माझे ट्रान्स कुटुंब – १

Disclaimer: तुम्हाला जर किन्नर कथा आणि incest stories आवडत नसतील तर वाचू नये.

सर्वांना माझा प्रणाम! खूप दिवस झाले मी अनेक संभोग कथा वाचत आहे परंतु मराठी आणि हिंदीमध्ये transwoman यांच्या फारच कमी कथा सापडल्या. म्हणून म्हटलं स्वतःच लिहायला घेऊ. माझी पहिलीच कथा आहे. पण ती माझ्या खऱ्या अनुभवांवर आहे. आणि थोडे imagination. थोडे माझ्याबद्दल, मी मुळचा नाशिकचा. २०२१ ला तेविसव्या वर्षी मला मुंबईत नोकरी लागली. मी साधारण आठवीत असताना पहिला porn बघितलेला. बारावीपर्यंत जवळजवळ सर्व straight categories पाहून झाल्या. त्यानंतर मला तेच तेच बघायचा कंटाळा येऊ लागला. मी फक्त दोन section बघितले नव्हते ते म्हणजे gay आणि transporn. मी काही gay नाही त्यामुळे तिथे कधी हातच घातला नाही. एक दिवस मी transporn बघितले. पहिल्यांदा मला ते घाण वाटले. पण ते माझ्यासाठी नवीन होते. थोड्याच दिवसांत मला ते आवडू लागले. Transwoman ह्या इतर स्त्रियांसारख्या असतात पण त्यांना पुच्चीच्या जागी लवडा असतो. आवाज थोडा पुरुषी असू शकतो किंवा नाही. काहीजणी तर कधीकधी मुलींपेक्षा सुंदर दिसतात. असेही काहीवेळा होते की फरक सांगणे कठीण होऊन बसते. त्या वागायला मात्र खूपच बायल्या असतात. मी नोकरी लागल्यावर कधी एकदा त्यांच्यापैकी कोणाला तरी flat वर बोलवतो असे झालते. तुम्हालासुद्धा कोणी ट्रान्स वुमन हवी असेल तर नेट वर भरपूर एस्कॉर्ट साईट आहेत. कथा थोडी मोठी आहे पण ते character development साठी.

आमच्या फ्लॅटमध्ये आम्ही दोघे राहायचो. मी आणि माझी मम्मी. ती खूप दिवस एकटी आणि त्यामुळे दुःखी होती. आम्हाला इतर कोणीही नव्हते. एक दिवस मी ऑफिसमधून घरी आलो आणि सोफ्यावर बसलो. माझी मम्मी तिच्या बेडरूम मधून बाहेर आली. ती काहीतरी वेगळेच विचारणार होती पण जेवण करू काय असे विचारले. मला समजल्यावर मी तिला सोफ्यावर बसायला सांगितले आणि विचारले “काही सांगायचे आहे का?”

“तुला माहितेय ना मी खूप दिवस एकटी आहे. माझ्यावर प्रेम करणारी कोणी व्यक्ती नाही.” ती म्हणाली.

मी “नाही मम्मी, मी आहे ना तुझ्यावर प्रेम करायला.”

“तुला नाही समजणार मला काय म्हणायचे आहे. हे प्रेम ते नव्हे.” एवढे सांगून ती निघून गेली. मला थोड्या वेळाने लक्षात आले की तिला जोडीदाराची गरज आहे. मी तिच्या खोलीत गेलो आणि तिला म्हटले की आपण तुझे tinder वरती account काढुया. पण तिची इच्छा दिसली नाही.

ती म्हणाली “माझ्यावर आता कोण प्रेम करणार”

