Karono thambu nko karo naa mummy chi haak – 3

Mitrano magchya part madhye vachal kas mummy ani me jhava jhavi karu laglo hoto.. Ti asli jhavadi hoti tila divastun 3 vela jhavlo tri puraych nai. Muddmun mla gand dakhav, mazya samor pucchi ch khajav, ball chitkav bolayla aali ki muddmun manje me tichya var Tutun padnar ani ti nko nko che khote nakhre karaychi pan bulla chokhyla lagli ki thambaych naav ghaychi nai. Mla navta mahit bayka evdhya bullya chokhi astat. Pahile vatach mansa muddmun jabardasti tondat detat. Pan hiche chale bagun sagla gair samaj dur jhala maza.. Ti lollipop sarkh chokhat basychi. Mech bulla tondatun kadhaycho.

Tumhla ratri cha kissa sangycha hota na. Tr kas vaych diwsa uthlyavar tika bagun mla rahavaych nai, karan aaj na udya papa yenar hote, mla parat bhetel nai bhetel as vataych manun me uthun tichya var chadhycho. Sakali pani padla ki man ani lund donhi shant vayche. Divas bhar dokyat kai yaycha nai. Pan dupari tila kand uthaycha.

Sagla aavrun jevan karun jhalyaver 4 vajayche, tevha ti jhopayla yaychi muddmun mazya kade, mla kushit gheun Muddnum ball mazya tondavar maryachi maxi varun, pay mazya angavar takun mandi la pucchi khajvaychi.. Mag me kasa shant basu, uthun tichi maxi vr karaycho, ani ti ball baher kadhun tondat bharvaychi ani ek shot vaycha toh, tya nanter lay bhari jhop lagaychi. Dogh direct 7 lach uthaycho.. Mag chaha pani karun ti jevha chya tyaari la lagaychi.

Ratri sagla aatpun ti kholit yaychi, kes sodyachi, mangalsutra kadhychi, ekdum mla navra aslyasarkh feel vaych, me tila mithit ghaycho ani padaycho. Barobar 12 nanter papa cha phone yaycha. Phone vajla ki me full hasycho, ti lajat mla pathivar phatka marat phone uchlaychi. Pahile 5-10 min ithla tithla, divas bhar kai kela he sangaychi. Mummy sagla sangaychi kai khalla, kai aanla, kon aalta, pan aamchya badal ek shabda nai bolaychi.. Mla lay kutuk vataych tich ki kevdhi secrete thevte.

Nanter ticha awaaj halu vaycha, nusta hmmm, mmm, aah aacha, bar as bolyala chalu karaychi, tevha mla kalaych sex talk chalu jhaliye yanchi. Me ticha ek side cha head phone mazya kanat ghalaycho. Papa tikde asle taplel asyche, tyancha awaaj ekun me sangu sahkto toh manus tithe nagda houn bulla hatat gheun halvat bolat aahe.

Papa :- mag chaddi nai ghatlis ka aaj pan, nagdich aahes ka, jhatte vadhlet ka, shave kar mla aalyavar chataychi aahe Pucchi, ball kadak nko hou deu.

As bolayche, ti lajaychi mla ektana bagun, mazya kanatun headphone kadhun ghaychi. Ani swata pan chavat bolaychi. Jas,

Mummy :- nai kadak honar, mau aahet dabte me roj tumchya navane, sheved aahe pucchi, mla ch aavdat nai kes khaj sutte, yaa na kara hav tas kiti vel pan me nai advanr.

He ekdun maza tath vaycha aapo aap ani samor body aahe jicha mla virodh nai mag me kas shant basnar. Me tiche ball dabyla chalu karaycho, khali pucchi cholycho, mag ti garam jhali ki ti mla isharyat signal daychi.

Mummy :- ( phone vr ) khola na maxi ani ball bahet kadhun chokha na.

Mla kalaych ti mla boltey me haluch nighty chi button sodun ball baher kadun tondat takaycho.

Mummy :- aaah hmmm halu dat lagtoy. Chokha chavu nka. Hmmmm aaahmmm sshhh hhaa.

