माझी आई आणि मी भाग 3

नमस्कार मंडळी.. मागील २ कथा वाचून कसे वाटले? वाचले नसेल तर वाचून या त्यापुढील भाग सादर करत आहे..

आईच्या खोलीत गेलो तर आई उघडीच बसली होती माझ्याकडे बघत मला समजेना काय करावे मी तसाच तीच ते नागडे रूपाचा डोळ्यांनी आस्वाद घेत होतो तर आई म्हणते आता बघतच बसणार आहेस की येवून काय करणार आहेस. आई अस बोलल्यावर मी तिच्यावर झडपच घातली आणि तिला किस करत बेडवर पाडली आणि जोरात लीप लोक किस चालू झाला तब्बल १० मिन आम्ही तसेच किस करत होतो नंतर तिने माझे कपडे हळू हळू काढायला सर्वात केली. कधी गालावर मानेवर चाती वर किस करत होती पूर्ण horney jhali hoti mala tich he roop बघून खूप जोश आला मी पण तिचे आंग चाटायला सुरू केले.. आता आम्ही दोघे पूर्ण नागडे होतो म्हणजे ती अगोगरच नागडी होती मी पण झालो.. मी तिची पूर्ण नागडे शरीर चाटून चाटून ओले केले तो कण्हत होती नुसती.. माझे चाटून झाल्यावर तिने पण तसेच केले राव माझे ही पूर्ण शरीर चाटून ओले केले एवढ्या वेळात आम्ही एकही शब्द bolo नव्हतो.

नंतर आई म्हणते गाढवा हे करताना तुला लाज तर कशी काय वाटेना? मी म्हणलो तुला वाटते का नाही तर नाही म्हणाली. मग मी म्हणलो तुला नाही तर मला कसे वाटेल.. दोघे ही हसायला लागलो.. म्हणते कशी बाईच्या शरीराची आग च अशी आहे जर ती नाही शांत झाली तर तिचा वणवा होतो.. मीपण हो म्हणत होतो नुसते..

आई माझा बाबुराव बघत म्हणली खूप मोठा आहे रे तुझं हत्यार आवडले हाताने चोळत म्हणली.. मी तिला tondat घे म्हणले तर लगेच घेतले पण मलाही pucchi chataychi hoti mg आम्ही ६९ मध्ये आलो आणि ekmekche tondat घेतलो.. आहा काय मस्त वाटत होते ती माझा चोकोबार खत होती तर मी तिची ४६ वर्षाची मुलायम पूची चाटत होतो झाले असे की दोघे एवढे फास्ट करत होतो दोघांचे पाणी निघाले दोघांनीही ते पिवून टाकले आणि तसाच चाटत पडलो..

पाच मिन झाल्यावर फ्रेश होवून बेडवर पडलो बोलत.. आई mhnat होती राहुल मला माहित होते तू मला झवायच स्वप्न पाहत होता बऱ्याच वेळी तुझं तंबू झालेला बघत होते आणि आमचा सेक्स तू खूप आधीपासून बघतोय हे सुधा माहीत होते पण अगोदर मला एवढे काय वाटत नव्हते पण अलीकडे तुझे बाबा काम मुळे थकून येतात आणि बेडवर जास्त वेळ टिकत नाही आणि माझी खाज खूप आहे त्यामुळे मी तुझी निवड केली.. हे ऐकून मी पण म्हणलो आई लहानपणापासून मी तुमचा झवणे खूप वेळा पाहिले आहे ते बघून च तुजकडे आकर्षित झालो पण झवायची संधी आज मिळाली आज ती पूर्ण करेन.

असेच दहा मिनिट झाल्यावर आम्ही पुन्हा kissing suru Keli. tine majha baburav cholun tath kela. baghta baghta खूप कडाक झाला, आई आडवी झाली मी तिच्यावर आलो आलो lavda pucchivar set kela Ani घापकान aat ghatla Tashi ti kinchallai gadva halu ghal na re dukhle na sorry bolat halu घतला. मग हळू हळू चालू केली गाडी आई मस्त कण्हत होती आणि ती तिचे बाल हाताने churgalat होती मी पण तिच्या हातावरून तिचे ब्बॉल दाबत होतो.. आह काय मस्त वाटत होते.. टिपण खालून gand उचलून घेत होती. जोरात कर आता पोरा…. फाड माझी puchi lekra.. aaaahh jorat झव मला थांबू नको आज मला दिवसा चांदणे दाखव मी पण चालू झालो जोरात खोलीत नुसता पच पाच आवाज येत होता ती ओरडत होती घरी कोण नसल्यामुळे काहीच प्रॉब्लेम नव्हता.. त्यामुळे आमचे जोरात चालले होते.. aaah sat sat lavda पूचित शिरत होता ती झडायच नाव घेत नव्हती माझा मगाशी झाल्यामुळे मी पण पाणी सोडत नव्हती.. आईने मला थांबवल मी ओळखले आणि खाली आडवा झालो आई हसली आणि म्हणाली madarchot sagle mahity ki Tula mala Kay पाहिजे तर तिला म्हणलो तुला जे आवडते ते करायला नको का म्हणलो आणि तिला वर घतले. तिने हाताने लवढा सेत करत बसली त्यावर पहिल्यांदा नुसते रगडत होती नंतर काय झाले काय माहित फड फड उड्या मारायला लागली आणि फक मी हार्ड baby mhnat swara jorat udya मारायला लागली मी पण खालून दणके देत होतो तिने हात माझ्या तोंड मध्ये दिला पण लगेच काढला आणि उद्या माराय लागली पोरा माझे होत आलय जोरात खालून मार करंट खूप आलय madrchod jhav jorat.. aaah aaahh. Ordat ordat दोघांनी पण पाणी सोडले घामागुम होवून शांत पडलो.. पाच मिनिटांनी फ्रेश होवून पडलो बेडवर म्हणली मला हे कोणाला kaltaa काम नये. हो म्हणलो नाही सांगत.. आईला विचारले तुला love Byte खूप आवडते ना तर मला का चावू दिले नाही तर म्हणते पोरा तुझं love Byte mi nahi घेवू शकत अस म्हणून तिने तिचे हत्वरचे खूप lovebyte dakvle. हे बघ तुझ्या बाबांचे love Byte. kay sangu rav खूप ठिकाणी चवलेले होते.. आणि म्हणली तू चावल्यावर यांनी ओळखले असते आणि घराबाहेर काढले असते म्हणून nhi dile pn deil दुसरीकडे कुठे तरी चावायला आणि आणि आम्ही हसलो..

हे आमचे झवणे खूप दिवस बाबा नसताना चालू होते, नंतर बाबा असताना कसे झवलो हे सांगेन.. काही वर्षांनी माझे लग्न झाले तरी पण आम्ही झवत होतोच मग माझ्या बायकोला माहीत झाले असेल का? पापा ना कळले का? अश्या बऱ्याच स्टोरी येत राहतील तुमच्या comment आल्यावर.. हा सीझन इथेच संपवतो नंतर नव्या स्टोरी मध्ये भेटू..

comments करा.. काही suggestions असतील तर तेही सांगा.. ( rahulrajk37 ) हा माझा insta I’d ahe ethe direct msg Kara Kiva ethe comments Kara धन्यवाद.

This story माझी आई आणि मी भाग 3 appeared first on new sex story dot com

Updated: October 19, 2023 — 1:39 am