शेजारीण आंटीने ठोकून घेतले प्लंबर कडून

हेलो मित्रानो माझा तुम्हाला नमस्कार माझे नाव अक्षित आहे आणि मी लुधियाना चा रहिवासी आहे. मी एक साधारण आणि सामान्य माणूस आहे, खरे तर मला एक गर्ल फ्रेंड आहे पण मी तिच्या बरोबर कधी सेक्स केला नाही आहे, फक्त कीस करणे फिन्गरिंग करणे इथ पर्यंत मी तिच्या बरोबर केले आहे पण तिने कधी सेक्स साठी तयारी दाखवली नाही.

आता तुमचा काही जास्त वेळ न घालवता मी सरळ आज च्या माझ्या गोष्टी वर येतो आहे. मी एक गोरा मुलगा आहे आणि माझी उंची ५.९ फुट आहे आणि माझ्या लंड ची साईझ ७.५ इंच आहे, माझी बॉडी एकदम मस्त आहे आणि मी रोज जीम मध्ये जाऊन व्यायम करत असतो.

माझ्या शेजारी आंटी चे नाव सीमा आहे आणि तीला एक मुलगा पण आहे जो कि आता १२ वी मध्ये शिकतो आहे, तिला पाहून वाटणार नाही कि तिचा मुलगा १२ वी ला असेल अशी ती सेक्सी आहे. तिचे फिगर असे आहे कि कोणी एक वेळा पहिले तर तिला जवायला तयार होऊन जाईल, तिचे मोठे मोठे बोल जणू बाहेर यायला धडपडत असतात. अशा सुंदरी ला जावायची इच्छा कोण बरे करणार नाही. तिचे फिगर ३६-३०-३४ आहे आणि ती एकदम माल दिसते.

आता मी आज च्या माझ्या गोष्टी वर येतो आहे.

एक दिवस सीमा आंटी च्या घरी काही तरी पाण्याची गडबड झाली होती बहुतेक तिच्या घरी पाणी येत नव्हते. तिचा मुलगा पण घरी नव्हता, तिला माझ्या वार खूप माया होती, तिने मला तेव्हा बाहेर जाताना पहिले आणि तिने मला हाक मारली आणि मग ती म्हणाली

ती : अरे अक्षित जरा माझे एक काम करशील का?

मी म्हणालो : हो आंटी बोला काय काम आहे?

ती म्हणाली : आमच्या घरी पाणी येत नाही आहे, आणि आता लकी (तिचा मुलगा) पण घरी नाही आहे आणि तो बाहेर गेला आहे, त्याचे पप्पा पण इथे नाही आहेत, आणि तू जाऊन एखाद्या प्लंबर ला बोलवून येशील का?

मी म्हणालो : ठीक आहे आंटी मी आत थोड्या वेळाने एक प्लंबर ला शोधून आणतो आहे.

मला तर वाटत होते कि मी प्लंबर बनून जाऊ आणि तिच्या घरात घुसून तिचे बोल पकडून घेऊ आणि तिच्या बोल चे सर्व पाणी काढून टाकू, तिचे इतके मस्त शरीर आहे आणि आंटी ने जेव्हा मला बोलवले तेव्हा माझी नजर तिच्या डीप क्लीवेज वर होती, तिने एक डीप क्लीवेज चा कुर्ता घातला होता आणि वरून ब्रा पण घातली नव्हती. आणि अशा सेक्सी आंटी ला त्या वेळी डोळ्यात पाहणे पण खूप सेक्सी असे काम होते.

मग मी तिथून निघालो आणि मग मी माझ्या घरी काही दिलेले काम पूर्ण केले आणि मग मी एक प्लम्बर कडे निघून गेलो होतो आणि मला खूप शोधून मग एक प्लंबर मिळाला होता आणि मग तो पण म्हणू लागला कि मी एवढ्या लांब पर्यंत येणार नाही तर मी त्याला म्हणालो कि मी तुला माझ्या गाडी वरून घेऊन जातो आणि मग तुला पुन्हा इथे आणून सोडून देईन. मग तो कसे तरी तयार झाला होता. मग मी त्याला माझ्या बाईक वर बसवले आणि त्याला घेऊन आलो होतो आणि मग मी त्याला आंटी च्या घरा जवळ बाईक थांबवून उतरवले होते. मग मी माझी गाडी लावून आंटी च्या घरा जवळ आलो आणि तिची डोर बेल वाजवली. काही वेळाने ती आली आणि तिला पाहून माझे डोळे एकदम फाटलेले राहून गेले होते. काय मस्त माल ती दिसत होती, आता तर तिचे निपल सरळ सरळ दिसू लागले होते आणि तिची गांड अशी हलत होती कि  वाटत होते कि आता पकडून तिला ठोकावे.

