जून ते सोनं भाग 6

मित्रानो मि घेऊन आलो आहे माझ्या कथेचा पुढचा भाग
मागच्या सगळ्या भागाचे मला भरभरून मेल आणि कंमेंट्स आल्या त्या साठी तुम्हा सगळ्याच मनात पासून आभार इथे बहुतेक वाचक हे माझ्या ओळखीचे आहेत.. ते आमच्या मराठी चावट कथेच्या ग्रुप वरचे आहेत.. त्यांनी पुन्हा माझी ही कथा वाचून मला दिलेल्या प्रतिक्रिये बद्दल त्यांचे आभार..

जास्त वेळ न घालवता मि तुमच्या समोर कथेचा पुढचा भाग सादर करत आहे. वाचा आणि तुमची प्रतिक्रिया कळवा

मि हिम्मत करून माझा डावा हाता काकूंच्या उजव्या हाताकडे नेला त्यांच्या उजव्या हाताला पकडला आणि माझ्या उघड्या लंडावर ठेवला

माझ्या लांडचा स्पर्श काकूंच्या हाताला झाला तसं त्यांच्या तोंडून… आह स स स्स स… निघाल

मि काकूंच्या हातावर हात ठेऊन लंडला हलवू लागलो. माझ्या लंडाची गर्मी काकूंच्या हातावर लागल्यामुळे त्या आणखीच गरम त्यांची नजर माझ्या लंडावरून हलतच न्हवती.

काकू आता स्वतःहुन माझा लंड हलवू लागल्या.. मि माझा हात काढाला आणि तो हळू त्यांच्या उजव्या बॉल वर ठेवला.. आह काय तो स्पर्श.. मि आज पर्यंत माझ्या आयुष्यात इतक्या वयाच्या बाईला स्पर्श केला न्हवता.. काकूंचे बॉल एकदम नरम नरम वाटले.. साईझ पण मोठीच होत्या त्यांच्या बॉलची मि आज पर्यंत त्यांच्या कडे असा नजरेने कधीच नाही बघितलं

पण आज बाजूला चालत असलेल्या चावट संभाषणामुळे आणि त्यांच्या मादक चाळ्यामुळे मि काय बाजूला बसलेल्या वयस्कर काकू सुध्दा स्वतःवर संयम ठेउ शकल्या नाही.. आणि त्या सध्या माझा लंड हलवताय आणि मि त्यांचा उजवा बॉल हळू हळू कुस्कारतोय..

आता माझं पाणी जवळ आलं तसं मि काकूंचा बॉल जोरात दाबायला सुरवात केली..

काकूंच्या बॉलवरचा हात मि काढला आणि तो काकूंच्या हातावर ठेवला आिण टोघांच्या हाताने मि माझा लंड हलवू लागलो काही मिनिटाच माझा पाणी पडायला लागल.. मि काकूंचा हात लंडावर दाबून धरला.. माझं सगळं चीक काकूंच्या हातावर सांडल.

काकूं नी माझ्याकडे रागात बिघतलं… मला असा वाटलं… त्याना ते आवडलं नाही… मला एकदम हलका
वाटलं… मी माझा लवडा त्यांच्या हातातून कडून घेतला पँटच्या आत टाकून पँटची चैन लावली

काकूंनी पण हात पदराला औसला आणि त्या साडी नीट करून बसल्या. समोर मूवी चालू होती आणि बाजूच्या मूवी मुळे मला शांती मिळाली आणि ति शांती काकूंनी दिली हेचा मि डोळे बंद करून आठवत होतो

” काय रे.. पुच्चीला कायचा विचार होता तुझा वाटत.. सोडतच न्हवता तू तिला.. पाणी पडल्यावर सुध्दा, एकदम भारी चोखतेस रे तू पुच्चीला.. आता घरी लवकर चल मला तुझा लंड पाहिजे माझ्या पुच्चीत.. त्याच्या कडून खुप झवून घ्यायचं आहे. पण त्या आधी तुझाकडून परत एकदा पुच्चीला चाटून घ्याची आहे? देशील ना ” ती बाई बोलली.

” असा का? झवाडे खुपच आवडल दुसतंय तुला पुच्चीला चाटण… मला पण खुप माजा आली तुझी खाताना… चल आपण आता घरी जाऊया… आिण तुला झवून काढतो… पण पिहली तुझी गांड मारणार चालेल? तो तिला बोलला

” का? ” तिने विचारलं

” कारण तू मला गांडीला हात सुध्दा लावून नाही दिलास इकडे म्हणून तुझ्या गांडीत लांडच टाकतो ” असं म्हणून तो हसायला लागला सोबत ति सुध्दा हसायला लागली.

तितक्यात मूवी संपली. हॉलच्या सगळ्या लाईट लागल्या.. सगळे उठले ते दोघे घाईत निगजून गेले.. त्यांना खरंच खुप घाई झाली होते घरी जायची

आम्ही पण उठलो माझी आणि काकूंची नजरानंजर झाली त्यांच्या डोळ्यात अजून पण नशा होती आम्ही दोघे काहीच नाही बोललो.. मि त्यांना घरापर्यंत सोडलं आणि निघालो
तेवड्यात काका म्हणाले

” अरे बाळा चहा घेऊन जा ”
” नको काका खुप उशीर झालाय मला माझं काम अजून बाकी आहे घरी होऊन पूर्ण कराव लागेल ” मि म्हणालो आणि काकूंकडे बघितलं काकूंना कळलं मला काय म्हणायचं ते.

त्यांनी मला जाऊ दिल काकू दरवाजा लावायला आणि माझ्या कडे पाहत गालातल्या गालात हसल्या..

मि पण त्यांच्याकडे पाहिलं आणि हसलो आणि निघालो.. डायरेक्ट घरी..

तर मित्रानो कशा वाटलं हा भाग.. कथा अजून बाकी आहे.. मला तुम्ही कळवा कसा वाटल हा भाग तो पर्यंत रजा द्या

मला मेल किंवा कॉमनेट्स करा
[email protected]
[email protected]

This story जून ते सोनं भाग 6 appeared first on new sex story dot com

Updated: July 2, 2023 — 11:51 pm