बाबांनी मला मोठे केले – Hot Marathi Stories

नमस्कार झवाड्या मित्रानो आणि मैत्रिणींनो तुमचे काही comments Kiva suggestions mala येत नाहीत त्यामुळे स्टोरी लिहायला मला इच्छा होत नाही तरीपण आजची स्टोरी एका मुलीने मला मेल करून सांगितली तर ती स्टोरी माझ्या शब्दात लिहीत आहे.

माझे नाव शामल आहे माझे वय आता ३० आहे. भरगच्च शरीर चेहरा गोरा माझे स्तन आणि आणि माझी गंड सर्वांना आवडेल अशी मोठी आहे. घटना घडली त्यावेळी माझे वय २० होते. माझी आई मी लहान असतानाच वारली होती त्यामुळे मला बाबांनीच मोठे केले त्यांनी मला कशाचीही कमी पडू दिली नाही. त्यांनी माझ्यासाठी दुसरे लग्न केले नाही पण त्यांनी त्यांची शारीरिक सुख हे दर आठवड्याला वेगवेगळ्या स्त्री कडून तर कधी लहान मुलीकडून घेतले आहे कारण ते मी नेहमी पाहत होते.

हे सगळे होत असताना त्यांनी माझ्याकडे कधी त्या नजरेने पाहिले नाही त्यामुळे त्यांचा respect खूप होता माझ्या मनात. एके रात्री अशीच कोणतरी बाई ल घेवून ते रात्री आले होते त्यांनी रात्री त्यांचा प्रोग्राम केला असेल कारण मी कधी तिकडे त्यांच्यातून कडे जात नव्हते.

सकाळी ९ वाजले तरी बाबांची रूम बंद होती मी जावून पाहिले तर बाबा अजून जोपळे होते आणि रूम ची अवस्था अस्त्याव्यास्थ झाली होती जसे की चोरी झाली असावी मी बाबा ना उठवण्याचा प्रयत्न केला तर ते काय उठायच्या तयारीत नव्हते नुसते uummhhh करत होते कदाचित ते रात्री jople नसावेत. खूप वेळ प्रयत्न करून त्यांना उठवले आणि त्यांनी मला रात्री काय काय झाले ते सांगितले की रात्री आलेल्या बाई ने तिच्यासोबत दोघींना घेवून आली होती त्यांनी मला kahiye प्यायला दिले आणि मला गुंगी आली आणि अताच उठतोय. आजूबाजूला बघितले तर त्यांना खात्री पटली आणि चोरी झाली हे पटले.. पैसा भरपूर असल्यामुळे चोरीने फरक पडणार नव्हता त्यामुळे आवरून फ्रेश झाले आणि मीपण गेले कॉलेजला.

परत दोन दिवस पापा कुणाला ही घेवून आले नाहीत पण दरवाजा बंद असायचा. मी रात्री हळूच खोलीत पाहिले तर बाबा पाठमोरी उभे होते आणि हाताने त्यांचा lavda हलवत असावेत.

मी – पापा काय करताय?

एकदम हडबडून गेले आणि माझ्याकडे एकदम फिरले तर त्यांचा lavda बघून माझे डोळे पांढरे झाले कारण मी पोर्न बघत होते त्यात निग्रो च जसा मोठा असतो तसा त्यांचा मोठा क्या मोठा होता.

पापा – काही नाही शामल याला शांत करतोय दोन दिवस कोण नाही मिळाले याच्यासाठी.

मी – मग माझी काही मदत पाहिजे का?

पापा – नको बाळा तू जा मी करतो adjust ह्याला.

पण माझ्या मनात जायचे नव्हते म्हणून मी तशीच थांबले आणि पापा च baicheni बघू लागले तो lavda shant hot नव्हता.

मी हळूच जावून त्याचा कडकनाथ पकडला तशे ते मागे सरले.

पापा – बेटा नको g तुझ्या हातून हे पाप मी तुझं पापा आहे pls Nako.

Mi – majhya वयाच्या पोरी आणून त्यांना इथ झवत आणि मला बघून असे का करताय?

पापा – त्या वेष्या असतात आणि तू माझी मुलगी आहेस.

मी – असुदे की तुमच्या त्रास बघू वाटत नाही ह्याला एकदा शांत करते आणि जाते परत नाही करणार काही.

पापा – ठीक आहे पण एकदाच.

अस्स म्हणायचं अवकाश होता मी लगेच गुद्ग्यावर बसून त्यांचा भाला मोठा अवजार हलवू लागले दोन्ही हाताने धरून.

पापा नी डोळे मिटून घेतला होते. हळूच मी त्याला किस करत होते पण tondat घ्यायचे धाडस होत नव्हते कसे तर त्याचा सुपारा घेतला आणि चोखू लागले आता पापा ना पण बरे वाटत होते. त्यांनी माझे डोके पकडून तोंड झवू लागले.

पापा – खूप बरे वाटत आहे शामल. असच करत रहा म्हणजे हा शांत होईल.

मी – हो पापा मी आज ह्याला शांत करणार पण माझी…… कधी शांत होणार… असे म्हणत होती पण हळू बोलल्यामुळे त्यांना ऐकू गेले नाही.. त्यांनी विचारले पण काही नाही म्हणले.

३० मिनीटे हलवून tondat घेवून त्यांनी त्यांचा फवारा सोडला सगळा माझ्या तोंडावर.. तोंड धुवायला जेवढे पाणी घेत नाही तेवढा फवारा त्यांनी माझ्या तोंडावर मारला.. आणि एक मोठा उसासा टाकला.

पण ह्या सगळ्या प्रकाराने माझी pucchi खालून पाझरत होती ती शांत झाली का ते आपण पुढील बघत वाचूया.. तुमचा reply comments गरजेचे आहे त्यामुळे मी आणखी स्टोरी घेवून येईल.

Insta – rahulrajk37 var jarur kalava.

धन्यवाद.

This story बाबांनी मला मोठे केले appeared first on new sex story dot com

Updated: September 16, 2023 — 1:06 am