तिला पाहून मला  वाटले कि काही वस्तू या बिगर कपड्याच्या चांगल्या वाटतात जसे कि माझी सीमा आंटी, मग मी प्लंबर ला तिथे सोडून दिले आणि आंटी ला म्हणलो कि याला सांगून टाका तर आंटी पण म्हणाली कि ठीक आहे, मग मी एक गोष्ट पहिली कि आंटी ला पाहून प्लंबर च्या पेंट मध्ये टेंट बनले होते, आणि मग मी जास्त लक्ष न देता माझ्या घरी निघून गेलो होतो.

मग आंटी ने प्लंबर ला सांगितले कि लिकेज कोठे आहे आणि मग जेव्हा तो लिकेज चेक करू लागला तेव्हा माहित  नाही कि त्याच्या डोक्या मध्ये काय आले होते आणि मग तो म्हणाला कि प्रोब्लेम वर असलेल्या पाईप मध्ये आहे, आंटी ला काही माहिती नव्हते आणि ती पण त्याच्या बरोबर वर निघून गेली होती. आणि ते दोघे पाहू लागले, प्लंबर चे डोळे तर आधी पासून सीमा वर होते.

सीमा आंटी ची छत आणि आमची छत एकमेकाला लागून आहे, फक्त  त्यांची थोडी उंच आहे आणि त्यांची छत अशी आहे कि चारी बाजू ने त्यांच्या छत वरून काही दिसत नाही.

मग जेव्हा प्लंबर पाईप चेक करू लागला होता, त्याने पहिले कि सीमा वाकून तिचे कपडे उचलत होती आणि त्यातून तिचे मोठे मोठे बोल दिसू लागले होते, प्लंबर ला आता सहन करता येत नव्हते आणि मग त्याने काही वेळाने त्याच्या पेंट ची चेन मुद्दामून उघडून टाकली होती.

आणि त्याने तर आत मध्ये चड्डी पण घातली नव्हती आणि मग तो सरळ सरळ सीमा च्या समोर जाऊन उभा राहिला होता, तेव्हा आंटी ने नोटीस केले कि त्याचा लंड उभा आहे आणि तयची चेन पण उघडी आहे, ते पाहून सीमा चे डोळे एकदम चमकून गेले होते, सीमा ने त्या कडे काही जास्त लक्ष दिले नाही आणि मग तिने प्लंबर ला चहा साठी विचारले तर प्लंबर पण हो म्हणाला होता. आणि मग ती त्याह्या साठी चहा बनवायला निघून गेली होती.

इकडे प्लंबर पण आता खूप कंट्रोल च्या बाहेर होऊ लागला होता आणि त्याने पहिले कि त्या कपड्या मध्ये सीमा ची एक ब्रा पण पडली होती त्याने ती ब्रा उचलली आणि त्याच्या लंड वर टाकून दिली होती आणि तो त्यावर मुठ मारू लागला होता आणि मग त्याची सुगंध त्याला अजून पण वेडा करत होती, इकडे सीमा चहा घेऊन आली आणि तिने पहिले कि प्लंबर तिथे उभा नाही आहे, तर तिने खिडकी तून हळूच पहिले आणि तिचे डोळे तर फाटून गेले, तिने पहिले कि तो तिच्या ब्रा बरोबर खेळत आहे, आणि त्याचा लंड घासत आहे.

ती थोडा वेळ एकदम गप्प राहिली मग ती थोडा आवाज करू लागली जेणे करून त्याला समजावे कि ती येत आहे.

पण प्लंबर च्या मनात काही तरी वेगळे चालू होते आणि तो सीमा च्या समोर उभा राहून चालू होता. आणि मग त्याला पाहून सीमा खूप जोराने ओरडली होती.

ती म्हणाली : हे तू काय करतो आहेस?

तो म्हणाला : काही नाही माझी राणी मी तर फक्त तुझ्या ब्रा ने खेळतो आहे.

सीमा म्हणाली : हे काय घाणेरडे पणा करतो आहेस तू? हे आत मध्ये टाक आणि मला ब्रा देऊन टाक.

प्लंबर म्हणाला : माजी जान तूच येऊन घेऊन जा, आणि माझ्या लंड ला पण आत मध्ये टाक पण पेंट च्या आत नाही तर तुझ्या आत मध्ये टाक.

