रुपाली वहिनीला पोहायला शिकवल – Hot Marathi Stories

नमस्कार मित्रानो मैत्रीण नो कसे आहेत लवड्यची आणि पुच्ची ची काळजी घेत्याना घेत जावा माझ्या जीवन मधली खरी स्टोरी घेऊन आलोय
मित्रांनो. मी २३ वर्षाचा युवक असून मी पुणे मध्ये राहतो. आमच्या घरा शेजारी माझे चुलते राहत होते त्याना दोन मुले आहेत एक माझा घरा शेजारी चुलत भाऊ राहतो त्याच लग्न होऊन ९ वर्ष झालीत त्याला एक मुलगी आहे ६ वर्ष ची आणि एक मुलगा आहे २ वर्ष चा आणि त्याची बायको रुपाली च तर काय सांगू असला भरगच माल आहे ३४३०३२ फिगर आहे तिची मला ती खूप आवडत होती एक दिवस काय झाल माझे १२ ची पेपर झाले म्हणून मी घरीच असायचो आणि दुपारी खूप बोर होयचो मग एकदा मी जेवण करून असच घरा बाहेर आलो आणि शेजरी कोण आहे का बगत होतो तर रुपाली वहिनी आत कपडे धूत होती मला पाण्याचा आवाज आला म्हणून मी परत घरी आलो तर माजी आई म्हणाली चुकातून इ्क्रिम घेऊन ये म्हणून मी परत वहिनी कडे गेलो गाडीची चावी घ्यला तर वहिनी नुकतीच भाथरूम मधून कपडे धून बाहेर आली होती आणि तिचा गाऊन मांड्या च्या वर कमरे मध्ये खोचला होता आणि तिच्या गोऱ्या गोऱ्या झंग्या बगुन मी येडाच झालो आणि तिच्या पण लक्ष्यत आल मी काय बगतोय तर तिनी लगीच कमरे मधला गाडून कड्यला लागली तर मला तिची काळी निकर दिसली मग मला म्हणाली काय ओ भाऊजी काय पाहिजेल तर मी म्हणाल तुमच्या स्कुटी ची चावी द्या तर मग तिनी मला चावी दिली मी परत आलो घरी इ्क्रिम दिली आणि परत चावी द्याला गेलो थेवा वहिनी फारशी पुसत होती आणि मी बगील तर तिचे बोल मला दिसत होती आतला निप्पल पण दिसत होते ते बगत असतानी परत मला तिनी पकड आणि म्हणाली थेवा टेबल वर चावी आणि मी निघून आलो घरी थेवा पासून मी तिला प्रत्येक वेळेस झवड्या नजरेनी बगत होतो तिच्या नाव च्या मुट्ट्या मारोयचो तिचा फोटो बगुन बगुन लवडा हलवत झोपायचो असेच दिवसा मग दिवस चालले होते वहिनी पण माझ्या सोबत एक्दम फ्री माईंड बोलायची माझा clg चालू झाले बी कॉम च एक वर्ष संपत आलं होत मार्च मध्ये माझे पेपर संपले आणि मी फ्री झालो.