तेवढ्यात तिने तिचा हात माझ्या खांद्यावर ठेवला. मला गोंधळल्या सारखे झाले. मनात म्हटले हिला काय होतंय आता. हळूच तिच्या डोळ्यात पाहिले तर लक्षात आले की काहीतरी वेगळेच विचार चालू होते. मी पटकन उठून माझ्या खोलीत जाऊन अंघोळ केली आणि जेवण ऑर्डर केले. आम्ही जेवताना तिने काही बोलली नाही. TV वर पिक्चर सुरू होता पण माझे तिकडे लक्ष नव्हते. रात्री तिला शुभ रात्री म्हणून झोपलो. तिने असे का केले असेल याचा विचार करत झोप लागली. सकाळी ५ ला लवकर उठून मला gym जायची सवय होती. माझी मम्मीसुद्धा योगा करायची. तिचे शरीर वयाच्या मानाने चांगले होते. ती ४३ वर्षांची होती. मला खरतर तिची figure आवडायची पण हे सगळे कसे सांगणार. मी घरी जरा लवकर आलो तर ती योगा करत होती. ती खूप मादक दिसत होती. मी दरवाज्यात कितीतरी वेळ उभा राहिलो. तिला माहित नव्हते की मी तिथे उभारलेलो. तिचे स्तन फारच हलत होते. असे वाटले की जाऊन सरळ चोखावे. सूर्यनमस्कार घालताना तिची मादक फिगर दिसत होती. पर्वतासान करताना तिची गांड वरच्या बाजूला आली. दोन मोठे कुल्ले आणि मधून जाणारी ती भेग. त्या भेगेत लंड घालून तसेच उभे राहावे असे वाटले. एव्हाना माझा लवडा असले विचार करून ताठू लागला होता. पण तिची गांड बघताना काहीतरी वेगळे जाणवले. तिची गांडीची भेग तिच्या मांड्यांच्या मध्ये फुगीर झाली होती. आजपर्यंत मी योगा करणाऱ्या खूप स्त्रिया पहिल्या होत्या पण कधी अशी बाहेर आलेली पुच्ची पहिली नव्हती. मला वाटले ती खूप दिवसांपासून अतृप्त आहे त्यामुळे असेल ते. त्यावर काही जास्त विचार नाही केला.

“कोणाला बघतोय तू?” तिने विचारले.

मी दचकून भानावर आलो. मी तर काय बोलणार. मी लगेच खोलीत निघून गेलो. अंघोळ करताना वाटले की कोणीतरी बघत आहे, दरवाजा उघडाच होता. पण कोणी दिसले नाही. माझ्या मनात सुध्दा मम्मी विषयी तसल्या भावना जागृत व्हायला सुरुवात झाली होती. अंघोळ करताना तिचाच विचार चालू होता. माझा टॉवेल विसरला म्हणून मी तो आणायला गेलो तर ती दरवाज्याचा बाहेर मला बघत उभारली होती. तिने लगेच पळून जायचा प्रयत्न केला पण पाय घसरून पडली. मी तिला सावरलं, कमरेला टॉवेल गुंडाळला आणि तिला बेडवर ठेवून परत गेलो. जास्त काही लागले नव्हते पण काळजी घेणे आवश्यक होते. मी लगेच क्रीम लावू लागलो. तिचा गुढगा थोडा दुखत होता. “मम्मी दुखतयं का ग?”

“हो ना बेटा, पण तू आहेस म्हणून कसली काळजी नाही बघ” ती माझ्याकडे पाहून हसली.

मी म्हणालो “काय करत होती तू दरवाज्याजवळ? एवढ्या घाईने का पळत सुटली?”

तिला पेंग येत होत. तिने पेंगतच उत्तर दिले “तू सकाळी जे करत होतास तेच मी करत होते.” आता मात्र मला कळले की हिला मीच जोडीदार म्हणून हवा आहे. तशी माझ्यातली खाज जागी व्हायला लागली. मला मात्र आता राहवत नव्हते.

तिला तिथेच झोप लागली. दुपारचा स्वयंपाक मीच केला. एकटा राहायची सवय असल्याने ते जमतं. तिला उठवायला गेलो. तिच्या चेहऱ्यावर साैंदर्य होते. पण माझ्या मनात वासना जागी व्हायला लागली. हळूहळू माझा लवडा ताठू लागला. मला तिच्या योनीत तो घालावा असे वाटले पण भूक लागली होती म्हणून तिला नंतर कधीतरी झवायचा प्लॅन बनवू असे ठरवले.

