मातृत्व – प्रेमाची कहाणी – भाग ४

परमानंदाची तीव्रता वाढल्याने सलीमचा श्वासोच्छवास त्रासदायक झाला. मऊ आक्रोश त्याच्या घशातून सुटला, प्रत्येक झटक्याने त्याचे उदर वेगाने आत आणि बाहेर गुंफले. यावेळी त्याला आणखी बरे वाटले, त्याच्या आईचा हात मऊ आणि फेसाने निसरडा होता, तो तिच्या मोठ्या उबदार आणि मऊ शरीरावर पहुडला होता, त्यांची एकत्रित नग्न ओलेपणा एक उदात्त आणि खोल बंध निर्माण करत होता. कदाचित शेवटच्या वेळी सलीमला हे आरामदायक, उबदार आणि सुरक्षित वाटले होते, अगदी त्याच्या जन्माआधी, त्याच्या दिवंगत आईच्या पोटात. त्या चिमुकल्या मुलाच्या अंगावर जोरात दाबल्या गेलेल्या अस्पष्ट गलकाने प्रीथाला स्त्री असण्याचा परम आनंद झाला. तिला तिच्या सभोवताली पूर्व-प्राकृतिक स्त्री शक्तीचा प्रभामंडल, देवत्वाचा आभा वाटला. आईप्रमाणे ती तिच्यावर सर्व प्रेमाचा वर्षाव करेल, स्त्रीप्रमाणे ती त्याला मैथुनातील सुख-दुःखांची ओळख करून देईल, परंतु देवीप्रमाणे ती देखील त्याच्यावर पूर्ण प्रभुत्व करेल. तो पूर्णपणे, बिनशर्त तिचा स्वतःचा होता, ती जगाच्या नाशातून त्याची एकमेव तारण होती. ती त्याची आई, स्त्रि आणि देवी होती आणि तो तिचा मुलगा, प्रियकर आणि उपासक होता. प्रीताला तिच्यात इतकी सकारात्मक ऊर्जा कधीच जाणवली नव्हती, आणि तिच्या उत्साहात तिने त्याला अंतिम सुटण्याच्या उंबरठ्यावर घेऊन वेगाने, जोरदारपणे हलवायला सुरुवात केली. ‘आह… आह… आह… मम्मी!’ सलीम ओरडला, त्याचे शरीर येऊ घातलेल्या कळसाच्या थरकापाने थरथरत होते. प्रीथाचे रेशमी ओले हात अथकपणे हलवत त्याचे धडधडणारे कडक शिश्न पुढच्या कातडीवरून म्यान करून बाहेर काढत होते. सलीमला असे वाटले की त्याचे कान आग ओकत आहेत, हृदय अरबी घोड्यासारखे धावत आहे.
‘तू जवळ जवळ आला आहेस… नाही का?’ प्रीथा त्याच्या कानात खळखळत तिचा गरम श्वास देत होती.
‘मला… मला माहीत नाही… मला वाटतं… मला वाटतं की माझा स्फोट होईल…. कृपया थांब… मी आता ते घेऊ शकत नाही मम्मी… मी ती पांढरी वस्तू बाहेर काढेन..’ सलीम जेमतेम आपले शब्द बोलू शकत होता.
‘ठीक आहे, जाऊ दे… मी तुझ्यासाठी आहे. तुला छान वाटेल स्विटी… जाऊ दे…’ प्रीथा पुन्हा कुजबुजली. त्याच्या कानाच्या लोबवर तिची जीभ हलकेच फुंकली, आणि मग तिला जाणवले की त्याच्या संपूर्ण शरीरावर उबळ आल्याने ती वाढत आहे, त्याच्या पायाची बोटं पाण्याच्या आत घट्ट वळली आहेत, त्याला त्याच्या मांडीचे स्नायू कुरकुरीत आहेत आणि त्याचे कुपोषित पोट गाठीमध्ये घट्ट झाले आहे. अंतिम स्फोटाच्या तयारीत असताना प्रीथाला बल्बस ग्लॅन्स किंचित फुगताना दिसत होते, तिच्या मऊ संवेदनशील तळहाताखाली त्याचा मूत्रमार्ग ताठला होता. आणि त्याच क्षणी प्रिताने तिच्या इच्छेनुसार काहीतरी केले, ज्याचा तिला लगेच पश्चाताप झाला.

