आईच्या गांडीला मारली

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव राजा आहे आणि मी माझ्या आई ला कसे ठोकले होते त्याची गोष्ट लिहितो आहे. माझ्या आई चे वय ४० वर्षे आहे आणि ती एकदम गोरी पान आहे आणि एकदम सेक्सी आणि उंच स्त्री आहे. मी इंटर शिकत होतो आणि तेव्हा माझे वय १८ वर्षे होते, तेव्हा मला सेक्स चे काही जास्त माहिती नव्हते पण हो मी तो पर्यंत २-३ वेळा ब्लू फिल्म पहिली होती.

एक दिवस माझे पप्पा दिल्ली ला गेले होते आणि आता घरी मी आणि माझी आई राहिलो होतो. तेव्हा रात्री दूरदर्शन वर रात्री च्या वेळी हॉट मूवी दाखवत होते आणि अशीच एक रात्रीची गोष्ट आहे, तेव्हा थंडि चे दिवस होते आणि तेव्हा टीवी वर पद्मिनी कोल्हापुरे ची गहराई फिल्म आली होती, आता मी आणि माझी आई दोघे बसून टीवी पाहत होतो आणि फिल्म ची मजा घेत होतो. आता मी आई च्या समोर बसलो होतो आणि आई माझ्या मागे बसली होती आणि आम्ही दोघे रजई च्या आत मध्ये बसलो होतो.

मग फिल्म मध्ये एक गरम सीन आला होता आणि मग आम्ही ते पाहून एकदम गरम गरम झालो होतो आणि मग अचानक माझा हात आई च्या पायाला स्पर्श करू लागला होता आणि तेव्हा मी माझा एक हात हळू हळू आई च्या पेटीकोट मध्ये टाकू लागलो होतो आणि तेव्हा माझी आई पण मी जे करतो त्याला काही न म्हणता मला साथ देत होती आणि मग हळू हळू माझा हात आई च्या पुच्ची कडे गेला होता आणि मग मी अनुभव केले होते कि माझ्या आई च्या पुच्ची च्या जवळ मोठे मोठे केस होते.

मग जेव्हा माझा हात आई च्या पुच्ची च्या जवळ गेला होता तेव्हा आई ने तिचे दोन्ही पाय एकदम पसरून दिले होते, आता हे सर्व माझ्या बरोबर पहिल्या वेळी होत होते आणि आता माझा ७ इंच चा लंड एकदम आई च्या पुच्ची मध्ये घुसू लागला होता. तिची पुच्ची खूप टाईट ओहटी आणि मग मी पण एकदम जोर जोराने तीला पकडून ठोकू लागलो होतो, आता आई च्या बोल मधून आपोआप दुध निघू लागले होते आणि मी तर आई चे बोल चे दुध पीत होतो आणि आई च्या पुची मध्ये लंड घालत होतो.

आता आई ला खूप मजा येत होती आणि ती पण मला जोश देत होती कि ठोक मला माझ्या राजा, माझ्या सेक्सी बाळा फाडून दे माझी पुच्ची आणि अहः हो अह्ह्ह इअहह्ह इः हुः इःह ओःह ममं ओह अहह इऐइग हः ओह हाह्म्म्ह ओ हाह्ह बेटा. आता मी माझे ओठ तिच्या ओठाला लावले होते आणि तिचे ओठ मी चोकू लागलो होतो आणि तिची पुच्ची पण मारत होतो.

आता आई पण खालून तिची गांड उचलून उचलून माझ्या लंड ने तिची पुच्ची जवून घेत होती आणि आता माझा लंड पण आई च्या पुच्ची ला खूप चांगला असा ठोकू लागला होता, आता बद रूम मध्ये आम्ही दोघे होतो आणि दुसरे कोणी पण नव्हते, आता आई पण एकदम मस्ती मध्ये होती आणि एकदम ओरडून तिची पुच्ची ठोकून घेत होती मग बहुतेक असेच ३० मिनिट ठोकले होते आणि मग तिच्या पुच्ची ने पाणी सोडून दिले होते आणि अजून पण माझा लंड एकदम कडक होता आणि तिला ठोकायला पाहत होता.

