जून ते सोनं भाग 3

मि आपल्या समोर माझ्या कथेचा पुढचा भाग सादर करत आहे.
कथेचा पूर्ण आनंद घ्यायचा असेल तर दोन्ही भाग वाचा मग हा भाग वाचून आनंद घ्या आणि तुमची प्रतिक्रिया नक्की कळवा

” ठीक आहे तू बोलतोस ते पण बरोबर आहे.. जास्त कोणी दिसत नाही आजूबाजूला.. ” असा म्हणत ति बाई तिच्या जागेवरून उठली आणि खाली बसून त्या मुलाच्या लंडला दोन्ही हातात पकडून हळू लागली

” किती मस्त आहे रे तुझा लंड… तुझ्या काकापेक्षा पण मोठा आणि जाड आहे हा… माझा येईल मला ह्याला पुच्चीत घ्यायला ” ति बाई त्याच्याकडे बघत बोलली.

” अगं काकू तोंडातला घेऊन बघ ना.. त्याची चव पण तुला आवडेल ” तो तिचे डोकं लंडावर दाबत तिला बोलला.

तसं त्या बाईने स्वक्तच तोंड उघडलं आणि त्याचा लंड तोंडातला घेऊन चोखू लागली.. मला हे सगळं मूवीच्या प्रकाशात स्पस्ट दिसत होत.. प्रकाश बरोबर त्यांच्या वर पडत असल्यामुळे सपाट दिसत होत. आणि ते माझ्या जवळच्याच सीटवर बसल्या मुळे आणखी स्पस्ट दिसत होत..

त्यांचे हे असले चाळे बघून आणि ऐकून माझा पण लंड ताठला. मि पण लंडला पॅन्टवरूनच चोळू लागलो.

” आअह… स… एकदम मस्त काकू.. काय लंड चोखतेस ग काकू तू… कुठून शीकलीस असा लंड चोखायला.. काका रोज देतात वाटत तुझ्या तोंडात दिवसातून एकदातरी आणि पाणी काढत असतील तुझ्या तोंडातच.. म्हणूनचा इतक्या चांगल्या प्रकारे लंड चोखतेस एकदम एखाद्या रांडे सारखं… घे अजून
आत घे… पूर्णच्या पूर्ण घे ना लंड आत… मस्त. अअअअ स… एकदमच मःत वाटतंय मला… खुप मजा येते… ” तो मुलगा त्या बाईच डोकं पकडून लवड्यावर दाबत बोलला.

त्या बाईने लंड तोंडातून काढला आणि त्याचा कडे बघत बोलली

” काकांना नाही रे आवडत… हे सगळं तोंडात घेणं.. पाणी पाजणं.. पण माझी खुप इच्छा होती… असा उसासारखा लंड
चोखायची आणि त्याचा रस प्यायची ”

” हो का… मग घे ना… जितका चोखायचा तेवढा चोख.. मला पण तुझ्या तोंडातला द्यायला खुप मस्त वाटतंय… किती रसाने भरले आहेत हे आंबे.. काकांना रस पण प्यायला आवडत नाही वाटतंय. ”

” आऊच… दाब रे… तुला जेवढे दाबायचे तेवढे दाब… आणि रस प्यायाचा असेल तर पी सुध्दा.. तुझ्या काकांनी नाही जास्त पिला आहे रस.. तू माझ्या आंब्याचा रस पी.. मि तुझ्या उसाचा रस चाखते.. मला पण बघू दे कसा लागतो तो लंडाचा रस ” ति बाई बोलून परत त्याचा लंड चोखू लागली

” अअअह अअअअ… हा हा हा आ आ आ….. काकू… आजून चोख ग… जोर जोरात तोंड हलवा.. हा कर असच कर… जिभेने पण चाट आणि गोट्याला पण गे ना तोंडात.. माझं पाणी येणार आहे.. माझ्या उसाचा रस निघणार आहे.. ऊस तोंडातच राहू दे.. आणखी चोख ऊस.. रस आला ग.. छिनाल.. गे माझ्या उसाचा रस पी.. ” त्या मुलाने त्याबाईच डोकं लंडावर दाबून धरलं..

इकडे माझा लंड पण ताठ झाला होता मी लंडाला पॅन्ट वरूनच चोळत होतो… बाजूला बसेल्या काकूं ची पण हालत माझा
सरखीच झाली असणार कारण आम्ही दोघे पण त्या दोघांना कडेच पाहत होतो.

त्या मुलाने त्या बाईच डोकं सोडलं.. तसं तिने तोंड बाजूला करून थुंकली.. आणि तोंड पदराने पुसत ति जागेवर बसली..

” काय रे.. माझा जीव घ्यायाचा होता का तुला, इतक्या जोरात दाबवून धरलं तोंड मला स्वास पण घेता येत न्हवता.. ” ति बाई बोलली.

” सॉरी ग काकू.. तू इतक्या मजेणे लंड चोखत होती तर मला राहवलं नाही.. सांग तुला कसा वाटला माझा ऊस आणि त्याचा रस आवडला का? ” तो बोलला.

” एकदम मस्त.. आणि खुप मस्त चव वाटली तुझ्या रसाची.. आज पहिल्यादा मि कोणाचं तरी चीक तोंडातला घेतलं.. आणि चाखल.. एकदम मस्त मलाईचा होती रे तुझी.. तुला कसा वाटल माझ्या कडून चोखून घेऊन. म्हणजे आज पाहिल्यांदाचा मि लंड तोंडातला घेऊन चोखला ना म्हणून विचारते ” त्या बाईने त्याला विचारलं.

” एकदम भारी.. वाटलं.. असा कोणी न्हवता चोखला होता आज पर्यंत माझा लंड.. माझ्या छावीणेपण असा न्हवता घेतला तोंडातला जसा तू घेत होती.. मला असा वाटत होत. जसं तू रोज लंड खात असशील.. इतक्या मजेणे घेत होतीस तोंडात. ” तो मुलगा तिला बोलला

मित्रांनो सध्या इतकाच.. पुढे काय झालं ते नंतर तो पर्यंत तुम्ही मला कंमेंट करून सांगा कि तुम्हांला कशी वाटली कथा.

[email protected]
[email protected]

This story जून ते सोनं भाग 3 appeared first on new sex story dot com

Updated: July 9, 2023 — 11:58 pm