मातृत्व – प्रेमाची कहाणी – भाग ३

सलीम बराच वेळ प्रिताच्या मांडीवर तसाच पडून होता – पूर्ण खर्च. त्याची लहान छाती पक्ष्यासारखी थरथरत होती, श्वासोच्छवासाच्या ताणाने त्याचे शरीर धडधडत होते. त्याचा टी-शर्ट त्याच्या तोंडातून सांडलेल्या दुधात भिजलेला होता तर त्याची बॉक्सर शॉर्ट्स वीर्याने ओली झाली होता. प्रीथा परत पलंगावर झोपली आणि मुलगा तिच्या पायांच्या मध्ये आडवा पडला. तिला आरामशीर आणि स्वप्नवत वाटले. जेव्हा त्याचा श्वास पुन्हा सामान्य झाला आणि तो बोलण्याच्या स्थितीत आला तेव्हा त्याने थक्क झालेल्या आवाजात प्रीताला विचारले, ‘मला काय झालं आई?… माझ्या पँटमध्ये लघवी झाली का? पण, माझ्या शरीरात विचित्र संवेदना होती – मी लघवी करताना असे कधीच होत नाही.’ प्रीथा मनापासून हसली, ‘लघवी अशी दिसतहि नाही.’ वीर्याने भिजलेली बोटे सलीमच्या गालावर घासताना ती म्हणाली. तो परत डोकावत असताना त्याचे गाल वीर्याने माखले गेले. एह्ह… घाण… इश्श’, सोफ्यावर सरळ बसून सलीम म्हणाला आणि टीशर्टच्या साहाय्याने चेहरा कोरडा करायचा प्रयत्न केला. चेहरा घासून उपयोग नाही… तुझा शर्ट, चड्डी सगळंच घाण झालय. काढ, मी वॉशिंग मशिनमध्ये टाकते.’, प्रीताने तिचा पल्लू तिच्या उघड्या छातीवर वळवताना म्हणाली. सलीम संकोचून म्हणाला, ‘मी हे काढले तर काय घालू?’; तो अस्ताव्यस्तपणे प्रीतासमोर उभा राहिला. ‘काहीच नाही…’ बळजबरीने त्याची चड्डी काढून टाकताना प्रीथा म्हणाली. सलीमने अडवण्याचा प्रयत्न केला, पण प्रीथाच्या ताकदीसमोर तो काय टिकणार… तिने त्याला हसत हसत नग्न केले.

‘मला वॉटर हीटर चालू करू दे. चल आंघोळ करूया.’ सलीमच्या डोक्यावरचा टी-शर्ट बाहेर काढत प्रीथा म्हणाली. सलीम हळू हळू कमी लाजायला लागला होता; नम्रतेचे शेवटचे लक्षण म्हणून प्रीथाने त्याच्या पातळ छातीभोवती त्याचे हात गुंडाळले. पूर्णपणे नग्न उभा होता, तो फारसा लाजलेला दिसत नव्हता. ‘तो किती कमजोर आहे!’ प्रीथा मनातल्या मनात म्हणाली, ‘जर तो माझ्यासोबत राहिला तर मी त्याला माझ्या बुबच्या दुधाने पुष्ट करीन.’ त्याच्या संपूर्ण शरीरावर निळे वण होते. त्या निर्दयी चौकीदाराला ताबडतोब कामावरून काढून टाकण्याची गरज आहे, प्रीताच्या मनात विचार आला.

सलीमला हाताने धरून ती वॉशरूमकडे निघाली. तिची पल्लू पडला आणि तिच्या मागे फिरू लागला. वॉशरूममध्ये प्रवेश करून तिने प्रथम बाथटब गरम पाण्याने भरला. ‘मुलगा जर काही वेळ गरम पाण्यात बसला तर त्याच्या अंगाचे दुखणे थोडे कमी होईल’ तिने विचार केला. प्रीताच्या बाथटबकडे इशारा करताच सलीम म्हणाला, ‘व्वा हे तुझ्या बाथरूममध्ये आहे’. प्रीथा हसली आणि मग ‘माझ्या प्रिय, तुझ्यासाठी इतरही खूप गोष्टी आहेत’ असं म्हणत तिची साडी काढायला लागली. सलीम स्तब्ध होऊन तिला पाहत होता. त्याने त्याच्या लहान आयुष्यात काही मुली पाहिल्या होत्या, विशेषतः सोनागाचीच्या रेड लाईट एरियामध्ये राहताना. त्याने स्वप्नातही पाहिले नव्हते की प्रीथा सारखी सुंदर स्त्री भेटेल – इतकी उंच, इतकी वळणदार आणि इतकी भव्य निरोगी! तिची वंशावळ, वर्ग आणि उंची त्या मुलींच्या वरती होती आणि ती ज्या प्रकारे बोलते, हलते किंवा चालते त्यावरून हे स्पष्ट होते. तिने तिचे कपडे उतरवल्यामुळे ती त्याला फक्त स्त्रीसारखी दिसत नव्हती, ती दुर्गादेवीच्या मोठ्या मूर्तीसारखी होती जी कुमरतुलीच्या शिल्पकारांनी दुर्गापूजेपूर्वी त्यांच्या अनेक वर्षांच्या कलात्मक कौशल्याने तयार केली होती.