तिला जवळ जावून उठवले त्यावेळी तिने अशा मादक नजरेने पाहिले की बास! मी तिच्या चेहर्याच्या फार जवळ गेलो. दोघानाही एकमेकांचे श्वास जाणवत होते. मला वाटले की सुरुवात व्यवस्थित करावी म्हणून मी हळुवार तिच्या ओठांवर चुंबन घेतले. तिने एक क्षण माझ्या डोळ्यात पाहिले आणि परत एक चुंबन दिले. माझ्याकडून अता राहवले गेले नाही. तिचा चेहरा दोन्ही हातांनी धरला आणि जोरात तिचे खालचे ओठ चावले. आम्हा दोघांमध्ये आता जणू काही वीज संचारली होती. ती पण जोराने किस करत होती आणि मी पण तिच्या तोंडामध्ये जीभ ढकलत होतो. ती तिचा हात माझ्या खांद्यावर, डोक्यावर, छातीवर, पाठीवर फिरवत होती. मी सुध्दा माझा एक हात तिच्या पाठीवरून आवेगाने फिरवू लागलो. आता तोच हात मी तिच्या स्तनांवर ठेवला. हेच ते स्तन जे मला कितीतरी दिवस बोलावत होते. प्रत्येकाला मी जोरात कुस्करू लागलो.

“अरे नालायका हळू दाब की जरा, का सुजवतोस त्यांना.” मम्मीने एकदम धमकी दिल्यासारखे सांगितले. अजूनही आमचे ओठ एकमेकांबरोबर झुंजत होते, कधी तिची जीभ माझ्या तोंडात होती तर कधी माझी जीभ तिच्या तोंडात. माझा हात आता खाली सरकायला लागला. मी तिच्या अंगावर चढलो. माझे पाय तिच्या पायांना घासू लागले. तिची छाती दाबली जावू लागली. जसजसा हात खाली जाऊ लागला तशी ती जास्त कळवळू लागली. माझा ताठलेला लवडा आता तिच्या पोटावर घासत होता. मध्ये फक्त कापडाचे काही थर होते ज्यांना पार केल्यानंतर तो थेट तिच्या पुच्चीत घुसणार होता. तिच्या ब्लाऊजाची सर्व बटणे तुटली कशी काही कळलेच नाही. मी माझे दोन्ही हात तिच्या कमरेवर ठेऊन माझा लवडा तिच्या पोटावर घासू लागलो. कधी एकदा तो तिच्या पुच्चीत शिरतो असे झाले होते.

पुच्ची चाटायच्या आधी मला तिच्या योनीत बोटे घालायाची होती. तिच्या पुच्चीच्या जागी काहीतरी उभारलेले लागत होते. मी विचार केला की ते तिचे clit असावे. एवढे भारी clit? मी खुश झालो. मला ते चाटायचे होते. त्याच्यावर माझा लवडा घासायचा होता. मी जसा हात तिच्या पुच्चीकडे नेऊ लागलो तसे तिने मला बाजूला ढकलले आणि मला थप्पड मारून म्हणाली,

“तुला लाज कशी वाटत नाही असे काही करताना?”

मी चाट पडलो. एकतर मागच्या दहा मिनिटांपासून आम्ही एकमेकांच्या तोंडात लाळ गाळत होतो आणि तिला ते आवडलेही होते. एकदमच बायकांना काय होतंय काय की?

“आत कशाला आला होतास?” तिने रागाने लाल होऊन विचारले.

“जेवायला बोलवायला.” मला अजुन पण समजले नव्हते की मम्मीला एवढा राग का आलाय.

“सॉरी मम्मी.”

“नाहिते धंदे करायचे नाही परत कधी, आणि हां कोणाला कळता कामा नये.” ती बोलली.

मग आम्ही जेवून घेतले. मला थोड वाईट वाटत होते की माझे काय चुकले. दुपारी घरात थांबायचे नाही म्हणून बाहेर सामान आणण्यासाठी गेलो. मधूनच मम्मीचा फोन आला.

“कुठे गेलास न सांगता?” मम्मी.

“बझ्झार मध्ये आलोय. का ग मम्मी?”

“लवकर घरी ये. तुला काहीतरी सांगायचे आहे.”

मी घरी गेलो. ती सोफ्यावर बसली होती. तिने हळूच माझ्याकडे बघितले आणि सोफ्यावर बैस असे म्हणाली.

