आंम्ही पहिल्यांदाच थ्रीसम ची मजा घेतली १

सर्व चावट मित्र-मैत्रीनींना सौमित्र चा नमस्कार!! कसे आहात सगळे!! मजेत ना!! असणारच ना!! असेच झवाझवीच्या कहाण्या वाचत रहा. मज्जा करा !! असेच झवत रहा!! झवुन घेत रहा!! मजेत रहा!!

मित्रांनो ही कथा संपुर्णपणे काल्पनीक आहे.!! यातील पात्र आणी त्यांची नावं देखील काल्पनीक आहेत.!!

मित्र-मैत्रीनींनो आजमी एक वेगळीच कहाणी आपल्या मनोरंजनासाठी घेऊन आलोय. आपल्याला नक्कीच आवडेल अशी आशा करतो. ही कहाणी एक वर्षापुर्वी ची आहे. थ्रीसम म्हणजे माझी एक खास मैत्रीण मोना व तिची मैत्रीण ऊर्मीला आणी मी. अशी आमच्या तिघांची आहे पहिल्यांदाच अशी थ्रीसम प्रकारची झवाझवी करून आनंद उपभोगला होता. चला तर मग मित्रांनो!!

त्यादिवशी रविवार होता आणी आँफीसला सुट्टी आणी पावसाचे वातावरण असल्यामुळे मी निवांतपणे झोप लेलो होतो. ८.३० वाजले असतील. आणी मला माझी खास मैत्रीण मोनाचा फोन आला होता, ती म्हणाली की ११ वाजेपर्यंत ऊर्मीला च्या घरी ये ना रे सौमित्र!!

मी – का ग मोना!! काय झालंय का?

मोना – अरे अस काही नाही सौमित्र! खुप महीने झाले रे आपण भेटलो ही नाही आणी सेक्स पण केला नाही तर आपण तीघ मिळुन मस्त थ्रीसम करूया!!

मी – हो गं मोना! मलाही आवडेल, मलाही आनुभव घ्यायचाय गं!! पण ऊर्मीला तयार आहे का?

मोना – अरे तीची च तर आयडीया आहे ही. तिनेच मला सांगीतल की तुला फोन करुन बोलाव म्हणुन. म्हणजे आपल्या तीघांनाही पहिल्यांदा थ्रीसम चा अनुभव घेता येईल. मग ये लवकर आंम्ही वाट पाहातोय.

मग काय मी एकदम खुशीतच ताडकन ऊठलो. माझा लंड देखील बर्याच दिवसाचा उपाशी होता आणी आज आयतीच संधी चालुन आली होती. आज एकाच वेळेस दोन दोन पुच्च्या झवायला मिळणार या विचारानेच माझा लंड कडक व्हायला लागला होता.

मी ऊठुन ब्रश करत बाथरूममध्ये घुसलो होतो. लंड ताठ झाला होता, मला आता सहन करता येत नव्हत, अन मी ५ मिनीटातच माझा लंड हलवुन वीर्य काढुन टाकल तेंव्हा कुठे शांत झालो. मग मी रेझर ने शेव्ह केल अन मस्त आंघोळ केली. डिओ वगैरे मारून चका चक तयार होऊन खाली आलो.

आईने चहा, नाष्टा बनवलेलाच होता. त्यावर मस्त ताव मारून मी आईला सांगुन १०.३० ला घरातुन माझी बाईक घेऊन निघालो होतो. ऊर्मीला च घर म्हणजे शहारापासुन लांब होत. जवळपास दुसर घरही नव्हत. एकदम शांत ठिकाणी होत आर्ध्या तासाचा रस्ता होता

मित्रांनो आता तुंम्हाला मोना आणी ऊर्मीला बध्दल थोडी माहीती सांगतो. मोना दिसायला खुपच सुंदर व आकर्षक आहे. दोन वर्षापुर्वी तिच लग्न झाल होत. पण ती आता एकटीच रहातेय. ती एका आय. टी कंपनीत जाँब करतेय. तिच वय – २६, उंची ५.५ आहे, फिगर ३२-३०-३६ ची म्हणजे एकदम सेक्सबाँब आहे. पहा णार्याचा लंड खाडकन ऊभा राहीलाच पाहीजे. म्हणजे तुमच्या लक्षात आलेच असेल मित्रांनो.

