दीदीची ईच्छा – माझ्याकडुन झवुन घेण्याची १

सर्व चावट मित्र – मैत्रीणींना सौमित्रचा नमस्कार!!!!
कसे आहात सगळे? मजेत ना!! असणारच!!!!!
झवाझवीच्या कथा वाचुन मज्जा तर येणारच ना!!
बर असो.
आज मी आपल्या मनोरंजनासाठी एक नवीन कथा घेऊन आलोय, जी माझ्यासोबत घडलेली सत्यघटना आहे, ती आपल्याला नक्कीच आवडेल मित्रांनो.!!

ही घटना सधारण २ वर्षापुर्वीची आहे. जेव्हा मी माझे इंजिनियरींग पुर्ण करुन चांगल्या जाँबच्या शोधात होतो. त्यामुळे जास्तवेळ घरातच असे. डिसेंबर महीना होता, तेंव्हा माझी मोठी बहीण लग्न झालेली, जी माझ्या पेक्षा ४ वर्षांनी मोठी आहे, १ वर्षापुर्वी तिच लग्न झाले ल आहे. तिच्या सोबत घडलेली घटना आहे.

माझ्यापेक्षा दोन मोठ्या बहीणी आहेत ज्यांची लग्नं झालेली आहेत, सगळ्यात मोठी मधु, तिला दोन मुलं आहेत. दुसरी कावेरी ( बदललेली नावं ) जीच १ वर्षा पुर्वी लग्न झालेल आहे. मी तिला दीदी म्हणुनच बोलत
असतो. तिचं आणी माझ लहानपणापासूनच खुपच जमतं, मी एकटा भाऊ असल्यामुळे दोघेही खुप प्रेम करतात माझ्यावर!!

कावेरी दिसायला खुपच सुंदर, ऊंची ५.५ इंच, फिगर ३२-२८-३४ यावरून तुंम्हाला अंदाज आला असेलच किती हाँट व सेक्सी फिगर असेल!! सिंहकटी कंबर असल्याने चालताना तिच्या गांडीचे गोळे वरखाली होत असत!! आणी तीचे ३२ चे बाँल पण चालताना वरखाली होत आसतात!!

पण मी आजपर्यंत अस वेगळ्या नजरेने कधी दीदीकडे
पाहील नव्हत. आंम्ही दोघ खुप मस्ती, धमाल करायचो,
एकमेकांच्या अंगाशी झोंबाझोबी करायचो, आंम्ही वैय क्तीक गोष्टी म्हणजे गर्लफ्रेंड, बाँयफ्रेंड बध्दल देखील एकमेकांना सांगायचो. आम्ही कायम आमच्या खोलीत
एकाच बेडवर झोपायचो.

दिवाळी झाल्यानंतर आईला कावेरी दीदीचा फोन आला की ती उद्या घरी येतेय ८ दिवसांसाठी. हे ऐकुन आंम्ही सर्वजण खुश झालो होतो, खुप दिवसांनी दीदी घरी येणार होती. आईने तर तिच्या आवडीचे जे काही आहे ते बनवायला तयारीपण सुरू केली.

मग दुसर्या दिवशी मी दीदीला आणायला कार घेउन स्टेशनवर पोहोचलो. दीदी नुकतीच गाडीतून बँग घेउन
उतरली होती. मी तिच्या जवळ जाताच दीदीने मला अय्या सौमित्र!! असे म्हणत मला घट्ट मिठी मारली
अन मीही तिला आनंदाने मिठी मारली.

मग मी तिची बँग घेउन कारमध्ये ठेवली. दीदी माझ्या
शेजारीच पुढच्या सिटवर बसलेली होती. मग आंम्ही
एकमेकांशी गप्पा मारत घरी पोहोचलो होतो. दुपारचे
१२ वाजलेले होते. आई खुप खुश होती घरात येताच
दीदीने आईला मिठी मारली दोघींच्याही डोळ्यातुन आश्रू वहात होते. बाबा आँफिसला गेलेले होते.

मग दीदी फ्रेश होऊन आल्यावर आंम्ही सर्व जेवायला बसलो. आईने तिच्या आवडीच सर्व बनवलेले होते. मग आम्ही गप्पा मारत मस्त जेवणावर ताव मारला. मग मी माझ्या रुममध्ये जाउन आराम करत पडलो होतो. दीदी
व आई किचनमध्ये आवारा आवर करत होत्या.

