वहिनीची इच्छापूर्ती… – Hot Marathi Stories

तर मित्रांनो नमस्कार…

माझ नाव आहे सर्वेश ही गोष्ट माझी आणि माझ्या वहिनीची आहे. वाहिनीचे नाव प्रिया आहे मी माझा चुलत भाऊ सगळे एकत्र राहत आहोत. तर जास्त वेळ ना वाया घालवता सुरू करूयात

वहिनीच्या लग्नाला जवळपास १५ वर्ष झाले त्यांना २ मुले ही आहेत आज काल दादा वाहिनी मदे सगळं काही ठीक नाही आहे वाहिनी नेहमी नाराज असतं त्यांच्यांमदले सेक्स संबंध नीट नव्हते. एक दिवस काय झाले घरचे सगळे बाहेरगावी मंदिर दर्शना साठी गेले होते वाहिनी चे perisods होते म्हणून वाहिनी नाही गेली आणि मी ही नाही गेलो कारण माझाही ऑफिक च काम pending होता so मी रात्री उशिरा काम करत होतो आणि late झोपलो so लवकर उठलो नव्हतो साधारण ९ वाजले असतील वहिनी अचानक बेडरूम मध्ये आल्या आणि बघतात तर काय मी फक्त underwear वरती होतो आणि माझा बाबुराव नेहमी प्रमाणे सकाळची सलामी देत उभा होता वाहिनी ते पाहताच होत्या तोवर मी जागा झालो मला पाहून वाहिनी बोल्ल्या उठा आत्ता ९ वाजायला आले, उठून fresh व्हा आणि नाष्टा करायला या. मग मी बोलो जा तुम्ही मी येईन मा त्यांनी मला एक वेगळीच smile दिली आणि निघून गेल्या मग मी अंघोळ आटोपून नाष्टा करून परत रूम मधे जाऊन माझे काम करू लागलो नंतर वाहिनी पण तिच्या बेडरममध्ये गेली त्यानंतर बरेच दिवस असेच गेले… एक दिवस असा आला की त्या दिवशी वाहिनी तृप्त होणार होती तर तो दिवस असा की वहिनींना गावी जायचे होते तर त्या दादा कडे बॉल्या की चला मला घेऊन तर दादा बोलमाझी खूप काम pending आहेत तो सर्वेश ला घेऊन जा मग मी पण निवांत होतो त्यादिवशी WFM चालू होता म्हणून मग आम्ही दुपारी माझे काम आटोपून निघालो. जसा आम्ही बाहेर पडलो तसा आम्हाला पाऊस लागला आम्ही car घेऊन होतो. हळू हळू पुढे जाऊ तसे traffic लागला वहिनीच्या गावचा रस्ता ४ तासांचा होता पण आम्हला अर्ध्या वाटेतच ७ वाजले पुढे जाईन तसे traffic वाढले बघता बघता ८ वाजले traffic काय केल्या हलेना आम्ही म चौकशी केली असता टँकर पलटी झाला होता त्यामुळे रस्ता divert करण्यात आला होता पण आम्हाला तर सरळ जायचं होता हळू हळू पुढे जाऊन पाहिलं तर सगळ्या गाड्या जागीच उभ्या १० वाजायला आले आम्ही अजून रस्त्या मधेच तोवर वहिनींना bathroom ला जायचे होते मी बोल रस्त्यात कुठेच टॉयलेट नाहीये आपण आडोसा बघून थांबून करूयात मग आम्ही जरा जागा बघून थांबलो वाहिनी बॉल्ल्या तुम्ही पण उभा रहा बाजूला कोणी येत जा बघा मी बोल ठीके तुम्ही पटकन अवरा वाहिनी आटोपून आल्या मग वाहिनी खूप थकल्या होत्या वाहिनी बोलल्या आपण कायतर खाऊयात का मला भूक लागली मला पण लागली होती so आम्ही विचार केला की direct जेवणच करू so आम्ही hotel बघून जेवण केलं बाहेर येतो तर traffic तसा च्या तसा रात्रीचे ११ वाजले होते मी बोललो काय करायचा आत्ता तर वाहिनी बोलल्या की एक काम करूयात का आपण मी हेना call करून सांगते traffic आहे आणि आम्ही मधीच अडकलो आहोत आणि एखादे चांगले हॉटेल बघून आपण तिथेच थांबू मी बोललो ठीके विचार phone लावला तर दादा काय phone उचलेलना so आम्ही decide केला की stay करूयात मग आम्ही hotel शोधला वाहिनीनाबोललो तुम्ही गाडीत बसा मी रूम बघून येतो मी आत गेलो enquiry केली तर reception ne सांगितला की फक्त single bed rooms शिल्लक आहेत traffic मुले सगळं hotel full झाला होतं मी काय adjust hotat ka बघा म्हणुन थांबलो होतो तोवर वहिनी आत आल्या बोलल्या काय झाल मला खूप कंटाळा आला आहे लवकर रूम घ्या मी बोलो म असं आसा आहे तर वाहिनी बोलल्या अहो Mg त्यात काय एवढं आपण काय परके आहोत का एकमेकांना घ्या असुदे मग मला कळून चुकलं की वाहिनी आज फुल मूड मधे आहे so आम्ही single bed room घेतली aani aaat गेलो वहिनी बोलल्या पाहिलं मी फ्रेश होते तोवर तुम्ही