मिञाची बहीण भाग 2 – Hot Marathi Stories

तर नंतर आमच येण जाण खुप वाढलं. मी चांगल्या MNC मध्ये स्विच केलं त्याना पण सांगीतल. ते पण खुप खुश झाले. मी ज्या दिवशी घरी गेलो त्यांच्या. माझा चांगला जॉब लागला हे सांगीतल.
ते खुप खुश झाले तर त्या दिवशी तिने पहिल्यांदाच माझे हसुन अभिनंदन केले. आणी मला पेन गिफ्ट केला. मी पण सगळे विसरून निवांत झालो होतो. माझ्याकडे तिचा नं आला होता खर तर तिनेच दिला होता. तिच्या बाबांचा बर्थडे साजरा करण्याचे सरप्राईज प्लॅन करण्यासाठी मग मीही बिनधास्त झालतो. अधुन मधुन मधुन तिला मेमेज वैगरे पाठवायचो. ति खुश व्हायची कारण काही जरी झाल तरी तिचा नवरा गेलता. आणी ती एकटी होती आणी माझ्या मनात अस काही नव्हत कारण मी तिची रिस्पेक्ट करायचो कारण ती एक वर्किंग वुमन होती आणी तिने छान मुव्ह ऑन केलत..
मग एके शनिवारी राञी तिचा मेसेज आला.
ती : हाय
मी : हाय
मी : एवढ्या राञी everything is ok.
ती : ओके नो प्रोब्लेम.
मी : ठिकाय.
ती : कसा चालुय सगळ.
मी : ठिक आहे पुढे काय होईल सांगु शकत
नाही.
ती : का काय झालय का.
मी : म्हटल बोर झालीय जिंदगी.
ती : का?
मी : काय सांगु रोज तेच सकाळ उठा कामावर जा
मेस च सडकं जेवण खा. राञी फोनवर घरी बोला वरून पगार 30 हजार काही इंजाॅय नाही.
ती : असते रे मी काय वेगळे करतेय, घरचे आहेत पण नवरा नाहि ना बोलायला सपोर्ट करायला वरून ऑफिस मधे लोकांच्या वाईट नजरा ही डायवर्सी आहे. येईल मेळात मिळेल हिच्याशी खेळायला….
मी : मग पाहायचा दुसरीकडे किंवा दुसरे काही तरी करायचे.
ती : सगळ ठिक आहे. पण आलेच ते रिझ्युम द्या मुलाखत द्या आणी वरून सगळेच सेम माईंडसेट चे.
मी : ते पण बरोबर आहे पण तुम्हीच घरच्याच कंपनीत का करत नाही.
ती : तुम्ही करुन बोलत जाऊ नको. आपण चांगले ओळखतो एकमेकांना मला म्हतारी झाल्या सारख वाटत.
मी : ओके
ती : आमच्या कडे फक्त अकाऊंट ची गरज आहे. मी फायनान्स मधुन केलेय सगळे काम आणी पगार पण बराय म्हणुन.
मी : तुम्हाला कोण म्हातारी समजेल.
ती : हो का बोट दिल की लागला हाथ पकडायला.
मी : साॅरी मॅम तस नाहि पण इन जनरल.
ती : नाही मी पहिलय पहिल्या दिवशीच कसा पाहत होता ते. आणी हे काय मॅम तुम्ही
मी : साॅरी रुपाली मी राञभर निट झोपलो नाही
ती : काय!
मी : तस नाही.
ती : कस.
मी : मी घाबरून गेलतो सकाळी तु घरी सांगीतल तर
ती : नाहीरे तु मुद्दाम केले नाही हे मला माहित होत पण चुक माझीच आहे मी दरवाजा उघडा ठेवून येड्या सारख केलता.
मी : जाऊदे काही गोष्टी नशिबाने दिसतात पुन्हा दिसतील की नाही.
ती : चांगलाच चावट आहेस की, पण जास्त पण फ्रँक होऊ नकोस नाहीतर मारीन.
मी : नाही ग तु थोडीच फ्रँक होऊ देशील तु एकतर अशी बोलतेस की जणु काही बाॅस आहेत दमात घेतेस.
ती : बर बर चल झोपते आता अन जास्त एक्साईट होऊ नकोस मी बोलते म्हणुन.
नाहीतर तुम्ही पोरे फार पुढचा विचार करता.
मी : पुढचा विचार????
ती : पुरे आता ते तुलाही माहीत आहे उग नाटकी करतोयेस.
मी : नाही तस काय.
ती : बस पुरे गुड नाईट.
©️thesensual

# जर कोणाला प्रतिक्रिया द्यायच्या असतील यावर द्या.
[email protected]

This story मिञाची बहीण भाग 2 appeared first on new sex story dot com

Updated: December 7, 2023 — 2:28 am