आणी ऊर्मीला ही अविवाहीत आहे. ती पण एका आय टी. कंपनीत जाँब करतेय. मोनाची खास मैत्रीणऊर्मीला तीच वय – २९, उंची – ५.४ फुट, फिगर ३४-३२-३८ आहे. तिची पुढुन बाहेर आलेले ऊरोज आणी मागुन गोल गर गरीत बाहेर निघालेली गांड, ती अशी काही चालतेकी तिच्या गांडीचे दोन्ही गोळे अन छातीवरील भरदार स्तन लयबध्द खाली वर होताना पाहुन पहाणार्याचे हात आपोआप लंड चोळायला लागतात.

तर मित्रांनो मी बरोबर ११ वाजता ऊर्मीला च्या घरी गेलो तर दार फक्त ढकलुन लावलेले होते. मी सरळ दार उघडले अन आतुन लाँक करून सरळ तिच्या बेडरुम मध्ये गेलो. पहातो तर दोघीही फक्त पँन्टीवरच होत्या अन एकमेकींना बाहुपाशात घेऊन ओठांचे रसपान करत होत्या. मी सरळ बेडजवळ गेलो.

दोघीही ऊठुन बसल्या अन मोना म्हणाली कायरे किती वाट पहायला लावलीस सौमित्र!! आंम्हा दोघीना चैन पडत नव्हत. मग काय करणार आंम्ही. मग मी म्हटल आता आलोय ना मी, चला तर मग अस म्हणताच, त्या दोघींनी मला बेडवर ओढलं तस मी त्या दोघींच्या मध्ये ऊताणा झोपलो होतो.

अन मग काय विचारता क्षणार्धात त्या दोघींनी माझे कपडे काढुन मला नागडं केल होत. त्या दोघींनी पण त्यांच्या पँन्टी काढुन फेकुन दिल्या अन दोघीही माझ्या वर तुटुन पडल्या होत्या. त्या दोघीही मला दोन्ही बाजुने चिकटुन झोपल्या होत्या. त्या दोघींनी त्यांचा एकेक पाय माझ्या मांडीवर ठेवला होता..

दोघींचा एकेक हात माझ्या छातीपासुन ते मांड्यांपर्यंत हळुवारपणे फिरत होता. दोघींचे एकेक स्तन माझ्या छातीवर घासत होते.. त्या दोघीही आळीपाळीने माझ्या ओठांचे आणी गालां चे चुंबन घेत होत्या. मधुनच दोघी माझ्या तोंडात त्यांची जीभ घालुन माझ्या जीभेला घासत होत्या आणी चोखत होत्या. मी पण दोघींच्या जीभेला आळीपाळीने चोखत होतो.

दोघीही खुप गरम झाल्या होत्या आणी मलाही गरम केल होत. माझा लंड खांबासारखा ऊभा राहीला होता. तो जाडजुड, लांबलचक लंड दोघींनी त्यांच्या एकेक हातात धरून वरखाली हलवायला लागल्या, तस मी माझ्या मांड्या फाकवल्या. अन त्या दोघीही आता माझ्या लंडाबरोबरच अंडगोट्यांना पण कुरवाळायला लागल्या होत्या. अंडगोट्या कुरवाळताना त्या दोघीही त्यांच्या हाताची बोटे माझ्या गांडीच्या भोकावर फिरवु लागल्या तसे मला खुपच मजा येत होती.