सलीमला तिच्या बाहूंमध्ये आकुंचन आल्याने, त्याचे पुरुषाचे जननेंद्रिय स्खलनासाठी घट्ट झाले, तिने यूरेथ्रल फिशर, त्याच्या तर्जनी आणि तिच्या अंगठ्याने नलिका अडवणाऱ्या कांड्यांना दाबून मूत्रमार्गातील विरंगुळा आणि वीर्य बाहेर पडणाऱ्या स्त्रावांना घट्ट बांधले. तिने निर्दयपणे त्याची कामोत्तेजना नष्ट केली. या क्षणी सलीम वेदनेने ओरडला आणि निराशेने दबला. बाहेर ऐकू येण्याइतपत तो जोरात ओरडला, पण सुदैवाने अपार्टमेंटला जाड भिंती होत्या आणि पावसामुळे प्रत्येक दरवाजा आणि खिडकी बंद होती. प्रीताला लगेच पश्चातापाची तीव्र वेदना जाणवली. तिने नुकतेच काय केले? ती या गोड मुलाशी इतकी क्रूर कशी होऊ शकते? तिने अपराधीपणाने आपले बोट चावले, तिचे डोळे अश्रूंनी ओघळले. सलीम हा माणूस आहे, एक मूल आहे, तिचा खेळ नाही! सलीम वेदनेने चिडला आणि त्याने त्याच्या लिंगाला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला, त्याला हस्तमैथुनाबद्दल काहीच सुगावा नसल्यामुळे त्याचे काय करावे हे देखील त्याला कळत नव्हते, पण प्रीताने त्याला घट्ट धरले, त्याचे मनगट पकडले आणि डोके तिच्या खांद्यावर ढकलले. सलीम सुटकेसाठी जितका हताश होता तितकाच तो तिच्या सामर्थ्याशी जुळत नव्हता आणि त्याचे संघर्ष व्यर्थ ठरले. नाही, तो कधीही स्वतःला स्पर्श करणार नव्हता. जर त्याने तिचे आयुष्य सामायिक करायचे असेल तर त्याला तिचे नियम पाळावे लागतील. प्रीथा तिच्या अविचारी छळामुळे अपराधीपणाने ग्रासली असली तरी तिने त्या क्षणी हा निर्णय घेतला. तो कधीही हस्तमैथुन करणार नाही, आणि जरी त्याने शिकण्याची हिंमत केली तरी ती त्याला पुन्हा रस्त्यावर आणेल. त्याच्या आनंदाचा एकमेव स्रोत त्याची देवी माता असेल आणि तिचे त्याच्या शारीरिक गरजांवर पूर्ण नियंत्रण असेल. हा तिचा तिच्याशी सर्वात मजबूत संबंध असेल.
सलीमची धडधड हळूहळू कमी होत होती, त्याची जागा रडक्या आवाजांनी घेतली होती. प्रीताने त्याला घट्ट धरून ठेवले आणि तिच्या उबदारपणाने आणि मऊपणाने त्याला धीर दिला. मला माफ कर बेबी… मला माफ कर… ‘ प्रीथा थरथरत्या आवाजात म्हणाली. ‘मला ते तुझ्या आत ठेवायचे होते. मी तुला झडवीन पण नंतर, मी वचन देते स्वीटहार्ट’ सलीम गप्प बसला, खरं तर तो बोलू शकत नव्हता, त्याच्या उद्ध्वस्त झालेल्या कामोत्तेजनाच्या वेदनेने त्याचा गळा दाबला होता, पण हळूहळू तो शांत झाला आणि लुळा झाला. प्रीताने त्याला मिठी मारली आणि घट्ट पकडले, त्याचे कमजोर शरीर तिच्या श्वासोच्छवासाने उठत होते आणि बुडत होते. सलीमला शांतता येईपर्यंत ते काही काळ असेच राहिले आणि मग तो तिच्या जाड मांसल बाहूंमध्ये सरकत तिच्याकडे वळला. त्याचे घसरलेले हात तिच्या मानेभोवती फिरले आणि तिच्या त्वचेचा आणि अर्ध्या ओल्या केसांचा सुगंध श्वास घेत त्याने त्याचा चेहरा तिच्या मानेच्या कोपर्यात दफन केला. त्याच्या उजव्या हाताने तिच्या मानेला थापटून तिला आनंद दिला. त्याने मऊ चुंबन घेतले ज्यामुळे तिच्या संपूर्ण शरीरावर शहारे आले. ‘माझं तुझ्यावर प्रेम आहे मम्मी…’ तो चुंबनांच्या मध्येच बडबडला. प्रीताने त्याच्या बारीक मानेचे चुंबन घेतले आणि ती म्हणाली, ‘बेबी तू माझ्यावर कसे प्रेम करू शकतोस? मी तुझ्यासाठी खूप वाईट आई आहे.’ सलीमने त्याचा चेहरा तिच्या मानेवरून उचलला आणि तिच्या डोळ्यात खोलवर पाहिले, त्याचे सुंदर काजळ डोळे प्रेम शोधत होते. ‘पण तू म्हणालीस की तू मला झडवशील, तू वचन दिलेस ना? ते माझ्यासाठी ठीक आहे. आई तुला जे पाहिजे ते कर मला आनंद होईल.’ प्रीथा त्याच्याकडे बघून हसली. ‘आता कोरडे होऊ, पाणी थंड होत आहे.’ ती म्हणाली.

