रांगोळीचा क्लास

मी एक हाडाचा कलाकार आहे. माझे नाव निलेश आहे. लहानपणापासूनच मला चित्रकला, रांगोळी, डेकोरेशन इत्यादी गोष्टींची आवड होती. आज मी माझ्या तिशीत आहे. या कलाकाराने एक अफलातून करामत त्याच्या कॉलेज च्या जीवनात केली होती. तीच आज मी  तुम्हाला सांगणार आहे.

तर मी तेव्हा माझ्या कॉलेजच्या शेवटच्या वर्षांत होतो. मला आधीपासून जरी कलेमध्ये रस असला तरी मला अजूनही खूप काही शिकायचे होते. कलेला शोभेल असा माझा पेहराव अजिबात नव्हता बर का पण. म्हणजे कलेत रमणारे लोक दाढी वाढवून, कुरळे केस करून आणि बऱ्याचवेळा बारीक अंग काठीचे असतात. पण मी मात्र याला अपवाद होतो.

मी दिसायला सावळा जरी असलो तरी माझी शरीरयष्टी खूपच मजबूत आणि पिळदार होती. कमावलेले शरीर असल्याने माझे स्नायू कायम फुगलेले असायचे. उंच धिप्पाड आणि धारदार नाक या माझ्या जमेच्या बाजू होत्या. त्यामुळे बघताच क्षणी कोणाला हे पटायचेच नाही कि मी एक कलाकार आहे ते. पण मी जेव्हा हातात ब्रश घेऊन चित्र रेखाटायचो तेव्हा लोक आ वासून बघायचे.

चित्र काढणे आता मला तसे बरे जमत होते. पण मला खूप ऑर्डर्स येत असत त्या रांगोळी काढायच्या. मी तसा बऱ्यापैकी रांगोळी काढत असे पण मला अजूनही वाटायचे कि अजून यात सुधारणा होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मी असा निर्णय घेतला कि आपण कोणाकडून तरी रांगोळी कशी काढायची हे शिकून घ्यायचे.

हा विचार करत असताना मला एक गोष्ट लक्षात आले कि रांगोळी काढणे हे मुळात बायकांचे काम आहे. त्यामुळे त्यांच्यापेक्षा जास्त चांगले मला कोणी शिकवू शकणार नाही. पण मला कोणी सामान्य स्त्री नको होती जी घरी रांगोळी काढते ती. तर मला अशी एखादी बाई हवी होती कि जी व्यवसायिक दृष्ट्या रांगोळी काढू शकते.

मी या दृष्टीने खूप शोधा शोध केली. तेव्हा मला एका क्लास ची जाहिरात दिसली. ती बघून मी त्या फोन नंबर ला फोन केला. समोरून एक अतिशय नाजूक आवाज आला “हॅलो कोण बोलतंय?”

त्या नाजूक आणि गोड आवाज ऐकून मला खूप छान वाटले. मी प्राथमिक माहीती घेतली आणि म्हणालो “मला रांगोळी काढायला शिकायचे आहे.तुम्ही शिकवता ना?”

“हो शिकवतो. पण मुलांना नाही. फक्त मुलींना” समोरून आवाज आला.

ते ऐकून मी म्हणालो “अहो मॅडम. मला अगदी खूप काही नाही शिकायचे. कारण मी मुळातच कलाकार आहे.” असे म्हणून मी माझ्याबद्दल तिला थोडीफार माहिती दिली.

हो नाही करत शेवटी ती म्हणाली “एक काम करा. तुम्ही मला समक्ष येऊन भेटा. मग बघू काय करायचे ते”

मी लगेच होकार दिला आणि ठरलेल्या दिवशी तिच्या क्लास मध्ये गेलो. एका आपार्टमेन्ट मधे एका फ्लॅट मध्ये तिचे ऑफिस होते. तिथेच ती क्लास घेत होती. मी बाहेर असलेल्या रिसेप्शनिस्ट ला माझ्याबद्दल सांगितले आणि तिथे बसलो. थोड्याच वेळात तिने मला आत मॅडम ला भेटण्यासाठी सांगितले आणि मी दार वाजवले.

