न्यूटन चा एक राहिलेला नियम भाग २

नमस्कार मंडळी ही स्टोरी आपल्या एका ladies आहे त्यांनी त्यांच्या आयुष्यात घडलेली घटना सांगितली आहे तुम्ही ही तुमच्या आयुष्यातील घटना सांगू शकता.

न्यूटन चा एक कच्चा वाहितील राहिलेला नियम –

पलंग हल्ल्याशिवांय पाळणा हलत नाही आणि एकदा का पाळणा हलला की पूर्वीसारखा पलंग हलत नाही.

पण माझा पलंग हल्वणारा सध्या wheelchair var होता तो म्हणजे माझा सासरा त्यामुळे पलंग नाही तर व्हीलचेअर हल्लणार होती ती कशी या भागात वाचा.

तर माझी इच्छा मी ममंजी ना बोलून दाखवली आणि ते तयार झाले. दुपारी मी त्यांच्या खोलीत गेले आणि ट्टे माझ्याकडे बघतच राहिले कारण मी खूप साजशृंगार करून गेले होते.

सा – सूनबाई खूप सुंदर दिसत आहेस लाल साडी मध्ये उठून दिसतेस.

मी – लाजून काही ही हा मामनजी…

सा – अग खरंच.

मी – बरं असूद्या. आणि त्यांच्या जवळ गेले आणि त्यांना गालावर पप्पी दिली ते खुश झाले आणि त्यांनी पण मला मिठीत घेवून गालावर पप्पी दिली.

मी त्यांच्ये डोके पकडून त्यांना ओठावर माझे ओठ टेकवले आणि लीपलॉक किस करायला लागले ते पण त्यांची जीभ मला देत होते. त्यांनी माझी साडी खोलयला सर्वात केली आणि मला blouse Ani parkar var केले. आणि वरूनच माझे वक्ष दाबू लागले.. आह किती दिवसांनी याला पुरूषयचा हात लागतोय मस्त वाटत होते. मी पण त्यांचा शर्ट काढला आणि त्यांची मानेवर किस करू लागले तेवढ्यात त्यांनी माझा blouse fadun bra कडून मोकळे केले. आणि वक्ष दाबून tondat घेवून चोखू लागले.

Wheelchair var असल्यामुळे थोडे अवघडत होते दोघांना पण तरी आम्ही सुरू होतो. त्यांनी मांडीवर फक्त टॉवेल ठेवला होता तो मी काढला तर त्यांचा bulla सलामी देत होता.

मी – मामंजि तुमचा bulla tr salami detoy.

सा – देणार ना त्याला पण माहीत पाडले आहे की आज तो गुहेत शिरणार आहे ते..

मी – हो ना त्याला माझ्या गुहेत मी पूर्ण भरून घेऊन.

Sasare – गुहेत तर घुस्नारच आहे आधी त्याला जरा tondat तर घे.

Mi – हो म्हणत घेतला tondat मोठा असल्यामुळे पूर्ण काय जाईना तर सासऱ्यानी डोके त्यावर दाबले आणि पाक आत ghashyaprynt गेला मी नुसते uummuuuu करत होते बाहेर काढला त्याला ठसका लागला जोरात.

सासरे – काय झाले सूनबाई tondat घेवून ही हालत झाली तुझी मग खाली गुहेत कशी घेणार.?

Mi – याची जागा गुहेत आहे इथे नाही त्याला मी बरोबर घेते घुसवून आणि हसू लागलो.

जरा वेळ चोखून मी माझे बाकीचे कपडे पण काढले आणि त्यांच्या समोर पूर्ण नागडी झाले आणि ते पण नागडे होते फक्त व्हीलचेअर वर बसून होते पण bulla मात्र उभा होता.

ह्या सर्व प्रकारामुळे माझी pucchi Oli jhali hoti tyala ajun ole करण्याचे काम सासरे बोटे घालून करत होते पण मी त्यांना अडवले.

सासरे – का g kay jhale?

Mi – बोटे घालून मी वैतागली आहे मला बोटे नको तर तुमचा bulla पाहिजे.

सासरे – मग घे ना मी कुठे अडवले आहे पण घेणार कसे?

मी – थांबा मी करते बरोबर.. असे म्हणून माझे दोन्ही पाय एक एक करून खुर्चीच्या बाजूला घातले आणि त्यांच्या समोर उभी राहिली बरोबर त्यांच्या बल्ल्याच्या वर माझी puchi hoti.

सासरे – अरे व सूनबाई हुशार आहेस की.

मी – सूनबाई कोणाची आहे.. आणि त्यांना किस करू लागली ५ मिन नुसती एकमेकाची थुंकी गीलायच काम चालू होते आणि त्यांचे हाथ माझा वक्ष दाबत पिळत होते नुसते.