ओलसर टाइल्सवर उभे असताना प्रीथाने मुलाला मुलायम टॉवेलने पुसले. गरम पाण्याची वाफ बाथरूमच्या फरशीवर साचली होती. दोघांनाही ताजेतवाने आणि टवटवीत वाटले, विशेषतः सलीम. त्याच्या सर्व जखमा नाहीशा झाल्या होत्या, केस आणि शरीरातून घाण धुतली गेली होती. तो आधीच खूप गोरा दिसायला लागला होता. ‘तो खूप सुंदर मुलगा आहे’, प्रीथा म्हणाली, ‘खरंच देवाची भेट आहे.’ तिने त्याला कोरडे पुसताना, सलीमने तिच्याकडे प्रेमाने पाहिले. त्याच्या नवीन आईचा जगातील सर्वात सुंदर चेहरा होता, तिचे गडद काळे डोळे दोन तेजस्वी दिव्यांसारखे होते ज्याने त्याच्यावर दयाळूपणा धुवून टाकला होता, तिचे लांब दाट अर्धे ओले केस रात्रीच्या महापुरासारखे होते, तिची निर्दोष ऑलिव्ह त्वचा मऊ आणि तेजस्वी होती, पाण्याच्या लहानशा चमकदार थेंबांनी तिला दागिन्यांनी जडवल्यासारखे वाटले, तिचे सर्वात सुंदर वैशिष्ट्य, तिचे ओठ एक परोपकारी हास्याने नाजूकपणे वळले होते. नकळत सलीम पुन्हा कडक झाला होता. त्याचे धड सुकल्यावर प्रीथाला त्याचा ताठ धडधडणारा लंड दिसला, ती काहीच बोलली नाही आणि जाणून बुजून हसली. तिने स्वत:ला कोरडे करायला सुरुवात केली, तिच्या लांब जाड हातांवर टॉवेल घासली आणि मग तिच्या ओल्या केसाळ काखेला. तिच्या अंगावरचे खड्डे चोळताना बघून सलीमच्या आत काहीतरी चपखल बसले. अचानक त्याने उडी मारली आणि तिला घट्ट पकडले, त्याचे हात तिच्या कंबरेभोवती फिरले, त्याचे पोट तिच्या ओल्या अस्पष्ट योनीवर घासले आणि डोके तिच्या स्तनांच्या मध्ये खोल दरीत गाडले. प्रीताने थोडं आश्चर्यचकित होऊन त्याच्या ओल्या रेशमी केसात हात फिरवला. ‘काय झालं?’ तिने प्रेमळपणे विचारले. सलीमने लगेच उत्तर दिले नाही, त्याने त्याचा चेहरा तिच्या दरीच्या ओल्या कोमलतेत चोळला, चुंबनांनी विरामचिन्हे केले. प्रीताचा डावा हात त्याच्या गळ्यात सापला होता, त्याला जवळ घेतलं, तिच्या ओठातून एक उसासा सुटला, तिला बरे वाटण्यासाठी काय करावे हे या मुलाला सहजच कळले. तिने थोडं घुटमळलं, डोळे मिटून ओठ चाटले आणि हाताने हळूवार डोकं वर फिरवल. तो खूप गोंडस आणि मोहक दिसत होता, त्याचे गाल तिच्या जड स्तनांमध्ये पिळले होते, त्याचे डोके स्त्रीत्वाच्या त्या प्रचंड प्रत्येक ग्लोबपैकी थोडेसे लहान होते, त्याचे डोळे तिच्याकडे पाहत होते. ‘काय झालं?’ तिने त्याच्याकडे धीर देत हसत पुन्हा विचारले. त्या क्षणी तो तिच्याकडून काहीही विचारू शकतो.
‘प्लीज मला झडव मम्मी…’ त्याने विनवणी केली, ‘माझे लघवी दुखत आहे’
या कळकळीच्या प्रार्थनेने प्रीताचे हृदय विरघळले. ती काहीच बोलली नाही, हसत राहिली आणि त्याच्या केसांना आवळत राहिली. आणि मग बदल्यात सलीमला आश्चर्यचकित करणारे काहीतरी केले.

