रुपाली वहिनीला पोहायला शिकवल 2

आपले सर्व मित्र मैत्रीण चे आभार आपण दिलेल्या अभिप्राय बद्धल मी आपला आभारी आहे
नमसकार मित्रानो तर तुम्ही मागच्या भागातील गोष्ट वाचली अस मी रुपाली ला झवलो. तर तुमचा वेळ न घालवता स्टोरी चालू करतो.
रात्री रुपाली झवलो आणि घरी जाऊन झोपलो तर सकाळी मला जगच आली नाही सकाळी रुपाली टेरेस ला आली कपडे वळत घालायला थेवा तिनी दार वाजवल मी झोपेतच दार उघडून झोपलो परत ती कपडे वळत घातले आणि माझ्या रूम मध्ये येऊन मला उठू लागली पण मी झोपेत होतो त्या मूळ तिनी माझ्या चड्डी मध्ये हात घालून माझा लवडा चोळू लागली मला जग आली उठून बगतो तर रुपाली माझा लवडा मस्त चोळत होती मी म्हणाल डार्लिंग गुड मॉर्निंग तर रुपाली म्हणाली झाली का झोप माझ्या बच्चा ची मी म्हणाल हा झाली तिनी तसाच लवडा तोंडात घेतला आणि 2 मिनिट चोकला आणि मला म्हणाली गुड मॉर्निंग पिलू मी म्हणाल कधी उठलीस तर म्हणाली 9 वाजताच उठले मी म्हणाल का ग तर ती म्हणाली त्याचा कॉल आला होता मी म्हणाल होय काय बोलले तर ती म्हणाली ते उद्या येणार आहेत मी म्हणाल मज्जा आहे तुजी तर तिनी परत एकदा तोंडात घेतला 5 मिनिट चोकला आणि मला म्हणाली आवर लवकर आपण बिकनी आणायला जाऊयात मी म्हणाल हा चालेल मग ती घेली मी उठलो हागुन आलो दात घासले आणि आंगोळं करायला चाललो होतो तर ती परत आली होती वर तर मी म्हणाल का ग वर आली तर मला म्हणाली अरे धन्य उन्हात टाकायच होत तर मला म्हणाली आंगोळ नाही होय झाली तर मी म्हणाल नाही आजून करायची तर तर म्हणाली आवर लवकर जायच आपल्याला मी म्हणाल कुठे तर ती हसत हसत म्हणाली तुला झवायला मस्त मूड यावा म्हणून मला बिकनी आणायला तर मी म्हणाल होय मला तर अस पण झवायला मूड येतो तर ती हसत हसत मज्या उगड्या शरीरा कडे बगत गेली मी पण नागडा झालो आणि आंगोळ करायला आता घेलो तर माझा लवडा थाट करून गेली होती म्हणून मी साबण लावून हलू लागलो अंगावर पाणी टाकल तेवढ्यात दार वाजल मी उघडल तर रुपाली होती मला म्हणाली काय करतोय तर मी म्हणाल मगाशी तशीच सोडून गेली त्याला शांत करतोय तर मला म्हणाली थाब मी आले बाहेर गेली घाईचा दार लावल आणि आत आली मी म्हणाल ओली होशील तर म्हणाली गाऊन काढते तिनी गाऊन काढला आणि फक्त निकर वर होती मी म्हणाल ही पण ओली होईल तर ती पूर्ण नागडी झाली आणि मला म्हणाली बस खाली मी बसलो ती पण बसली आजी लवड्य वर पाणी टाकून धून घेतला आणि लवडा तोंडात घेत चुकू लकगली मला पण सहन होत न्हवत म्हणून मी तिला म्हणाल माझ्या अंगावर ये तिला कळलं मला