जून ते सोनं भाग 7

मित्रांनो मि माझ्या कथेचा पुढचा भाग सादर करत आहे. तुम्ही मला कळवा तुम्हाला कसा वाटल ते मग सुरु करतो कथा

मी घरी पोहचलो… तरी पण माझा डोक्यात तेच चालू होत… मुलगा कश्या प्रकारे त्या बाईसोबत मजा घेत होता त्याच्यामुळेच काकुनी माझा लंड हलवाला.

ह्या सगळ्यात माझा लंड पुन्हा ताठला मि हलवून शांत झालो.

काही दिवस मि काकांनकडे गेलो नाही. मला भीती वाटत होती कि काकू मला रागावतील.. मि त्यांच्या कडे गेलो नाही म्हणून काकांनी स्वतःहून मला कॉल केला.

” काय रे सँडी. काय झालं तू येत नाही घरी,? ”

” काही नाही काका, ते काम जास्त आहे म्हणून नाही जमलं ” मि सांगितल

” अच्च कर.. काकू विचारात होती म्हणून कॉल केला.. ” काका मला बोलले.

काकाच्या आवाजावरून मला वाटत न्हवत कि त्यांना काकूंनी काही सांगितलं असेल.

” असा होय.. आणि काही बोलल्या का? ” मि मुद्दाम म्हणालो.

” नाही अजून काही नाही,, हा आज घरी यायला सांगितलं आहे काही तरी स्पेशल बनवलं त्यासाठी ” काका बोलले.

” ओके मि सुटल्यावर येतो काका ” मि त्यांना सांगून कॉल कट केला.

म्हणजे काकू माझ्यावर रागावल्या नाही. म्हणून मि खुश झालो. संध्याकाळी ऑफिस मधून डायरेक्ट मि काकांच्या खरी पोहचलो

मला थोडा घाबरल्यासारखा होत होतं माहित नाही का पण. मी बेल वाजवली… कोणीच नाही आलं दर उघडायला म्हणून मि पून्हा बेल वाजवणार तेवड्यात काकांनी दरवाजा उघडला
माल दारात भागून ते खुश झाले आणि मला आत येण्यासाठी बोलले काकांनी दरवाजा लावत काकूंना आवाज दिला
झालं.

” कल्पना सँडी आलाय ” ताशा काकू काही मिनिटाच बाहेर आल्या. मला बघत बोलल्या

” आज वेळ मिळाला वाटत तुला? इतके दिवस का नाही आलास? ”

मि काकूंकडे बघत बोललो.

” थोडं जास्त काम होत म्हणून नाही जमलं ”

मला काकूंच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसत होता. म्हणजे काकू माझ्यावर रागावल्या नाहीत म्हणून मीपण रिलॅक्स झालो

” तू आलास कि बरं वाटत मला, इतके दिवस नाही आला ” काकू माझ्या समोर बसत बोलल्या.

मि आणि काका आजूबाजूला बसलो.

” आम्हाला मूवी दाखवून तू आलास नाही आम्हाला वाटलं कि तुला नाही आवडल आमच्या सोबत मूवी बघायला ” काका मला म्हणाले.

” असं काय बोलता काका मला का नाही आवडणार तुमच्या सोबत मूवी बघायला. आणि मीच तुम्हाला घेऊन गेलो होतो जबरदस्तीने मूवी बघायला ” मि काकांना बोललो

” नाही तसं म्हणजे माझ्या सारख्या वयस्कर बाईसोबत म्हणजे आमच्या सोबत मूवी बघायला आवडली नसणार म्हणूनच तू नंतर आलाच नाही इकडे ” काकू बोलल्या

” असा काही नाही काकू मला खुप आवडलं तुमच्या सोबत मूवी बघायला तुम्हाला आवडली का मूवी? ” मि काकूंना कडे बघत विचारलं.

” मला तर खुप आवडली ” काका म्हणाले

” आणि तुम्हाला काकू ” मि काकूंना विचारलं.

” कोणता मूवी? ” काकू म्हणाल्या
” अगं असा काय करतेस.. सोबतच बघितलं ना मूवी ” काकांनी विचारला.

” तू भागात होता ति कि? ” काकूंनी माझ्या कडे बघत मला विचारलं.

मला कळलं काकू कोणत्या मूवी बद्दल बोलताय मिबोन खूश झालो

” हो काकू तुम्ही आणि मि बघत होतो तोच कसा होता? ” मि विचारलं.