“बेटा, मघाशी जे काही झालं ती काही तुझी चूक नव्हती. तूपण हे समजतोस. तुलापण मी आवडते आणि मला पण तू आवडतो. ते सर्व नैसर्गिक होते, हे मी समजू शकते. पण…” ती थोडावेळ तिथेच थांबली.

“पण काय मम्मी? मग तू असे का केलेस?” मी म्हणालो.

“बेटा मी इतर स्त्रियांसाठी नाही आहे. माझ्याकडे काहीतरी वेगळे आहे जे खूप जणांना माहीत नाही. ज्यांना माहीत होते त्यांना ते आवडत नाही.” मम्मी.

“पण तू तर इतर बायकांसारखीच आहेस. तुझ्या एवढी चांगली figure नसते कोणाची.”

“नाही बेटा, कधी कधी सगळं दिसत ते खर नसतं. मी तुला अता काहीतरी सांगेन पण तू शपथ घे की कोणाला यातलं काहीच सांगणार नाही.”

“हो मम्मी. तुझी शपथ.”

“मी एक transwoman आहे बेटा. मला पुच्चीच्या जागी लवडा आहे. Please कोणाला सांगू नको हे.”

मला फार मोठा धक्का बसला. मी इतके दिवस एका तृतीयपंथी बरोबर राहत होतो. मला कसेतरीच वाटू लागले. तिने इतके दिवस का सांगितले नसेल असा प्रश्न पडला.

मी विचारले “मग इतके दिवस का सांगितले नाहीस?”

“नाही बेटा, माझ्यासाठी या जगात फक्त तूच आहेस आणि मला तुला गमावयाचे नव्हते. मी योग्य वेळेची वाट पाहत होते. आज तू सकाळी ज्यावेळी माझ्या गांडीकडे आणि स्तनांकडे बघत होता तेव्हाच मला कळले की तुला खरे काय ते सांगितले पाहिजे. पण हे बघ ना, मला सोडून जाऊ नकोस. माझ्यात कोणतीही कमी नाही.”

मी: “मला खरंच तुझी गांड खूप आवडते. मी नाही तुला सोडून जाणार, शेवटी मम्मी आहेस तू माझी. पण मग तुझा आवाज कसा इतका सुंदर आणि बायला आहे? तो मर्दांसारखा पाहिजे ना?”

“हो बेटा. पण काही वर्षांपूर्वी मी माझ्या घशावर operation केले होते. त्यामुळे माझा आवाज थोडा बदलला गेला. नाहीतर बाकीचे सगळे नैसर्गिकच आहे.” तिने तिचा हात माझ्या मानेवर ठेवला.

This content appeared first on new sex story .com

“पण माझा जन्म कसा झाला मम्मी?” मी म्हणालो.

“बेटा खूप वर्षांपूर्वी मी माझ्या गांडीवर operation केले होते. त्यामुळे तू जर तुझं वीर्य माझ्या गांडीत टाकलेस मी प्रेग्नंट होते.” मी अवाक झालो.

“म्हणजे मी तुझ्या गांडीतून बाहेर आलो?”

“होय. म्हणूनच मला तू खूप आवडतोस. त्यावेळी माझी जसी गांड फाडलेलीस तशी आत्ता पण फाडून टाक. त्यासाठी माझा जीव खूप वर्ष तडपतोय. तुझे वडील तुझा जन्म झाल्यावर लगेच गेले. त्यानंतर माझी गांड कोणीच मारली नाही. मला भीती वाटायची की समाजात माझी नाचक्की होईल कारण मी एक तृतीयपंथी आहे.” ती कळवळून बोलली. मला तिच्या बोलण्यातून तिची कामवासना समजत होती.

माझापण लवडा हळुहळू ताठू लागला. मला तिच्या गांडीचे भोक बघायचे होते. आणि त्याबरोबर तिचा लवडासुद्धा. किती मोठा असेल तो?

“मम्मी एक किस दे ना मग.” तिलापण तेच पाहिजे होते. तिनेपण मला एक deep french kiss दिला. आमची लाळ एकमेकांच्या तोंडात फिरत होती. तिने मला हळूवार बाजूला केले. तिने मला माझा शर्ट काढायला सांगितले. मग मी पण म्हणालो,

“मम्मी मला तुला एकदा नागडी झालेली बघायचेय, प्लीज ना.”

