माझी बायको!!! – Hot Marathi Stories

नमस्कार मित्रानो पुन्हा आलोय मी माझ्या बायको ची स्टोरी घेऊन माझ्या बायकोच नाव स्वरांजली ( लाडाने तिला सगळे स्वरा म्हणतात ) माझी बायको दिसायला खूपच देखणी आहे तिची उंची ५ फुट आहे आणि फिगर 32-34-36 आहे. तिची गांड बघून असा कुणी तरीच असेल ज्याच उठत नसेल

चला तर आपली स्टोरी start करूया….

मित्रानो माझ नाव सुभाष आहे माझी बायको आणि माझ्यात १० वर्षाचा फरक आहे आम्हाला मुल होई पर्यंत आमची सेक्स लाइफ व्यवस्थित पण हळूहळू माझ वय वाढत गेल आणि माझी इच्छा कमी होत गेली पण स्वराची इच्छा वाढू लागली करण तिला आता जवानी चढू लागली होती हळू हळू आमच सेक्स पण कमी झाल महिन्यात २ ३ वेळा आम्ही करायचो ती मला रोज म्हणायची पण मी ऑफिसमध्ये असल्यामुळे दिवसभरात थकून जायचो आणि घरी आलो कि जेवण करून झोपी जायचो.

पण स्वरा ला सेक्स ची खूप इच्छा व्हायची आणि ती मी पूर्ण नाही करू शकायचो म्हणून मग तिने बाहेर फिरायचं चालू केल तिची मैत्रीण हिती ती आमच्या घरी नेहमी यायची तिच्या सोबत तीची चांगली घठ मैत्री होती. मला कळाल ते स्वरा तिच्या मैत्रिणीच्या नवऱ्या सोबत खूब बोलायला लागली होती हळूहळू तो घरी सुद्धा येऊ लागला होता स्वरा ला काही काम असला कि ती सागर भाऊ ला काम सांगायची व टे सगळी कामे करायला लागले होते मला आधी काही वाटले नाही परंतु हळूहळू मला जि शंका होती झाल नेमक तेच…

एके दिवशी मी ऑफिससाठी जायला निघालो होतो माझा ऑफिस घरापासून ५० किलोमीटर लांब होती मला यायला जायला 1 तास लागायचा मग मी घरून निघालो पण मग वाटेत मला कळाल मी फाईल घाईघाईत घरी विसरून आलो मग मी ती घेण्यासाठी म्हणून परत यायचं ठरवलं आणि परत आलो मला 1 तासाच्या वर झाल होत मी काॅॅल न करता सरळ घरी निघालो आमच्या कॉलनीत आल्यानंतर मला आठवल स्वरा काल बोलली नाही तर तिच्या साठी आज काही तरी गिफ्ट घेऊन जाऊया म्हणून मी परत जवळच्या दुकानात गेलो आणि तिथून एक चांगला परफ्युम घेतला आणि परत घराकडे निघालो मोठा मुलगा तर शाळेत गेला होता आणि लहान मुलगा मला शेजारी खेळताना दिसला मी त्याला आवाज दिला पण तो खेल्यान गुंग होता म्हणून आला नाही मग घराजवळ गेलो तर तिथे गेटसमोर गाडी उभी दिसली मला वाटल ती सागर भाऊ ची गाडी असावी ( हे तेच सागर भाऊ जे स्वराचीमैत्रीण आहे तिचे मिस्टर ) मी गेट हळूचउघडल आणि आत गेलो आणि गेट परत बंद केल

दरवाजा जवळ जाताच बेल वाजवणार तितक्यात आठवल मागचा दर नेहमी उघडा असतो म्हणून मी मागच्या दराने जाण्याच ठरवलं आणि निघालो तर अचानक मला रूम मधून आवाज आला आणि माझ्या पायाखालची जमीन हलून गेली तो आवाज होता माझ्या बायको चाम्हणजे स्वराचा

स्वरा:- तुला इतक्या लवकर यायला कुणी सांगितलं आज

सागर:- आज राहावलच नाही ग आणि त्यात तुझी मैत्रीण माझ्या मागे टेन्शन देत राहते

स्वरा:- आता काय टेन्शन दिल तिने माझ्या राजाला

सागर:- अग! सकाळी गँँस गेला तर चालू झाली कटकट म्हणून घराबाहेर आलो आणि तुझ्या नवर्याची जायची वाट बघत होतो.

स्वरा:- म्हणजे तू वाट च बघत होतास का रे

सागर:- हो रे राणी !!!

स्वरा:- इतकी घाई कशासाठी मी कुठे जाणार होती का?

