आईने जवून घेतले नवर्याच्या भावांकडून

माझ्या आईचे नाव निलू हुमर आहे आणि तिचे वय ४६ वर्षे आहे, तिचा रंग एकदम गोरा पान आहे आणि तिची उंची ५ फुट ४ इंच आहे आणि तिचे फिगर ४२-३८-४४ आहे. ती थोडी जाड आहे आणि एकदम दणकट आहे आणि तिचे शरीर एकदम भरलेले आहे, आमच्या गल्ली मध्ये सर्व मुलांपासून म्हातारे पण तिच्या वर लाईन मारत असतात आणि घाण कमेंट पण करत असतात काय मस्त गांड आहे काय मस्त बोल आहेत असे सर्व लोक बोलत असत. आणि ते सर्व ऐकून आई त्यांच्या वर राग करण्या ऐवजी त्या वर हसुन देत होती आणि तिला हे सर्व खूप चांगले वाटत होते कि ते सर्व मला हॉट म्हनतात. हि गोष्ट ३ महिन्या पूर्वीची आहे, माझ्या कजीन बहिणीचे लग्न होते आणि आम्ही तेव्हा लग्न मध्ये गेलो होतो, पप्पा तिथे जाऊ शकलो नाही कारण कि त्यांना ऑफिस मध्ये काम होते, तर मी आणि मोम एकटे गेलो होतो.

लग्न च्या दिवशी आम्ही सर्व पोचलो होतो आणि रात्री सर्वानी चांगले कपडे घातले होते, मी जेव्हा आईला पहिले तेव्हा मी तिला पाहत राहिलो होतो, तिने ब्लू कलर ची साडी घातली होती आणि स्लीवलेस ब्लाउज घातले होते त्या मधून तिचे क्लीवेज सरळ सरळ दिसत होते,. तिचे बोल चे कर्व पण एकदम मस्त मध्ये दिसत होते, रात्री ११ वाजता वरात आली होती आणि ते सर्व लोक डान्स करत होते आणि आम्ही पण डान्स करू लागलो होतो.. आई पण तिची गांड हलवत डान्स करू लागली होती, मी पहिले कि त्या मधून दोन मुले तिला घुरून पाहत होते आणि म्हणत होती कि काय मस्त माल आहे. तिची गांड आणि बोल आपल्याला मिळून गेले तर रात्र भर ठोकेन तर दुसरा पण म्हणला कि हो यार.. चल तिच्या बरोबर जाऊन आपण बोलू. आणि मग ते लोक मोम च्या जवळ जाऊन डान्स करू लागले होते, मी पहिले कि गर्दी चा फायदा उठवून मोम ची गांड ते दाबू लागले होते आणि मध्ये मध्ये तिच्या बोल वर पण हात ठेवून देत होते.. मग दोघांनी मोम ला म्हणले हाय तर मोम ने पण त्यांना हाय म्हणले होते आणि मग त्यांनी आईला नाव विचारले होते.

तर तीने तिचे नाव निलू सांगितले होते आणि मग त्यांनी म्हणले कि आमचे नाव रॉकी आणि मोंटी आहे.. मोम ने म्हणले कि ज्या मुलीचे लग्न आहे तिची मी चाची आहे आणि त्यांनी म्हणले कि ज्या मुलाचे लग्न आहे त्याचे आम्ही भाऊ आहोत.. मोम ने म्हणले कि तेव्हा तर तुमचा खूप पाहुणचार करावा लागणार आहे आणि असे म्हणून तिने त्यांना डोळा मारला होता.

मग ती मुले म्हणली कि काय निलू चाची? तर मोम म्हणली कि प्लीज मला चाची बोलू नका मला निलू नोला.. आता रॉकी आणि मोंटी समजले होते कि मोम पूर्ण ठोकून घ्यायला तयार झाली आहे. ते लोक आईला पकडून डान्स करू लागले होते.. मी विचार केला कि काही बोलू पण नाही बोललो.. ते लोक बोलत होते कि निलू यु आर सो ब्युटीफुल तर मोम ने म्हणले कि थेंक यु.

मग मोम ने म्हणले कि तुम्ही दोघे पण खूप हेंडसम आहे कारण कि ते दोघे एकदम मोठे जाड जुड आणि ६ फुट उंच होते. मी पहिले कि रॉकी मध्ये मध्ये आईची गांड दाबून देत होता आणि मोंटी मध्ये मध्ये तिचे बोल दाबून देत होता. थोड्या वेळाने वरात दरवाजा वर आली होती आणि सर्व लोकांनी त्यांचे स्वागत केले होते आणि मग ते आत मध्ये आले होते, मी पहिले कि रॉकी आणि मोंटी पण आई च्या बरोबर होते आणि आई त्यांचे स्वागत करत होती. ते म्हणत होते कि निलू तू खूप सुंदर आहेस, तुझे शरीर खूप गोरे आहे आणि आई हे ऐकून हसत होती.