तिची साडी आणि ब्लाउज काढल्यानंतर प्रीथा सलीमसमोर नग्न उभी राहिली. तिला अस नग्न पाहण्याचे भाग्य तिच्या पती अयान शिवाय कोणालाच मिळाले नाही. पण नवऱ्याच्या नावाची आठवण आल्याने प्रीताच्या मनात किळस आली. प्रीथा सलीमसमोर उभी राहिली आणि त्याला जवळ घेतलं. तो त्याच्या नवीन सापडलेल्या आईच्या शरीराच्या उबदारपणात आणि सुगंधात हरवला होता, जसे तो स्वप्नात होता. समोरच्या आरशात त्यांचे प्रतिबिंब होते. ‘काय लहान मुलगा… उभा आहे, त्याचे डोके माझ्या बुब्सला स्पर्शही करत नाही. तो असे उभे राहून माझे स्तन चोखू शकतो. खूप मजा येईल.’ प्रीथा मनातल्या मनात हसली. तिने त्याला बाथटबमध्ये नेले, आधी हळू हळू भरणाऱ्या कोमट पाण्यात बसवले आणि त्याला आत नेले, आरामात त्याला तिच्या मांडीवर बसवले. ते बराच वेळ बाथटबमध्ये बसले, प्रीताने सलीमला मिठीत घेतले. ती गरम पाण्यात भिजत बसली तेव्हा दारूची मस्ती परत आली. सलीम तिच्या छातीवर डोके ठेवून आरामात तिच्या शरीरावर रेलला होता. प्रीताच्या हृदयाचे ठोके त्याच्या कानात घुमले. पाण्याच्या उबदारपणाने आणि प्रीताच्या उबदार मिठीने त्याचे शरीर पूर्णपणे आरामशीर झाले. ‘हा स्वर्ग आहे’ त्याने तंद्रीत विचार केला.

प्रीथा त्याच्या कानात कुजबुजली ‘आवडलं? आता दुखणं जरा कमी होतंय का?’
‘आता वेदना निघून गेल्या, आई’ त्याने उत्तर दिले आणि प्रीताने त्याच्या गळ्यात लपेटलेल्या उजव्या हातावर लहान मुलायम चुंबन घेण्यास सुरुवात केली. प्रिताला तिच्या अंगावर शहारा आला. सलीम आता बाथटबमध्ये वळला आणि प्रीताकडे तोंड करून बसला. त्याने मोठ्या नजरेने त्याच्या तारणकर्त्याकडे पाहिले. ही दैवी कन्या कोणतीही सामान्य स्त्री नाही… ती देवता असावी. कोणतीही सामान्य स्त्री इतकी उंच, इतकी सुंदर, इतकी निरोगी आणि इतकी मजबूत असू शकत नाही – सर्व काही एकाच वेळी! ती बाथटबमध्ये टेकून बसली तेव्हा तिच्या रुंद गोलाकार खांद्यांवरून पाण्याचे थेंब टपकत होते. तिचे वैभवशाली तेजस्वी स्तन टबमधील पाण्यात अर्धे बुडलेले होते – तिच्या श्वासोच्छवासाच्या लयीने ते खाली वर आल्यावर ते उदात्त दिसत होते. तिचा देवीसारखा चेहरा आनंदाची चमक आणि वोडकाच्या किंचित नशाने अतिशय सुंदर दिसत होता. तिच्या ओठाच्या कोपऱ्यातील लहान तीळ तिच्या वक्र ओठांना एक अप्रतिम आकर्षण प्रदान करते. त्याने तिच्याकडे मोहित होऊन पाहिल्यावर प्रीथाला जरा अस्वस्थ वाटले. ‘तू माझ्याकडे असे का बघत आहेस?’ तिने हळूच विचारले. ‘मी…’ सलीम गडबडला, ‘मम्मी तुझ्या इतकं सुंदर कुणी पाहिलं नाही मी…. हे खरं आहे की मी स्वप्न पाहत आहे यावर विश्वास बसत नाहीये.’ त्याच्या आवाजात आणि डोळ्यात इतका प्रामाणिकपणा होता की प्रीतचे हृदय आणखी द्रवले. कौतुकासाठी ती काही अनोळखी नव्हती, पुरुषांनी तिचे अनेक प्रकारे कौतुक केले आहे, परंतु सलीमने ज्या पद्धतीने हे शब्द एका लहान मुलाच्या निरागसतेने सांगितले. ‘हे खरे आहे माझ्या डार्लिंग…’ प्रीथा त्याचे अर्धे ओले केस ओढत आणि ओल्या गालावर हात फिरवत म्हणाली; ‘आतापासून आपलं आयुष्य असंच असेल. मी तुला जाऊ देणार नाही… कधीही. तू माझ्याबरोबर असशील, तू माझ्याबरोबर राहशील, तू माझा होशील आणि मी तुझी आहे. आपण शेवटपर्यंत एकत्र राहू, मी तुला वचन देते की, मी माझा निर्णय घेतला आहे.’ ती म्हणाली. सलीम हे शब्द बोलता बोलता तिच्याकडे डोळे न मिचकावत पाहत होता, तिच्या तोंडाची हालचाल, तिचे ते गोड शब्द बनवणारे सुंदर कुरळे ओठ आणि त्याला इशार्‍या करत असलेल्या तीळची अप्रतिम हाक पाहत होता. सलीमने एक शब्दही न बोलता आपली थोडीशी चौकट तिच्या ओल्या मांसल शरीरावर सरकवली आणि तिच्या ओठांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. तो चुंबनासाठी तळमळत होता, पण प्रीताने त्या मुलाला थोडंसं आत्मनियंत्रण शिकवायचं ठरवलं आणि त्याची पाठ घट्ट धरून आणि तिच्या चेहऱ्यापर्यंत पोचू नये म्हणून तिची मान मागे टेकवून आपला दृष्टिकोन थांबवला.
‘तु काय करतोय?’ तिने विचारले, श्वासाने तोंड घासताना सलीम किंचितसा कुडकुडला, इतक्या जवळ…. तरीही तिच्या तोंडाच्या वासाने त्याची चव चाखण्याची उत्सुकता वाढवली.
‘एक चुंबन आई,… एक चुंबन… फक्त एक… प्लीज…’ सलीमने विनवणी केली.
‘तु चुंबन घेण्यास पात्र काय केले?’ प्रीथा हसत हसत उत्तरली, ज्याला सलीम हताशपणे म्हणाला, ‘मला काय करावं लागेल मम्मी… मला सांग… मला तुझं चुंबन घेण्यासाठी काय करावं लागेल?’
‘मम्म्म्म… मला विचार करू दे…’ प्रीथा स्तब्धपणे विचारात पडली आणि मग खोडकरपणे म्हणाली, ‘मला बघू दे तू किती मजबूत आहेस, तुला माझे एक बुब्स तोंडाने उचलावे लागेल, तू तुझा हाताचा वापर करू शकत नाहीस. फक्त तुझे तोंड, तुला ते वर खेचून पाच सेकंद धरावे लागेल.’ ती म्हणाली. सलीमने काही सेकंद तिच्याकडे पाहिलं आणि मग आव्हान स्वीकारत एका मुलाच्या उत्साहाने हसला.
त्याने त्याचे तोंड तिच्या डाव्या स्तनाच्या निप्पलभोवती अडकवले आणि जोरात चोखले, त्याचे गाल आत गुंफले आणि एक पोकळी निर्माण झाली, प्रीथाला तिच्या दुधाची कळी त्याच्या लाळेने आणि तिच्या उधळणाऱ्या दुधाने ओलसर होत असल्याचे जाणवले.
‘sss… अ… त्याने ओढले आणि त्याने जोरात खेचले, त्याने डोके वर उचलले आणि त्याबरोबर तिचे डावे स्तन देखील. तो फक्त तोंडाने तीन किलोपेक्षा जास्त मांस उचलत होता; तिचे स्तन त्याच्या डोक्यापेक्षा मोठे होते.
मुलाची कमिटमेंट पाहून प्रीथा थक्क झाली. तिने आपले डोके मागे फेकले आणि मनापासून हसली, जसे सलीमने तिचे स्तन उचलले आणि तोंडाने धरले, तिच्या गोड हास्याने त्याच्या कानावर जादू केली. ‘हाहा हा… बास बास… ठीक आहे, तू ऑलिंपिक ब्रेस्ट लिफ्टर झाला आहेस.’ ती हसली.