“हो बेटा. तुझीच आहे मी सगळी. प्लिज कशाला म्हणायचं? आत्ताच नागडी होते बघ तुझ्यासाठी.” तिने कपडे काढायला सुरुवात केली. एक सेकंद थांबून ती म्हणाली, “तूच काढ ना माझ्या ब्लाउजाची बटणे.”

मी माझे हात तिच्या स्तनावर ठेवत बटणे काढायचा प्रयत्न करू लागलो तसा ती माझ्या पोटावर आणि छातीवर हात फिरवू लागली. माझे हात थरथर कापू लागले आणि बटणे काही निघेनात.

“बेटा तोड ना ती बटणे. एवढा का वेळ लावतोस माझ्या राजा? तुझ्या मम्मीला नागडे कधी करणार आणि कधी झवणार?”

ती अजुनच मादक बोलू लागली. मी शेवटी महत्प्रयासाने तिचे ब्लाऊज फाडले. आणि बाहेर आले ते दोन मोठे आम्मे. काय छान होते ते. मी त्यांना कुस्करू लागलो, जोरात दाबू लागलो तशी ती जास्त वळवळू लागली. तिची स्तनाग्रे चोखत चोखत तिच्या गांडीवरून हात फिरवू लागलो. तिची गांड दाबू लागलो. तसा तिचा हात माझ्या लंडावरून फिरू लागला. मी तिचा हात झटकून म्हणालो

“मम्मी मला आधी तुला नागडे करू दे. नाहीतर मी आत्ताच गळेन.”

“मग आधी नागडे कर ना पोरा, कशाला चोखतोस माझी स्तनाग्रे? लवकर कपडे काढ राजा, आता नाही राहाविले जात.”

“होय मम्मी.” मी पटकन तिच्या साडीवर हात घालणार तेवढ्यात तिने मला सोफ्यावर ढकलले आणि म्हणाली,

“तुझ्याकडून नाही होणार हे. तू तिथेच बैस. मीच काढते कपडे.”

माझ्या मम्मीने माझ्यासाठी नवीन शो सुरू केला. तिने ते फाटलेले ब्लाऊज काढले, त्यानंतर पदर खाली टाकला. माझा लवडा तिचे स्तन बघून ठणकु लागला. तिची स्तनाग्रे कडक झाली होती. ती कामवासनेने भरली होती. हळु हळू तिने साडी सोडायला सुरुवात केली. ती गोल गोल फिरत तिची गांड वर खाली हलवत साडी सोडवत होती. आता परकरची नाडी सुटली आणि समोर एक जाळीदार panty दिसली. त्यात एक छोटाशी नुन्नी होती. हाच तीचा लवडा होता.

“मम्मी एवढा छोटा कसा काय ग?”

“बेटा तसेच असते आमच्या सारख्यांचे. खूप मोठे नसतात लवडे. काहीजणांना तर काहीच नसते. ना बुल्ले ना लंड.” ती बोलत होती पण माझे लक्ष वेधून घेतले होते त्या लहानशा लंडा ने.

“मम्मी लवकर काढ ना ती चड्डी. तुझी गांड बघू दे. तुझ्या भोकात घालायचे आहे मला.”

“हो रे माझ्या राजा. पण लगेच घालू नकोस बरं का, नाहीतर दुखेल खूप.” तिने ती चड्डी काढली आणि माझ्यासमोर वळली. तिची गांड समोर आली. माझे दोन्ही हात मी त्या गांडीच्या दोन कुल्ल्यांवर ठेवून गांड फाकवली. समोरच तिचे लालबुंद आणि अतिशय घट्ट गुदद्वार दिसत होते. अतिशय मादक भोक होते ते. मी ते अजून फाकवू लागलो. तिच्या गांडीच्या भोकातून येणाऱ्या गंधाने मला वेडे केले. मी त्यात बोट घालणार इतक्यात ती घायाळ होऊन म्हणाली,

“एवढ्या जोरात फाकवू नको बेटा, दुखेल ना पहिल्याच प्रयत्नात. आधी मला तुझा लवडा तर बघू दे.”