वहिनी आणि मी रोज बोलायचो कोणत्या ना कोणत्या विषय वर कधी कधी ती सोयंपाक करताना मला बोलवायची तिच्या पोरला खेळवायला मग खेळतवाणी मी वहिनी सोबत गप्पा पण मारियचो कधी कधी किचन मधी जायचो थेवा ती चपाती करताना तिचे ते मोठे बोल हलायचे ते बगत बसायचो पण तीला पण माहित होतो मी तिचा दिवाना झालोय म्हणून ती काही नाही बोलायची कधी कधी तर पोरग रडायला लागल की माझ्या समोर त्याला दूध पाजायची मी पण बगत बसायचो असाचे दिवस जात होते
आम्ही मुलं जवळच्याच एका स्विमिंग पूल मध्ये पोहायला, जायचो गरमी असल्या मूळे. तिथे आम्ही खूप मस्ती करायचो. पोहायला जायला लागल्या पासून मी वहिनी कडे कमी जायला लागलो तर एक दिवस मला विचारल भाऊजी का ओ घरी नाही येत आता तर मी म्हणालो आम्ही पोर पोहायला जतो रोज तर तिनी मला विचारल येत होय तुम्हला पोहायला तर मी म्हणाल हा येत मी खूप जणांना शिकवलय तर मला म्हणाली माझ्या पोरीला पण शिकवा की तर मी म्हणाल चालतंय शिकवतो मग दुसऱ्या दिवशी तीच अड्डमिशन करायला मी वहिनी आणि तिची छोटी पोरगी गेलो आणि अड्डमिशन केल्या वर तिला पोहायचा ड्रेस पण घेतला मग रोज मी तिला घेऊन जायला लागलो पोरीला हळू हळू १० दिवसातच पोहायला शिकवल तर ती आता एकटीच पाण्यात उतरायची आणि पोहायची मस्त असच २० दिवस झाले
मी घरात जेवण करून बसलो होतो तर सोनू घरात आली आणि म्हणाली काका तुम्हला ‘पपा नि बोलावलंय तर मी घरात गेलो आणि भाऊला म्हणाल बोल की तर मला म्हणाला शिकली का सोनू पोहायला तर मी म्हणाल हा एक दम मस्त पोहती तर सोनू पण सांगायला लागली काका लाय भारी शिकवतात पोहायला मी तर १० दिवसतात शिकले तर भाऊ मला म्हणाला मला पण शिकायच पण हॉटेल मूळे टाईम च भेटत नाही हॉटेल बंद करून यायला १२ वाजतात तो पर्यंत टॅंक बंद होत तर मी बोललो हा तर मला म्हणला माझ्या एका मित्रा फार्म होऊस आहे तिथे आपण पोहायला जात जाऊ रात्रीच तर मी बोललो चालल मग त्यानी मला पैसे दिले आणि ड्रेस आणायला संगीता मी घेऊन आलो दुसऱ्या दिवशी आणि मग त्या दिवशी पासून आम्ही रात्री त्याच्या मित्रा च्या इथे जाऊ लागलो पोहायला त्याच मित्रा मुबंई मध्ये राहतो आणि तो फक्त शनिवार रविवारी पुणे मधी येतो त्या मूळे तिथे कोण नसत आम्ही तिथे गेलो आणि मी त्याचा बंगलो बगुन येडाच झालो खूप मोठा बंगलो होता ५ गुंठया मधी आत मध्ये बगीच्या केला होता आणि पूल केला होता मी पहिला पाण्यात उतरलो आणि पाण्याचा अंदाज घेतला जस्त खोल न्हवत फक्त ६ फूट होत मग मी भाऊ ला शिकवत होतो तो पण ८ ९ दिवसात शिकला होता बऱ्या पैकी मग शनिवार त्याच मित्र आला होता मी आणि भाऊ दोघेच गेलो तिथे तर त्याचा मित्रा पण पोहत होता आणि साईडला एक टेबल होता तिथे एक दारूचा खांबा होता काजू पाणी मस्त दारू पित पित पोहता होता आम्हला पण म्हणला घ्या तर आम्ही पण बसलो आणि दारू पित त्याची आणि माजी चांगली ओळख झाली होती असे एक महिना गेला हॉटेल वर लोड वाढल्या मूळे भाऊ येत न्हवता मग त्याच मित्रा आला की मला कॉल करायच आम्ही मस्त टल्ली होयच हे आमच्या सारख चालू झाल होत
एक दिवस रुपाली मला म्हणाली, “भाऊजी मला पण पोहणे शिकवणा का. मला पण खूप इच्छा आहे पोहायची.” मला तर तिची इच्छा ऐकून आनंदच झाला. तिला बघून भल्याभल्यांचे लवडे ताणायचे आणि आता हिला पोहणे शिकवण्याच्या बहाण्याने मला तिच्या शरीराशी लगट करण्याची सुवर्णसंधी चालून आली होती. म्हणून मी तिला म्हणालो, “हो. त्यात काय? शिकवतो मी. ह्यात कोणती मोठी गोष्ट आहे? जाऊ आपण फक्त भाऊ ला विचारा
रुपाली -: हा विचारते
रुपाली खुश झाली आणि मग घरी वापस आलो. घरी आल्या नंतर माझ्या मनात आनंदाचे लाडू फुटायला लागले. साली स्वतःहून माझ्याकडे तिच्या शरीरावरून हात फिरवण्यासाठी आली होती. तिच्या भरलेल्या मावांची कल्पना करून मी किती तरी वेळा मूठ मारली होती. पण आता हिला पोहणे शिकवण्याच्या बहाण्याने मला हिला झवन्याची पण आस लागली होती.
