माझी पहिली पिचकारी – Hot Marathi Stories

नमस्कार झवाड्या मित्रानो आणि बायकानो ही स्टोरी माझ्या मित्राची आणि त्याच्या काकीची आहे. तुमच्याही स्टोरी किंवा तुमच्या fantacy mala सांगू शकता मी माझ्या शब्दात इथ सादर करेल.

आम्ही शहरात बाबांच्या नोकरीमुळे राहतो पण आमचे गावी येणे जाणे चालू असते. आमच्या गावातल्या घरात माझे काका, काकी आणि त्यांची एक मुलगी राहते. काकी दिसायला गोरी पान पण शरीराने धिप्पाड होती. गावी राहत होती पण एकदम नीटनेटकी राहायची.. साडी एकदम घट्ट बांधायची ज्यामुळे तिची भरलेली gand uthun दिसायची. मी लहान असताना शाळेत तिथेच होतो दहावी पर्यंत त्यामुळे तीच मला सगळे माहीत असायच. आम्ही दोघे नेहमी हसत खेळत राहायचो मी तिला मोठी आई म्हणायचो. ती अंघोळ घालताना खूप मस्ती करायची मला नागडे व्हायला सांगायची नीट अंगोळी साठी पण मी लाजत होतो पण ती ऐकायची नाही. परत अकरावी ल कॉलेजला आलो शहरात बाबाकडे पण सुट्टीला गावीच जायचो आणि महिनाभर नुसते रमायचो तिकडे.

ह्यावेळी पण उन्हाळ्याच्या सुट्टीत मी गेलो गावी. नेहमी प्रमाणे काकी ची माझी मस्ती चालू झाली होती. तुम्हाला तर माहीत आहेच saksakali आपला बाबुराव सलामी देत असतो ते.. त्यादिवशी ही असेच झाले सकाळी उठलो तर माझा बाबुराव पण उठून बसला होता.. मला washroom la जायचं होते पण काकू होती त्यामुळे मला जाता येईना कारण मी फक्त underwear jopalo hoto. काकी ने जबरदस्तीने मला उठवण्याचा प्रयत्न केला.

Kaki – राहुल ( माझे नाव वर सांगितलेच नाही ). उठ ना आवर ना मला आवरून शेतात जायचे आहे.

Mi – काकी थोड्यावेळाने जातो.

पण माझा बाबुराव काय शांत बसेना तो उभाच होता १० मिनिटांनी काकी परत आली आणि चिडून अंगावरची चादर ओढली तशी तिला माझा बाबुराव च तंबू दिसला तिचे डोळे मोठे झाले आणि म्हणली ह्यासाठी जाईना होय तू.. जा जा मी नाही बघत तुझ्या काकांचा पण असाच असतो सकाळी जा आवर जा म्हणून गेली.. तीच हे डायरेक्ट बोलणे मला अचंबित करून टाकले.

मी जावून सू करून bathroom मध्ये घुसलो आणि अंघोळीला पाणी सुरू केले. माझा बाबुराव आज काय बसायचं नाव घेत नव्हता. तेवढ्यात काकिने दरवाजा वाजवला.

Kaki – राहुल झाली का अंघोळ? नसेल तर थांब मी घालते तू नीट करत नाहीस अंघोळ.

Mi – आता करतोय मी मोठा झालोय. पण ती ऐकेना आणि मग मी दरवाजा उघडला आणि तिच्याकडे पाठमोरा उभा होतो. बदली भरली नळ बंद केला आणि अंगावर पाणी ओतायला लागलो.

Kaki – गाढवा थांब की मी आले ना घालायला अंघोळ तर कसली गडबड लावली आहेस अस्स म्हणून मला फिरवले तर तंबू बरोबर तिच्या हाताला लागला.

मी फक्त तिच्याकडे बघत राहिलो. मला ऑकवर्ड वाटत होते पण काकी नॉर्मल होती.

Kaki – डोक्याला हाथ मारत, अरे देवा तुझे हे अजून असच आहे होय ह्याला शांत केला नाहीस का?

Mi – मला नाही माहित शांत कसा करतात ( कारण मला शांत करायचं माहीत नव्हते? )

काकी हसू लागली आणि बाथरूमच्या दरवाजा बंद केला आणि underwear काढली आणि माझा बाबुराव हातात घेवून हलवू लागली. तिच्या ह्या प्रकारामुळे मी एकदम हैराण झालो आणि तिच्या हातून सुटण्याचा प्रयत्न करू लागलो.

काकी – गाढवा थांब की काय लाजतोया मला कधी नागडा झाला नाहीस का माझ्यासमोर आणि हे किती मोठे अगदी गाढवासारखेच आहे तुझं बाबुराव. आणि हलवू लागली पण शांत काही होईना. म्हणून तिने त्याला tondat घेतले आणि लॉलीपॉप सारखे चोखू लागली

पण तो काय शांत होईना. काकी म्हणली हे काय आहे रे ह्यातून पाणी काय निघायचं नाव घेईना कोण तुझ्या खाली आले तर फाडुन टाकशील तिला.

Kaki – राहुल बाळा तुझ्या काकी च रूप बघ आता म्हणून तिने साडी खली खेलची आणि बॉल उगडे केले आता याच्याकडे बघ म्हणत पुन्हा जोरात चोखू लागली. तिचे बॉल बघून मला आतून kastrich होत होते माझा lavda ata खूप दुखत होता त्यात काकी ने चांगलाच जोर लावला होता. शेवटी माझ्या बाबुराव मधून पांढरी पिचकारी निघाली ती काकीच्या घशात. ही माझी पहिलीच पिचकारी होती खूप पांढरे पाणी निघाले काकीच तोंड भरले तिने ते चवीने पिवूं टाकले.

Kaki – पहिलीच वेळ दिस्त्या साहेबांची म्हणून हसू लागली आणि तोंड पुसून मला अंघोळ घालू लागली आणि म्हणली हे बोलू नकोस कुठे..

तर असा होता हा अनुभव. पुढे काय झाले का मला नाही माहित जर मित्राने पुढे घडलेलं सांगितले तर नक्की इथ सादर होईल तोपर्यंत माझ्या सगळ्या स्टोरी वाचून हलवून घ्या.

धन्यवाद.

Insta – rahulrajk37.

This story माझी पहिली पिचकारी appeared first on new sex story dot com

Updated: October 3, 2023 — 1:23 am