हंटर भाग – ३ – Hot Marathi Stories

नमस्ते.. मागील भागात आपण पाहिले की.. मम्मीचे बॉल दाबून झाल्यावर कशी आमच्या घरात नवीन रांड आली.. तिला आम्ही आण्टी म्हणत होतो. जेव्हा की नागडी अंघोळ करत होती तेव्हा झवाडी बॉल आणि पुच्चीत बोटे घालून मस्त अंग चोळत होती.

या आण्टी चां नवरा म्हणजे माझा काका रात्री उशिरा घरी यायचा. कधी कधी दुसरा दिवस जायचं.. मग हिला काय लागले की माझा बाप बघायचा.. तिला कोठे बाहेर खरेदी असेल तर ती माझ्या बापासोबत जायची.. माझा बाप आता मम्मीला जास्त झवत नव्हता.. मम्मीची पूच्ची अशीच सुकलेली होती. बापाला नवीन रांड भेटली होती.. लहान भावाची बायको म्हणजे आण्टी पण दोन पोरं झाल्यावर तिला नवीन लंडाची भूक लागलेली.. आमच्या घरात बायकांची खाज घरातच भागवली जाते. बाहेरील कोणत्याही पुरुषाला आमच्या बायका पुच्ची देत नव्हत्या त्यामुळे सगळं बर सुरू होत.

तर बापसोबत गाडीवरून कोठेही खरेदीला जाताना रात्री ते उशिरा यायचे. एकदिवस की त्यांच्यासोबत गेलो तेव्हा मी लहान असल्यामुळे गाडीच्या पुढे बसलो होतो. तेव्हा मला जाणवले की.. आण्टी माझ्या बापाचा लंड मागून हात टाकून चोळत होती. मला तिचा हात लागत होता.. मग मला समजले की.. ही रांड आणि बाप दोघांचे शिकार सुरू झाली आहे तर.. आण्टी आता दोन पोरं झाल्यावर थोडी भरलेली होती. पण खाज खूप होती. बापावर ती प्रेम पण तेवढच करत होती. बाप दुपारचे घरी कोण नसले की तिचे बॉल दाबनार, बोचा दाबणार, किस करणार. असे वरचे वर सुरू होते.

एकदा मी अंघोळ करताना बाहेरच त्यांचे बॉल दाबदबी सुरू होते. मी अचानक पहिले आणि मला त्या दिवशी पूर्ण ताप आला. दिवसभर आण्टी माझ्या जवळ बसून होती. माझी सेवा करअत.

त्या रात्री मी aunty जवळच झोपलो. नवरा तिचा त्या रात्री येणार नव्हता. मी तिच्या अंथरुणात झोपलो होतो. मी लहान होतो. सधारण 8 वी मध्ये. त्यामुळे तिच्या शेजारी झोपताना काय अडचण नव्हती. मग झोपल्यावर मी तिच्या अंगावर हात टाकला आणि वरून वरून बॉल दाबायला सुरू केले.

सुरुवातीला पोटावरून हात फिरवत फिरवत तिच्या बॉल वर नेले. आण्टी काहीच बोलली नाही. तसेच पडुन होती. नंतर मी बॉल दाबायला सुरू केल्यावर अचानक माझ्याकडे वळली आणि मला जोरात कुशीत दाबून धरले. तिचे बॉल माझ्या तोंडाजवळ दाबून ठेवले. माझा श्वास गुदमरला पण माला ग्रीन सिग्नल भेटल्यावर मी लगेच तिच्या झम्पर ची हुक काढून तिचे आम्मे उघडे केले. आणि दाबायला आणि चोखायला सुरु केले. आण्टी चे बॉल मम्मी पेक्षा भारी लागत होते. पुढचे मनुके गोड होते. हिचा या घरातील मी तिसरा ठोक्या झालो.

नवरा, माझा बाप आणि आता मी. असे तिघे झालो. आण्टी चे बॉल दाबून झाल्यावर तिच्या मांड्या उघड्या करून तीच घ अंगावर गेलो. आणि लगेच पाणी पडले. त्यावेळी लहान असल्यामुळे पटकन पाणी पदत होते.. त्यामुळे जास्त वेळ रोमान्स करता येत नव्हता. त्यामुळे आण्टी पण नाराज झालेली.. त्या रात्री नवरा उशिरा आला. थंडीचे दिवस होते.. मला तिच्या एका बाजूला सारले.. आता एका बाजूला तिची मुलगी नंतर मी माझ्या शेजारी aunty Ani तिच्या शेजारी माझा काका… माझा काका गारठून आलेला.. तसाच आंटीचया चादरित घुसला.. आणि तिच्यावर शोट मारायला सुरू केलं.. आधीच मी बॉल उघडे केले.. त्याला वाटले बायकोने नवऱ्यासाठी उघडे केले आहे.. तो बैल बायकोवर उडत होता पण त्याला काय माहीत त्याची बायको आधीच त्याचा भावाला आणि पुतण्याला या बॉल चां रस चोखायला दिला आहे ते.. त्यावेळी काकाने shot मारून पाणी गाळून तिला सोडली.

आण्टी ने तसेच बॉल उघडे ठेवून झोपलो. मी पुन्हा तिच्या अंगावर हात ठेवला ते सरळ तिच्या बॉल वरच.. अंधार असल्यामुळे काही दिसत नव्हते. उघडे बॉल तिचे तसेच दाबत दाबत मी माझे पाणी काढले आणि झोपलो…

स्टोरी आवडली तर.. कमेंट करा किंवा [email protected] यावर मुलींनी msg करा

This story हंटर भाग – ३ appeared first on new sex story dot com

Updated: August 5, 2023 — 12:24 am