प्रीथा खाली झुकली, तिचे हात सलीमच्या मांडीवर आणि पाठीमागे ठेवले आणि मांजरीच्या पिल्लाप्रमाणे त्याला सहजतेने आपल्या हातात उचलले. तो त्याच्या किशोरवयात असला तरी त्याच्या नवीन आईने त्याला उचलून लहान मुलासारखे उचलले. तथापि, हे फार आश्चर्यकारक नव्हते कारण प्रीथा अभूतपूर्वपणे बांधली गेली होती आणि तिच्या ऍथलेटिक पार्श्वभूमीमुळे आणि मोठ्या फ्रेममुळे ती खरोखर एक अतिशय मजबूत आणि शक्तिशाली स्त्री होती. न जन्मलेल्या बाळाला घेऊन आणि नंतर ते हरवल्यामुळे आणि त्यानंतर डिप्रेशनमध्ये गेल्यामुळे, अनियमित, अस्वास्थ्यकर अन्न आणि अल्कोहोल यांमुळे तिच्या शरीरात भर पडली आणि तिच्या फिटनेसवर परिणाम झाला पण तिची ताकद कमी झाली नाही. दुसरीकडे, सलीम खरोखरच लहान होता, त्याची रचना पातळ आणि अरुंद हाडे होती. तो महत्प्रयासाने 5’1″, वजनाचा जास्तीत जास्त 40 किलो होता, तर प्रीथा 5’11” उभी होती आणि 75 किलोपेक्षा जास्त होती. तिने त्याला बाथरूममधून बाहेर नेले, त्यांच्या मागे दरवाजा बंद केला आणि पॅसेजमधून तिच्या बेडरूममध्ये गेली.
प्रीताने सलीमच्या चेहर्‍याकडे पाहिले, त्याच्या हावभावाने आनंद झाला; तो थक्क झालेला आणि थोडा घाबरलेला दिसत होता, तिच्या ओल्या नग्न शरीरावर कुरवाळला होता, पडण्याच्या भीतीने तो थोडा ताठ होता. ‘डार्लिंग तू काळजी करू नकोस’, प्रीथा म्हणाली, ‘मी तुला सोडणार नाही. श्वास न गमावता मी तुला मैलापर्यंत नेऊ शकते; तू माझे लहान बाळ आहेस ना?’ ‘हो मम्मी…’ बेडरूममध्ये शिरताच सलीम थरथरत्या आवाजात म्हणाला. सलीमने थोडासा श्वास घेतला. एवढी ऐश्वर्य त्यांनी आयुष्यात पाहिली नव्हती. मोठ्या मास्टर बेडरूममध्ये भिंत ते भिंत गालिचे होते. दुधाच्या पांढऱ्या चादरींनी झाकलेला राजा आकाराचा मोठा पलंग आणि अनेक उशा त्यांना खुणावत होत्या. खोलीच्या एका बाजूला मजल्यापासून छतापर्यंत काचेने झाकलेली काचेची खिडकी, मागे एक बाल्कनी आणि त्यापलीकडे वादळग्रस्त शहराचा विस्तीर्ण विस्तार. ते इमारतीच्या 10व्या मजल्यावर होते त्यामुळे पुढे एक अद्भुत दृश्य दिसत होते. सलीमला प्रीताच्या अपार्टमेंटमध्ये येऊन अडीच तासांपेक्षा जास्त काळ लोटला होता आणि वादळ आणि पाऊस कमी होण्याची चिन्हे दिसत नव्हती. संध्याकाळचे 5.30 वाजले होते पण आकाश चंद्र नसल्यासारखे दिसत होते, दाट काळे ढग दाटून आले होते, विजेच्या लखलखाटांनी आडवे आले होते. रडणाऱ्या वार्‍याने खिडकीच्या काचेवर आदळून घेतले. पावसाच्या दाट थेंबांनी दृश्यमानता धुक्यात बदलली, आणि वातानुकूलित खोलीच्या थंडपणामुळे खिडकीवर पाण्याचे थेंब घनरूप झाले होते. प्रीथा सलीमला वाचवण्यासाठी घाईघाईने बाहेर पडताच एसी बंद करायला विसरली होती आणि तो सर्वत्र चालू होता. खोली थंड पण आरामदायक होती. हे शहर किती निर्दयी असू शकते आणि एवढी वर्षे त्याच्याशी किती क्रूर वागणूक दिली गेली याची आठवण सलीमला बाहेरच्या काळोखाने करून दिली. बाहेर गडद हिंसक जग होते आणि मेघगर्जना पुन्हा जोरात झाली तेव्हा त्याचे हृदय थोडेसे घाबरले. त्याच्या हातांनी त्याच्या आईच्या मानेला घट्ट घेरले. प्रीताने त्याच्या डोळ्यात पाहिले आणि भीती आणि असुरक्षितता दिसली. ती त्याच्याकडे आश्वासकपणे हसली. त्या स्मित हास्याने सलीमच्या सर्व चिंता दूर केल्या. बाहेर जग क्रूर असेल पण इथे आलिशान अपार्टमेंटमध्ये, बेडरूमच्या आरामात आणि त्याच्या सुंदर आईच्या मऊ मजबूत हातांमध्ये त्याला पूर्णपणे सुरक्षित वाटले. बाहेरील उष्ण हवामान जवळजवळ सर्वनाश दिसत होते, जणू जगाचा अंत होत आहे, आणि या जगात फक्त प्रीथा आणि सलीम ही दोन माणसं उरली होती, त्या स्वर्गात सुरक्षित. प्रीताने सलीमला पलंगावर नेले आणि त्यावर सोडले. प्रीताने त्याला सोडले तेव्हा त्याने तिच्या मानेला धरले आणि ते दोघेही हसत बेडवर पडले. प्रीथा जड होती पण तिचे मऊ वजन सलीम विरुद्ध अप्रतिम वाटले. पलंगही मऊ होता; सलीम आयुष्यात कधीच इतक्या मऊ पलंगावर झोपला नव्हता. सलीमला वाटले की तो पलंग आणि त्याची आई यांच्यातील सर्व हळुवारपणा आणि उबदारपणात बुडत आहे. अकल्पनीय प्रेम आणि आरामाने त्याचे डोके अस्पष्ट वाटले.