दुसऱ्या दिवशी तिच्या घरी गेलो
मी -: विचारल का भाऊ ला?
रुपाली -: हा विचारल ते जा म्हणले
मी -: कधी पासून जायच
रुपाली -: आज पासून जाऊ सायंपाक आवरते लवकर मग जाऊ ७ वाजता
मी सात वाजता तिच्या घरी गेलो तिला म्हणालो, “वहिनी, चला मी तुम्हाला पोहायला शिकवतो.” ती म्हणाली, “बसा भाऊजी मी आवरते आणि ड्रेस घेते घालायला” मी म्हणालो, हा चालतंय ग्या
तिनी साडी घातलीय होती आणि एका पिशवी मध्ये लेगीज टॉप घेतला होता मला वाटल ती लेगिन्स टॉप घालून पाण्यात उतरल म्हणून मी काही नाही बोललो “रुपाली तयार झाली. मग आम्ही दोघेही आमच्या घरी बाळा ठेऊन त्या फार्म होऊस ला जायला निघालो. रात्री ची वेळ होती. सर्वत्र शांतता होती. आजूबाजूच्या बंगलो मध्ये पण कोणी दिसत नव्हते. तिथे पोहोचताच मी तिला म्हणालो, “चला वहिनी कपडे काढ.
रुपाली -: मी तर साडी मध्ये पोहणार आहे
मी -: अहो वहिनी तुम्हला साडी मध्ये नाही पोहता येणार पोहण्या साठी वेगळी कपडे असतात किवा लेगिन्स टॉप असतो
रुपाली -: अहो भाऊजी तुमचा भाऊ ला मी कालच सांगितल की मला पण सोनू सारखा ड्रेस घ्या तर तुमचा भाऊ म्हणला नाही. जर शिकायच असाल तर लेगिन्स टॉप घालून शिक नाही तर साडी मध्ये शिक म्हणून मी तो ड्रेस नाही घालू शकणार
मी -: तुम्हाला पोहायला शिकायला टाइम लागणार
रुपाली -: का बर
मी -: तुमाला हात पाय लवकर लवकर नाही हलवता येणार
रुपाली -: होऊद्यात की उशीर त्यात काय येवढ
मी म्हणाल बर” आणि म्हणाल मला आव जाव नका बोलू अरे तुरे बोला
रुपाली -: हा पण आपण दोघे असू तेव्हाच बोलणार आणि मला पण आव जाव नको बोलू
मी -: हा चालल आणि म्हणाल कड आता कपडे उशीर होईल घरी जायला
रुपाली -: “मला तुझ्यासमोर कपडे काढायला लाज वाटत आहे.”
मी -: म्हणालो, “मग कसे शिकणार पोहणे? हे बघ मी माझे कपडे काढत आहे.” असं म्हणून मी माझे कपडे काढून फक्त चड्डी वर उभा झालो. माझ्या चड्डीत माझा नागोबा उठून बसला होता. तिनी ते बघितला
रुपाली -: म्हणाली, “बरं मी निदान पेटिकोटवर तरी असेल.”
मी -: “हो काही हरकत नाही.”