“मी आत येऊ का?” मी विचारताच समोरून तोच गोड आवाज आला “हो या या”

दार उघडून आत जाताच माझे डोळे फिरायची वेळ आली. माझ्यासमोर साधारण एक पस्तीस वर्ष वयाची एक बाई होती. जमेल तितकी गोरी, गुलाबी ओठ, केस सोडलेले, फार उंच नाही फार छोटी नाही, भरगच्च छाती, निळ्या रंगाची साडी आणि चेहऱ्यावर नैसर्गिक तेज.

तिला बघताच माझ्या छातीची धडधड वाढली. तिने मला बसायला सांगितले. मी माझ्या बद्दल तिला पूर्ण माहिती दिली. पण ती काही केल्या तयार होत नव्हती. ती म्हणाली “तुमच्याकडे बघून असे वाटत नाही कि तुम्ही कलाकार असाल असे.”

अर्थात तिची यात काही चूक नव्हती म्हणा. कारण तुम्हाला माहिती आहेच. मी ते ऐकून म्हणालो “मॅडम एक रिकामा कागद द्या मला आणि पेन्सिल.” तिने देताच मी थोडा मागे सरकलो आणि तिच्याडॆ बघत मी पेपर वर काहीतरी रेखाटू लागलो. अवघ्या पाचच मिनिटात मी तिचे स्केच बनविले आणि तिला दाखवले. हुबेहूब बनविलेले तिचे ते स्केच बघून ती अचंबित झाली आणि तिला मी जे म्हणत होतो ते तिला पटले.

“आता मला लक्षात आले कि माझी चूक झाली ते. तुम्ही खरेच कलाकार आहात” ती म्हणाली. ती माझे रांगोळी चे क्लास घेण्यास तयार देखील झाली पण तिची एक अट होती कि ती बाकी मुलींसोबत माझा क्लास घेऊ शकणार नव्हती. कारण बाकीच्यांना अडचण होईल असे तिचे मत होते.

मी त्यालाही होकार दिला आणि दुसऱ्याच दिवसापासून माझा रांगोळीचा क्लास  चालू झाला. दुपारी कोणी विदयार्थी नसायचे त्यामुळे तिने मला दुपारीच येण्यास सांगितले होते. मी रोज जाऊ लागलो. ती मला रांगोळी कशी चिमटीत धरायची, हात कसा धरायचा, रांगोळी कशी काढायची हे सगळे ती मला सांगू लागली.

मी कलाकारच असल्याने मी सगळ्या गोष्टी पटपट शिकू शकेन असे मला वाटत होते.  पण मला काही केल्या रांगोळी काढायला पाहिजे तसे जमेना. जसे दिवस जात होते तसे मी तिला चित्रकला या विषयबद्दल खूप माहिती देत होतो. त्यामुळे ती माझ्यावर खूपच खुश होती. आमच्यात जवळीक होत होती. आम्ही खूप गोष्टी बोलू लागलो होतो. एक मैत्रीचे नटे आमच्यात तयार झाले होते म्हणा ना.

त्या दिवशी तिने गुलाबी रंगाची साडी आणि त्याच रंगाचे स्लिव्हलेस ब्लाउज घातले होते. ती साडी अशी काही घट्ट तिच्या अंगाला चिकटून बसली होती कि त्यातून तिचं शरीराचे सगळे अवयव स्पष्टपणे उठून दिसत होते. तिला बघून मी व्याकुळ झालो होतो. ती मला म्हणाली “हे बघ तू समोर उभार आणि निट बघ मी रांगोळी कशी काढते ते”

मी समोर उभा राहिलो. ती खाली जमिनीवर बसून रांगोळी काढू लागली. ती रांगोळी काढत असताना थोड्याच वेळात तिच्या साडीचा पदर बाजूला झाला. तिला ते लक्षात आले नव्हते. पण त्या तेवढ्याश्या फटीतून देखील तिच्या छातीचे उभार मला दिसत होते. ते बघून माझ्या सोट्याची वळवळ चालू झाली होती. थोड्या वेळाने तिची साडी अजून बाजूला केली. मी रांगोळी सोडून तिच्या त्या गोऱ्यापान छातीकडे टक लावून बघू लागलो होतो. एव्हाना तिच्या लक्षात हि गोष्ट आली होती. पण तिने पदर काही परत झाकला नाही. आमचा हा गरम डाव आता रोजच चालू झाला होता. तिचे मोठ्या गळ्याचे ब्लाउज म्हणजे माझ्यासाठी एक पर्वणीच होती.

