हंटर भाग – १ – Hot Marathi Stories

सर्वांना माझा नमस्ते.. आत्तापर्यंत या साईट वरील गोष्टी वाचून वाचून भरपूर रात्र जागून घालवल्या. आता थोड मी सुद्धा कल्पना करून काही हातातून निसटून गेलेल्या गोष्टी आपल्या सर्वांसमोर लेखणीतून मांडून राहिलेले अतृप्त इच्छा पूर्ण कराव्या. यावर विचार करून अश्याच गोष्टी लिहायला सुरू करत आहे.. आपल्या कमेंट वरून या पुढे ठरलेलंच की.. तुम्ही किती इच्छुक आहात हे वाचण्यासाठी..

तर सुरुवात करतो नजरेपासून… आमच्या घरात मी, मम्मी, पप्पा आणि माझी मोठी बहीण असे आम्ही चौघे राहत होतो मी तसा लहान असल असल्यामुळे मम्मी जवळ झोपायचो. दीदी वेगळी तिच्या खोलीत असायची. माझ्या शेजार माझी मम्मी आणि तिच्याजवळ पप्पा झोपायचे. माझी मम्मी आणि पप्पा मध्यम उंचीचे.. मम्मी सगळ्या बाजूने व्यवस्थित होती.. कोठेही जास्त सुटलेली अथवा सुकलेली अजिबात नव्हती. रात्रीचे अचानक तिच्या बांगड्यांचा आवाजाने मला जाग आली.. शेजारीच माझ्या काहीतरी हालचाल सुरू होती. नीट अंधारात पहिले तर… काहीतरी चोकण्याचा आवाज मुउच मुच असा ऐकू येत होता. आणि मम्मी.. अहह.. बास.. सोडा… जावा.. असे बोलत होती.

मग मला समजले की.. माझ्या मम्मीचे आम्मे पप्पा तोंडात घेवून चोखू लागले आहेत. आणि त्याचाच तो आवाज येतोय. मम्मीच्या अंगावर पप्पा येवून तिचे ब्लाऊज मधून आम्म बाहेर काढून दाबून चोखत होता.. मी उघड्या डोळ्याने ते पाहत होतो.. ते पाहताना माझा पण लंड उभा राहिला. त्यावेळी काही काळात नव्हते का उभा राहिला पण जेव्हा पप्पा आणि मम्मीच्या शॉर्ट सीन लवकर झाल्यावर मम्मी तसेच उघडे बॉल घेवून माझ्या बाजूला तोंड करून झोपलो. मी तिच्या कुशीत शिरलो तर सगळे उघडे बॉल माझ्या तोंडासमोर.. मीपण हळूच मग बोटाने दाबून दाबून तोंडाने सुरू केली.. बॉल चोखायला.. तिने काहीच तक्रार केली नाही.. उलट एखाद्या रांडी सारखी माझ्या तोंडात बॉल दिले आणि खऱ्या अर्थाने माझा हंटर बनायचं प्रवास सुरू झालं.. एवढी झवाडी मम्मी होती की स्वतच्या पोराला पण नवऱ्या नंतर तोंडात बॉल देत होती ती.. तिकडे पप्पा तिच्या पुच्चीत पाणी गाळून केव्हाच झोपला होता.. ही इकडे तिची खाज मिटवायला पोराच्या तोंडात आम्म् देत होती.. मीपण गरम झालेलो. तिचे मऊ मऊ बॉल तोंडात घेत होतो. चोखत होतो.

ती बोलली “चोख, नीट चोख, ओढ की सरळ,” मला ती इशारे देत होती. मी नवीन असल्यामुळे लवकर समजतच नव्हते बाईचे बॉल कसे चोखायचे.. त्यात ती बाई जर आई असेल तर बात अलगच……

शेवटी मग एका कुशीवर होवून तिच्या बॉल दाबून दाबून तिची साडी जी आधीच बापानं झवल्यामुळे निम्म्या बोच्यावर आलेली ती मी अजून वर घेवून तिचा बोचा पूर्ण उघडा करून दाबला.. एका हाताने बॉल एका हाताने गांद दाबून दाबून कधी माझ्या लहान बुल्ल्यातून पाणी निघाले समजले नाही… पाणी निघाले की अचानक मी शांत झालो.. अंगात तापलेली आग अचानक थंड झाली..

जे काही केलं त्याची घृणा वाटली. रात्रभर झोप नव्हती. बॉल चोळल्याने आणि तोंडात घेतल्याने ओठाला जलन होत होती. दुसऱ्या दिवशी मम्मी तिच्या कामात मी माझ्या कामात.. मला सायंकाळी पुन्हा कधी zopayla जातोय याची ओढ लागली.

पुढील भागवत वाचा समजले काय नक्की नवीन करणार आहे.. toprynt मला [email protected] यावर email करून reply kray

This story हंटर भाग – १ appeared first on new sex story dot com

Updated: August 8, 2023 — 12:27 am