इथेच पलीकडे एक छोटी चेंजग रूम होती त्याला दार न्हवत मी तिला म्हणाल तो तिथे रूम आहे कर ती लगेच त्या रूम मध्ये शिरली. मला तिथूनही ती दिसत होती. तिने तिची साडी काढली आणि ब्लाऊज काढला आणि आणि तशीच बाहेर आली मी तर बगतच राहिलो काळी ब्रा आणि लाल पेटीकोट होता ते बगुन तर माझ्या लवडा आजून ताठ झाला मी तिला म्हणाल अग वहिनी ती ब्रा पण कड की तर रुपाली म्हणली नको बाबा इथे कोण तरी येईल मी म्हणाल नाही येत कोण कड आणि पेटीकोट वर घे मग ती परत जाऊन ब्रा काढली आणि मग तिने तिचा पेटिकोट वरती छातीशी बांधला आणि बाहेर आली. मी तिच्याकडे बघतच राहिलो. काय दिसत होती रुपाली! तिच्या टोंगळ्या वरचे त्या भरीव मांड्या!! त्या वर एक कला मोठा तिल वाहह..! आज तर तिला स्पर्ष्यायची ही सुवर्णसंधी मी सोडणारच नव्हतो. तिचं ते मंदाकिनी सारखं रूप बघून माझा लंड चांगलाच उठला. तिने माझ्या चड्डीत तयार झालेल्या तंबूकडे बघितलं आणि तोंडावर हात ठेवत हसली. काय जवानी होती तिची! तिचे उभार त्या पेटिकोट मधूनही बाहेर यायला बघत होते. मी तिच्या उभाराकडेच बघत होतो.
ती लाजून हाताने तिचे शरीर लपवायला लागली तसा मी एकदम भानावर आलो आणि तिला म्हणालो, “चल उतर पाण्यात. काही जास्त पाणी नाही आहे. मी आधी जातो तू माझ्या मागे मागे ये.” ती म्हणाली, “ठीक आहे. येते मी तुझ्या मागून.”
मी पाण्यात उतरलो. पाणी अगदी माझ्या छातीपर्यंत होतं आणि तिच्या तर डोक्यापर्यंत आला असता. ती माझ्या मागोमाग पाण्याखाली उतरली तसा तिचा पाय घसरला आणि ती भितीने ओरडली, “आईई… गगग.. मेले… आण्णा…” मी चटकन तिला पकडून घेतलं. तिनं भितीने मला एकदम करकचून पकडून घेतलं होतं. तिचे उभार माझ्या छातीला दबले होते. मला वाटलं तिनं अगदी असंच उभं राहावं पण ती ओरडत असल्याने मी तिला आधार देत त्या कट्ट्यावर बसवलं.
मी तिच्याकडे बघितलं तर पेटिकोट ओला झाल्याने तिचे उभार स्पष्टपणे दिसायला लागले होते. ते बघून माझ्या चड्डीत माझ्या लंडाचा दंडा तयार झाला होता. त्यामुळे पाण्याबाहेर जायला मला कसेतरीच होत होतं. तिच्या गोऱ्या टांगा बघून मी अनियंत्रित होत चाललो होतो. मी तिला म्हणालो, “रूपा ये ना. मी आहे ना? काही होत नाही. अशी घाबरशील तर पोहणे कसे शिकशील?”
ती माझी भक्कम छाती बघत आपला पेटिकोट नीट करत म्हणाली, “तू आधी पाण्याबाहेर ये. मग तुझ्या सोबतच मी पाण्यात येईल.” म्हणून मी पाण्याबाहेर निघालो. माझा लंड चड्डीतच भुजंगासन करून होता. ते बघून ती फार लाजली. मी तिला पकडून बसलो आणि तिला पोहण्याचे नियम शिकवायला लागलो. तशी ती पाण्यात यायला तयार झाली. मी तिचा हात पकडला. ती म्हणाली, “मला नीट पकड.” म्हणून मग मी तिच्या खांद्याला धरून पकडले. तशी ती माझ्या कवेत आली.