त्या दिवशी तिने मला सुट्टीच्या दिवशी बोलावून घेतले. क्लास मध्ये आम्ही दोघेच होतो. तिने आज रोजच्या पेक्षा मोठ्या गळ्याचा ब्लाउज घातला होता. मी पुन्हा तिच्या छातीकडे रोखून बघू लागलो होतो. तिचा पदर आज पूर्ण खाली पडला होता आणि तरीही ती तो वर उचलून घेत नव्हती. आज मी पहिल्यांदाच तिला असे बघत होतो. तिची छाती बघून माझा सोटा कमालीचा कडक झाला होता.

मी एकसारखे तिच्या छातीकडे बघत आहे हे बघून ती म्हणाली “रांगोळी मध्ये आहे ना लक्ष की आणि कुठे?” असे म्हणून ती हसली आणि तरीही तिने पदर काही वर घेतला नाही.

ते बघून मी म्हणालो “रांगोळी पेक्षा रांगोळीवाली कडे जरा जास्त लक्ष जात आहे” मी असे म्हणताच ती पुन्हा हसली आणि म्हणाली “हो का. मग जरा नीट लक्ष देऊन बघा ना. की असे लांबूनच बघणार”

असे म्हणताच मी जागचा उडालोच. मला चक्कपैकी तिने आमंत्रण च दिले होते. ती जागची उठली. तिचा पदर अजूनही खालीच होता. मी तिच्याकडे सरसावलो. सरळ तिच्या छातीवर मी माझा हात ठेवला आणि तिच्या उरोजाना दाबू लागलो. माझ्या हाताच्या स्पर्शाने ती शहारली.

माझे हात मी तिच्या कमरेत घातले आणि तिच्या गोलाकार गाडीवरून फिरवू लागलो. माझा हात तिच्या गांडीवर जाताच तिने तिचे ओठ माझ्या ओठांवर ठेवले आणि मी तिच्यावर चुंबनांचा वर्षाव सुरु केला. तिचे ते नाजूक नाजूक ओठ मी शब्दशः चावून काढत होतो. वसवसलेल्या रेड्या सारखा मी तिच्यावर तुटून पडलो होतो.

मी तिच्या ब्लाउज ची बटणे सोडली आणि तिच्या स्तनाना मोकळे केले. भुऱ्या रंगाची स्तनाग्रे बघून मी व्याकुळ झालो. मी त्यांना तोंडात घेऊन चोखायला सुरवात केली. मला स्वतःला सावरणे कठीण होते. मी खूप वेळ तिची चाट दाबली आणि चोकून पण घेतली.

थोड्याच वेळात मी तिची साडी काढली आणि तिला पूर्ण नग्न केले. मला थांबायला वेळ नव्हता त्यामुळे मी माझे पण कपडे लगेच उतरवले आणि तिला जमिनीवर झोपवले. माझा भलामोठा सोटा बघून ती म्हणली “बापरे कलाकार असून इतका मोठा सोटा?”

तिचे पाय मी फाकवले आणि तिच्या गुलाबी योनीत माझा काळभोर सोटा कोंबला. माझ्या पिळदार शरीराचे तिच्यावर मी जोरजोरात दणके देऊ लागलो. माझ्य हिसड्यानी ती घायाळ झाली. माझ्याकडून अपेक्षेपेक्षा जास्त चांगले दणके तिला मिळत होते. त्यामुळे ती तिची गांड उचलून मला प्रतिसाद देत होती.

“आह आह. हळू हळू” असे म्हणून ती मला तिच्यावर ओढून घेत होती.

एकसारखे तिच्यावर हिसडे मारून झाल्यावर मी मागे पुढे विचार न करता माझ्या वीर्याचा फवारा तिच्या योनीत सोडला. तिची योनी माझ्या वीर्याने पूर्ण भरून गेली. आम्ही दोघे तसेच नग्न अवस्थेत पडून होतो. ती मला हसून म्हणाली “आज खूपच चांगली रांगोळी काढलीस बघ तू” ते म्हणताच मी तिला पुन्हा एकदा माझ्या मिठीत घेतले आणि तिच्यावर अजून एक डाव केला.