काय बोलायच होत मी झोपली खाली आणि तिनी तिची पुच्ची माज्या तोडा वर ठेवली मी चाटू लागलो ती पण मस्त माझ्या लवडा लॉलीपॉप सारखी चोकत होती तिचा दाना जसा चुळू लागलो तिला अजूनच चेव आला आणि जोरात जोरात चोकू लागली ती च झाल होत तरी मी आजून दाना चोकत होती आणि एक बोट गांडी च्या हॉल वर चुळू लागलो तशी ती आजून जोरात चोकू लागली आणि तसा माझ्या चीक रूपाळीच्या तोंडात घालला तरी मी तिची दाना चाटत होत तसंच ती पण माझा बुल्ल्या चुकत होती तिला कस तरी झाल आणि ती माझ्या तोंडावर मुतली आणि मग उठवलो आणि दोगांनी तोंड साफ केल आणि रुपाली म्हणाली झाल ना डार्लिंग आता आवर लवकर आणि ती कपडे घालून निघून गेली मी पण आवरलं पटकन आणि घरात गेलो नास्ता केला आणि टीव्ही बगत बसलो होतो आणि आई भाजी निसत बसली होती ठेवढ्यात रुपाली आली आणि म्हणाली भाऊजी तुम्ही आज फ्री आहात का मी म्हणला आहेकी तर रुपाली म्हणली येतात का माज्या बरोबर तुळशी बागेत तर आई म्हणाली माझा पण एक काम कर बाई मला 3 4 पारकर आन येताना तर रुपाली म्हणाली हा आणते मग मी म्हणाल सांगा कधी जायच जाऊ आपण तर रुपाली म्हणाली आवरते मग जाऊ मी म्हणाल हा आई मला म्हणाली चांगले घे म्हणाव तिला आणि आई नि मला पैसे दिले तोड्या वेळानी रुपाली आली मग आम्ही पहिल मॉल मध्ये गेलो तिथे तिला नाही कावडल मग ती म्हणाली आपण तुळशी बागेत जाऊ तिथे पण आहेत त्याची दुकान मग तिथे गेल्या वर एक दुकान होत बायकांचं फक्त मला आत घेऊन गेली आणि तिथ एक 25 वर्ष ची पोरगी होती मस्त पीस होतरुपाली म्हणाली बिकनी दाखव तर ती बाई म्हणाली साईझ काय तर रुपाली म्हणाली 34 थेवा मला तिची साईझ कळली तिनी खूप परकारच्या दाखवल्या मग त्या एक मला आवडली ब्रा ला फक्त नाड्या होत्या हुक नव्हत आणि निकर पण पुच्ची झाकल येवढाच कपडा होता आणि मागून फक्त दोरी होती गांडूच्या फाटेटून जाईल येवढी तर रुपाली ला म्हणाल हे एक घे तर ती पोरगी आमच्या कडे बगुन हसली तोडी तर रुपाली त्या पोरीला म्हणाली माझा नवरा आहे लाय सेक्सी आहे बाई नवीन नवीन काही तर लागत त्याला तर ती पोरगी पण म्हणाली नशीब चांगल आहे तुच अस लाईफ पटणार भेटल्य तुम्हाला आणि आजून एक नॉर्मल बिकनी सेट घेतला आणि आम्ही हसत हसत बाहेर आलो तर रुपाली म्हणाली तुज्या आई नि काही तरी आणायला सांगितल होत परत आम्ही मागे गेलो आणि परक घेऊन घरी जाऊ लागलो जाता जाता मी रुपाली ला बोलत होतो
मी -: तू तिथे घालून का नाही बघितल
रुपाली -: अरे बाळा मी माजी साईझ सांगितली तिला त्या मुळे
मी -: जर नाही बसली तर?