थोड्याच वेळाने दीदी माझ्या रुममध्ये आली. मला म्हणाली अरे मला वाटल झोपलास की काय? बर माझी बँग कुठे ठेवलीस रे!! मला गाऊन पाहीजे आहे.
मग मी तिला बँग दाखवली. व तीने त्यातुन गाऊन काढला. आणी तिथेच कपडे काढायला लागली. तिने
सलवार, कुर्ता काढुन टाकला होता.

मी तिच्याकडे टक लावुन तीच्या अर्धनग्न शरीराचे दर्शन करत होतो. तीची पाठ माझ्याकडे होती. तिने काळ्या रंगाची पँन्टी व त्याला मँचींग ब्रा घातलेली होती. तिची गोरीपान, गोल गरगरीत बाहेर निघालेले गांडीचे गोळे, भरदार, गोर्यापान मांड्या आणी गांडीच्या
फटीत रुतुन घट्ट बसलेली पँन्टी पाहुन माझा बुल्ला
माझ्या अंडरपँन्टमध्ये वळवळ करायला लागला होता

ती गाऊन घ्यायला खाली वाकली तसे तिच्या घट्ट ब्रा
मधुन आर्धे बाहेर आलेले गोरेपान स्तन व त्यामधील दिसणारी खोलगट दरी पाहुन माझा बुल्ला एकदम ताठ झाला होता. दीदीची व माझी नजरानजर होताच
मी डोळे बंद करुन घेतले. दीदीने पटकन गाउन घातला
व माझ्याजवळ येऊन झोपली.

दीदीने माझा गालगुच्चा घेत म्हणाली कायरे!! एव्हढ काय निरखुन पहात होतास मला, चावट कुठला!! मी
बघितलय तुला! आता डोळे उघड आणी बोल सौमित्र
मी डोळे उघडुन म्हणालो साँरी दीदी अस काही नाही.
दीदीनी माझ्या अंडरपँन्टचा झालेला तंबु पाहीला होता.

दीदी – हो का!! मग असं माझ्याकडे टक लावुन काय
बघत होतास. मुलगी पाहीली नाहीस का कधी!!

दीदी आजुन माझ्याजवळ सरकली, आणी माझ्या पाठी वर हात फिरवत म्हणाली, बर तुझी गर्लफ्रेड कशी आहे
वगैरे बोलत तिने तिचा पाय हलवला तशी तिची मांडी
माझ्या ताठलेल्या बुल्ल्यावर दाबली गेली. मी स्वताःला
सावरून तिला म्हणालो. अगं दीदी तिच सहा महीन्या पुर्वीच लग्न झालय!!

दीदी – तरीच म्हटलं!! तु माझ्याकडे असा अर्धनग्न! शरीराकडे रोखुन पहात होतास ना!! पण हे खुपच वाईट झालं रे सौमित्र!! आता दुसरी कोणी बघावी लागेल तुला!! पण मग आतापर्यत तु तुझ्या ईच्छा कशा पुर्ण करतोस? किती दिवस एकटा राहाणार?

मी – मग आता काय करणार दीदी, आलीया भोगासी
बघुया आता दुसरी कधी मिळतेय ती. तोपर्यंत अशीच नोक झोक करावी लागणार बहुतेक!!

दीदी – असा निराश नको होउस रे सौमित्र, तु एव्हढा देखणा आणी रूबाबदार दिसतोस की मुलींची लाइन
लागेल तु मनात आणल तर.
बर मी झोपते आता, मला खुप कंटाळा आलाय प्रवास
करुन अस म्हणत ती माझ्याकडे पाठ करुन झोपली.
मग मी ही डोळे झाकुन! झोपायचा प्रयत्न करत होतो,
पण दीदीचे ते अर्धनग्न शरीर मला झोपु देत नव्हत.

संध्याकाळी ६ वाजता दीदीने मला उठवले व म्हणाली
चल खाली आई बोलावतेय चहा घ्यायला. मग मी फ्रेश होउन खाली चहा घ्यायला गेलो. थोड्यावेळात बाबा पण आले होते. मग आंम्ही सर्वजण खुप गप्पा मारल्या
९ कधी वाजले कळलेपण नाही.

