तुम्ही काय करणार

काकू :- मला कशाला

मि :- का तुमची नाही तापली का, मग तुम्ही पान करा तुमच्या बोटाने.. आणि मि करतो माझ्या हाताने शांत

काकू :- इइश्श.. एक नंबर चा चावट आहेस. चाल नंतर बोलते काका येतंय वाटत

मि :- हो चालेल

आम्ही दोघांनी फोन ठेवला तसं मि लगेच बाथरूम मध्ये गेलो आणि लंडला हलवून शांत केल

मित्रानो हा भाग कसा वाटलं मला नक्की कळवा तो पर्यंत मि राजा घेतो

This story जून ते सोनं भाग 13 appeared first on new sex story dot com

Updated: May 3, 2023 — 10:51 pm