सीमा चे मन पण आता हलून गेले होते आणि तिचे डोळे आता तडपू लागले होते त्या लंड ला तोंडात घेण्यासाठी, कारण त्याचा लंड एकदम साफ आणि मस्त बिगर केसाचा होता.

मग तो तिच्या जवळ आला आणि तिला मिठी मारायचा प्रयत्न करू लागला होता, पण सीमा ने सोडून घ्यायचा प्रयत्न केला. मग प्लंबर कोठे बाजू ला जाणार होता, त्याचा लंड सीमा च्या पुच्ची मध्ये जायला धडपडत होता, आणि मग तो तिचे बूब पण दाबू लागला होता आणि ती त्याचा विरोध करत राहिली, पण मग जेव्हा प्लंबर ने त्याचा हात तिच्या पुच्ची वर कुरवाळला तेव्हा सीमा चे जणू श्वास थांबून गेले होते. आणि मग तो जोर जोराने तिच्या कपड्या वरून फिन्गारिंग करू लागला होता.

आता त्याला पण हिरवा कंदील मिळाला होता आणि त्याने पण मग काही उशीर केला नाही आणि मग एक एक करून सीमा चे सर्व कपडे फाडून टाकले जणू कि तो तिला आता खाऊन टाकेल, मी तुम्हाला हे सर्व सांगू शकतो आहे कारण मी ते सर्व माझ्या डोळ्याने पहिले होते माझ्या गच्ची वरून आणि त्यांना मी लपून पाहत होतो.

मग मी पहिले कि सीमा ने स्वतः तिची ब्रा काढून टाकली होती आणि मग मला पण समजले कि हि पण एक रांड सारखी आहे आणि मी तिला चांगली समजत होतो, पण हि तर लंड ची तहानलेली निघाली आहे.

प्लंबर च्या पेक्षा जास्त तहान तर मला तिच्या डोळ्या मध्ये दिसू लागली होती.

मग प्लंबर म्हणाला कि : चल रांडे आता तू खाली बस आणि माझा लंड तू चोकून टाक, तू मला खूप गरम केले आहेस भेन्चोद.

सीमा आता तिच्या गुडघ्या वर बसली होती आणि मग तिने पटकन त्याचा लंड आत मध्ये घेऊन टाकला होता.

आता मला समजले कि तिच्या पुच्ची मध्ये जोश येऊ लागला आहे आणि त्याने  वेळ न घालवता तिच्या पुच्ची ला तिच्या पेंटी वरून कुरवाळू लागला आणि त्याने हात लावून पहिले कि ती एकदम ओली झाली होती. मग तिने तिची कमर थोडी वर केली आणि त्याने वेळ न घालवता पटकन तिची पेंटी काढून टाकली आणि तिचा वास घेऊ लगला. त्याला पण आता सहन झाले नाही आणि त्याने पण  जीभ तिच्या पुच्ची वर लावली.

मग त्याने तिला पहिल्यांदा सगळी कडे कीस केली गाला वर, ओठा वर, बॉल वर, बेंबी वर आणि मग मी पुढे जाऊन तिच्या पुच्ची वर कीस केली आणि ती तडपू लागली. मग तो तिच्या पुच्चीत कधी बोट तर कधी जीभ आत टाकू लागला ज्यामुळे ती एकदम मूड मध्ये येऊ लागली.

मग ती  म्हणाली कि बस हरामी आता मला जास्त व्याकूळ करू नकोस, प्लीज माझी आग आता विजवून टाक प्लीज, मी खूप वर्षे जाली या आगी मध्ये जळत आहे आणि आता मला सहन होत नाही. मग काय होते?

मग  त्याने तिचे डोके पकडून तिला चोकायला लावले. मग त्याने तिला तिथेच आडवी झोपवले आणि लंड तिच्या पुच्ची च्या भोका वर ठेवला. त्याने थोडा धक्का देऊन तो आत केला आणि तिची किंकाळी निघाली अह्छ्ह आईईईईईईई आई ग्ग मेले मी आह्ह फ्ह्ह आह्ह आईई ग्गग्ग प्लीज याला आता बाहेर काढ, कुत्र्या उफ्फ्फ मला खूप दुखत आहे. पण त्याने तिचे काही म्हणणे न ऐकता  लंड हळू हळू तिच्या पुच्चीत घालू लागला आणि तिचे तोंड बंद करायला तो तिला कीस करू लागला.