Me ticha dana cholat asycho khali maxi varun.

Mummy :- swata nagde jhala mla kon karel, ya na maxi var kara..

Me tichi maxi var khechaycho tevha ti gand uchlun mla sath det pota paryant maxi ghaychi.

Mummy :- ata kai karal, me nagdi aahe, bola.

Mummy :- hmmm, jhanga cholal mazya, sssshhh jhgana pan chatal ka.

Me ith uthun jhanga vr pappi ghyala chalu karaycho.

Mummy :- hhmmmm aaah ssshh nusta jhanga nko var ya naa, halu halu var yaa.

Me var sarkaycho. Ti pay fakvaychi swatache. Me maz naak tichya pucchit khupsun basycho.

Mummy :- aaah ssssh mazi pucchi chata na, tumchi jib chalva pahile mag ch lund chalvu deil.

Me mummy chi pucchi chatyla chalu karaycho, ti pay havet uchlaychi ani maz dok pakdun aat dabat aaah sssh karat majja ghaychi. 10 min chatun chatun tich pani pan paycho na me tevha ti shant vaychi. Me tichya bajula jhopaycho. Ti kus ghet mazya side la vaychi. Chati var hath phirvat manaychi,

Mummy :- shirt kadha na, kadhla ka

Ani javal yaychi. Maze mamme tondat bharun chokhyla chalu karychi. Muhh muhh cha awaaj yaycha. Nanter mazya lavdyala hatat dharun papa la garam karaychi ajun.

Mummy :- kasla tathlay aaj, mazi kai khair nai aaj.

Maza bulla halvayla chalu karaychi. Tikde papa bulla halvayche tyancha. Ti uthun basaychi ani,

Mummy :- ata me bulla tondat ghetey mla nai rahavt aahe.

As manat maza bulla chokhaychi akshar saha, papa la vatat asel. Awaaj kadhtey tyana kai mahit ith tyancha swatacha porga ani bayko dogh ek mekanvar udtat. Ti muddmun phone cha speakr bullya javal aanum aaaumh aaum awaaj karat chokhaychi. 1-2 nda papa cha yatch galaycha. Mah phone thevun aamhi chalu vaycho.

Ti khali padaychi ani mla var ghaychi. Me bulla pucchit ghalun chalu vaycho.

Me :- papa aalyavar aapan kai karaych.

Mummy :- tevhach tevha bagu ata bhettay na mag ghe na.

Me :- ho g, pan ata mla tuzi savay jhaliye nai rahavat.

Mummy :- ho na, maz pan same aahe. Mla tr tuza pan havay, tuzya bapacha pan havay. Dogha shivay me nai jagu shaknar raja.

Me :- manje papa karu detil ka tyanchya samor mla.

Mummy :- yeda jhalyas ka, dogha golya ghaltil jagevarch.

Me :- mag tech ki. Kai karaych aapan.

Mummy :- aaplyala lay lapun chapun karyla lagel, nai tr asch te duty vr baher gele ki tuza raj chalu as karav lagel.

Aamhi ekdum navra bayko sarkh regular vishay bolat jhva jhavi karaycho. Yacha ek fayda manje laksh nasta tyamule lavkar galat nai. Ani bai pani pani hote. Madhye madhye kacha kach karaych, as vatat nighnar aahe bullya la kal maraychi, ani aat thevun thambvat asch ithla tithla bolaych. Parat 2-5second madhye normle hoto mag parat chalu karaych. Jar as vatal parat nunni hotey bullyachi ki madhyech ek ghan, jhavada prash naintr topic kadhaycha. Ti tyacha uttar dayla chalu karte na ekdun aapo aap tath hoto. Jas me karto.

Me :- papa chya kontya mitrane jhavlay ka tula. Sang na mla tula kiti jan jhavelt.

As bolla na ti pan pump hote, ticha pan kand utho, ti pan tyach bhaset bolayla lagte ani ekun aapla pan tatho parat.

Mummy :- nai, pan tyancha boss manje jo dgp aahe toh mla bagat asto jhavadya najren. Ekda donda tyane bulla lavla hota mazya gandi la karyakramat, mazi gand pan dabli hoti.

