हंटर भाग – ५ – Hot Marathi Stories

नमस्ते… मागील भागात आपण पाहिले कसे माझ्या औंटी ने तीन लंड घेवून थंडीची मजा केली. आता पुढे.

Auntyचीपोरगी अता वयात आलेली. तीच नाव गौरी. गौरीला खाज खूप होती. रात्री झोपताना काका आणि आण्टी तिचा समोर झवाझवी करत अस्त. ही ते बघत बघत मोठी झाली. एकदा मझ्या बापाने पण तीच बॉल डब्लेल.. आता तिला लंड पाहिजे होता.

एक दिवस दुपारची ती माझ्या शेजारी बेड वर झोपलेली. बाहेर पाऊस होता. सगळेच झोपलेले मी movie पाहत होतो.. गौरी माझ्या कडे पाठ करून झोपली. मला गरम व्हायचं होय.. पावसामुळे मूड झालेला. अँटी ला काकाने रुम मध्ये नेले. मी चक्कर मारून आलो घरात तर aunty ब्रा आणि परकर वर बाहेर आलेली काहीतरी न्यायला मला बघून डोळा मरून गेली.. समजले आज ही गरम होणार.. मम्मी आणि पप्पा बाहेर गेलेलं.. अँटी ची पोरगी माझ्या रूम मध्ये होती..

मी गौरी जवळ झोपलो. आधी मागून तिच्या अंगावर हात ठेवला. मग हळूहळू तिच्या बॉल वर हात आणला.

ती काहीच बोलली नाही तिचे गांड मागे सारून माझ्या लंडला घासत होती.. hipn गरम झालेली.

मग मी शर्ट मधून हात आत टाकून तिचे ball दाबत बसलो.. ती पूर्ण गरम झालेली. तिचे लहान लहान बॉल सहज हातात बसत होते. त्यावरील मनुके खूप लहान होते. पण ताजे ताजे बॉल असल्यामुळे खूप मऊ होते. हातात आहे का नाही तेच समजत नव्हते.

तीपण पूर्ण मला मागे चितकली. गांड मला घासू लागली. तू कण्हत होती. मी जसे जसे बॉल जोरात दाबत होतो. तसे तसे ती ahhaa ohha yaa असे करू लागली.

माझा लंड कडक झालेला. मी हळूच मागून तिची पँट खाली घेतली.. तिची गांड पण भरलेली नव्हती. पण थंडीच गरम व्हायला तेवढं चालवाव लागेल. म्हणून तिचा बोचा जोरात दाबला.. ती ओरडली. ahhaaa..

गौरी – अरे दादा. हळू ना… दुखत खूप.

मी – हो. माझ्या बहिने.. हळूच करतो. तुला रांड बनवायची आहे. मग हळूच सुरू केली पाहिजे

गौरी – हो. बनव मला रांड.. माझ्या आईला जशी घरची रांड केली आहे मलापण बनव.

मी – तुझी आई आधीपासून रांड होती. इथे घरात तिला जास्त लंड भेटले. मग तिने सगळ्यांना सवय लावली.

गौरी – दादा. मलापण रांड बनव ना.. मी रोज बघते. माझा बाप माझ्या आईवर चढताना… माझ्या आईला खूप खाज आहे तशी. बापाचं चार वेळा गळल तरी सोडत नाही.

मी – हो. तुझ्या आईचा नाद नाय करायचा तसा…

गौरी – a.. दादा.. माझी आई एकदा तर टेबल बर बसून झवून घेत होती.. कसली sexy आहे.. झवाडी.. बापाला कुत्र्या. भाड्या शिव्या देत. पुच्छी मारून घेत होती.

मी – अग.. तुझ्या बापासोबट माझा बाप पण घेती ती.

गौरी – अरे हो. तुझा बाप तर काय माझ्या आईला सोडत नाही.. भावाच्या बायकोची मस्त सेवा करतो. अरे एकदा तर माझ्या शेजारी झवत होते. तुझ्या बापाने माझे बॉल कुस्करले. तेव्हा. माझी आई म्हणाली. हिला तुमच्या पोराच्या खाली zopvnar आहे.. तेव्हापासून मी तुझी वाट बघते

मी – होय.. रांड. तुझ्या आईच्या वळणावर व्यवस्थीत जात आहेस तू. ऐक आधी तुला तोंडात घ्यावा लागेल. मग पुच्चीत घालणार.

गौरी – अरे दादा. तुझा लंड मी कोठेही घेऊन. मला फक्त झव तू.. कचाकचा..

मी उठून एक चक्कर मारून आलो. आण्टी आणि काका जोरात झवत होते. दरवाजा थोडा उघडा होता. मी पाहिले तर. काका खाली होता आणि aunty त्याच्या वर बसलेली.. माझ्याकडे तोंड होते तिचे. काका. बहुतेक पाणी पडून शांत झालेला. अँटी ची खाज गेली नव्हती त्यामुळे ती वर आलेलं. मी दरवाजा थोडा उघडा तर. ही रांड नागडी काकाच्या लंडवर होती. केस मोकळे होते..

मला पाहून सालि हसली.. तिने तिचे बॉल दाबले. आणि डोळा मारला मी पण तीला हाताने एक नंबर. चालुदे असे खूनवून आलो..

रूम मध्ये येताच दार बंद केली.

गौरी toprynt ब्रा आणि पँटी वर तयार होती.. लाल चड्डी तिची मस्त दिसत होती. पांढरी ब्रा. एवढी खास नव्हती

मी झटकन माझी पॅन्ट काढून माझा लंड बाहेर काढून तिच्या हातात दिला.. तिने आधी live zavazavi पहिली त्यामुळे तिला की भीती नाही वाटली. माझा लंड हलवत हलवत गपकन तोंडात घालून चोखू लागली..

एखादी पोर्न स्टार सारखी ती चोखत होती.. wow… तिच्या तोंडात गरm गरम फील येत होत लंडला..

मी – अहगा. गौरी.. काय भारी चोखते… तुझ्या आईला तुझा बाप zavtoy.. ekde तू भावाचा लंड घेते.. मायलेकी मस्त सेवा करता घराची..

गौरी – साळ्या. कुत्र्या… घरातील बायकांची हौस पूर्ण करता तुम्ही. खरे मर्द आहात.. कोठे बाहेर गु खायला आम्हाला लागत नाही यामुळे.. तुमची सेवा करायला काय वाटत नाही.. तुझ्या बापाला पण मी चढवून घेणार आहे. माझ्या आईने जेवढी लंड घेतले त्या प्रत्येक landavr माझा पण अधिकार आहे.

मी – मग तसे तुझ्या बापाला पण तुझी पुच्ची भेटणार मग.. कुत्रे.

गौरी – हो.. आता पाणी गाळ माझ्या तोंडात.. आई बोलली. तुझ पाणी पिले की ग्लो येतो चेहऱ्यावर.

मी – हो.. ग्लो येतो.. जोरात चोख. येईल पाणी

थोड्या वेळाने माझे पाणी आले.. तिच्या तोंडात पाणी भरले. कुट्रिन सगळं पाणी पिले.. लंड चाटून बसली..

तेवढ्यात दरवाजा वाजला… अँटी दार वाजवत होती. आम्ही पटकन अवरून दार उघडले..

This story हंटर भाग – ५ appeared first on new sex story dot com

Updated: July 15, 2023 — 12:03 am