मग मी तिला म्हणले कि आई आता मी काय करू? मग तेव्हा मला अचानक ब्लू फिल्म चा सीन आठवला होता आणि मग मी आई ला सांगितले होते कि आई मी तुझी गांड मारणार आहे, तिची गांड एकदम मोठी आणि गोरी पान होती आणि एकदम फुगलेली होती. मग माझी आई म्हणली कि मी आज पर्यंत कधी पण गांड मारून घेतली नाहि आहे माझ्या बाळा.

मग मी कसे तरी करून तिला समजावले होते आणि तिला मी उलटी केले होते आणि तिला एकदम डॉगी स्टाईल मध्ये झोपवले होते आणि मग तिच्या मागे येऊन तिच्या गांडी ला पसरले होते आणि तिच्या गांडी च्या भोकाला पाहू लागला होता. तिच्या गांडी चे भोक खूप लहान होते आणि तिचे पाव भरलेले होते, तिची गांड एकदम गोरी पान होती आणि मी त्याच्या गांडी चे भोक पाहून एकदम गरम झालो होतो आणि मग मी तिच्या गांडी ला माझ्या जिभेने चाटू लागलो होतो, आता आई पण माजी साथ देत होती आणि आता ती तिच्या हाताने तिची गांड पसरून घेत होती आणि माझ्या कडून चाटून घेत होती.

मग मी तिच्या गांडी मध्ये खूप आत पर्यंत वेसेलिन लावली होती आणि मग माझ्या लंड वर पण लावली होती आणि मग मी माझा लंड पकडला होता आणि तिच्या गांडी मध्ये टाकणे चालू करून टाकले होते, मग आई थोडी आह औऊ केली होती पण ती गांड मारून घ्यायला एकदम तयार होती, मग मी तिच्या गांडी मध्ये माझा लंड एकदम जोराने घातला होता आणि माझा लंड पण एकदम घसरत असल्याने सरळ आत पर्यंत गेला होता, आई एकदम ओरडली होती कि माझ्या राजा माझी गांड फाटून जाईल लंड बाहेर काढ.

मग मी तिला म्हणलो होतो कि काही पण होणार नाही आहे आणि मग मी तिला परत एक ठोका मारला होता आणि माझा लंड तिची गांड फाडून आत मध्ये घूसला होता आणि मी मग हळू हळू माझ्या सख्ख्या आई ला पकडून तिची गांड मारू लागलो होतो, आता आई पण एकदम आह उऊ हो अहह ऐइह जः अहह करत होती आणि मग तिला हळू हळू मजा येउ लागली होती आणि ती पण मला गांड मारण्या मध्ये मदत करू लागली होती.

आता मी तिची गांड एकदम जोर जोराने मारत होतो आणि ती एकदम ओरडून बोलत होती कि राजा अजून जोराने ठोक रे मला खूप मजा येत आहे माझ्या राजा तू आह्ह हाह्ह्ह ओह्ह्ह ओह हाह्ह ओह्ज हाह्ही ह्ह्हो अहह ममह ओहि  तू तुझ्या आई ची आज मारून घे, आज तू तुझ्या आई ची गांड फाडून  दे माझ्या राजा आणि मी तिला ठोकत होतो आणि तिची गांड हळू हळू ढिली करू लागलो होतो.

मग मी म्हणलो कि माझी जान तुझी गांड मारण्या मध्ये काय मस्त मजा आहे? किती मोठे पाव आहेत तुझे? पप्पां कडून पण गांड मारून घेतेस का तू? तर आई म्हणली कि नाही माझ्या राजा, तुझे पप्पा तर फक्त माझी पुच्ची ठोकत असतात, तू माझी गांड एकदम पहिल्या वेळी ठोकत आहेस, तू ठोक मला आणि एकदम जोराने ठोकून माझी गांड फाडून टाक माझ्या राजा. आता मी पण तिचे मादक आवाज ऐकून एकदम जोर जोराने तिला ठोकू लागलो होतो आणि तिला मजा देत होतो.

मग माझा लंड पाणी सोडणार होता आणि मी पटकन माझा लंड बाहेर काढला होता आणि तिच्या तोंडात टाकला होता आणि पाणी काढून टाकले होते. मग आई ने माझा लंड एकदम पिऊन टाकला होता आणि मी पण एकदम उत्तेजित होऊन तिच्या गांडी ला चाटू लागलो होतो आणि तिच्या पुच्ची ला शोधू लागलो होतो, पण ती बसलेली असल्याने माझी बोटे तिच्या भोकाला शोधू शकत नव्हती.