असे करताना तिचे वक्ष माझ्या पाठीशी घासले गेले. तिचा बोचा माझ्या उठलेल्या लंडाला दाबत होता. मग मी तिला तसंच पाण्यात नेलं आणि तिला पाण्यात हात पाय मारायला लावले. मी तिच्या शरीराला अशा रीतीने पकडलं होतं की माझ्या एका हातावर तिचे वक्ष होते आणि माझा दुसरा हात तिच्या कमरे खालून तिच्या पुच्चीवर आला होता आणि ती पोटावर पाण्यावर तरंगत होती. असचतरगत असतानी तिचा पेटीकोट सुटला होता हे मला कळल होत मी तसाच करता करता त्याला थोडा आजून मग केला आणि पेटीकोट मधून तिचे बोल बाहेर आले आणि माझा हातात होते तसाच मी तिच्या आंब्यांना कुस्करत तिला पोहणे शिकवायला लागलो. तशी तीही गरम व्हायला लागली म्हणून ती मला काही बोलत न्हवती आणि मज्या घेत होती
काही वेळाने ती म्हणाली, “चल आता मला पाण्यातुन बाहेर ने. मी थकले आहे.” मी तिला माझ्या कुशीत उचललं तसा तिचे बोल उघडे पडले होते ते तिला कळलच नाही आणि तिच्या गांडीचा कपारीत बोट घालून तिला साईडला कट्ट्यावर बसवलं. तिनी लगेच पेटीकोट वर घेतला आणि बोल झाकले मी साईडला आडवा पडलो ती थकून माझ्या छातीशी लेटली ती पहिलीच गरम झाल्या मूळे मी एका हाताने तिचे वक्ष दाबायला लागलो.
रुपाली -: हे चुकीच करतोय आपण
मी -: काय चुकीच आहे काही नाही होत
रुपाली -: कोणाला कळल तर?
मी -: तू सांगणार आहेस का कोणाला
रुपाली -: तस नाही रे
मी चालू ठेवल दाबाने ती आणखीनच तापली आणि मला आणखी घेरून घट्ट चिपकली. तसा मी तिच्या ओठांचे चुंबन घेतलं आणि तिथेच तिला लेटवलं आणि तिच्या वक्षांवर मी किस केलं. ती कामुक सुस्कारली, “आहहहह..”
माझी हिम्मत आणखी वाढली आणि मी तिचा पेटीकोट खाली सरकवला आणि तिचे उभार मोकळे केले. पाण्याने भारलेल्या फुग्यासारखे वक्ष होते तिचे एक दम मऊ मऊ! मी दोन्ही हातात ते पकडले आणि त्याचे मोठे मोठे निपल्स चोखायला लागलो. मी तिच्या पेटिकोट मध्ये खालून हात घातला आणि तिच्या चड्डीत बोटे घालून तिची पुच्ची घासायला लागलो. तशी ती कन्हायला लागली, “उउमममम… हहह..” ती म्हणाली, “मला भीती वाटत आहे पिल्ल्या, कुणी येईल ना.” मी म्हणालो, “अगं घाबरू नकोस. इथे कोणीच नाही. आपण फक्त दोघेच आहोत.”
असं म्हणून मी माझी चड्डी काढली तसा माझा नागोबा गुलाबी फणा काढून बाहेर आला. ती त्याच्याकडे डोळे विस्फारून बघतच राहिली. मी तिचा पेटिकोट पूर्णपणे काढून घेतला आणि तिची चड्डी एका झटक्यात तिच्या पायाबाहेर केली. माझ्या समोर तिची मखमली पुच्ची उघडी होती. मला लवकरात लवकर तिला झावयच होतं. म्हणून मी तिच्या अंगावर लेटलो आणि तिच्या त्या गुलाबी पुच्चीमध्ये मी माझा लंड घुसवला. तिच्या तोंडून आर्त किंकाळी निघाली, “अगगगगगग….. आईईई….”
मी तिच्या तोंडावर माझा तोंड ठेवला आणि लंड बाहेर काढून परत आतमध्ये घुसवला. ती परत मोठ्याने ओरडली. पण मी तिच्या ओरडण्याकडे लक्ष न देता तिची पुच्ची झवायला लागलो. थोड्याच वेळात तिलाही मजा यायला लागली. तिची पुच्ची फारच सॉफ्ट मऊ मऊ होती. पण ती चांगली ओली झाल्याने आता माझं इंजिन चांगलं शंटिंग करायला लागला. बस काहीच वेळात तिनेही खालून आपले चुतडे उचलत माझ्या धक्यांचा उत्तर द्यायला लागली.