रुपाली -: ये की मग चेक कर तू तुज्या हातानी घालून
मी -: हो येतो ना डार्लिंग
तिनी पाठीत मारल आणि म्हणाली होय डार्लिंग ये मग आम्ही घरी गेलो आणि ती पहिली घरात गेली आणि बिकनी सेट ठेऊन घरात आली आणि आली ला पारकर दिले तर आणि ती तिला विचारल काय आणायला गेली होती तर ती बोलली पांजाबी ड्रेस घायचे होते पण आवडले नाहीत गर्दी होती आणि पोरग पण त्रास देत होत म्हणवून निघून आलो अस बोलून ती घरी घेली आणि मी टीव्ही बगत बसलो तसाच झोपी गेलो मला आईने जेवण करयाला उठवल डायरेक्ट मी बघितल तर 9.30 वाजले होते मग जेवलो आणि रुपाली च्या घरात बघितल तर ती पण जेवण करत होती आणि मला म्हणाली आज जरा लवकर ये तर मी तिला म्हणाल आलोच 10 मिनिटात आणि घकरातून पाण्याची बॉटल घेऊन माझ्या रूम मध्ये ठेवली तो पर्यंत तीच जेवण झाल होत मी तिच्या घरतात गेलो आणि बघितल तर ती आत मधी भांडी घासत होती आणि पोर झोपली होती मग दार लावून आत मध्ये गेलो आणि म्हणाल किती वेळ तर म्हणाली झाल झाल आणि मी बाहेर येऊन बसलो तर ती लवकर बाहेर येतच न्हवती म्हणून मी आत गेलो तर ती नागडी उभा होती नवीन ब्रा निकर घालून दाखवत होती मी म्हणाल खूपच सेक्सी दिसतेस तर ती म्हणाली होय का तर मी म्हणाल होणा
रुपाली -: काय सेक्सी दिसतय
मी -: तुझे बोल तुजी ती गच्च भरलेली गांड
रुपाली -: होय. मग काय काय आवडल तुला
मी -: तू च आवडली मला काय ते तुझे बोल एक दम दुधानी गच्च भरलेले आहेत तुजी गांड पण किती मस्त आहे अस वाटतय तुज्या गांडीत बुल्ल्या घालावा
रुपाली -: गांडी नको रे बाबा खूप दुखल मला
मी -: तुज्या मर्जी शिवाय नाही घालणार मी
रुपाली -: हो माझ्या बच्चा
मी -: माझ काय आवडल तुला
रुपाली -: तुज खूप खूप गोड आहेत चॉकलेट सारखा आणि तुझा लवडा पण खूप गोड आहे मस्त वाटत चोखतानी आणि माझ्या पुच्ची गेले तर अस वाटत बाहेरच नको कड्यला तसाच आयुष्य भर माझ्या भोकात राहू द्यावा
मी -: येवढा आवडला तुला
रुपाली -: हो खूप आवडल. थाब मी आले
रुपाली आत गेली आणि येताना आईस्क्रम घेऊन आली
ये इकडे खाऊ तोडी
मी -: कशी खाणार
रुपाली -: तुझा लवडा यात भुडून मस्त चोखणार
तस तिनी माज्या लवड्य वर आईस्क्रिम लावली आणि मस्त चोकत होती मला तर लय मज्जा येत होती टाकलं कि गार लागत होतो आणि तोंडात घेतल कि गरम होत होत 10 15 मिनिट असच चालू राहील मग मी रुपाली ला म्हणाल तू माझ्या घे आता तर ती म्हणाली मी तर मज्या च घेत आहे कि तस मी उठलो आणि तिच्या कडून आईस्क्रिम घेतली आणि तिच्या पुची वर तोडी टाकली तशी ती थर थर ली आणि म्हणाली गार लागतंय बच्चा आणि मी तीच पुच्ची चाटू लागलो तस ती अअअअअअअ अअअअअअअ उउउउउउ उउउउउउ करत होती सगळी आस्क्रिम तिच्या अंगला लावून चाटून खाली ती खूप खुश होती आणि मी पण खूप कारण आयुष्यत पहिल्यांदा अस झाला होत