‘आता जाऊ दे, नाहीतर तुझा जबडा दुखेल’ ती म्हणाली, आणि शेवटी सलीमने त्याच्या तोंडाच्या कडीतून मोठ्या आवाजात बूब बाहेर काढला, सलीमच्या तोंडातून त्याच्या लाळेत मिसळलेले दूध आणि प्रीथाच्या स्तनातून मोठ्या प्रमाणात दूध बाहेर पडले. तिने त्याचे बक्षीस देण्यासाठी आणखी प्रतीक्षा केली नाही; तिने त्याला जवळ ओढले आणि तिचे ओठ त्याच्या चिमुकल्या तोंडावर बंद केले. त्यांच्या जीभांनी अत्यंत निकडीने एकमेकांच्या तोंडी पोकळी शोधल्या, एकमेकांवर लोळत, आतील गाल, दात आणि टाळू घासले; भरपूर उबदार लाळ मिसळणे आणि ओव्हरफ्लो होण्याची धमकी. जेव्हा त्यांनी शेवटी एकमेकांना सोडले तेव्हा ते श्वास घेत होते, त्यांचे ओठ आणि हनुवटी त्यांच्या मिश्रित लाळांनी मंदावली होती. दोघांनाही लाजाळू वाटत होते आणि ते एकमेकांकडे पाहू शकत नव्हते. खाली टक लावून पाहत आणि ओल्या ओठांवर गोंडस हसू आणत सलीमने प्रीथाला विचारले, ‘मी थोडा वेळ तुझ्या मांडीवर बसू का मम्मी… मला फक्त तुझ्याशी मिठीत खेळायचं आहे…’ प्रीथा हसली आणि काहीही न बोलता होकार दिला. ती आरामशीर झाली जेव्हा त्याच्या लहान हातांनी तिची छाती घासली तेव्हा ओल्या गुळगुळीतपणाने तो आश्चर्यचकित झाला, सुरुवातीला थोडासा संकोचला आणि लाजला पण हळूहळू क्षणाक्षणाला अधिक धीट होत गेला. त्याने दोन्ही हातांनी प्रत्येक स्तनाचा अंदाज घेतला, आकार आणि जडपणा पाहून आश्चर्यचकित झाला. जसे त्याने स्तन तळहाताने दाबले तसे त्यातून दूध वाहू लागले. आणि कोमट पाण्यात मिसळले. त्याने तिच्या छातीवर मुठभर पाणी शिंपडले आणि नंतर स्तनाग्र पिळून, अंगठ्याने घासले, तिच्या स्तनाच्या मांसाच्या मऊ ढिगाऱ्यात ताठ झालेली कळी खोलवर ढकलली; तो त्यांच्याशी सतत खेळत होता. थोडं दुखलं पण प्रिताने किरकोळ दुखण्याकडे दुर्लक्ष केलं आणि तिच्या शरीरात आनंदाच्या लहरी पसरल्या. प्रीथाला असे वाटले की या निरंतर स्तन उत्तेजनामुळे ती कोणत्याही योनीमार्गाच्या संपर्काशिवाय देखील कामोत्तेजनापर्यंत पोहोचू शकते. तिला त्या क्षणी तिच्या मन, हृदय आणि शरीरावर पूर्णपणे हरवण्याच्या टप्प्यावर पोहोचायचे नव्हते. तिने सलीमचे नाजूक मनगट धरले आणि त्याला हळूवारपणे म्हणाली, ‘बस झाले, आता तुला स्वच्छ करू.’ सलीमने काही न बोलता आज्ञा पाळली. प्रीथाने तिचा महागडा शॅम्पू मोठ्या प्रमाणात त्याच्या चकचकीत डोक्यावर ओतला, तिच्या मऊ हातांच्या आनंदाने त्याने डोळे मिटले आणि त्याच्या डोक्यावर लांबलचक बोटे फिरू लागली. तिचा आनंदी स्पर्श त्याच्या शरीरातील सर्व वेदना कमी करत होता, त्याला त्याच्या संपूर्ण आयुष्यात इतका आराम कधीच वाटला नाही आणि तो स्वर्गात गेल्यासारखा वाटत होता. प्रीथाने आपले लांबसडक केस हाताच्या शॉवरने स्वच्छ केले, डोक्यावर कोमट पाण्याचे थैमान घातले आणि डोके धुवून तो तिच्याकडे वळला आणि उपकार परत करण्याची विनंती केली, प्रीताला या मुलाबद्दलचे प्रेम वाटले. तिने त्याला सांगितले की तिला तिचे केस ओले करायचे नाहीत, पण त्याला हवे असल्यास तो तिचे शरीर धुवू शकतो. प्रीताने पाण्यात भरपूर लिक्विड बबल साबण ओतला आणि सलीमला हाताचा शॉवर कसा वापरायचा हे दाखवले आणि तिच्या छातीवर पाणी फवारले. उबदार स्प्रे तिच्या मोठ्या दुधाच्या जड स्तनांवर आश्चर्यकारक वाटले. सलीमने शॉवरने तिचे स्तन धुतले, त्यांना घासले आणि आजूबाजूचे पाणी फेसले तेव्हा प्रीथा मागे झोपली. सलीमने स्टँडवरून एक साबणाचा बार उचलला आणि प्रीताला विचारले की तो तिला याने धुवू शकतो का? प्रीथाला माहित होते की तिला आता धुण्याची गरज नाही, पण समजले की त्याला फक्त तिला अनुभवायचे आहे आणि तिने लाड केले.
