जून ते सोनं भाग 9

मित्रानो सगळ्या वाचकांचे मि आभारी आहे कमी वेळात मला तुम्ही भरभरून प्रेम दिलात माझी कथा सगळ्यांना खुप आवडली

कथेला सुरवात करतो

” तुम्ही खरं बोलताय ना? तर मग मी काकूं ना सम. झवतो… आणि राजी करतो तुम्हांला गावी जान्याची परवानगो देण्यासाठी. ”

” हो रे मि खरंच बोलतो.. तू समजव ना कल्पनाला ” काका मला म्हणाले.

मि तसा उठलो आणि किचन कडे जातं काकांना म्हणालो

” बगतो प्रयत्न करून ” असा म्हणून मि उठलं आणि आत किचन मध्ये गेलो

आत पोहचलो बघतो तर काकू फ्रिज मध्ये वाकून काहीतरी शोधत होत्या वाकून शोधत असल्यामुळे काकूंची भरलेली गांड मला दिसली. ह्या अगोदर मि कधीच काकूंनकडे ह्या नजरेने बघितलं न्हवत म्हणून मला कळलं नाही कि काकू ह्या वयात इतक्या भारी असतील

काकूच वय 56-60 पर्यंत असेल, दिसायला सावळ्या पण शरीराने त्या भरलेल्या होत्या. त्त्यांचे बॉल मोठे होते. त्यात आणखी भर टाकलि ति त्यांच्या गांडीने त्यांची गांड एकदम भरलेली कमरेपासून बाहेर आलेली आणि तशीच निमल्टि होत खाली मांड्यामध्ये संपणारी. एकदम गावठी भारलेला माल ह्या वयात सुध्दा त्यांचं हे रूप भागून कोणाचाही लंड उभा राहील अशा होत्या कल्पना काकू

मि आज पर्यंत माझ्या खाली झोपवलेल्या बायकांचं वय जेमतेम 40-42 पर्यंत, मला ह्याच किंवा ह्याच्या पेकदा वयस्कर बायकांना झवायला खुप आवडत. आणि आज पर्यंत मि काकूंच्या वयाच्या बाईला अजूनपर्यंत माझ्या खाली झोपवली न्हवती.

काकूंसोबत बाहेर चावट बोलणं झाल्यामुळे माझा लंड अगोदरच ताठला होता. काकू माझ्या समोर अश्या वाकून त्यांची भरलेली गांड माझ्या समोर केली त्यामुळे लंड आणखीच जोराने गुरगुरायला लागला. मि काकूंची गांड बघून लंडला चोळत आत त्यांच्या जवळ गेलो
मि त्यांच्या मागे जाऊन त्या काय करताय बघायला लागलो, मि मुद्दाम माझा कडक झालेला लंड काकूंच्या गांडीला हळूच टच केला

आह काय मस्त वाटल मला आणि माझ्या ताठलेल्या लंडाला

त्यांच्या गांडीला माझ्या ताठलेल्या लंडाचा टच झाला तस त्या डचकून एकदम सरळ उभ्या होऊन त्यांनी मागे बघितलं.

” अरे तू आहे किती घाबरले मी असा चोरासारखा का आलास आत? काही पाहिजे का तुला? ” काकूंनी मला विचारलं

” काही नाही सहजच आलो तुम्हाला बघायला ” मि म्हणालो

” काय मला बघायला का? मला बघितलं नाही का या आधी ” त्या म्हणाल्या

” तसं नाही ह्या आधी खुप वेळा बघितल तुम्हाला पण जसं आता बघतो तस नाही बघितल ” मि म्हणालो आणि माझा लंड मि पॅन्ट मध्ये ऍडजेस्ट करायला हात माझ्या ताठलेल्या लंडावर ठेवला

काकूंची नजर माझ्या हातावर गेली त्यांनी माझा ताठलेला लंड पहिला त्यांचं तोंड उघड झालं माझा लंड बघून

” आता कसा बघतोय मग ” काकू म्हणाल्या

” मूवी नंतर तुमच्या वेगळेच बदल आलेत ते बघतोय ” मि म्हणालो.

” कोणते बदल? ” काकूंनी विचारलं.

” बाहेर बोलताना झाले ते, बदल. खरं सांगू ते बदल मला खुप आवडले ” मि लंड चोळत म्हणालो.

” हो का? दिसतंय किती आवडले ते बदल ” काकू डोळ्यांनी मला इशारा करत बोलल्या.

” तुम्हाला पण दिसला का बदल? आवडला? ” मि आता लंड त्यांच्या समोर मुठीत पकडून बोललो.

” आई ग…. खुपच आवडला मला पण तू नाही सांगितला माझ्यातला बदल तुझ्यातला कळला ” त्या मला बोलल्या.

” ज्या प्रकारे तुम्ही तुमचा आंबा दाखवत होत्या मघाशी, हाताने ज्या प्रकारे ऍकशन करून धाकवत होता जसं मोवीत तुम्ही पकडून हलवत होता तो बदल. ” मि सांगितल

” ईश्श.. नालायक आहेस तू ” काकू म्हणाल्या आणि त्या पुन्हा फ्रिज मध्ये शोधायला लागल्या. ह्या वेळी काकू आणखी तोड्या वकल्या. मला वाटल त्या मला बोलावताय ये आणि टाक माझ्या गांडीतून.

मि त्यांचा मागे गेलो आणि चिकटलो. माझा लंड त्यांच्या गांडीच्या मधोमध टेकवला

” स स स.. आ ” काकूंच्या तोंडून निघालं

” काय करताय काकू? मि विचारलं.

” स स.. मी ते ना आलं शोधतेय चहात टाकायला ” काकूं मला बोलल्या मला त्यांच्या आवाजात आणि शरीरातं कंप जाणवला. माझ्या ताठलेल्या लँडमुळे त्यांच्या आवाजात आणि शरीरात कंप निर्मल झाला असावा

माझा लंड त्यांच्या बोच्याला झाल्यानंतर काकू मला काहीच नाही बोलल्या त्यामुळे माझी हिम्मत थोडी वाढली मि माझे दोन्ही हात त्यांच्या कमरेवर ठेऊन लंडला आणखी दाब देऊन गांडीवर दाबत बोललो

” मिळतंय का? एक काम करा काकू थोडा अजून वाकून शोधा? नीट शोधता येईल तुम्हाला मला पण चांगला ”

” काय चांगलं ” काकू तशाच शोधतं म्हणाल्या.

मि माझे हात कमरेवरून त्यांच्या दोन्ही बोच्यावर ठेवत म्हणालो.

” ह्यांना चांगलं रागाडता येईल. खुप मोठे आहेत हांडे तुमचे, एकदम मस्त शेप आहे हँड्यांचा रगडायला मजा येईल ” मि त्यांचे बोचे दाबत बोललो.

मित्रानो पुढे काय झालं ते नंतर
हा भाग कसा वाटला मला कळवा
[email protected]
[email protected]

This story जून ते सोनं भाग 9 appeared first on new sex story dot com

Updated: June 14, 2023 — 11:33 pm