एखाद्या वजनहीन बाहुलीप्रमाणे प्रीथा सहजतेने त्याच्या अंडरआर्म्स पकडून त्याला अंथरूणावर सरकवत, मऊ उशांवर डोके टेकवले. सलीमने डोळे मिटले, हात मागे फेकले आणि मांजरासारखे पसरले, त्याचे पाय प्रीताच्या मांड्यांभोवती गुंडाळले. प्रीथाला हे अविश्वसनीय मोहक आणि मादक दिसत होते. तिने त्याच्या सडपातळ धडाची काळजी घेतली; आंघोळीनंतर त्याची त्वचा स्वच्छ आणि गुळगुळीत झाली होती. तिचे हात त्याच्या छातीवर घासत होते, त्याच्या लहान ताठ स्तनाग्रांना नाजूकपणे चिडवत होते. सलीमने आनंदाचा उसासा टाकत उत्तर दिले. तिचे मऊ, उबदार तळवे त्याच्या सपाट पोटावर खाली सरकले, बोटांनी त्याच्या नाभीमध्ये थोडासा खणखणीत खोदल आणि नंतर त्याने तिच्यासाठी पाय पसरले आणि पुढे ती त्याच्या मांड्यांपर्यंत गेली.
तोपर्यंत सलीमचा पुन्हा कडक झाला होता, त्याचे लिंग त्याच्या सुंदर आईच्या प्रत्येक स्पर्शाने धडधडत होते. प्रीताने त्याच्या मांड्यांचा आतील भाग हळूवारपणे चोळला त्याच्या ओठातून एक श्वास सुटला, आईकडे आशेने पाहत असताना त्याचे हात छातीवर जमवले. प्रीथाने ती नजर तिच्या प्रेमळ, जाणत्या नजरेने परत केली. त्या क्षणी तो इतका मोहक दिसत होता की प्रीथा कॉलकडे दुर्लक्ष करू शकली नाही. त्याची सुटका होण्याची वेळ आली होती आणि प्रीताने त्याला शक्य तितक्या आनंददायी मार्गाने देण्याचा निर्णय घेतला. प्रीथा तिच्या पोटावर सरकली, तिची भलीमोठी, मऊ चौकट त्याच्या पायावर विसावली, तिचा उबदारपणा त्यांना आच्छादून घेत आहे, तिचा चेहरा त्याच्या धडधडणाऱ्या लिंगाच्या अगदी वर उभा आहे. ‘ती आता काय करणार आहे?’ त्याला आश्चर्य वाटले, जेव्हा ते खोलीत गेले तेव्हापासून त्यांच्यात एक शब्दही बोलला गेला नाही. आणि सलीमने ती गोड शांतता तोडण्याचे धाडस केले नाही. भावनांनी भाषणाचा ताबा घेतला होता. प्रीथाने थोडावेळ त्याच्या लिंगाकडे डोळे न मिचकावता पहिले. ते केसहीन होते, रेशमी गुळगुळीत पुढची त्वचा लांबीवर पसरलेली होती; उभारणीच्या ताणामुळे शिरा बाहेर पडत होत्या. रडीच्या टोकावर चकचकीत precum चा मणी जमला होता. तो एक सुंदर दिसणारा अवयव होता. प्रीथाने शक्य तितक्या कोमलतेने उपचार करण्याचे ठरवले. प्रथम त्याला भरपूर वंगण आवश्यक होते जे कच्चापणा कमी करेल. तिने तिचे ओठ चाटले. सलीम आश्चर्यचकित झाला होता की त्याची आई काय करत आहे कारण तिने त्याच्या लिंगाची बारकाईने तपासणी केली आणि त्याला स्पर्श केला नाही. तो तिच्या स्पर्शासाठी तळमळत होता. प्रीताने शेवटी डोके वर केले, तिचे सुंदर ओठ अगदी टोकावर ठेवले आणि थुंकीचा एक मोठा गोळा सोडला तेव्हा त्याला आश्चर्य वाटले. त्याच्या ओल्या चिकटपणाने त्याच्या लिंगाच्या संपूर्ण लांबीचा लेप तिच्या तोंडातून बाहेर पडला. सलीमने दात घट्ट पकडले आणि उबदार द्रव त्याच्या शाफ्टच्या खाली लोळत असताना, तळाशी जमा होत असताना तीव्र आनंद लुटला. प्रीथा हसली आणि सलीमच्या लिंगाच्या संवेदनशील आणि ओल्या त्वचेवर तिची लांबलचक नखं खेचली. मुलगा आनंदाने कुडकुडत होता पण प्रीताच्या वजनाने त्याचे पाय जागी घट्ट पकडले होते. तिने तिची घट्ट चिकट लाळ त्याच्या संपूर्ण लिंगावर तिच्या बोटांनी लावली, स्पर्श करून त्याला घट्ट पकडल्याचं पूर्ण समाधान न देता. सलीमने डोके मागे फेकून तीव्र आनंदाने आक्रोश केला. ‘अहाहा… मम्मी…’

‘अशा किमान उत्तेजिततेने त्याची ही प्रतिक्रिया असेल तर…’ प्रीथा विचारात पडली, ‘… मग पुढे काय होणारे याबद्दल तो काय करेल?’ प्रीथा विचारात पडली.