सागर:- तस नाही ग बघ आता तू आपल्यासाठी जेवण बनवल टे खाऊया

स्वरा:- का तुझी बायको आहे कि

सागर:- तीला कुठे येते साध तोंडात सुधा घेता येत नही तिला

हे सगळ मी बाहेरून खिडकी तून ऐकत होतो हे त्यांना माहितच नाही मी मग माझा मोबिल काढला आणि सगळ रेकॉर्ड करायला चालू केल आणि पुढे काय झाल टे सुद्धा ऐका

स्वरा:- खर आहे रे आमचे हे पण तसेच यांना तर झावता सुद्धा येत नाही

सागर:- मी आहे जान जावयाला

स्वरा:- तू भेटला म्हणून तर मी इथे आहे नाही तर काढूच याला सोडून गेले असते रे

सागर:- तुझ अगदी बरूबर आहे देवाने आपल्याला बरोबर पाठवलं आहे तुला मिळत नही मला करू देत नाही म्हणू आता आपण man भरून झावाझावी करू काढ ना आता कपडे किती वेळ एक तास झाला ना

स्वरा:- हो रे माझ्या राजा घे तूच काढ तुझ्या हाताने

मग मी हे रेकॉर्ड करण्या साठी मागच्या दारातून आत गेलो तर दर उघडच होत आणि आत गेलो आणि मोबईल आत ठेऊन तिथे उभा होतो

सागर:- होग माझ्या राणी ये आता जवळ आता सहन होत नाहीये

स्वरा:- हळू काढ ना फाडून टाकशील ना कपडे

सागर:- हो गा राणी थांब ना

स्वरा:- क्या बात ही सागर आज आधीच उभा झाला तुझा तोंडात ण घेता काळ तोंडात घेतला ण मी तर गळ्याला लागल रे मला

सागर:- मग आज चोख्णार नाहीस का तुझा लोलीपॉप

स्वरा:- का नाही चोखेल मला खूप आवडत पण आज तू माझी गांड आणि पुची चाटशील तर मी चोखेल नाहीतर नाही चोखेल

सागर:- मला आवडत नाही तुला माहित आहे ना ग

स्वरा:- ते मला नाही माहित चाटणार आहेस कि नाही

सागर:- नाही फक्त किस करतो

स्वरा:- ओके मग मी झोपते बेड वार ये माझ्या पुचित

सागर:- आलो ग मी माझे ओठ लावले पुची ला मला आवडलं नाही

इतक्यात स्वरा णे माझ तोंड दाबल आणि मला तिची पुची चाटायला लावली. आता मी पण थोड कस तरी चाटत होतो मला आवडलं नाही पण मग ती बोलली आता गंड चत मी नाही म्हटलं तर तिला राग आला तिला हो म्हटलं मी आणि मग तिला घोडी बनायला लावलं ती घोडी बनली तस मी मागून आलो आणि माझा लंड तिच्या गंदी जवळ लावला तशी ती नाही नाही करायला लागली आणि मी माझा लंड पुचित टाकल आणि आआआआआआआ असा आवाज आला स्वरा हळू हळू कान्हत होती जोरात जोरात कर अजून राजा झव रे झव जोरात झव आज आज तुझ लंड वाटत नाहीये मला आणि झवयाला लागलो 5 मी झाव्ल्यावर माझ निघणार होत मी बाहेर काढला आणि शांत झालो

आता मी स्वरा ला म्हटलं चोख आता तिने नकार दिला मुलगा येणार आहे म्हणे आज बाकीच उद्या करू म्हणे मला वाटल तिला राग आलेला असाव म्हणून ती अस बोलत आहे म्हणून मी परत तिचे मौ दाबायला लागलो चोखायला लागलो तशी तिला करांत लागला तिने मला झटका देऊन पडल आणि माझा तोंडात घेऊन चोखू लागली 5 मी चोख्ल्यावर माझ काही उठेना मग तिला पण राग आला मला बोलली काळ झोपला वाटत म्हणे त्या कुत्री बरोबर मी हो म्हटलं म्हणून परत तिला राग आला आणि तिने माझ्या कानाखाली मारली आणि कपडे घालू लागली आणि मला शिव्या दिल्या भडव्या तुला दोन्ही पाहिजे असेल तर मिळणार नाही एक तर मी या ती रांड तुला जि पाहिजे ती तू निवड

हे सगळ बोलन रेकॉर्ड होत होत तितक्यात बाहेर गेट उघडायचा आवाज आला आणि मी पटकन कपडे घातले आणि दर उघडायला स्वरा गेली तर मोठा मुलगा होता इतका वेळ कस काय लागला म्हणे

स्वरा:- अरे सागर भाऊ अन्ही मी काम करत होतो अस म्हणून स्वरा आत अली तर मोठ्या मुलाने कपडे घालताना सागर काका ला बघितलं तर

मुलगा:- काका तुम्ही कपडे का काढले

सागर:- बाला काढले नाही रे पाणी पडल ना तर वाळू टाकले होते आता वाळले

हो का मला वाटल तुम्ही कपडे काढत होते

हे सगळ झाल्यावर सागर जायला निघाला त्याने माझी गाडी बघितली आणि टेन्शन मध्ये आला आणि बहरून आवाज द्यायला लागला स्वरा ताई स्वराताई भावजी घरी आहे का गाडी बाहेर आहे म्हणे मग

स्वरा:- आज गाडी नेली नसेल त्यांनी बस णे गेले असतील

सागर:- नाही ना मी गाडी नेताना बघितली ना मग गाडी इथे अली कशी???

मग मी हळूच हॉल मध्ये आलो आणि दरवाजा मधून बाहेर बघत आलो आणि बोललो मी घरातच होतो आज जे काही चालल आहे ण टे बघायला सगळ बघितलं पण रेकॉर्ड पण केल आणि आता……….

इथून पुढे नेक्स्ट पार्ट मध्ये तेंव्हा वाचायला विसरू नका लवकरच घेऊन येईल माझी बायको २…..

आपल्या कमेंट मला काळवा

[email protected]

This story माझी बायको!!! appeared first on new sex story dot com

Updated: December 30, 2023 — 2:51 am