मग सर्वांनी एकत्र गप्पा मारत जेवण केले व हाँलमध्ये टी. व्ही बघत बसलो. नंतर आई व दीदी पण काम आटो पुन येऊन आमच्या सोबत बसल्या. १० वाजुन गेले होते. बाबांना सकाळी आफीसला जायचे होते त्यामुळे ते त्यांच्या बेडरूम मध्ये झोपायला गेले.

आई व दीदी बोलत बसल्या होत्या. मग मी पण उठुन वरती माझ्या बेडरुममध्ये येउन कपडे काढुन अंडरपँन्ट व बनियन वरच राहीलो पण थंडी जास्त होती त्यामुळे अंगावर रजई ओढुन दाराकडे तोंड करून झोपलो.

११ वाजता दीदी आली तीने दार आतुन बंद केले. मी डोळे बंद करून झोपल्याचे नाटक करत किलकिल्या डोळ्यांनी बघत होतो. दीदीने लाईट बंद करुन झिरो लाईट लावली.

मग तीने गाऊन वरपर्यंत उचलुन ब्रा काढली. व नंतर पँन्टी खाली ओढत खाली वाकुन पायातुन काढुन टाकली. तो नजारा बघुन माझा बुल्ला पँट मध्ये वळ वळ करू लागला होता.

दीदी गाऊनवरून पुच्ची खाजवत आवाज दिला अरे! सौमित्र झोपलास काय? मी काहीच न बोलता पडुन राहीलो. मग ती! बेडवर येउन मी घेतलेली रजई तिच्या
अंगावार ओढुन माझ्याकडे पाठ करुन मला चिटकुन झोपली.

आधीच माझा बुल्ला पँटमध्ये ताठ व्हायला लागला होता त्यात दीदीच्या गांडीच्या होणार्या स्पर्शाने तो पुर्ण ताठ झाला होता, अस वाटत होतकी बुल्ला पँट फाडुन बाहेर येतोकी काय? मी शांत पडुन पुढे काय होतैय याची वाट पाहु लागलो!! थोड्याच वेळात माझ्या बुल्ल्यावर तिच्या गांडीचा दबाव हळु हळु वाढत होता.

मी शांत पडुन मजा घेत होता. तासाभरानंतर दीदी उठुन बाथरुमला गेली तेव्हड्यात मी माझी अंडरपँन्ट
गुडघ्यापर्यंत सरकवुन टाकली व बुल्ल्याला मोकळं केल. दीदी परत आली व पाठीमागुन तिचा गाऊन कमरेपर्यंत वर घेउन माझ्याकडे पाठ करुन झोपली.

मी गुडघ्यात पाय दुमडुन माझा बुल्ला मांडीत धरुन ठेवलेला होता. थोड्यावेळाने दीदीने तीची गांड उचलुन
मागे सरकत, गुडघ्यात पाय दुमडत पुर्णपणे मला चिक टली. तशी तीची गांड माझ्या बुल्ल्यावर चिकटली होती तिच्या मांड्या माझ्या मांड्याना चिकटल्या होत्या, आता
माझी हालत खुपच वाईट झाली होती.

माझ तर धाडसच होत नव्हत दीदी बरोबर अस काही करण्याची!! समोर ताट भरलेल असताना देखील मी
जेवण करु शकत नव्हतो. दीदी हळुवारपणे तिची गांड
माझ्या मांड्यामध्ये धरलेल्या बुल्ल्यावर घासत होती.

जवळ जवळ १५-२० मिनीटं हा तिचा कार्यक्रम चालु होता. दीदी एकदम गरम झालेली होती तिच्या पुच्चीतुन
गरम कामरस बाहेर येउन माझा बुल्ला आणी आमच्या
दोघाःच्याही मांड्या ओल्या व्हायला लागल्या होत्या.

आता मला ही रहावत नव्हत, मग मी माझ्या अलगद उचलल्या तसा माझा बुल्ला तिच्या गांडीच्या फटीत व मांड्यामध्ये जाउन घट्ट बसला. त्याचवेळी मी दीदीच्या गांडीवर धक्का मारत तिला मागुन घट्ट चिकटलो. व
एक हात तिच्या स्तनावर ठेवुन शांत पडुन राहीलो. ती
पण शांत झाली होती.