Me :- mag papa kuth hote.

Mummy :- papa hote ki tithch. Pan sahab aahet kai bolu shakat nai. Tyanch man jhala tr mla tithch jhavtil tuza baap pan kai karu shaknar nai.

Me :- khar ka.

Mummy :- ho baba asch asta. Tula. Mahit nai baher chi duniya kashi aahe. Ithe sahebachya bayko la driver jhavto, ani driver chi bayko saheba bar udat aste. Saglyana sagla mahit asta pan kon bolat nai.

As bolat ti mazi kambar pakdat swatch gand udvat jhavun ghet aste.

Me :- tu lay bhari aahes mummy, mla tula lay adhi pasun jhavu vataych pan gand phataychi.

Mummy :- haa ka ( hasat ) ho tu adhi try kela asta na tr mar khalla asta pakka. Ata time ch asa ala ki tula chance bhetla nai tr mothya mothyana me mazya baglecha vaas pan nai gheu dilay.

Me :- me changla jhavto na pan.

Mummy :- haaa ssss hmmm manun tr dete na tula. Tu kovla aahes na ajun, kutun jhavtos, veglich nasha chadhte tuzya kadun jhavun ghetana.

Me :- manje, papa jhavtana hot nai ka nasha.

Mummy :- ha, manje tashi nai hot, pahilyanda jevha tu tuza bulla aat ghatlas na maz sagal ang shahrun gela hota. Kas sangu kalat nai, veglach vatala. Sarkh gheu vatto tuza bulla.

Me :- mla pan tuzi pucchi sarkh maru vatte bag. Veglich nashaa aahe tuzya pucchit.

Mummy :- haa na pan tuza baap aalyaver kai hoil, bhetnar nai manunch tr me divasa tun 2-3 vela ghet aste tula.

Me :- me nai rahu shakat bai tula jhavlyashivay, kai na kai jugad karava lagel aaplyala.

Me :- aapan vatal tr baher jat jau lodge vr lapun chapun, nai tr tu papa chya jevnat jhopechya golya takat jaa, kamit kami aathvdyatun ekda tr bhetlach pahije.

Mummy :- ( gand udvat ) evdh kashla karayla pahije, papa duty vr gele ki karaych aapan ghari. Tu yet ja college budvun, nighy shift asli tr tensionch nai.

Mummy :- hoil sagala nit, fakth dhir dhar, bapa la doubt nko yeu deus thoda pan. Mla mahitey kai karaych kas karych.

Aamhi ratri andharat full khulun jaycho boltana. Pan divasa chup chap jhavaycho. Ratri jhava jhavi mast 20-25 min chalaychi sagla pakdun phone, oral, sex as. Divsa 10-15 mintat vaych aatpun. Papa yayla 1-2 divasch baki hote. As vatat hota papa yeuch naye. Hi jhavdi mazya khali ch jhopavi aayush bhar.. Me te urlel 2 divas man bharun jhavlo mummy la. Tine pan sath dila tevdha.

Pan 2 divsani sakali uthun bagital papa aale hote hall madhye basle hote tv bagat, jaam mood udas jhala, mummy pan pahilyanda mla bagun bichara, udas look det hoti. Kadachit tila pan sakal sakal mazya bullya chi savay padli hoti.

Pudhe kai jhala asel comment karu sanga, tyanusar pudhcha part lihel me. Threesome sodun. Reality havi thodi story madhye. Fantacy aahe i know pan je real aayushat ghadu shakta asech suggestion dya. Gandbang, cuckold, rape ya saglyana me entertain karat nai. He mla patat nai. Te mantat khali kurchi vr kon pan basta, baslelya kurchi walya la utvun baslyat ji majja aste ti veglich aste.

Tasch fakth dok lavun, twist, loophole, kamjori cha fayda gheun jhavnyat ji majja aahe te bakichyat nai.

This story Karono thambu nko karo naa mummy chi haak – 3 appeared first on new sex story dot com

Updated: September 15, 2023 — 1:05 am