मग मी bulla पकडून हळूच त्याला आत घालायचा प्रयत्न करू लागली पण मोठा असल्यामुळे जर त्रास जाणवत होता आता तेल लावयच म्हणले तर पुन्हा ह्या तून बाहेर पडा आणि आत य म्हणून तशीच राहिले तेवढ्यात सासऱ्याणी मला खांद्यावर धरून जोरात खाली दाबली आणि त्यांचा bulla majhya गुहेत नाहीसा झाला तशी माझे डोळे पांढरे झाले आणि त्यांच्या खांद्यावर डोके टेकले.

Mi – काय हो ममांजी अस kartet का कोण किती जोरात घुसले ते गुहेत एकतर तुमचा bulla khul motha tyat majhi pucchi upashi त्यामुळे tight jhali dukhtey खूप.

सासरे – मग काय करू तुझी काय चिन्ह दिसेना नुसता बल्ल्याचा तोपा आत घेतला होतास म्हणून डबल जोरात sorry.

Mi – aho sorry kay mhnta asude.. mg २ मिनिटांनी मी हळू हळू वर खाली होवू लागले. aahh khul mast वाटत होते.

सासरे – मग सूनबाई कसा आहे माझा bulla tujhi aag hoil na shant?

Mi – ka nahi honar atach majhi aag vijhaychya मार्गावर आहे.

Sasre – एवढ्या लवकर कस g?

Mi – aho खूप दिवसाचं उपास त्यात हे भले मोठे हत्यार अस्स mhnat उड्या मारू लागले. मामांनी तुमचे वय किती आहे ओ?

सासरे – ५८. का ग सूनबाई?

मी – अहो एवढ्या वयात सुधा एवढा kadk Ani मजबूत आहे तुमचा bulla kuni pahile tr झवून घ्यायला लाईन लागेल.. आणि हसायला लागलो.

१५ मिन असेच हळू हळू वर खली होत होते कदाचित माझे पाणी पडायचे वेळ आली होती.

मी – मामजी जोरात करू का? माझी झडायची वेळ आली आहे तुमचा पायदुखणार नाही ना?

Sasre – मार जोरात उद्या ह्या सुखापुढे बाकी कोणतेच दुखणे नाही..

ते अस्स म्हणल्या मी जोरात उद्या मारायला लागली खूप जोरात.. खप खप असा आवाज येवू लागला.. सासरे खूप भारी वाटत आहे माझी आग खर्च शांत करताय तुम्ही aaahh.

Sasre – आह मला पण भारी vataty मार जोरात उद्या सूनबाई.. घे माझा bulla तुझ्या गुहेत घे.. मार उद्या जोरात.. झव त्याला तुझ्या पूचीचे पाणी मार त्याच्यावर.. सोड तुझं फवारा.

त्यांनी असे म्हणताच मला पण चेव आला आणि मी पूर्ण ताकदीने उद्या मारायला लागले. ह्या मस्तीत खुर्चीचा टोल गेला आणि आम्ही खाली पडली पण आमचे झवायचे काय थांबले नाही आणि माझा फवारा आणि त्यांचे पिचकारी दोन्हीही सुटले आणि मी त्यांच्यावर कोसळले. असे वाटत होते जणू स्वर्गाची सफर झाली.

परत १० मिन गेले आम्हाला व्यवस्थित होण्यास कसेतरी मी त्यांना chair var basvle Ani bathroom madhe जावून अंघोळ करून आलो..

दोघेही खुश होतो पण सासरे पाय धरून बसले कारण पडल्यामुळे मे बी त्यांचा पायातील रॉड निसटला असावा. डॉक्टर ल बोलवून व्यवस्थित check kele tyani ordLe kay karat hota ass ज्यामुळे झाले. त्यांना अंघोळ करताना पाडले म्हणून सांगितले पण त्याचा विश्वास बसत नव्हता kastri tyla समजले. त्याने आता कंप्लीट बेड rest घ्यायला सांगितली आठवडा भर पाय हलवू नका म्हणले.

डॉक्टर गेल्यावर,

मी – sorry mam ji माझ्यामुळे झाले हे असे आणि तोंड पडून बसली.

सासरे – अग सूनबाई काय g mi pn होतोच ना झवाताना असुदे काही नाही होत अस mhnat त्यांनी मला ओढून मस्त किस केलं आणि म्हणले मस्त चहा घेवून ये.

पुढेही बरेच काही झालंय म्हणे पण त्यांनी ही स्टोरी पोस्ट झल्यवर सांगते म्हणलेत त्यांनी सांगितल्या पुढचा भाग घेवून येईन.. तुमच्या ही स्टोरी सांगू शकता.

Insta – rahulrajk37

This story न्यूटन चा एक राहिलेला नियम भाग २ appeared first on new sex story dot com

Updated: September 17, 2023 — 1:07 am