सलीम तिच्या पाठीमागे गेला कारण ती त्याच्या अंगावर टेकली आणि त्याच्या हातांनी तिच्या स्तनांवर, खांद्यावर, हातावर आणि मानेवर साबण चोळला. तिची गुळगुळीत मऊ ऑलिव्ह त्वचा चपळ साबणाच्या फेसाने चमकली; सलीमचे छोटे छोटे हात तिच्या अंगावर अप्रतिम वाटत होते. तिला वाटले की त्या मुलाच्या आत एक विशिष्ट प्रतिबंध खेळत आहे. प्रथमच समुद्र पाहणाऱ्या केबिन मुलासारखा तो उत्सुक होता, तरीही विशालता आणि खोली पाहून थक्क झाला होता. तिचे हात तिच्या उबदार ओल्या त्वचेवर मागे गेल्याने ते थोडेसे अनिश्चित आणि थरथरलेले होते. प्रीताने त्याला एका स्त्रीच्या शरीराची थोडी अधिक ओळख करून देण्याचे ठरवले. तिने तिचा हात मागे घेतला आणि त्याच्या खांद्यावर थोपटले. ‘ये, मला धुवायचे खूप बाकी आहे.’ तिने सांगितले. त्यानंतर प्रिताला तिच्या संपूर्ण अंगावर चुंबनांचा वर्षाव करण्यात आला. तो तिच्या मानेपासून आणि रुंद खांद्यापासून सुरुवात करून, तिच्या छातीपर्यंत आणि त्या भव्य स्तनांपर्यंत गेला आणि जवळजवळ प्रत्येक इंच चुंबुन गेला. प्रीथा मागे झुकली आणि मऊ उसासे, फुशारकी आणि आक्रोश करत प्रतिसाद दिला. तो तिच्या पोटावर होताच, त्याची छोटी जीभ तिच्या नाभीत आणि तिच्याभोवती फडफडत होती, तिने तिचे ओठ चाटले आणि चावले; तिच्या तोंडातून एक मंद आक्रोश बाहेर पडला, सुरुवातीला सलीम घाबरला होता कारण त्याला वाटले की त्याने प्रीथाला त्रास होत आहे पण नंतर त्याला असे वाटले की ते आवाज आनंदाचे आहेत आणि ते स्वर्गातील आवाजांपेक्षा त्याच्या कानाला गोड संगीत आहे. त्याने त्याला प्रोत्साहन दिले आणि तो तिच्या नाभीच्या आणखी खाली गेला आणि त्याच क्षणी प्रीताने तिच्या हाताने तिची योनी पकडली. नाही, ती यासाठी तयार नव्हती, अजून नाही. हा एक खजिना आहे जो ती त्याला योग्य वेळी प्रकट करेल, जेव्हा ती ठरवेल.