काय सांगु मित्रांनो मलातर स्वर्गात असल्यासारख वाट त होत, आणी स्वर्गातील दोन अप्सरा रंभा व उर्वशी दोघी माझ्याबरोबर कामक्रीडा करत आहेत आणी मी त्यांचा मनसोक्तपणे उपभोग घेतोय.

मी पण आता खुप उत्तेजीत झालेलो होतो, आता मी ही माझ्या दोन्ही हातांनी दोघींच्या गोर्यापान अन भरगच्च मांड्यांवरून हात फिरवत फिरवत, जाँघे वरून दोघीं च्या पुच्चीवरून हात फिरवु लागलो. तशा दोघीही माद क आवाजात आह् आह् स्स्सस स्स्स्सस कण्हु लागल्या होत्या. दोघींच्याही पुच्च्या ओल्या झाल्या होत्या. मग मी हळुच दोघींच्याही पुच्चीत, एकाच वेळी माझ्या हाताचे मधले बोट हळु हळु घालु लागलो. तशा त्या दोघींनीही आपल्या मांड्या फाकवल्या. तस मी सर्रकन दोघींच्या पुच्चीत पुर्ण बोट आत घातले.

तस मोना आणी ऊर्मीला उत्तेजीत झाल्या होत्या. व दोघीही माझा लंड वेगाने वरखाली हलवु लागल्या हो त्या. तस मी त्या दोघींच्याही पुच्चीत वेगाने बोट आत बाहेर करू लागलो तशा दोघीही मादक आवाजात किंचाळत होत्या अन अधीकच उत्तेजीत होत म्हणत होत्या बस कर रे सौमित्र आता!! सहन नाहीरे होत आता!! लवकर काहीतरी अस म्हणत दोघींच्याही पुच्च्या पाझरू लागल्या होत्या.

मोना म्हणाली – सौमित्र आता नाही सहन होत रे!! लवकर कर ना काहीतरी. मग मी उठलो अन तिला उताणी झोपवुन तिच्यावर ६/९ पोझिशन मध्ये आलो. अन तिच्या गोर्यापान, भरदार मांड्यांवर चुंबन करत वर सरकत होतो. इकडे माझा लंड मोनाच्या तोंडावर लोंब कळत होता. ते पाहुन ऊर्मीला झटकन मोनाच्या डोक्या च्या मागे बसुन माझ्या गांडीवरून हात फिरवत खाली माझ्या अंडगोट्या हळुवारपणे चोळायला लागली होती

त्यानंतर तशीच खाली येत माझा लंड मागे खेचुन मागे पुढे हलवु लागली. त्याचवेळी ती माझ्या गांडीवर चुंबन करत माझ्या गांडीच्या भोका भोवताली तीची जीभ गोलाकार फिरवु लागली तसा मी उत्तेजीत होउन मोना ची पुच्ची खालपासुन वरपर्यंत वेगाने चाटु लागलो. अन मी माझी टोकदार जीभ तिच्या पुच्चीत सर्रकन घातली तशी मोना मादक आवाजात किंचाळली अन तिने माझे डोके तिच्या हातांनी पुच्चीवर दाबुन धरले होते.

इकडे ऊर्मीलाने माझा लंड एका हातात धरून मोना च्या ओठांवर फिरवत दुसर्या हाताने तिचे स्तन जोरात चोळत होती. मोना खुपच उत्तेजीत होवुन माझ्या लंडा वर जीभ फिरवु लागली. तशी ऊर्मीला माझ्या अंडगो ट्या तोंडात घेउन हळुवारपणे चोखायला लागली. अन मी मी मोनाच्या पुच्चीत माझी जीभ वेगाने आतबाहेर करू लागलो. तस मौना जोरात किंचाळु लागली अन तिच्या पुच्चीने गरम कामरसाचा फवारा माझ्या तोंडाव र सोडला. अन मी तो चवदार व सुगंधी रस गटागटा पीत होतो. अन इकडे मोना आणी ऊर्मीला दोघीही माझा लंड चाटत होता. मला खुप मज्जा वाटत होती

मग मी मोनाच्या अंगावरून उठलो. अन मी मोनाला म्हटल!! मोना मला सांग कोण घेणार आधी? तु का ऊर्मीला? तर ऊर्मीला म्हणाली सौमित्र तु मोनालाच झव आधी!! मला अस झवताना बघायचय! मी अस पाहिल नही कधी. मग मी ठीक आहे म्हणत मोनाच्या मांड्या फाकवुन तिच्या पुच्चीवर लंड ठेवला होता.

