न्यूटन च नियम.. भाग ३

नमस्कार मंडळी,

मागील भाग वाचले की मी आणि सासऱ्या नी wheelchair var kase झवले आणि आमचा तोल जावून आम्ही पडलो आणि त्यांना डॉक्टरांनी बेड rest घ्यायला सांगितली.

माझे सासरे जरी म्हातारे असले तरी सुध्दा त्यांनी माझी खाज चांगल्या प्रकारे मिटली होती त्यामुळे मी खुश होते त्याचे सर्व काही मीच करत होते. मला ना सारखं काहीतरी वेगळे करायची खाज होती त्यामुळे त्यांना औषध पाणी द्यायला गेले की मी त्यांना माझे स्तन tondat द्यायचे ते पण आवडीने पिळून काढायचे मनसोक्त. त्यांचा lavda tr mi majhya हातात आणि तोंडातच ठेवत होते. त्यांना पण माझी pucchi chataychi इच्छा झाली का मी त्यांच्या तोंडावर अलगद बसायचे मग ते जीभ काढून दाना ला प्यायचे आणि माझे पाणी काढून प्यायचे. मला ही त्यांचे वीर्य प्यायची सवय लागली होती त्यामुळे माझे पाणी ते प्यायचे त्यांचे वीर्य मी प्यायचे.. कारण सेक्स करणे अवघड जात होते म्हणून. एकदा तर त्यांची gand धुवून झाल्यावर मी gandit बोटे घालून परत जीभ घालून चाटून पण घेतले होते त्यांना ते आवडले सुधा..

तर असे बरेच दिवस चालू होते पण मला झवाची खाज असल्यामुळे मी नवऱ्याला फोन करून सासऱ्यांच operation karach mhnle. mala त्यांचं करणे आता होत नाही. Operation sathi tumhi ya नाहीतर मी जाते माहेर ल मग काहीही करा तुम्ही… हे सर्व सासरे ऐकत होते आणि हसत होते कारण त्यांना माहित आहे सूनबाई अशी बोलल्यावर पोरगी operation करणारच..

Operation successful – दोन दिवस नवरा थांबला.. झव झव झवलो आम्ही पण मला मजा nhi Ali Karan mala sasryancha bulla पाहिजे होता..

नवऱ्याला plane la बसवायला मी आणि सासरे gelto yetana दोघांच्या चेहऱ्यावर जाम खुश दिसत होती.. कॅब मध्येच दाबदबी चालू झळती त्यांची माझेही पाझर फुटला होता.

घरी आल्यावर दोघांनी एकमेकांना मिठी मारली ही आमची उभी राहून पहिली मिठी होती खूप मस्त वाटत होते त्यांनी एव्हाना माझ्या gandicha ताबा घेतला होता.. चांगली दाबून काढली होती..

मी – मामणजी आज तुम्हाला हवा तसे झवा इथून पुढे कुठ पाहिजे तसे tudva मला चांगलीच रगडून काढा मला.

सासरे – हो सूनबाई आजपासून मी तुझं नवरा तुला रोज हेपणार.. कपडे ghaluch देणार नाही. सारखे तुझ्या पुच्चीचे पाणी काढणार.

मी – कितीवेळ बोलत राहणार आहोत आपण आपला बेड वाट बघत आहे चला आत.. असे म्हणल्यावर त्यांनी उचलून आत नेले आणि मला बेडवर आदळले आणि माझ्या वर येवून माझे ओठ घेतले tondat आणि किस करू लागले..

सासरे – किती छान चव आहे g तुझ्या ओठाला.. aahh mast h..

Mi – majhya ओठाला आहेच आणि खाली सुद्धा चांगलीच चाव आहे.. असे बोलून आम्ही नागडे झालो आणि ६९ postion madhe ekmekche रसपान करु लागलो..

मी – मामाजी बस करा आता.. राहवत नाही… तुमचा बुल्लाची वाट पाहत आहे माझी pucchi.. त्याला त्याच्या योग्य जागी घाला आणि घुसळून काढा चांगलीच..

सासरे – हो सूनबाई.. मग ते माझ्या वर आले त्यांचा भला मोठा bulla tyani majhya pucchivar set kela..

Mi – घाला ना आत का दरवाजा समोर थांबलाय.. पण ते त्यांच्या लावड्याने माझा दानावर रगडत होते… त्यांनी आस्स केल्यावर आतून एकदम शहारून येत होते. वेगळेच फील होत होते…

सासरे – कसे vataty सूनबाई?

मी – चांगलेच खेळवून काढताय हा मामांजजी… मस्तच रगडून काढताय माझा दाना… झाले असेल तर घुसवा ना आत किती दमवताय..

सासरे – घे सूनबाई.. mhnat त्यांनी घुसवला पूर्ण आत.. pucchi Pani Pani झाल्यामुळे पटकन घुसला आत… त्यांच्या gotya मला लागत होत्या एवढ्या जोरात घुसवले होते..

मी – aaah manji खूप छान vataty असच जोरात ghusva बाहेर कडून..

ते अश्या पद्धतीने बाहेर काढून जोरात दणका देत होते ना प्रत्येक dankyla त्यांच्या gotya मला गांडीला लागत होत्या…

मी – aaahhhhh ममजी कसला करंट देताय तुम्ही.. मारा असच जोरात खूप भारी vataty aaaaahhh फादा माझी pucchi aaaaahhh.. नुसते सट सत आवाज घुमत होते खोलीत..

१५ मिन सासरे नॉनस्टॉप दणके देत होते माझे पाणी काढले होते पण त्यांचे दणके थांबायचं नाव घेत नव्हते…

मी – मामाजी कुठून एवढं stamina आणलाय.. तुमचा bulla kay मोकळे व्हायचे नाव घेतच नाही..

Sasre – खास तुझ्यासाठी आहे हा.. तू म्हणेल तेव्हाच तो पाणी सोडेल… तुला कुठे पाहिजे माझा माल tondat की पुच्चीत..

मी – माझी pucchi भरून Taka पुढे मी सांगते.

५ मिनिटांनी १०० क्या स्पीड ने दणके देवून त्यांचा फवारा माझ्या पुच्चीत सोडला.. आणि माझ्या शरीरावर पडले.. मी त्यांना दोन्ही पायांनी गुंडाळून म्हणले.. आता तुम्ही माझी pucchitle तुमचे पाणी तुमच्या तोंडाने माझ्या tondat टाका.. त्यांनी खाली जावून त्यांचे वीर्य त्यांच्या तोंडाने माझ्या tondat thunkle आणि puchi चाटून साफ केली…. मस्त चव होती त्यांची..

सासरे – सूनबाई काय काय सुचते ग तुला कधी माझ्या gandit बोटे घालत्यास कधी माझेच वीर्य माझ्या तोंडाने तुझ्या tondat घेत्यास..

मी – खूप काय काय सुचते mamnji.. सांगते ना तुम्हाला हळू हळू…

सासरे – बरं बरं.. आता jopuya थोडावेळ आणि परत एक राऊंड मारू..

असे बरेच राऊंड आम्ही मारत असतो वेगवेगळ्या पद्धतीने पुढील baghat vacha..

धन्यवाद.

तारक मेहता का उलटा चष्मा या मालिकेतील कोण कोणत्या पात्राची स्टोरी तुम्हाला आवडेल ती लिहायचं प्रयत्न करेन तर जरूर मला सांगा

Insta – rahulrajk37 var जरूर तुमचे मत सांगा.

This story न्यूटन च नियम.. भाग ३ appeared first on new sex story dot com

Updated: September 3, 2023 — 12:53 am