अशा प्रकारे आम्ही दोघेही झवा झवी जोरात करायला लागलो. काही वेळाने तिचं शरीर आखडले मला घट मिठी मारली आणि ती झडली. तिच्या त्या गरम पुच्चीच्या पाण्याने माझाही लंड वीर्य सोडता झाला तर मी म्हणाल आता तर ती म्हणाली मी ऑपरेशन केल आहे नको घाबरूस. आमचा थकवा दूर झाल्यावर मग आम्ही पाण्यात शिरलो आणि आंघोळ करून मग कपडे घालते बघितल तर ८ वाजून गेले होते मग आम्ही तोडा वेळ तिथंच गप्पा मारत बसलो मी तिला म्हणाल उद्या पासून काय घालणार
रुपाली -: तू सांग बच्चा काय घालू
मी -: पोहाचा ड्रेस असतो तो घाल सेक्सी दिशील किवा बिकनी सेट
रुपाली -: होय का बिकनी घालू का लाय शहाणा आहेस आणि हसायला लागली
Mi -: खरच तर
रुपाली -: इथे तुजा भाऊ मला तो ड्रेस नको घेऊ म्हणला आणि बिकनी कधी घेऊ
मी -: त्याला कुठे कळणार आहे की तू काय घालतीस आणि काय नाही
रुपाली -: ते पण खर आहे बगु आपण उदया
मी -: हा चलाल
मग मी म्हणाल तू एव्हड्या लवकर कशी काय माझ्या झाल्यात अडकली
रुपाली -: खूप वर्ष पासून तू आवडतोस मला तू छान दिसतो तुजी बॉडी सेक्सी आहे स्वभाव पण मस्त आहे
मी -: का नाही बोललीस मला कधी
रुपाली -: मला भीती वाटत होती. मला माहित होत तू माझा दिवाण आहेस सारख माझ्या कडे सेक्सी नजरेन बगत असतो मी मानत म्हणाल हाच कधी तरी बोलल पण तू खूप उशीर केला मला बोलायला
मी -: हा खर आहे कित्येक वेळा तुला आठवून मी माझा बुल्ल्या हलवला आहे
रुपाली -: हा मी पण किती तरी वेळा तुला आठवून माझ्या पुच्चीत बोट घातलीय काकडी घातलीय
मी ऐकून शोक झालो
मी -: का बर भाऊ नाही झवत का
रुपाली -: नाही लंग्न झालाय वर २ वर्ष नीट सेक्स केला नंतर कधी तरी करायचे आणि आता तर कामा मूळे त्यांना कंटाळा येतो आले की लगेच झोपतात
मी -: हा ते पण आहेच. चाल निघू
आम्ही घरी येत येता गाडी वर बोलत होतो मला म्हणाली gf आहे का तर मी म्हणाल हा आहे की मग झवला का नाही तिला मी म्हणाल हा तिला पण झवलो तिच्या आईला पण झवल.