“पण मम्मी मला तुझ्या गांडात घालायचा आहे.” मी.

“अरे बेटा, आपल्याकडे अजून खूप वेळ पडलाय. मी सगळी तुझीच आहे. एवढा उतावळा का झालाय? थांब ना जरा. आधी तुझा हातात तरी घेते.” शेवटी मी तिची गांड सोडली.

तिने माझ्याकडे तोंड फिरवले आणि माझ्या मांड्यावर बसली. माझा लवडा त्या फुल पायजम्यातून उठून दिसत होता. ती त्याला चोळू लागली. मी तिला किस करू लागलो. तिने मग माझी pant काढली आणि बरमोड्यातून बाहेर पडणारा लवडा बघितला. त्याला बघून ती अजुनच कामोत्तेजित झाली.

“कितीतरी वर्ष मी एवढा लवडा बघितला नाही बेटा. आता तूच माझे सर्वस्व आहेस राजा, तूच तुझ्या या झवाड्या मम्मीला सुखी ठेवशील.” माझा लंड तर हे ऐकुन उडायला लागला. तिने माझा बर्मुडा सुद्धा काढला आणि आता आम्ही दोघेही नागडे झालो. ती माझ्या मांड्यांवरून अजून पुढे सरकली आणि आता तिची छाती माझ्या छातीला घासू लागली. तिचा तो छोटा लवडा माझ्या लंडाला घासू लागला. तो एवढा लहान असूनसुध्दा ताठला होता. तो ताठूनसुद्धा २ इंचाचाच होता. ती मला जोरात किस करू लागली आणि मीसुद्धा जोमाने प्रत्युत्तर देऊ लागलो. ती तिची कंबर माझ्या लवड्यावर जोरात हलवू लागली. तशी तिची नुन्नी माझ्या लवड्यावर घासू लागली. थोडा वेळ झाल्यावर आमच्या तोंडातून पडणारी लाळ माझ्या पोटावर पडू लागली. ती त्यावर तिची नुन्नी घासत होती आणि तेच खाली माझ्या लवड्यावर जाऊ लागले. माझा लंड ओला होऊ लागला. तो तिच्या गांडीच्या फटीवर जाऊ लागला. आमच्या घर्षणामुळे आणि थुंकिमुळे चप… चप… चप.. चप… चप… असा आवाज येत होता. तिची मांसल गांड खूप वेगाने हलत होती.

“मम्मी, तू मला खूप आवडते, माझा लंड तुझ्या गांडीचा दिवाना झालाय… तुझी नुन्नी ओलीचिंब झालीय मम्मी. कशी ताठल्या बघ ती..”

“होय रे बेटा, कितीतरी वर्षे तडफडत होती ती… आज मीपण गळणार बघ तुझ्याबरोबर…”

मी तिची स्तनाग्रे चावू लागलो आणि ती माझी केस ओढत होती. मी तिचे स्तन जेवढे तोंडात मावतील तेवढे घेण्याचा प्रयत्न करत होतो. माझा लवड्यावर तिची गांडीची भेग वरखाली होत होती. तिने पटकन मला किस केला आणि म्हणाली,

“माझ्या तोंडात थुंक बेटा. तुझी लाळ टाक तुझ्या झवाड्या मम्मीच्या तोंडात.” मी सुद्धा तसे केले. ती पटकन माझ्या मांडीवरून खाली उतरली. तिने माझा लंड पहिल्यांदा तोंडात घेतला. तो ओलाचिंब झाला आणि ती त्याला जोरात हलवू लागली. तिने तो तोंडातून काढला आणि हाताने हलवू लागली.

“मम्मी खूप छान वाटते ग, मी थोड्याच वेळात गळणार. हळू हलव की जरा. मम्मी अजून एकदा तोंडात घे की.” तिने तसेच केले. तोंडातून लंड बाहेर काढला आणि त्यावर सगळी लाळ गळायला लागली. तिने ती सगळी तोंडातली लाळ दोन्ही हातांवर घेतली. एका हाताने ती माझा लंड हलवू लागली आणि दुसऱ्या हाताने स्वतःची नुन्नी. दोन्ही बाजूला पच… पच… पच… पच… पच… असा आवाज येऊ लागला. मी थोड्याच वेळात झडणार होतो.