तिने तिचे तोंड उघडले, तिचा गरम जड श्वास सलीमच्या शिश्नावर घासला आणि मग हळू हळू. तिने हळूच टोक तोंडात घेतले, तिचे ओठ बेसवर गुंडाळले.
सलीमला धक्काच बसला, ‘आई, तू काय करते आहेस? मी तिथून लघवी करतो… तो… तो गलिच्छ आहे!’ प्रीथाची जीभ त्याच्या लवड्याच्या डोक्याशी खेळत असताना तिच्या शरीरात अज्ञात आनंदाच्या लाटा उसळत होत्या, त्याच्या टोकातून स्रवलेल्या गोड आणि खारट पदार्थाची चव चाखत होती. तिच्या तोंडात ते चवदार वाटले. तिने उत्तर दिले नाही.
सलीमला देवी सारखी बाई कँडी बार सारखे त्याचे लिंग चोखताना पाहून थोडेसे अस्वस्थ वाटले. त्याचे जननेंद्रिय काहीतरी घृणास्पद आहे हे त्याला नेहमीच वाटले होते. राजूभाईंनी आपल्या गुदाशयात ती घृणास्पद गोष्ट घातली आणि तो अजून लहान असताना त्याच्या अपरिपक्व लिंगाशी खेळल्याच्या आठवणीने ते भयानक स्वप्न थोडक्यात परत आणले. त्यानंतर त्याला मानवी लिंगाबद्दल, अगदी त्याच्या स्वतःच्या लिंगाबद्दल एक प्रकारचा तिरस्कार वाढला होता. जेव्हा तो लघवी करायचा तेव्हा त्याने कधीही खाली पाहिले नाही. त्याला त्याच्या पुरुषाचे जननेंद्रिय तिरस्कार वाटत होता आणि आता त्याला अचानक कळले की त्याची आई, त्याची तारणहार ज्या प्रकारे उपचार करत होती ते अकल्पनीय आनंदाचे स्त्रोत आहे. विचित्र परस्परविरोधी भावना त्याच्या मनाला भिडत होत्या. ही देवी आपले नीच अंग तोंडात घेत होती, तिचा गोड वास आणि चवदार तोंड. हा विशेषाधिकार त्याच्यासाठी अविश्वसनीय होता. तिच्या सुंदर चेहऱ्याचे फक्त दर्शन, लांब पापण्यासह तिचे मोठे मिटलेले डोळे, प्रत्येक चोखताना तिचे गुळगुळीत ऑलिव्ह गाल आणि त्याच्या लिंगाभोवती गुंडाळलेले तिचे ओठ त्याला आणखी क्लायमॅक्सकडे ढकलत होते.
प्रीथा क्षणभर निश्चिंत राहिली, खूप आवश्यक श्वास घेत होती; तिचे ओठ धडधडणाऱ्या टोकावर घिरट्या घालत होते. ते लाळेच्या जाड दोऱ्यानी जोडलेले होते. ‘ठीक आहे बेबी…’ ती म्हणाली, थुंकीच्या तारा तिच्या ओठातून बाहेर पडत होत्या ‘आई आणि मुलामध्ये काहीही घाण नाही.’