तिने मोठे सुस्कारे घ्यायला सुरुवात केली आणि लगेच पुच्चीतून मोठी पाण्याची धार काढली. मी तिच्या पुच्चीचा रस पिऊन घेतलं मग मी तिला बेडवर डेट जाण्याच्या पोझिशनमध्ये ठेवलं आणि जराही वेळ न घालवता माझ्या लंडाचा मोठा भाग तिच्या पुच्चीला रगडायला लागलो. ती म्हणाली, भाऊजी आता आणखी राहत नाही आहे. घालना एकदा मी तिला किस करत असताना माझा लंड तिच्या पुच्चीतुन काढला. अगदी थोडासाच लंड आत मध्ये असतानाही ओरडायला लागली पण ती आणखी काही म्हणणार इतक्यात मी माझा लंड आणखी आत मध्ये घुसवला. माझा अर्धा लँड माझ्या वाहिनीच्या पुच्चीत पोहोचला होता. मला तर असं वाटत होतं की एखाद्या तापलेल्या भट्टीत मी माझा लंड घुसवला. बस तीला समोरचे झटके मारायला लागलो. माझा लंड तिच्या पुच्चीच्या खोलीत घुसून एखाद्या भिंतीला आदळला होता. ती कळवळत होती. मी तिच्या पुच्चीत माझा लंड आत बाहेर करून तिला झवायला लागलो. ती आपली कंबर आणि हलवून हलवून मला साथ देत होती. मी पूर्ण दम लावून तिला चोदला होतं. माझ्या रुपालीची पुच्ची मी मोठ्या आनंदाने झवत होतो. आम्ही दोघे नवरा बायको सारख एकमेकांच्या शरीरात सामावले होतो. रुपाली ची पुच्ची लगातार पाणी सोडत होती. मी तिच्या डोळ्यात डोळे घालून तिला झवत होतो. आता तिने एक मोठा सुस्कारा सोडला आणि आईईईईगगग झाल माझ आणि तसाच शांत पडून राहिली माझ पण होत आल होत मी तसाच तिला झवत होतो मी पण तसाच तिच्या पुचित पाणी सोडल आणि तिच्या अंगावर वर पडून राहिलो कधी झोप लागली कळलंच नाही मी उठून बसलो आणि भाथरूम ला जाऊन आलो
तिला पण जाऊन यायला सांगितल माझ्या शेजारी येऊन बसली मी तिची गांड कुरवाळत होतो तर ती म्हणाली काय विचार आहे तर मी म्हणाल काही नाही
रुपाली -: गांडी मध्ये टाकल्या वर दुखल ना रे मला
मी -: नाही दुखणार तेल लावून करू जर दुखल तर नाही घालणार
रुपाली -: हो चालल पण हलू घ
मी -: हो ग डार्लिंग
मी तेलाची बॉटल आणली आणि मस्त तजची गांडीची मालिश करायला लागलो भोकावर तेल टाकल आणि बोटानी हलू हलू गोल फिरू लागलो तशी ती गरम होत होती मी पण लवड्या वर तेल लावल आणि तिला बोच्या फाकवुन धरायला लावला आणि लवडा हळूच भोकात घायला लागली आजून तोडीशी ताकत लावली आणि टॉप तोडासा आत गेला तशी रुपाली गोरत ओरडली आईईईईईई ईईईईईईईई गगगगगगग मेले कड बाहेर कड आणि हलू लागली मी तसाच थांबलो होतो आणि तिला म्हणाल थाब जरा काही नाही होत आणि मी जोरात आत घातला तसा लवडा आत गेले ती जोरात ओरडायला लागली कड बाहेत मदरचोद गाड फाटली माजी मी लगेच तीच तोंड दाबले आणि तसाच पडून राहिलो तोड्या वेळानी परत तोड तेल टाकल आणि हलू हलू आत बाहेर करू लागलो तिला पण माझ्या येत होती हलू हलू ती तिला म्हणाल माझ्या येती का तर ती म्हणाली हो येती पण तोड दुखतय आजून हलू हलू कर तर मी तिला म्हणाल हो डार्लिंग तसाच 15 20 मिनिट झवलो आणि गांडी मध्ये चीक सोडला आणि आवरून झोपी गेलो
मित्रानो रुपालीला कस फोहायला शिकवल ते पुढच्या भागात सांगतो
आपला अभिप्राय नक्की कळवा [email protected] वर

This story रुपाली वहिनीला पोहायला शिकवल 2 appeared first on new sex story dot com

Updated: July 22, 2023 — 12:10 am