हंटर भाग – ४ – Hot Marathi Stories

नमस्ते… सगळे स्टोरी वाचायला आले असतीलच..

uploaded_21

पाठीमागील भाग वरील लिंक वर जावून ओळीने वाचून घ्या.. नंतर इथे या.. तेवढं समजेल तुम्हाला नक्की काय काय घडते ते.

मागील भागात तुम्हाला सांगितले कसे aunty चे बॉल दाबून गांड दाबून पाणी काढले. दुसऱ्या दिवशी सकाळी अँटी आणि मी अंथरुणात होतो. घरातील सगळे उठले होते. मी आणि ती त्यांच्या समोर एकाच अंथरुणात झोपलेलो.. म्हणजे जागा होत. फक्त तोंडावरील चादर काढली होती. आतल्या आत मी तिचे बॉल दाबत होतो. तिने पण ब्लाउज काढून बॉल मोकळे केले होते. मला चोखायला.. आईघाली रांड होती. दोन पोरी झालेल्या हिला तरी हीची खाज जात नव्हती. पोरी लहान होत्या नायतर त्यापन हिने दिल्या असत्या झवायला.. तर हीचे बॉल सकाळ सकाळी मी बसलो दाबत. पुन्हा पायावर पाय घासत साडी वर घेतली. ही मस्त मध्ये बॉल चोळून घेवून थंडीत गरम होत होती. बापाला माझ्या डोळ्याने खुणावत इशारे करत होती नवरा सकाळीच कामावर गेलेला.. त्यामुळे ही आम्हा दोघांना वापरत होती… मी बॉल दाबून दाबून कंटाळा केले आणि उठून बाकीचे आवरायला गेलो.. मग खोलीचे दार लावले गेले.. बाप आणि आण्टी आतमध्ये होती.. तिची पोरगी अजून उठलेली नव्हती.. मी दाराच्या होलातून पहिले तर.. त्या चादरीत आता बाप आणि आण्टी होती. त्यांचं आवाज बाहेर येत होता हळू आवाजात..

आण्टी – अघाह. ओह.. दाब. दाब जोरात बॉल.. गरम कर मला.

बाप – हो.. कुत्रे.. थंडीच तूच एक गरम करणारी मशीन आहेस. aaighale

आण्टी – हो.. घराला गरम करणे. हेच तर काम आहे माझे. नवरा सकाळीच दोन शॉट काढून गेलाय.. तुझ पोरग तर सकाळ पासून बॉल चोळून चोळून गेलं. आता तू बाप आलास.. भावाच्या बायकोचा पुरेपूर फायदा घ्यायला.

बाप – ( आण्टी चे साडी वर करून पुच्ची वर हात चोळत चोळत ) होय रांड.. तुला त्यासाठी तर आणल्या घरत.. या घरातील लंडची काळजी घ्यायला.. माझ्या पोराने त्याच्या आईला सोडली नाय.. तू तर चुलती आहेस त्याची.. तुला तर तो पुच्चीत पाणी टाकूनच मोकळा करणार..

आंटी – हो.. साला. लय हरामी आहे.. बापापेक्षा पुढे गेलाय या वयात एवढं.. पुढे मोठं झाल्यावर तो कोणाला सोडणार नाही.. आणि माझा पुतण्या आहेच एवढं hot tr याला चढवून घ्यायला konpn तयार होईल. मी तर माझ्या पोरींना पण त्याच्या खाली झोपवून मगच लग्न लावणार..

बाप – हो हो.. लाव लग्न.. आधी. माझे पाणी काढ.. तुझ्या आईच्या गांदित पाय.. साले.. झवाडे.. घराला झवाडे बनवले तू.. आता सगळ्यांचे लंड घ्यावे लागणार तुला.

आंटी – हो ना. मला तर वेगवेगळे लंड आवडतात.. आपल्या घरात सगळे लंड. आहेत. बाहेर जायची काय गरज. आता आवर लवकर… पोरगी उठेल नायतर.. परवा पासून तिला पण पाळी सुरू झाल्या. आईघालि आता तिला पण खाज सुटायला सुरू होईल..

बाप – मग बर झाले की.. तुझा कामाचं त्रास कमी होईल.. तिला पण लाव घरच्या सेवेसाठी.

आंटी – हो हो. लागते ना.. आधी माझी तर जिरवा.. अख्ख्या घराणे.. मग बघू तीच. कुत्र्या झव की.. आता वहिनीला तुझ्या. बायकोचं घेवून भागत नाय तुझ.. म्हणून भावाच्या बायकोला खाली पाडतो.. आता घाल तुझा लंड आत..

मग बापाने शॉट स्पीड वाढवून तिला ठोके दिले.. शेजारी तिची पोरगी झोपलेली.. तिचे पण बॉल वर हात ठेवून दाबले.. पोरगी अर्थवट जागी झाली पण काय बोलली नाही..

आंटी थंडीत गरम झाली. आणि ती सकाळ मस्त मध्ये तीन तीन लंड सोबत घालवली.

अभिप्राय साठी [email protected] yavr mail kra

This story हंटर भाग – ४ appeared first on new sex story dot com

Updated: August 2, 2023 — 12:21 am