रुपाली -: होय कस काय
मी -: मी तिला म्हणाल तुला निवांत सांगाल सगळ रात्री कॉल कर किवा व्हाट्सअप वर बोलू
रुपाली -: हा चालल
घरी आलो जेवण केल बसलो निवांत तर रुपाली चा msg आला घरी ये मी लगेच बाहेर गेलो आणि घरात घेलो तर ती म्हणाली तुमचा भाऊ गावाला जाणार आहे आज तर मी म्हणाल का तर म्हणाले सासू साऱ्या नि बोलावलंय तर म्हणाल कोण कोण जाणार आहे तर म्हणाली भाऊजी आणि भाऊ मी म्हणाल मग एकटीच का आता तर म्हणाली हा बोलते रात्री मी रात्री वर जाऊन माझ्या रूम मध्ये जाऊन पडलो कधी झोप लागली कळल नाही झोपलो आणि १२.३० वाजता मला रुपाली चा कॉल आला मला म्हणाली झोपला काय तर मी म्हणाल हा ना चाललाच नाही झोप आलेली मी म्हणाल ये की ऑनलाईन तर म्हणाली नको उशीर झाला आहे परत ते ओरडतील मी म्हणाल बर रुपाली म्हणाली बोल की कॉल वर मी म्हणाल हा बोल
तर मी विचारलं गेले का ते तर ती म्हणाली हा गेले तर मला म्हणाली तुला काय वाटतंय मी कोणता ड्रेस घ्यावा तर मी म्हणाल तस पण त्याला कळणार नाही की तू कोणत ड्रेस घालतीस मग मला तर वाटतंय बिकनी सेट घे २ तर मला म्हणाली चालले आपण जाऊ उद्या मॉल मध्ये मग म्हणाली सांग की तुज्या gf ला कस झवला तर मी सांगू लागलो सगळ डिटेल मधी कस पटवली कस झवल ( तुम्हाला जाणून घायच असाल तर या आधीच्या गोष्टी वाचा ) तिला सांगताना हळू हळू तिचा आवाज बदलत गेला होता ती गरम होत होती मला कळल होत मी मोबाईल मध्ये बघितल तर एक वाजले होते मी तिला म्हणाल गरम झाली काय तर रुपाली म्हणाली हम्म्म्म मी म्हणाल येऊ का समोर बसून सांगतो तुला तर ती म्हणाली ये की मी म्हणाल दार ची कधी उघड तर ती म्हणाली हा उघडी आहे ये मी खाली येता येता तिला आजून गरम करत हलतो घरात घासलो तर ती आणि छोटा बाळ दोघेच होते मी म्हणाल सोनू तर ती म्हणाली ती पण गावाला गेली रुपाली अंगावर चादर घेऊन झोपली होती मी तिला म्हणाल मला गरम होत आणि तू चादर घेऊन झोपली तर ती म्हणाली आता घेतली तू यायच्या आधी तर मी म्हणाल होय मला कळल ती नागडी झोपली तर ती म्हणाली सांग पुढे काय झाल तर मी सांगू लागावलो मी तिची पूच्ची चाटत लागलो ती तडपड होती जेव्हा तीच पाणी निघाल आणि ती सु केली तशीच थेवा मी बस केल हे ऐकून रुपाली अजूनच गरम झाली मला म्हणाली अस पण असत होय तर मी म्हणाल होत असत अस पण मला म्हणाल गरम होत असाल तर कपडे कड आणि ये चादर मध्ये माला कळल होत ही खूप तापली मी पण लगीच नागडा झालो आणि चादर मध्ये घुसलो आणि तिला मिठी मारली तर ती पण नागडीच होती तीच अंग फुल तापल होत माझा बुल्ल्या हळू हळू थाट होत होता मी तिला पुढची गोष्ट सांगत होतो आणि हळूच पुच्चीला हात लावला तर मला ओली झाली होती असं वाटल मी लगेच पट पट किस्सा सांगून मोकळा झालो तश रुपाली नि माझा लवडा हातात घेऊन मला किस्स करू लागली मला म्हणाली चाल ना झव मला मी म्हणाल तू बस की माझ्या लवड्य वर तर ती लगीच बसली तस माझे डोळे आपोआप बंद झाले काय ती गरम गरम पुच्ची अस वाटत होत गरम पपई मध्ये माझा लवडा घातला आहे तसा ती पण म्हणाली असं वाटतंय की गरम गरम जाड काकडी माझ्या पुच्चीत घातलीय आणि हळू