आता ती त्रासाने रडू लागली आणि धड पडू लागली पण तो त्याचे ठोकण्याचे काम करत राहिला आणि त्याने हळू हळू करत त्याने थोडा लंड  पुच्चीत आत टाकला. आता तो तीला ठोके देत होता आणि तिची पुच्ची खूप टाईट होती कारण तिने खूप दिवस काही केले नव्हते. मग तो पण तिला पूर्ण ताकतीने ठोके देऊ लागला होता आणि तिने पण गांड उचलून लंड आत घ्यायला सुरुवात केली आणि तो अर्धा तास तिला ठोकत राहिला.

तो तिला खूप आरामात ठोकत होता, आणि आता सीमा ला वाटले कि सर्व लंड आत मध्ये गेला आहे आणि ती आरामात माजे घेऊ लागली होती. मग त्याने लंड बाहेर काढला आणि एक जोराने धक्का मारला आणि त्यामुळे त्याचा पूर्ण लंड आत मध्ये गेला. तिचा तर जणू आवाज बंद झाला होता, तिचे डोळे बाहेर आले होते आणि तिच्या डोळ्यातून आता अश्रू पण येऊ लागले होते, आणि ती विनंती करू लागली होती बाहेर काढ प्लीज मला खूप दुखते आहे प्लीज बाहेर काढ याला पण आता तो कोठे काही ऐकणार होता.

मग त्याने थोडा लंड तिच्या पुच्ची मधून बाहेर काढला आणि त्यामुळे ती थोडी शांत झाली आणि ते पाहून त्याने अजून एक ठोका मारला आणि त्यामुळे त्याचा पूर्ण लंड आत मध्ये गेला आणि मग तो हळू हळू धक्के मारू लागला होता. मग काही १० मिनिट नंतर तिला पण आता मजा येऊ लागली होती आणि तिने तिचे पाय पसरले आणि आता तिने त्याला शिव्या देणे चालू करून टाकले होते.

सीमा त्याला म्हणाली : ठोक साल्या हरामी फाडून टाक माझी ओउच आह ओह्ह  हाह्ह अंम ये आह्ह एआ अह्ह्ह ओह्ह मला आज तू माझी रांड बनव फाडून टाक माझी आज तू आह्ह ओह्ह अह्ह्ह येस्स अह्ह्ह ओह्ह अह्ह्ह ओह्ह येस्स आणि मला आज तू अजिबात सोडू नकोस आज तुझा लंड बाहेर काढू नकोस आणि माझी आह्ह ह्छ्ह अहाज ह्ह्ह सर्व आग शांत करून दे.

प्लंबर पण आता तिचे हे मादक  बोल ऐकून खूप गरम झाला होता आणि तिला जोराने पकडून तिला ठोकत होता आणि बरोबर तीचे बोल पण दाबत होता आणि अहः ओह्ह अह्हः ओह्ह एस अहह हः अह्ह्ह ओह्ह हाहाह अम्म्म औआउ येस्स आह्ह ओफ्ह हन्नन ठोक साल्या ठोक अहःह फह आज मला कुत्री बनवून टाक असे ती म्हणत होती.

मग काही वेळाने तो काढणार होता आणि त्याने तिला काही न सांगता तिच्या पुच्ची मध्ये वीर्य काढून टाकले होते.

सीमा मग म्हणाली : साल्या आत मध्ये का काढलेस तू? तुझ्या आईच्या सांगू शकत नव्हतास का?

तो म्हणाला : रांडे तुझ्या पुच्ची मध्ये इतकी मजा येत  होती कि मला बाहेर काढायची इच्छा झाली नाही अजिबात.

सीमा ला आता चालता पण येत नव्हते आणि मग आता तिच्या पुच्ची मध्ये गरम गरम माल पडला होता. त्या नंतर तिने तिचे कपडे घातले आणि ती खाली आली आणि मग त्याने पण कपडे घातले आणि तो तिची ब्रा आणि पेंटी उचलून खाली आला, मग त्याने आंटी ला म्हणले कि तो तिची ब्रा आणि पेंटी घेऊन जात आहे आणि आंटी ने त्याला गेट पर्यत सोडले आणि मग तो निघून गेला आणि मग ती पण तिच्या घरी आत मध्ये गेली. त्या प्लंबर ने त्याच्या कामा साठी काही पैसे तिच्या कडून घेतले नाहीत आणि तो पण त्याचे ठोकण्याचे काम फुकट मध्ये करून गेला होता.