तर ऊर्मीला मोनाच्या छातीच्या दोन्ही बाजुला गुडघे ठेऊन आशी बसली कि तिची पुच्ची बरोबर मोनाच्या तोडावर आली होती. आता ऊर्मीलाच तोंड आणी माझ तोंड समोरासमोर आल होत. मी माझे ओठ ऊर्मीला च्या गुलाबी ओठांवर ठेवले तशी ती शहारली. अन तिने माझा ओला लंड एका हातात धरून मोनाच्या पुच्चीव र घासु लागली. तशी मोना तिची जीभ बाहेर काढुन ऊर्मीलाच्या ओल्या पुच्चीवर गोलाकार फिरवु लागली.

मोना आता माझा लंड पुच्चीत घेण्यासाठी व्याकुळ झाली होती. त्यामुळे ती गांड उचलुन लंडावर खालुन धक्के मारत होती. ते पाहुन ऊर्मीलाने माझा लंड तिच्या पुच्चीवर घासत योग्य संधी साधुन माझा लंड मोनाच्या पुच्चीच्या भोकावर धरला तसा मी एक जोराने धक्का मारला. तसा माझा आर्ध्यापेक्षा जास्त लंड मोनाच्या गुलाबी, गरम अन पानीदार पुच्चीच्या मुलायम भिंतीना रगडत आतमध्ये घुसला होता.

या अनपेक्षित धक्का मोनाला सहन झाला नाही आणी ती आआआईईईगगग करत ओरडली अन ऊर्मीला ने मोनाच्या तोंडावर तिची पुच्ची दाबुन धरत तिचा आवा ज बंद केला तशी मोना तडफडत आपल तोंड हलवुन ओरडायचा प्रयत्न करू लागली त्यामुळे मोनाचे ओठ ऊर्मीला च्या पुच्चीवर जोराने घासत होते. तशी ऊर्मीला बेधुंद होत माझ्या तोंडाततोंड घालुन माझी जीभ चोखु लागली होती. आणी मी एका हाताने तिचे स्तन आणी दुसर्या हाताने मोनाचे स्तन आळीपाळीने कचाकच दाबायला लागलो होतो.

ऊर्मीला माझ्या पाठीवरून अन गांडीवरून तिचा हात फिरवायला लागली होती. थोड्याच वेळात मोना धक्या तुन सावरली होती. अन ती आता ऊर्मीलाच्या गांडीवर आणी गांडीच्या फटीत तिचे दोन्ही हात फिरवत तिच्या गुलाबी आणी ओल्याचिंब पुच्चीत तीची जीभ सर्रकन घातली. तशी ऊर्मीला आह् आह् स्स्ससस आउच् असे मादक आवाजात किचाळली. तस मी तिची जीभ मी माझ्या तोंडात घेउन चोखायला लागलो.

आंम्ही तिघेही या नवीन अनुभवाने अधिकच उत्तेजीत होत होतो. ऊर्मीला तिची गांड वरखाली करून मोनाची जीभ तिच्या पुच्चीत आतबाहेर करायला लागली. तशी मोना व्याकुळ होत तिची गांड उचलुन माझालंड तिच्या पुच्चीत घेण्याचा प्रयत्न करायला लागली. तसमी माझा लंड आतबाहेर करू लागलो तसा माझा लंड हळुहळु तिच्या पुच्चीत प्रवेश करत होता. पाच मीनीटानंतर मी एक धक्का मारला तसा पुर्ण लंड मोनाच्या पूच्चीमध्ये खोलवर घुसला होता.