हळू झवू लागली काय सांगू तुम्हाला असली जन्नत होती ना रोव रुपाली हळू हळू वर खाली गोल गोल करत झवत होती मला तर लाय माझ्या येत होती मीपण खालून झटके मारायला सुरुवात केली तस ती म्हणत होती झव आजून जोरात जाव पिल्ल्या मस्त वाटतात जण आणि ती ५ मिनित मध्ये शांत झाली मी खालून झवन चालूच ठेवल १० मिनितनी माझ पण झाल होत मग आम्ही भाथरूम मध्ये जाऊन धून आलो आणि एक मेकांच्या मिठी मध्ये पडलो मला गप्पा मारताना कधी झोप आली काकाळच नाही एक तसा भरात माझा माझा लवड्य ला कोण तरी खेळतंय अस जाणवलं मला जग आली मी उठलो बगतो तर रुपाली बसून त्याला हातातने कुरवलात होती मी म्हणालाल तोंडात घे की तर मला म्हणाली हा घेते ना बच्चा मगती हळू हळू लवडा तोंडात घेत होती
मी -: अअअअअअअअअ मस्त चोक्तीस अअअअअअअअ
माझा आवाज ऐकून ती आजून जोरात चोकयला लागली आणि
मी -: ककककककककडक मस्त अअअअअअअअ उउउउउउउम्म्म्म्मआआआ कुठे शिकलीस अस मस्त घेतीस तोंडात
रुपाली -: तुज्या भाऊ तर कधी कधी झवत नाही मग मीच तोंडात घेत असते आणि उठला की त्याच्या वर चढते आणि पाणी कडून झोपते
मी -: मस्त वाटतंय अअअअअअअअतू झोप आता तुला जन्नत दाखवतो
ती माज्या शेजरी येऊन पडली आणि मी उठलो आणि तिची पुच्ची बगत म्हणाल कसली भारी आहे ही माझा भाऊ चाटतो का नाही
रुपाली -: आजून प्रयत्न त्यांनी वास पण नाही घेतला चाटणार कधी
मी -: जाऊदेत रूपा मी आहे ना मी चाटालं इतुन पुढे चालल ना
रुपाली -: तू जे करशील ते सगळ मला चालले
लगेच मी माझा तोंड पुच्चीत घातल आणि पहिल हळू हळू दाना चाटू लागलो तिनी डोळे बंद केले आणि माझ्या केसा मध्ये हात पिरवत होती मी हळू हळू स्पीड वाढवला आणि तू खालून बोच्या उचलून मला साथ देत होती आणि माझ्या डोक पुच्चीत दाबत होती मी जोरात चाटू लागलो आणि दाना बोटानी चुळू लागलो
रुपाली -: अअअअअअअअअअअ आउउउउउउउउउउउउ मस्त वाटतंय रे पिल्ल्या अअअअअअअअअअअ चाट मज्जी पुच्ची मला पण तुजा सामान सारखं मुतव पुच्ची चाटून चाटून अअअअअअअअअव आउउउउउउउउउउउउउउउ मस्तटतंययचेययचेययचेय जनत आहे तुज्या जिभे मध्ये करत आजून जोरात
असच १० १५ मिनिट करत राहिलो तिने चीक दोन सोडला आणि मी तसाच चाटत होतो दाना चोळत होतो ती ला काय झाल काय माहीत तिनी डायरेकट मुत्याला चालू केल आणि मुतून झाल्यावर म्हणाली बस कर आता झव मला मिउठलो तोंड धुतल आणि येऊन टाइम बघितला तर ३ वाजून गेले होते मी तिला म्हणानल तोंडात घे एकदा तिनी परत एकदा तोंडात घेतला आणि ५ मिनिट चोकू लागली आणि म्हणाली झव ना मला कचा कचा मी उठलो आणि तिला झवू लावलो ४० ४५ मिनिट झवत होतो माझा चीक गळायला आला होता मी तिला घट्ट मिठी मारली आणि चीक पुच्ची मध्ये सोडला आणि उठलो आवरल कपडे घातले आणि तिला म्हणाल जातो आणि घरी येऊन झोपलो
तर मित्रांनो राहिलेला स्टोरी पुढच्या भागात सांगतो आजचा भाग कसा वाटल न लाजता मला मेल वर नक्की सागा. [email protected] आपली महती गोपनीय ठेवली जाईल तर भेटूयात लवकर पुढच्या भागात.

This story रुपाली वहिनीला पोहायला शिकवल appeared first on new sex story dot com

Updated: September 18, 2023 — 1:08 am