आईची मस्त ठोकाठोकी ची गोष्ट

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव राहुल आहे आणि माझी आई एकदम सेक्सी माल आहे आणि मी तिला एक वेळा ठोकले आहे. आता मी माझी गोष्ट पुढे चालवतो आहे. मी आणि माझी आई जेवण करून बेड वर गेलो होतो आणि मग मी पटकन तिला माझ्या बाहो मध्ये घेतले होते.

मग माझी आई मला कीस करू लागली होती आणि म्हणाली कि चल आता झोप तुला स्कूल मध्ये पण जायचे आहे तर मी म्हणालो कि प्लीज आई मला एक वेळा ठोकू तरी दे तर ती म्हणाली कि ठीक आहे फक्त एक वेळा. मग मी तिचे बोल दाबू लागलो होतो आणि तिला कीस करू लागलो होतो मग काही वेळाने मी बेड वर बसलो होतो आणि माझ्या आई ला माझ्या लंड वर बसवून घेतले होते आणि मग तिचा एक बोल पिऊ लागलो होतो आणि मी दुसरा बोल दाबत होतो.

आता मी एक एक करून तिचे बोल चोकून पीत होतो आणि त्यांना दाबून मी एकदम लाल करून टाकले होते, माझा लंड कडक झाला होता आणि माझ्या आई च्या गांडी मध्ये जात होता. आता आई माझा लंड कुरवाळत होती आणि म्हणाली कि तुझा लंड तुझ्या वडिलांच्या लंड पेक्षा मोठा आहे आणि जास्त लांब पण आहे मग मी विचारले कि तुला कोणाचा पसंत आहे तर ती म्हणाली कि मला तुम्हा दोघांचा लंड खुप पसंत आहे.

मग मी आई ला विचारले कि मी तुला पप्पां बरोबर ठोकू शकतो का? तर ती म्हणाली कि मी तुझ्या पप्पांना बोलून बघते, असे पण तुम्ही मुलगा बाप एकमेका मध्ये मित्रा सारखे आहात. मग मी विचारले कि तुला काय वाटते पप्पा तयार होतील? तर ती म्हणाली कि हो ते पण तयार होतील, मग मी म्हणालो कि चाल आपण आता मस्ती करू आणि मग मी म्युसिक लावले होते आणि मी तिच्या पुच्ची मध्ये बोट टाकू लागलो होतो आणि ती माझा लंड पण कुरवाळत होती.

मग मी माझ्या आई च्या पुची वर कीस करू लागलो होतो तर ती म्हणाली कि आता मला लंड चोकु दे. मग मी म्हणलो कि आपण 69 पोजिशन करू या. तू माझा लंड चोक आणि मी तुझी पुच्ची चाटतो. मग मी बेड वर झोपलो होतो आणि ती माझ्या वर आली होती. मग ती माझा लंड चोकत होती आणि मी तिच्या पुच्ची मध्ये माझ्या हाताने घासू लागलो होतो.

मग मी दुसर्या हाता ने तिच्या गांडी मध्ये बोट करू लागलो होतो तर आई तिची पुच्ची माझ्या तोंडावर घासू लागली होती, मग मी आई ला विचारले होते कि कधी गांड मारून घेतली आहेस का? तर ती म्हणाली कि नाही. मग मी विचारले कि मी तुझी गांड मारू शकतो का? तर ती म्हणाली कि आधी माझी पुच्ची मारून घे मग माझी गांड मार. मग मी तिच्या गांडी च्या खाली उशी ठेवली होती आणि तिच्या वर आलो होतो.

मग मी तिला ठोकत ठोकत तिचे बोल चोकू लागलो होतो आणि मग ती पण एकदम मस्ती मध्ये अली होती आणि म्हणत होती कि अजून जोराने ठोक मला आह ह आह ह्हो आह ह्हो अहह मादरचोद फाडून टाक आज माझी पुच्ची तू, मग मी पण स्पीड वाढवली होती आणि म्हणालो कि आता माझे धक्के सहन कर, मग आई पण खालून जोर जोराने ठोके मारू लागली होती.

आता पूर्ण रूम मध्ये पच पच पच आवाज येउ लागले होते आणि आई पण मस्त मध्ये हलून हलून माझा लंड आत मध्ये घेऊ लागली होती आणि तिची कमर पण हलवत होती आणि मी पण लंड ठोकत होतो, मग मग काहि वेळाने तिच्या पुच्चीतून पाणी निघू लागले होते आणि तिने मला तिच्या छातीला लावले होते आणि मग मी धक्के मारणे बंद केले होते आणि मी पण तिला चिकटलो होतो.

मग काही वेळाने आई चे श्वास सामान्य झाले होते आणि ती मला कीस करू लागली होती आणि म्हणाली कि बेटा मला खूप मजा आली आहे मग मी तिच्या वरून बाजूला गेलो होतो आणि तिच्या पुच्चीतून निघणारे पाणी तिच्या गांडी मध्ये टाकू लागलो होतो त्यामुळे तिची गांड एकदम ओली झाली होती, मग माझा लंड पण आई च्या पाण्याने चमकू लागला होता मग काही वेळाने ती पलटली होती आणि मग मी आई च्या गांडी मध्ये माझा लंड टाकू लागलो होतो आणि मग मी लंड टाकून एक झटका मारला होता आणि माझा थोडा लंड तिच्या गांडी मध्ये गेला होता.

मग मी अजून एक धक्का मारला होता तर माझा पूर्ण लंड तिच्या गांडी मध्ये गेला होता आणि आता आई ला पण त्रास होऊ लागला होता आणि मग ती म्हणाली कि बेटा तू आरामात कर नाही तर माझी गांड फाटून जाईल. मग मी अजून एक जोराने धक्का मारला होता आणि माझा पूर्ण लंड तिच्या गांडी मध्ये आत मध्ये गेला होता आणि आई एकदम ओरडली होती, मग आई च्या डोळ्यात आता अश्रू आले होते आणि मी तिच्या वर झोपलो होतो आणि तिला कीस करू लागलो होतो.

मग मी आई ला विचारले कि लंड बाहेर काढू का? तर ती म्हांली कि नाही थोडा वेळ आत मध्ये ठेव तुझ्या लंड ने तर माझ्या गांडी ची सील तोडून टाकली आहे. मग काही वेळाने मी आई च्या गांडी मध्ये हळू हळू ठोके मारू लागलो होतो, तर आई पण गांड वर खाली करू लागली होती आणि तिला पण आता मजा येऊ लागली होती, मग मी तिचे दोन्ही पण बोल दाबत दाबत तिला ठोकू लागलो होतो.

मग मी आई ला विचारले कि आई तुम्ही पप्पां कडून गांड का मारून घेतली नाही? तर ती म्हणाली कि तुझ्या पप्पांना ते पसंत नाही आहे, मग मी म्हणालो कि आई तुला गांड मारून घेणे पसंत आहे का? तर ती म्हणाली कि पसंत आहे म्हणून तर तुझ्या कडून मारून घेतली आहे, मग मी पण माझे ठोके जोर जोराने मारू लागलो होतो आणि मग काही वेळाने माझे पाणी आई च्या गांडी मध्ये काढून टाकले होते, मग मी आणि माझी सेक्सी आई आम्ही एकदम नागडे होऊन एकत्र चिटकून झोपलो होतो.