‘पुरे…’ ती म्हणाली, ‘… आता इकडे ये, मला तुला धुवायला दे, माझे अजून पूर्ण झाले नाही.’ सलीम आज्ञाधारकपणे त्याच्या नवीन आईकडे वळला आणि तिच्या छातीवर विसावला आणि तिने त्याचे पातळ शरीर तिच्या मऊपणात गुंडाळले. आरामशीरपणे तिचे हात त्याच्या किंचित छातीवर आणि हातांवर फिरले, यावेळी ते फक्त उबदार फेसाळ पाण्याचा आणि एकमेकांच्या शरीराचा आनंद घेत होते. प्रीथाला कोणत्याही पुरुषासोबत इतकं चांगलं मिठी मारणं कधीच वाटलं नव्हतं ( तिच्या आयुष्यात फक्त एकच होतं, अयान आणि आठवणीने तिला मागे टाकलं ), तिला या मुलासोबत जसं वाटलं होतं. त्याने तिला तिच्या बालपणीची आणि तिच्या आवडत्या टेडी बिअर मिस्टर पॉपिन्सची आठवण करून दिली, जो तिचा एकमेव मित्र होता आणि तिने संपूर्ण दिवस त्याच्यासोबत घालवला, त्याला खायला दिले, आई बनली, काल्पनिक संभाषण केले आणि झोपताना मिठी मारली. सलीमने त्या क्षणी तिला त्याच आरामाची आठवण करून दिली, तिच्या शरीरात चांगल्या संप्रेरकांची लाट आली होती, भावना अगदी आनंदी होती. तिच्या हाताखाली छातीच्या पिंजऱ्यात फडफडणाऱ्या पक्ष्यासारखे त्याचे हृदय धडधडत असल्याचे तिला जाणवले आणि मग तिला काहीतरी दिसले.

तिला पाण्यातून काहीतरी बाहेर येत असल्याचे दिसले.
ते त्याचे लिंग होते, ‘ते आधीच थोडे वाढले आहे का?’ तिला आश्चर्य वाटले. ते खांबासारखे कठीण आणि ताठ होते, पुढच्या कातडीतून बाहेर डोकावत होते, ते लाल धडधडत होते. ते इतके कठिण होते की ते ध्वजस्तंभासारखे स्थिर उभे होते, पाण्याने ओलसर टोकाला स्पंदन करत होते आणि प्री-कम ओकत होते.
‘बेबी…’ ती त्याच्या कानात कुजबुजली, ‘… मी तुझ्यासाठी स्वच्छ करू का? ते दुखावणार नाही मी वचन देते.’ सलीमने उसासा टाकला आणि तिच्या हाताचे चुंबन घेतले, ‘तुला जे पाहिजे ते करू शकते मम्मी, जर तू करत असेल तर सर्वकाही चांगले वाटते. मला विचारण्याची गरज नाही,’ तो कुरकुरला.
प्रीथा हसत हसत त्याचे लिंग बाहेर काढत होती, तो इतका लहान होता की तिच्या छातीवर टेकले होते, पाय पसरले होते, त्याचा लंड तिच्या हाताच्या लांबीच्या अर्ध्या लांब होता. तिने दोन्ही हातांनी ते नाजूकपणे धरले. तिच्या मऊ हातांच्या स्पर्शाने तो किंचित थरथर कापला आणि चेहरा तिच्या जाड हाताच्या कोनाड्यात दबला, श्वास घेत होता. प्रीथाने अवयव हळूवारपणे धरला आणि हळूवारपणे कातडीतून पुढची कातडी सोलली, कोमल बल्बस डोके उघड केले. सलीम किंचित कुजबुजला, त्याचा तीक्ष्ण श्वास तिच्या उजव्या हाताच्या आतील बाजूस गुदगुल्या करत होता, प्रीथा हसतमुखाने हसली. काही हलक्या आघातांनी पुढच्या त्वचेचे आवरण सहजतेने वर-खाली सरकत होते, प्रीताला समजले की हे मुलासाठी थोडे वेदनादायक असावे, कारण त्याच्या लिंगावर उपचार करण्याची ही कदाचित पहिलीच वेळ होती. त्वचेच्या दुमड्यांमध्ये स्मेग्मा जमू शकतो म्हणून पुढची त्वचा स्वच्छ करणे किती महत्त्वाचे आहे हे त्याला समजले पाहिजे. आतापर्यंत तो स्वच्छ होता कारण आज त्याचा वीर्यपतनाचा पहिलाच दिवस होता, पण प्रीताने कोणताही चान्स घेतला नाही, तिने फोम आणि पाण्याने पुढची त्वचा चोळली, तिला तो किंचित स्वच्छ हवा होता. लहान सलीमला खूप जननेंद्रियाची उत्तेजना जबरदस्त होती, तो थोडा दुखत होता, त्याच्या पुढची त्वचा खूप घट्ट होती आणि ती सोलणे आणि साफ करणे खूप वेदनादायक होते; पण ते देखील आश्चर्यकारकपणे चांगले वाटले. त्याच्या आईचे हात खूप मऊ होते आणि ती इतकी कोमल पण खंबीर होती, असं वाटत होतं की तिला नक्की काय करायचं ते माहित आहे. त्याचे लिंग तिच्या मऊ हातांनी आणि लांब गोंडस बोटांनी सुरक्षित आणि सुरक्षित वाटले. सलीम अस्पष्टपणे रडत होता, प्रीथाला आश्चर्य वाटले की हे दुःखामुळे की सुखामुळे.. की दोन्ही? तथापि, तिला त्याला आणखी सांत्वन द्यायचे होते, तिच्या डाव्या हाताने दगडासारख्या कठोर लिंगावर वर खाली करत तिने दुसर्‍या हाताने त्याचे डोके तिच्यासमोर आणले कारण ती त्याच्या अर्ध्या बंद डोळ्यांकडे खोलवर पाहत पुढे झुकली.
