न्यूटन चा एक राहिलेला नियम

नमस्कार मंडळी ही स्टोरी आपल्या एका ladies आहे त्यांनी त्यांच्या आयुष्यात घडलेली घटना सांगितली आहे तुम्ही ही तुमच्या आयुष्यातील घटना सांगू शकता.

माझे नाव सरला आहे माझे वय 35 आहे. माझ्या घरी मी, माझे सासरे आणि माझ्या 2 मुली राहतात आणि सासू वारली आहे. नवरा परदेशात नोकरी ला आहे तो वर्षातुन 2 महिने येतो आणि 10 महिन्याची कसर 2 महिन्यात भरून काढतो म्हणजे झव झव झवतो आणि जातो.

तुम्हाला तर न्यूटन चे नियम माहीत आहेतच पण त्याचा एक कच्चा वहीत लिहिलेला नियम राहिलाय तो mhnje ‘ पलंग हलल्याशिवांय पाळणा हलत नाही आणि एकदा का पाळणा हलला की पूर्वीसारखा पलंग हलत नाही ‘ आणि माझा पलंग हल्वणाराच नसतो त्यामुळे तो गेल्यावर १० दिवसात माझी बईचेनी नेहमी वाढत असते पण मी स्वतःवरच कंट्रोल करत बोटांनी च शांत करते माझ्या पुच्चीला पण हे किती दिवस करणार? बाहेर कुठे शेन खायचं तर अब्रू जाईल म्हणून डोक्यात एक tube पेटली की सासऱ्याना घोळात घ्यायचे पण एक problem hota तो म्हणजे सासरे व्हीलचेअर वर असायचे त्यांचा accident झाल्या मुळे. त्यांच्याकडून झवून घेणे होईल का नाही माहीत नव्हते पण try करायला काय हरकत आहे. ते wheel chair असल्यामुळे त्यांचं बरेच काम मला करावे लागत होते म्हणजे सकाळी अंघोळ घळणे टॉयलेट ल त्यांच्यासाठी कमोडे होता त्यामुळे त्यांची gand mala धुवायला लागत नव्हती.

एके दिवशी अंघोळ घालत असताना मी त्यांना साबण ते लावत होते आणि मुद्दाम शॉवर चालू केला आणि स्वतः पण भिजली. मी साडी काढली आणि blowse Ani parkar var त्यांना अंघोळ घालू लागली. त्यांच्या समोर वाकून त्यांचे पाय dhuvu लागले त्यामुळे त्यांना माझे उरोज दिसत होते कधी त्यांच्याकडे पाठमोरी वाकत होती ज्यामुळे माझ्या गंडीचे वरून दर्शन होईल. मी हळूच बघत होते की ते माझ्या उरोजकडे आणि गांडिकडे बघत आहेत त्यांच्या डोळ्यात वासना दिसत होती आणि त्यांच्या बुल्ल्याच्या उभार मला दिसत होता पण पुढे काही नाही.

सासरे – सूनबाई टॉवेल दे मी पुसतो माझे अंग बाहेर जावून तू भिजली आहेस तूपण अंघोळ करून घे.

मी – ठीक आहे मामांजी ( आणि मी त्यांच्या व्हीलचेअर बाहेर सरकवली आणि डोअर नुसते पुढे केले. )

मी आत पूर्ण नागडी झाले आणि शॉवर चालू केला आणि हळूच डोअर उघडा केला जेणेकरून सासरे बाहेर काय करतेय ते बघायला तर बघते तर काय ते त्यांचा बूल्ला हलवत बसले होते मला आरशात स्पष्ट दिसत होते. आमच्या ह्यांच्या पेक्षा मोठा आणि जाडजूड होता. मी त्याचवेळी ठरवले आज काहीही करून पोरं शाळेतून यायच्या आत हा bulla majhya पुच्चीत घ्यायचा.

आवरून जेवण वैगेरे केले आणि सासरे जेवण करून टॉयलेट ल गेले तर मी वर जावून पाणी बंद केले मुद्दाम. थोड्यावेळाने त्यांचा आवाज आला.

सासरे – अग्ग सूनबाई टाकीचे पाणी संपले आहे का? माझे इथ पाणी nhi.

मी – हो संपले असेल थांबा देते पाणी म्हणून पाणी घेवून आत गेले.

त्यांना मग घेवून gand धुवायला जमेना त्यांनी आवाज दिला जरा मदत कर ग म्हणून. मी आत गेले आणि त्यांची gand धुवायला लागली मुद्दाम जास्त वेळ चोळत होती कारण मला त्यांच्या bulla हातात घ्यायचा होता आणि हळूच तो पकडला आणि दाबला.

Sasre – काय करतेस सूनबाई?

Mi – काही नाही तुमचे हत्यार बघते किती मोठा आहे ते.

Sasre – का नवऱ्याचा नाही का बघत? त्याचा मोठा नाही का?

Mi – एकतर ते नहीत इथ आणि त्यांचा एवढं मोठा नाही.

Sasre – बर बर बघ पण मला आधी इथून बाहेर काढ अवघडत आहे.

मी – ठीक आहे बसा तुम्ही chair var.

Te basale Ani बाहेर आलो.

Sasre – काय ग सूनबाई? माझा bulla avdla ki ky Tula?

Mi – ho मामंजी. एक बोलू का?

Sasre – हो बोल ना.

Mi – हे असले का मला ते खूप सुख देतात पण गेल्यावर मला एकटे वाटते रात्रीचे जोप लागत नाही. माझी pucchi mala shant Basu det nahi. कुणाला तर उडवून घेवू vataty पण आपल्या घराची अब्रू जाईल म्हणून मी बाहेर शेन खाले नाही.

Sasre – हो ग सूनबाई बरोबर बोलते मलाही तुझी घुसमट जाणवत होती.

मी – म्हणून मी आज धाडस करून तुम्हाला गरम करत होते आणि तुमचा मोठा bulla tr avdla mala.

Sasare – अग ह्याने खूप जनीची आग शांत केली आहे.

Mi – माझी पण करा ना please.

Sasre – ag mi wheelchair var ahe mala Jamnar nahi.

मी – तुम्ही फक्त माझी साथ द्या मी बघते कस करायचं.

Sasre – ठीक आहे चालेल बघू तुझी आग शांत होते का ते. आणि आम्ही हसायला लागलो.

क्रमशः

Insta – rahulrajk37.

This story न्यूटन चा एक राहिलेला नियम appeared first on new sex story dot com

Updated: October 4, 2023 — 1:24 am