प्रीथाने लिंग तिच्या तोंडात खोलवर घातलं आणि तळापर्यंत नेलं. ती तिचे हात वापरत नव्हती कारण ती फक्त तोंडाने लिंग वर आणि खाली सरकवत होती, जीभ संपूर्ण लांबीभोवती फिरवत होती. तिचे तोंड तिच्या तोंडच्या रसाने ओसंडून वाहत होते कारण तिने मोठ्याने चोखलेले आवाज काढले होते, आणि जर ते खूप भरले असेल तर ती तिच्या घट्ट पकडलेल्या ओठांच्या टोकापासून ते सोडत होती, ते पांढर्‍या चादरीवर भरपूर प्रमाणात टपकत होते. तिने तिच्या संपूर्ण आयुष्यात दिलेला हा सर्वात हॉट, सर्वात आक्रमक आणि अश्लील ब्लोजॉब होता. काही वेळातच तिने सलीमच्या लवड्याला चिवट व गुळगुळीत बनवले. दुसरीकडे, सलीम तीव्र आनंदाने थरथरत होता, त्याला त्याच्या संपूर्ण आयुष्यात आराम किंवा आनंद कधीच माहित नव्हता आणि आता या क्षणी तृप्तीचा ओव्हरडोस त्याच्यावर जबरदस्त होता. संवेदनांच्या ओव्हरलोडमुळे त्याचे मन सुन्न झाले, त्याने उशी घट्ट पकडली ज्यावर तो विसावला होता, तीव्र वेगवान श्वासोच्छवासाने त्याचे ओठ सुटले होते, त्याच्या कमजोर शरीराचे सर्व स्नायू आनंदाने थबकले होते, पायाची बोटे कुरवाळत होत्या, मांड्या थरथरत होत्या.. कोणत्याही क्षणी तो झडणार होता. प्रीताला तिच्या अनुभवावरून कळले की तो कधी झडणार होता; त्याची मूत्रमार्गाची वाहिनी ताठ होईल आणि त्याच्या ग्रंथी अनियंत्रितपणे धडधडतील, म्हणून जेव्हा जेव्हा तिला तिच्या तोंडात असे वाटले तेव्हा तिने संभोग कमी करून तोंडी उत्तेजित होणे थांबवले. प्रीथा स्वतः त्याला ओरल सेक्स देऊन अनियंत्रितपणे उत्तेजित होत होती. त्याच्या प्रतिक्रिया तिला रानटीपणे उत्तेजित करत होत्या. तिने तिचे नितंब वर केले आणि तिच्या हाताने तिची धडधडणारी योनी अनुभवली. तिच्या पुच्चीने मुक्तपणे रस सोडल्यामुळे तिचे झाट्याचे केस चिकट झाले होते, तिला तिच्या योनीतून तो टपकताना जाणवत होता. प्रीताला अजून आनंद घ्यायचा होता, पण हे त्याच्यासाठी खूप जास्त होत होतं, एक दोन वेळा प्रीताने त्याचे स्खलन रद्द केले पण शेवटी त्या मुलाची दया आली. त्याचे शरीर अजूनही अशा लैंगिक आव्हानांसाठी तयार नव्हते. प्रीथाने त्याला लैंगिक तणावातून मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला जो वाफेसारखा तयार झाला होता. तिने आपले ओले ओठ लिंगावर वेगाने हलवले आणि बुलबस डोकेच्या मानेवर किंवा कोरोनावर थोडक्यात घट्ट केले, तिच्या गालांचे आतील भाग लयबद्धपणे पंप करत आहेत.

अचानक मोठा आणि घुसखोर आवाजाने त्या गोड सुटकेत व्यत्यय येईपर्यंत सलीम स्फोट होण्यासाठी जवळजवळ तयारच होता. कॉलिंग बेल वाजत होती.
प्रिताने बेडरूमच्या दाराकडे बघत तोंड काढले. ही रेस्टॉरंटची डिलिव्हरी असावी, ती अत्यंत चिडली होती, ‘ही वेळ त्यांना यायची होती का?’ ती मनातल्या मनात रागाने उद्गारली. ‘मम्मी… थांबू नकोस… प्लीज…’ सलीम कुजबुजला. प्रीताने प्रथम दाराला प्रतिसाद न देण्याचे ठरवले, पण नंतर लक्षात आले की सलीम उपाशी आहे, त्याच्याकडे खायला काही नाही आणि तिचे आईचे दूध त्याला टिकवण्यासाठी पुरेसे नव्हते. शारीरिक सुखाच्या नशेत अचानक तुटलेली प्रीथा पुन्हा शुद्धीवर आली. तिने सलीमला तिचा मुलगा आणि जोडीदार म्हणून दावा केला होता, परंतु तिला त्याची आई व्हायचे असेल आणि तिच्या स्वार्थी गरजा आणि इच्छांना बळी पडू शकत नसेल तर तिला जबाबदारीने वागावे लागेल. तिने तिच्या हाताच्या पाठीमागे तिची लाळ टपकणारी हनुवटी पुसली आणि सलीमकडे प्रेमाने हसले.