त्या जाणीवीनेच मोना उत्तेजीत होउन तिच्या जीभेने ऊर्मीलाची पुच्ची पार घुसळुन काढायला लागली होती त्यामुळे ऊर्मीलाचा कामाग्नी चांगलाच भडकला होता अन ती जोराने तिची गांड वरखाली करत मोनाची जीभ तिच्या पुच्चीत घुसळत होती अन शेवटी तिचा सहनशक्तीचा अंत होताच तिच्या पुच्चीतील कामरसा चा बांध फुटला आणी त्याचा प्रवाह भळाभळा मोना च्या तोंडावर वाहु लागला. अन मोना तो गरम कामरस गटागट पीत होती काही कामरस मोनाच्या तोंडावरून तिच्या छातीवर ओघळत होता.

अन मी इकडे कचाकचा मोनाची पुच्चीवर जोरजोरात धक्के मारून तिला झवत होतो. अन मोना ही मला तिची गांड वर ऊचलुन प्रतिसाद देत होती. अन पुच्चीत माझा लंड तळापर्यत घालुन घेत होती. इकडे मोनाने ऊर्मीलाची पुच्ची चाटुन सर्व कामरस पिउन टाकला. तशी ऊर्मीला शांत झाली अन ती उठुन आमच्या मागे येउन झोपली अन तिच्या जीभेने माझा आतबाहेर हो णार्या लंडाला आणी मोनाच्या पुच्चीला चाटु लागली.

२० मिनीट झाले मी कचाकचा मोनाची पुच्ची झवत होतो. आणी ऊर्मीलाने दोघांनाही जास्तच उत्तेजीत केल होत. त्यामुळे मी आणी मोना लवकरच परमोच्च क्षणाजवळ पोहोचलो होतो. मी आता ५-६ जोरदार धक्के मारताच मोनाच्या पुच्चीने कामरसाची गरम धार माझ्या लंडावर सोडली अन माझा लांडसुध्दा घायाळ होउन गरम वीर्याच्या पिचकार्या मोनाच्या पुच्चीत मारू लागला होता.

तस मोनाने मला तिच्या अंगावर ओढुन मिठीत घेतल. आन मी पण तिला माझ्या मिठीत घट्ट पकडुन ठेवल. मोनाने तिच्या दोन्ही पायांची मिठी माझ्या गांडीवर मारून माझा लंड पुच्चीत दाबुन धरला होता. आणी ऊर्मीला मोनाच्या पुच्चीतुन बाहेर येणारा आमचा कामरस तिच्या जीभेने चाटुन पीत होती. मी आणी मोना एकमेकांच्या मिठीत शांत पडुन राहीलो होतो. ऊर्मीलापण नंतर माझ्या अंगावर पालथी झोपली होती तिचे स्तन माझ्या पाठीवर दाबले गेले होते. अन तिची ओली पुच्ची माझ्या गांडीवर घासत होती.

थोडा वेळ आंम्ही तिघेही आसेच पडुन राहीलो होतो. एक राउंड आमचा पुर्ण झाला होता. दुपारचे १.३० वाजलेले होते. मग आंम्ही उठुन बाथरूममध्ये गेलो. एकमेकांना स्वच्छ करून फ्रेश झालो होतो. आता आंम्हा तिघांनाही खुप भुख लागली होती. ऊर्मीला ने जेवण आधीच बनवुन ठेवले होते. मग आंम्ही असेच नागड्यानेच एकत्र गप्पा मारत जेवणाचा आस्वाद घेतला होता.

क्षमस्व मित्रांनो!! उर्वरीत कहाणी आपण दुसर्या भागात वाचु शकता मित्रांनो.

धन्यवाद!!

[email protected]

This story आंम्ही पहिल्यांदाच थ्रीसम ची मजा घेतली १ appeared first on new sex story dot com

Updated: November 4, 2023 — 1:55 am