कपडे change kara mi बोललो मी काही कपडेच नाही अनलेत मी फक्त तुम्हाला सोडायला आलो होतो सोडून परत जाणार होतो ना म्हणुन काही आणले नाहीत म वाहिनी बोलल्या ठीके म काय असाच jeans वरती झोपणार आहात का jeans ani shirt कडून झोपा मी ठीके बोललो मी कपडे change केले आत्ता मी फक्त underwear वरती होतो आणि म बघतो तर काय वाहिनी पण फक्त नाईटी वरती बाहेर आल्या मी त्यांची बॉल बघतच होतो तोवर वाहिनी बोलल्या जा फ्रेश हो म मी फ्रेश होऊन आलो तर वाहिनी बेडवर तशीच पडली होती नाइटी अर्धी वारती गेली होती त्यामुळे गोऱ्या गोऱ्या मांड्या मला स्पश्ट पणे दिसत होत्या बेड खूप लहान होतं ४×६ चा असेल मी बेडवर पडताच वाहिनी बोलल्या माझी गाडीत बसून बसून कंबर खूप अवगडलीये मी बोललो होना माझी पण खूप अवघडल्यसारखं झालिये वाहिनी बोलल्या मी जरा चेपून देऊ का म, मग मी बोललो नको वाहिनी कश्यला उगच तुम्ही पण थकल्या आहात ना राहूदे अहो माझ्या पेक्षा जास्त तुम्ही थकला आहात या तिकडे मी दाबते थोडा आणि म हवा तर तुम्ही ही मला थोडा चेपून द्या मी बोललो ठीके म आणि मी पळता झोपून चेपून घेऊ लागलो वाहिनीचे ते उबदार हात मला खूप गरम करत होतो माझा बाबुराव मोठा होऊ लागलो १०/१५ min वाहिनी ने masage केली म मीच बोललो या बास आत्ता मी तुमचा थोडा दाबतो म वाहिनी nayti वरती केली आणि कंबर दाखवत पलटी झाल्या त्यांची ती गोलाकार गांड पाहून माझा सोटा अजून उड्या मारू लागला नि वहिनींना ते जाणवला तर त्या बोलल्या की बाजूने नको मागे येऊन दाबा ना म मि मागे गेलो असता कंबर दाबत असताना माझा सोटा वहिनीच्या गांडीवर्ती प्रेस होत होता ते ब्बघुन वहिनी aaahhhh ughhhh आवाज कडू लागली मा मी खूपच गरम झालो हळू हळू माझे हात मी फुदे सरकवत बॉल्स पर्यंत नेऊ लागलो तसे वहिनी प्रतिसाद देऊ लागली बोलत होती भाऊजी तुमचे हात किती मऊ आहेत हो खूप बरा वाटतंय मला अजुन जोरात करा असं बोलली मला ही खूप मज्जा येऊ लागली होती हळू हळू वहिनी पण खूपच तापली मी तिचा फायदा घेऊन बॉल ल स्पर्श केला चान्स बेहेतेल तसा दाबू लागलो वाहइनीला ते सगळं कळतं होतं तरहीही ती काही बोलत नव्हती आवाज काळात होती ahhhhhhh uhhhhhh अजून दाबा अजुन दाबा शेवटी माझं हाथ अवघडला मी बाजूला झालो वहिनी ही वरती आली वळून बघते तर काय माझं ८ इंच सोता बाहेर यायला आवाज देत होता वहिनी त्याकडे बघून चवत नजरेने पाहत बोलल्या भाऊजी हे काय तुमचा बाबुराव तर सलामी देतोय काय मी बोललो काय करू सांगा तुम्ही आहातच एवढ्या hot मग deudyana त्याला सलामी थांबवलआय कांत्याला हे ऐकताच मी चड्डी खाली ओडली आणि माझ्या बाबुराव च दर्शन त्यांना दिला बघतच ट्या बॉलय तुमच्या दादा चाही एवढा मोठा नाहीये मी हाथ लावू का त्याला मी बोलविचारताय काय तुमच्यासाठी च तर जागा झालंय तो आसा महणताच वाहिनी त्यावर तुटून पडली आणि त्याला कुरवाळु लागली मी खूप गरम झालो होतो नंतर वहिनी ने त्याला तोंडाचा स्पर्श केला आणि जोर जोरात चोखू लागली आत बाहेर करू लागली थोडा वेळ चोखून बोलली आत्ता अजुन वाट नका पाहायला लावू दरवाजा उगदा करते कुंडी ना वाजवाता आत ढकला बाबुराव ला तुमच्या म वाहिनी पूर्ण नागडी झाली मी पण लगेच shot धरला आणि एका दणक्यात आत घातला तसा वहिनी जोरात ओरडली ahhhhhh मी बोललो हळू नाहीतर आवाज खाली जाईल वहिनी बोलली गेला तर जाऊदे मला तेवढा तृप्त कर आज सगळं पाणी कडून टाक मझ बोटं घालून घालून मी कानातललिये आत्ता बास झालं तू तृप्त कर फक्त मला आज म मी पण जोर दिला आत बाहेर आत बाहेर करून वहिनी ची इच्छापूर्ती केली…. त्या रात्री आम्ही ३ डाव खेळलो वाहणी खरच खुश झाली आणि नंतर म आदी मदी आम्हला कदी चान्स भेटेल त्यवली झावा झावी करायचो

This story वहिनीची इच्छापूर्ती… appeared first on new sex story dot com

Updated: May 2, 2023 — 10:50 pm