‘आपण पुढे चालू ठेवू, वेळेची कमतरता नाही, पण तुला योग्य अन्न हवे आहे, आणि मलाही भूक लागली आहे. तुला तुझी उर्जा टिकवून ठेवण्याची गरज आहे, आपल्या पुढे खूप रात्र आहे.’ ती म्हणाली, तिच्या डोळ्यातील चमक त्याला अनोळखी सुखांचे आश्वासन देत होती जी त्याला उत्तेजित ठेवण्यासाठी त्याची वाट पाहत होती. सलीम बेडवर कण्हत रोल झाला आणि प्रीताने त्याच्या चिमुकल्या गांडीवर प्रेमाने चापट मारली. ‘आता जा, चॉप चॉप; माझ्यासाठी दाराला उघड. मी पूर्णपणे नग्न आहे.’
‘पण मी पण नग्न आहे आणि तू माझे सगळे कपडे वॉशिंग मशिनमध्ये टाकलेस…’ सलीमने तक्रार केली.
‘टॉवेल गुंडाळ, तू मुलगा आहेस. आणि हो, माझ्या पर्समध्ये टेबलावर पैसे आहेत, त्या माणसाला पैसे दे आणि उरलेले ठेवायला सांग. लवकर.’
प्रीथा त्याच्याकडे प्रेमाने पाहत असताना सलीम तिथून निघून गेला. ती झोपेतून उठणाऱ्या मांजरीसारखी पलंगावर आळसावली आणि बेडवरुन बाहेर सरकली. तिला जरा थंडी वाजत होती, आता तो उत्साह कमी झाला होता. तिला अपार्टमेंटमध्ये नग्न अवस्थेत फिरतानाही थोडेसे अस्वस्थ वाटत होते. तिने आयुष्यात असे कधीच केले नव्हते, पण आज ती खूप काही करत होती जे तिने कधीच केल नव्हत – प्रत्यक्षात करण्याचा विचारही केला नव्हता.
प्रीताने तिच कपाट उघडल आणि तिच्या कपड्यांमधून चाळले, त्यात कपड्यांचे ढीग होते. सर्व महागड्या वस्तू, काही यूएस आणि काही भारतातून. तिला रात्रीचा ड्रेस सापडला, एक बेबीडॉल गाऊन तिने तिच्या लग्नाच्या पहिल्या वर्षी विकत घेतला होता, खरं तर अयानने तो तिला दिला होता. तिने असे कधीच परिधान केले नव्हते आणि तो पोशाख उघडपणे लज्जास्पद आणि रिस्क असल्याचे तिला वाटले. पण त्या क्षणी तिला स्वतःबद्दल इतके चांगले वाटले की तिने ते घालण्याचा निर्णय घेतला. क्रीम कलर सॅटिन तिच्या खांद्यावर सहजतेने घसरला, तो तिच्या त्वचेवर छान वाटला. तिने स्वतःला आरशात पाहिले आणि जवळजवळ स्वतःच्या प्रेमात पडली. दुपारपासून मूडमध्ये तीव्र बदल झाला होता जेव्हा तिला स्वतःला आरशात पाहणे आवडत नव्हते. प्रेम स्त्रीला खूप बदलते. क्रीम सॅटिन तिच्या ऑलिव्ह त्वचेच्या विरूद्ध सुंदरपणे विरोधाभास करत होत, ती थोडी घट्ट होती, कारण ती इतक्या वर्षांत मोठी झाली होती, विशेषत: आता तिचे दुधाने जड स्तन कपांमधून जवळजवळ बाहेर येत होते, तरीही तिला काही हरकत नव्हती. प्रीथाला सलीम प्लेट्स आणि कटलरी काढताना ऐकू येत होता. तो टेबल सेट करत होता. इतका सुंदर लहान मुलगा, तिने आनंदाने विचार केला, आणि बेडरूममधून बाहेर पडली.
त्या बेबीडॉल नाईट गाउनमध्ये तिच्याकडे बघून सलीम स्तब्ध झाला होता. त्याने त्याच्या आयुष्यात इतकं सुंदर आणि कामुक कधीच पाहिलं नव्हतं त्याची आई लांब पलटून फ्रीजकडे गेली आणि स्वतःला दुसरा व्होडका ओतला. त्याची नजर चुंबकासारखी तिच्यावर खिळली होती. प्रिताच्या ते लक्षात आलं पण काहीच बोलली नाही. तिने आतून हसले आणि ग्लासातून घोट घेत तिचे केस बोटांनी खेळवले. तिने रवींद्रनाथ टागोरांचे एक भावपूर्ण गाणे गुणगुणायला सुरुवात केली.

तुम्हाला जर हि कथा आवडली असेल तर [email protected] वर नक्की कळवा

This story मातृत्व – प्रेमाची कहाणी – भाग ४ appeared first on new sex story dot com

Updated: September 29, 2023 — 1:19 am