“मम्मी हळू जरा हळू की, मी संपणार आहे थोड्या वेळात…” हे ऐकल्यावर ती पटकन माझ्या मांडीवर चढली आणि स्वतःची नुन्नी माझ्या लंडावर ठेवली. मला म्हणाली,

“थुंक तिथे, मी तुझ्यावरच गळणार आहे. तुझ्या मोठ्या लंडावर मला माझा चिक सोडायचा आहे. तुझी झवाडी मम्मी तिथे गळणार आहे.” मी तिला पहिल्यांदाच अस बोलताना पाहत होतो. माझा लंड पण फुर फुरू लागला.

“होय गं झवाडे, गाळ तू माझ्या लंडावर. तुझ्या ती ताठलेली नुन्नी शांत होऊ दे.” मी असे म्हटल्यावर तिने एका हातावर थुंकून तिची नुन्नी आणि माझा लवडा त्याच हाताच्या मुठीत पकडला. आणि ती जोरजोरात पुढे मागे होऊ लागली. मला लंडावर तिचा लवडा जाणवत होता. परत एकदा चप… चप… चप… चप… चप… चप.. असा आवाज येऊ लागला. मी झडणार एवढ्यात,

“आह.. आह.. आह.. आई ई ई ई ई.. आई ई ई ई… गं.. आह.. उं बेटा आह… मला तू फार आवडतो..” एवढे म्हणून ती झडली. तिची नुन्नी लहान असली तरी त्यातून पांढऱ्या चिकाचा पुर आला होता. माझ्या दोन्ही मांड्या यानेच भरून गेल्या. माझा लवडा तिच्या कामरसात न्हाऊन निघाला. हे बघून मी आणखीनच चेकाळलो.

“मम्मी मलापण तू खूप आवडतेस… मम्मी गं.. आह… मम्मी.. तुझी झवाडी गांड खूप छान आहे… आह…” माझा सगळा चिक तिच्या पोटावर उडाला. तोच ओघळत तिच्या नुन्नी वरून माझ्या मांडीवर टपकायला लागला.

तिने हातावर आलेला सगळं वीर्य छातीवर पसरवले. तिने मला एकदा खोलवर किस दिला आणि माझ्या खांद्यावर डोकं ठेवून शांत झाली. आम्हा दोघांना आता तृप्ती मिळाली होती पण माझे मन अजून भरले नव्हते. आज रविवार होता म्हणून भरपूर वेळ मिळाला होता. माझ्या अंगातली खाज बोलली,

“पण मम्मी मलातर तुझा गांड मारायची होती, तू तर touch सुद्धा करू दिले नाही.”

“किती नालायक आहेस रे तू, पहिल्याच दिवशी सगळं पाहिजे होय? गांड पुढच्या रविवारी.” ती म्हणाली.

“पण मम्मी एक आठवडा थांबू?? आजच..” माझे वाक्य तोडत ती म्हणाली,

“वेडा आहेस का तु जरा? गांडीच्या भोकात गेली काही वर्षं काहीही घातलेले नाही माझी बोटं सोडून. त्याला तयार करण्यात एक आठवडा लागेल. तोपर्यंत तुला मी हस्तमैथुन करून देत जाईन. आणि तुला बरच काही शिकायचं आहे तुझ्याबद्दल आणि माझ्याबद्दल. माझ्या नुन्नी बद्दल ही तुला मी शिकवणार आहे.” ती माझ्याकडे पाहून ओठ चावत बोलली.

आम्ही कितीतरी वेळ तसेच बसलो होतो. तिचे ओठ माझ्या ओठावर होते आणि आम्ही शरीरं गार होण्याची वाट पाहत होतो. शेवटी ती मला किस देऊन म्हणाली, “उठ आणि आवरून घे.”

सायंकाळचे पाच वाजत आलेले. दोघेही अंघोळ करायल आपापल्या खोल्यात निघून गेलो.

आवडली तर comment करा. अजुन खुप भाग येणार आहेत.

This story माझे ट्रान्स कुटुंब – १ appeared first on newsexstory.com

Updated: August 27, 2022 — 6:42 pm