‘तो दुखत आहे का, माय लिट्ल एंजल?’ तिने हळूच विचारले.
दयाळू आणि सुंदर चेहऱ्यासारख्या देवीकडे पाहून सलीमला सर्व वेदना आणि अस्वस्थता क्षणभंगुर वाटली. तिच्या गालावर आणि मानेवरील पाण्याचे लहान थेंब हिऱ्यांसारखे चमकत होते, तिचे खोल काळेभोर डोळे आणि ते सांत्वन देणारे शब्द तयार करणारे तिचे अशक्य सुंदर ओठ यामुळे ती एखाद्या देवदूतासारखी भासत होती. तिचे तोंड… तिचे ओठ… तिच्या श्वासाचा उबदार सुगंध; तिचे आश्चर्यकारकपणे सुंदर तोंड आणि त्या छोट्या तीळने त्याला इशारा केला, त्याला तिच्या तोंडात जावे आणि कायमचे तिथे राहावे असे वाटले. तो थोडा वेळ स्तब्ध झाला आणि मग संकोचपणे बोलू शकला. ‘नाही आई.. दुखत नाहीये. तू मला कधीच दुखवू शकत नाहीस आई..’ तो कुजबुजला. प्रीताला वाटले की तिचे हृदय प्रेमाने फुटेल. तिने त्याला वर खेचले आणि तिचा चेहरा त्याच्या उत्सुक तोंडाकडे नेला आणि त्यांनी पुन्हा चुंबन घेतले.
हे शक्य सर्वात खोल सर्वात जवळचे चुंबन होते. प्रथम तिने फक्त त्याच्या तोंडात श्वास सोडला कारण तो भुकेने तिचा श्वास घेत होता, ओलसर उबदारपणा आणि वासाचा आनंद घेत होता. मग ती थोडी अधिक उघडली, त्याची जिज्ञासू जीभ तिच्या तोंडी पोकळीत जाऊ दिली. तिच्या जिभेचा ओलावा चाखत तो घाबरून फडफडला. प्रीताला त्याची अस्वस्थता समजली आणि तिने हळूवारपणे तिचे मऊ ओठ त्याच्या चिमुकल्या तोंडाभोवती गुंडाळले, त्याची छोटी जीभ तिच्या आत नेली, तिच्याशी खेळली, तिच्या विपुल लाळेने आंघोळ केली… त्या क्षणी त्यांचा परस्पर आनंद चार्टच्या बाहेर होता. प्रीथा त्याच्या गुप्तांगाला हलवत होती आणि त्यांचे तोंड एकमेकांशी खेळत होते. प्रेम आणि आनंदाच्या महासागरात प्रवास करताना त्यांनी वेळ गमावला होता.