मग रात्री १ वाजता फिल्म संपली होती आणि मग मी माझ्या रूम मध्ये न जाता आई च्या रूम मध्ये खाली गादी घेऊन झोपलो होतो, आता मला पण झोप लागत नव्हती आणि आई ला पण झोप लागत नव्हती.

मग एक तास नंतर मी तिच्या कडे पहिले होते आणि ती मला म्हणली कि थंडी वाजत असेल तर माझ्या जवळ ये, मग मी पण पटकन तिच्या जवळ जाऊन झोपलो होतो, आता आई ने तिची साडी, पेटीकोट ला वर केले होते आणि तिचे पाय खालून नागडे केले होते.

आता माझे नागडे पाय आई च्या नागड्या पायाला स्पर्श करू लागले होते आणि मग मी हळूच माझा एक हात खाली केला होता आणि सरळ आई च्या पुच्ची ला मी टच करू लागलो होतो, आता मी तिची पुच्ची पण कुरवाळू लागलो होतो आणि मग ती एकदम उत्तेजित झाली होती आणि माझा लंड पकडून ती कुरवाळू लागली होती.

मग मी आई च्या पुच्ची मध्ये माझे एक बोट घातले होते आणि त्याला आत बाहेर करत होतो आणि आई च्या पुच्चीतून पाणी निघू लागले होते., आता मी आई ला कीस करत होतो आणि मी तिच्या काना मध्ये म्हणले होते कि माझ्या वर च्या रूम मध्ये ये. मग मी माझ्या रूम मध्ये जाऊन तिची वाट पाहू लागलो होतो आणि ती १० मिनिट नंतर माझ्या रूम मध्ये आली होती आणि ती येताच मी तिला एकदम नागडे करून टाकले होते.

मग आई ने मला विचारले होते कि कधी कोणाची पुच्ची ठोकली आहेस का बाळा? तर मी म्हणले कि नाही, पण मी टीवी मध्ये पहिले आहे.

मग मी माझ्या आई चे ओठ चोकू लागलो होतो आणि माझ्या लंडला ती कुरवाळू लागली होती आणि मग मी माझ्या वर उलटा होऊन जोपलो होतो आणि मग आई च्या केसाळ पुच्ची ला मी माझा ओठ लावत होतो, आणि माझा लंड आई च्या ओठाला टच करत होता, मग मी माझ्या हाताने तिची केसाळ पुच्ची उघडली होती आणि माझ्या ओठाने तिची पुच्ची चाटू लागलो होतो, तिची पुच्ची एकदम फुगलेली होती आणि एकदम गोरी आणि मुलायम होती.

मग आई पण माझा लंड चोकू लागली होती आणि आता मी माझ्या जीभ ला तिच्या पुच्ची मध्ये टाकून तिच्या पुच्ची चा रस चाटू लागलो होतो, मग अचानक माझ्या लंड चे पाणी निघनार होते तर मी तिच्या तोंडा मध्ये माझा लंड टाकला होता आणि माझा सर्व रस काढला होता आणि मग आई ने इच्छा नसताना पण माझा लंड चे पाणी पीउन टाकले होते.

मग त्या नंतर काही वेळाने मी उठलो होतो आणि मग मी माझा लंड परत तिच्या तोंडा मध्ये टाकला होता आणि तिला मी चाटायला देत होतो आणि मग माझा लंड तिची पुच्ची फाडायला एकदम तयार झाला होता, मग मी आई चे पाय पसरले होते आणि तिच्या वर झोपलो होतो, मग माझा लंड तिच्या पुच्ची ला टच करत होता आणि आज मी त्या पुच्ची ला ठोकायला जात होतो ज्या मधून माझा जन्म झाला होता, मग आई ने माझ्या लंड ला तिच्या हाताने पकडले होते आणि तिच्या पुच्ची मध्ये टाकले होते आणि मग काही वेळाने तिने पाणी काढले होते आणि मग काही वेळाने मी पण पाणी काढले होते आणि मग मी झोपून गेलो होतो आणि ती पण माझ्या बरोबर झोपली होती.