हो मूवी एकदम मस्त होता मला बरोबर दिसत न्हवता… पण ऐकायला बरोबर येत होत. त्यामुळेचा कळलं कि मुवी किती मस्त आहे ती.. अशी मूवी मि कधीच बघितली न्हवती आणि ऐकली सुद्धा न्हवती ” काकू म्हणाल्या.

त्यांच्या चेहऱ्यावरची चमकिणे. मला कळलं काकूंनी किती एन्जॉय आणि मिस् केली मूवी

” बरोबर दिसत न्हवंत म्हणजे काकू? मला तर एकदम स्पस्ट दिसत होत, मला वाटल तुम्हाला पण स्पष्ट दिसत असे, म्हुणुन तर तुम्ही एकदम टक लावून बघत होत्या ” मी त्यांना विचारलं

अरे दिसत होत पण… इतका नाही जेवढ तुला दिसत होत… कारण तू जवळ होतास आिण मी थोडी
लांब म्हणून मला नाही दिसलं हा पण आवाज एकदम स्पष्ट येते होते… त्यावरून वाटत होत ते किती एन्जॉय करताय ” काकू बोलल्या

” हो आणि तुम्ही पण एन्जॉय केलात ” मि म्हणालो

” हो जसं तू केलास नाही, मला दिसत होत तू कसा एन्जॉय करत होतास, दिसत काय म्हणते मि, तर पूर्ण अनुभवलं आहे ” काकू बोलल्या आणि लाजल्या.

आम्ही दोघे त्या दिवशी केलेल्या मजेबद्दल बोलत होतो आम्ही विसरलो कि काका पण आहेत आमच्या जवळच

” तुम्ही बरोबर बोलताय मला तर खुप मजा आली पण जास्त मजा तेव्हा आली जेव्हा तुम्ही स्वतःहून त्याला हाताळल आणि मला सुध्दा हातालायला दिल ” मि काकूंच्या बॉल कडे बघत माझा हात लंडावर ठेऊन त्याला गोंजारू लागलो..

आता आम्ही दोघे डबल मिनिंग मध्ये बोलत होतो.

काकूचं माझ्या हाताकडे गेलं त्या बघू लागल्या मि काय करतो आहे. मला आता कळलं काकू ला पण सेक्सची भूक असेल
आणि ती भूक त्यादिवशा पासून लागली होती.. आता त्याना ती मीटवायची होती.. मला सुध्दा त्याची भूक लागली होती खुप दिवस उपवास घडला होता.

मला एका वयःकर ४०-४५ वयाच्या गावठी बाईला झवायचं होत आणि ती गावठी माल कोणी दुसरं नसून काकू असेल असं मला वाटू लागलं म्हाणून मी पण त्यांनाच पटवायचा ठरवलं.

मला मािहत होत जास्त मेहनत नाही करावी लागणार त्यांना
पटवायला कारण त्या अगोदरच पाटल्या होत्या माझा लंड हलवला तेव्हाच. आता पण त्या माझा लंडाकडे बघत आहेत

” मला पण तेव्हाच जास्त मजा आली जेव्हा तुझ्या मूवीला हाताळल आणि तू माझ्या ” काकू पुढे बोलणार तेवड्यात काका बोलले

” अरे काय चाललय कल्पना ”

” सॉरी हा.. ” काकू बोलल्या

” अहो काका आम्ही मूवी.. ” मला पण काकांनी अर्धवट थांबावंत बोलले

” हो मला काळा तुम्ही मूवी बद्दल बोलताय पण मला पान विचारा ना ”

आम्ही हसायला लागलो.

” याचा तुम्ही सांगा काका तुम्हाला कशी वाटली ” मि म्हणालो

” मला आवडली पण हे माझ्या मशीन मुळे तोड मला नीट ऐकायला मिळत न्हवत.. मला तिला पकडून ऐकावं लागत होत.. आता पण तुम्हीबलाय बोलत होता ते नीट ऐकू येत न्हवत.. ” काका म्हणाले

मि आणि काकू एक मेकांनकडे बघू लागलो.

सध्या मि थांबतो कथा कशी वाटली मला कळवा अजून पुढे खुप मजा आहे तुमच्या कॉमनेट्स णे कळवा

This story जून ते सोनं भाग 7 appeared first on new sex story dot com

Updated: June 24, 2023 — 11:43 pm