शेवटी ते थोडेसे वेगळे झाले, खूप आवश्यक असलेला श्वास घेत होते. प्रीताने तिच्या जिभेने सलीमचे ओठ हळूवारपणे घासले आणि त्यानेही तिच्यावर जीभ फिरवत प्रतिसाद दिला. थोडावेळ ते असेच खेळले, किंचित उन्मादक स्पर्श आणि जिभेचे गोळे, त्यांच्यातल्या लाळेच्या तारांशी खेळत, हसत हसत आणि हसत हसत कल्पना. ‘तुझे तोंड उघड.’ तिने उजव्या हाताने त्याचे डोके खाली करताना ती म्हणाली. सलीमने काही न बोलता आज्ञा पाळली. थोडावेळ विराम मिळाला कारण प्रीताने लंड हलवता हलवता आपल्या तोंडात जितकी लाळ साठवता येईल तेवढी साठवली. ‘तू काय करते आहेस मम्मी?’ सलीमने तिच्या पुंजलेल्या ओठांकडे बघत आश्चर्याने विचारले, प्रीताने उत्तर दिले नाही आणि गालावर टॅप केले, हावभाव समजून सलीमने तोंड रुंद उघडले आणि प्रीताने तिच्या तोंडातून लाळेचा एक जाड, उबदार, बुडबुडा सोडला. ते सलीमच्या तोंडात मोठ्या प्रमाणात गळत होते आणि तिच्या तोंडातील स्निग्ध द्रव्यांनी लहान छिद्र भरत होते. सलीमने तोंड उघडे ठेवले त्याला अजून हवे होते आणि प्रीथा जरा आश्चर्यचकित झाली, तिला अपेक्षा होत की तो काहीसा नाराज होईल पण त्याला फक्त जास्त हवे होते! प्रीथा पुन्हा थुंकली, आणि मग पुन्हा तिच्या तोंडात जितकी लाळ निघेल तितकी ओतली आणि सलीमच्या ओठांच्या कोपऱ्यातून खाली येईपर्यंत. बस्स, आता काही नव्हते, प्रीताचे तोंड जवळजवळ कोरडे पडले होते. प्रीथाने सलीमची हनुवटी वर ढकलली आणि त्याचे तोंड बंद केले. सलीमने लगेच तिची थुंकी गिळली नाही, त्याने ती आत फिरवली, द्रवभोवती जीभ फिरवली, तिच्या तोंडाचा रस चाखला, जाड फेसाळ आनंद घेतला. ‘ओह माय गॉड’, प्रीथा आश्चर्यचकित झाली, ‘त्याला हा अश्लीलपणा खरोखर आवडतो.’
सलीमच्या म्हणण्यानुसार ही अजिबात भ्रष्टता नव्हती; ती निर्विवाद शुद्ध प्रेमाची कृती होती. तो त्याच्या लाळेत त्याच्या नवीन आईच्या प्रेमाची चव घेऊ शकतो. तिने प्यायलेल्या वोडकाची सर्वात मंद चव आणि तिच्या तोंडाचा तो आंतरिक, खाजगी वास होता. ती एक दैवी चव होती, कदाचित तिच्या आईच्या दुधाच्या चवीनंतर दुसरी. ती एक देवी होती आणि तिचे कोणतेही शारीरिक द्रव त्याच्यासाठी जीवनाचे अमृत होते. ही अशक्य दयाळू, सुंदर आणि सौम्य देवी तिच्या थुंकीचा आस्वाद घेण्यास योग्य असा एक गरीब नम्र प्राणी शोधण्यासाठी पुरेशी कृपाळू होती आणि त्याबद्दल त्याला खूप विशेषाधिकार आणि सन्मानित वाटले. हळू हळू, अगदी हळू हळू त्याने तिची लाळ हळू हळू गिळली, शक्य तितक्या वेळ त्याचा आनंद घेण्याचा प्रयत्न केला आणि शेवटी त्याचे पातळ थरथरणारे तोंड उघडले, समाधानाचा उसासा सोडला, त्याची छोटी गुलाबी जीभ त्याच्या ओठांवर चाटली. चेहऱ्यावर समाधानाची चमक पाहून प्रीथा थक्क झाली. हे तिच्यासाठी अंतिम बिनशर्त भक्ती आणि अधीनतेचे कृत्य होते आणि तिला प्रेम आणि आराधनेचा नूतनीकरण तिच्या हृदयात पूर आला. तिने त्याला घट्ट घट्ट धरले, त्याच्या कानात गोड कुजबुजत तिने त्याचे शिश्न हलवले, यावेळी कोणत्याही स्वच्छतेच्या हेतूने नाही, तो पुरेसा स्वच्छ होता; परंतु त्याला परिपूर्ण भौतिक मोक्षाच्या दारापर्यंत मार्गदर्शन करण्यासाठी. प्रीथाच्या मुलायम हाताने त्याचे लिंग वर केले म्हणून सलीम फडफडला, दुसर्‍या हाताने तिने त्याचा चेहरा आणि शरीरावर प्रेम केले. तो तिच्या हातातल्या पिठाच्या गोळ्यासारखा झाला होता जो तिच्या इच्छेनुसार चोळतो, हलवतो आणि पिळतो. ते दोघेही गप्प बसले होते; बाथरूममध्ये फक्त त्यांचा श्वासोच्छ्वास आणि पाण्याच्या मऊ शिडकावांचा आवाज होता जेव्हा ती त्याचा लंड हलवत होती.

तुम्हाला जर हि कथा आवडली असेल तर [email protected] वर नक्की कळवा

This story मातृत्व – प्रेमाची कहाणी – भाग ३ appeared first on new sex story dot com

Updated: October 11, 2023 — 1:31 am