परत १० मिनीटांनी दीदीने तिचा एक हात माझ्या हाता वर ठेवला व तिच्या स्तनावर जोरात दाबुन धरला. व
त्याचवेळेस तिच्या घट्ट मिटलेल्या मांड्या मोकळ्या केल्या तसा माझा ताठलेला बुल्ला सटकन तिच्या मांड्यामध्ये घुसला होता. आता तिच्या पुच्चीच्या फटी चा स्पर्श माझ्या बुल्ल्याला होत होता.

दीदी आता बुल्ल्याच्या स्पर्शाने बेधुंद होउन कंबर मागे
पुढे करत पुच्ची बुल्ल्यावर एकसारखी रगडत होती.
आता आंम्ही दोघेही कामवासनेने व्याकुळ झालो होतो
पण मी काहीच प्रतिसाद देत नव्हतो जे काय करायच ते दीदीच करत होती.

आता न रहावुन तिने बुल्ल्यावर पुच्ची रगडण्याचा वेग
वाढवला होता आता माझा बुल्ला पण केव्हाही गळ ण्याच्या बेतात होता. इतक्यात दीदीच्या पुच्चीने गरम
कामरस माझ्या बुल्ल्यावर सोडण्यास सुरवात केली. आणी त्या गरम स्पर्शाने उत्तेजीत होवुन माझ्या बुल्या
ने पण गरम वीर्याच्या पिचकार्या मारण्यास सुरवात केली. तस दीदी अजुन मागे सरकत मला घट् चिकटली

आता आंम्ही दोघेही शांत झालो होतो आणी असेच आंम्हा दोघांनाही केंव्हा झोप लागली कळलंच नाही.
सकाळी ९.० वाजता मला जाग आली. बघतो तर दीदी
नव्हती, ती केंव्हा उठुन गेली होती मला कळलेच नाही.

मी रजई बाजुला केली तर माझ्या मांड्या चिकट झालेल्या होत्या बुल्ला पण चिकट झालेला होता, काही
ठीकाणी वीर्य सुकल्यामुळे पांढरे डाग दिसत होते. मी पटकन अंडरपँन्ट वर घेउन उठलो व बाथरुममध्ये आंघोळ करण्यास गेलो.

थोड्याच वेळात मी तयार झालो एव्हढ्यात दीदी मस्त
तयार होउन आली होती. तिने निळ्या रंगाचा छानपैकी गाऊन घातला होता, त्यात ती व तिच सौंदर्य खुलुन दिसत होत. मला बघुन म्हणाली – अरे व्वा सौमित्र तु तयार देखील झालास!! मला वाटल अजुन झोपलेला
आहे की काय? चल खाली चहा नाष्टा घ्यायला.

ती नेहमीप्रमाने बोलत होती. जस काही घडलेल नाही.
मी पण तिच्याशी तसेच बोलत होतो की रात्री काही घडलच नाही. मग आंम्ही खाली गेलो नाष्टा करण्यास.

मग आमच्या दोन रात्रीपण अशाच गेल्या रात्री घडले ल्या घटनेप्रमाणे. पण मी स्वताः काहीच पुढाकार घेत
नव्हतो. दीदीला पण माझ्याकडुन झवुन घ्यायची इच्छा
होती. पण मला वाटत तिला एकांत हवा असेल.

आणी नंतर तिसर्या दिवशी आई आणी बाबा २-३ दिवसासाठी गावाला निघुन गेले. बाबांच्या मित्राच्या घरी कसला तरी कार्यक्रम होता. मी पाहीलं की दीदी
खुप खुश होती. ते तिच्या चेहर्यावरून जाणवत होते.

तर मित्रांनो क्षमस्व!! आपुर्ण राहीलेली कथा दुसर्या भागात आपण वाचु शकता.
कथा कशी वाटली अभिप्राय जरूर कळवा.
धन्यवाद!!

[email protected]

This story दीदीची ईच्छा – माझ्याकडुन झवुन घेण्याची १ appeared first on new sex story dot com

Updated: December 16, 2023 — 2:37 am