सर्व लोक लग्न मध्ये बीजी झाले ओह्ते आणि तेव्हा अचानक मला आठवले होते कि मोम कोठे दिसत नाही आहे आणि रॉकी आणि मोंटी पण कोठे दिसत नव्हते, तर मी त्यांना सर्वाना शोधू लागलो होतो आणि काही वेळ शोधले कि मला ते तिघे घर च्या मागच्या मागे दिसले होते, तिथे खूप अंधार होता आणि मला सरळ दिसत नव्हते. मग मी तिहे जवळ गेलो तर ते लोक एकदम घाबरून गेले होते, मी पहिले कि मोम ची लिपस्टिक आणि बिंदी एकदम बिघडून गेली होती आणि रॉकी आणि मोंटी च्या ओठावर काही तरी लाल लाल लागले होते.

मग मी त्यांना विचारले कि तुम्ही लोक इथे काय करत आहे? तर मोम म्हणली कि बेटा मी यांना आपले घर दाखवत आहे असे बोलून तिने विषय बदलून दिला होता, मग लग्न झाले होते आणि मग आम्ही पण आमच्या घरी गेलो होतो, मग मी काही दिवस नंतर पहिले होते कि मोम च्या फेसबुक मध्ये ते लोक पण फ्रेंड होते.. मी एकदम चकित झालो होतो आणि रात्र भर आई पण आता जागून राहत होती. एक दिवस ती असेच पहाता पाहता झोपून गेली होती आणि मग मी तिच्या रूम मध्ये गेलो तर पहिले कि तिच्या लेपटोप मध्ये तिचे फेसबुक अकौंट चालू होते आणि मी जे पहिले ते पाहत राहिलो होतो.

मोम रॉकी आणि मोंटी त्या वर ग्रुप सेक्स चेट करत होते त्या मध्ये ते त्यांचा नागडा लंड आणि त्यांचे नागडे फोटो पाठवत होते. मोम पण त्यांच्या समोर तिची पुच्ची आणि गांडी चे फोटो काढून पाठवत होती, ते लोक त्यांचे विडीयो पण एकसचेंज कर होते ज्या मध्ये ते मुठ मारत होते आणि मोम पुची मध्ये बोट घालत होती. त्या मध्ये लिहिले होते कि निलू रांड आम्हाला तुला ठोकायचे आहे. लग्नाच्या दिवशी तुझा मुलगा आल्या मुळे आम्ही तुला पूर्ण ठोकू शकलो नाही, मी तर हे वाचून एकदम दंग झालो होतो. आता मला पूर्ण खात्री झाली होती कि आईने त्या दिवशी त्यांच्या कडून ठोकून घेतले होते. मग काही दिवस असेच चालत राहिले होते आणि काही दिवस नंतर माझ्या पप्पांना एक मिटिंग मध्ये जायचे होते आणि ते निघून गेले होते, मी पहिले कि मोम आज काल रात्री भर जागून चेट करू लागली होती आणि मग एक दिवसाची गोष्ट आहे..

मोम ने म्हणले कि बेटा तुझ्या मावशी चे काही काम आहे त्या साठी तुला तिने घरी बोलवले आहे, मग मला समजले कि काही तरी भानगड आहे, मी म्हणले कि ठीक आहे मोम मी जातो. मी दुपारी घरामधून निघालो होतो. पण मी मावशी च्या घरी न जाता मागच्या रस्त्याने माझ्या रूम मध्ये जाऊन लपलो होतो. अर्धा तास झाला कि मी पहिले कि आईने ब्लेक कलर चा पेटीकोट आणि ब्लाउज घातला होता ज्या मधून तिचे बोल दिसत होते.. मोठे मोठे मग बेल वाजली होती आणि मोम ने उठून दरवाजा उघडून दिला होता आणि मग घरा मध्ये रॉकी आणि मोंटी आले होते. मग आईला असे पाहून रॉकी म्हणला कि हाय माझी राणी तू तर ठोकून घाय्याला एकदम तयार बसली आहेस.. मग मोम म्हणली कि काय करू माझ्या राजा तुम्ही दोघांनी मला एकदम वेडी करून टाकले आहे. ते बरोबर दारूची बाटली घेऊन आले होते.

मग मोंटी ने म्हणले कि चल दारू पिऊ. २-३ पेग पिले कि ते म्हणले कि चल निलू आपण एकत्र डान्स करू.. मोम ने पण म्हणले कि ओके चला आणि मग ती गांड हलवून त्यांच्या बरोबर डान्स करू लागली होती, मी पहिले कि ते लोक डान्स करताना त्यांचा लंड घासत होते, काही वेळ नंतर ते लोक उठले होते आणि आईच्या जवळ गेले होते आणि तिला पकडले होते, त्यांनी तिचा पेटीकोट आणि ब्लाउज काढून टाकला होता आणि तिला एकदम नागडे करून टाकले होते, मी तर पाहत राहिलो होतो कि तिची पुच्ची एकदम क्लीन शेव होती.

मग त्या दोघांनी पन त्यांचे कपडे काढून टाकले होते आणि एकदम नागडे झाले होते, त्या दोघांचा लंड बहुतेक ८ इंच लांब आणि ४ इंच जाड होता, आईने पहिले कि तुम्ही दोघांचा किती मोठा आहे आणि माझ्या पतीचा किती लहान आहे.. रॉकी म्हणला कि मग आम्हाला तुझा पती बनवून घे. मग ती म्हणली कि ओके. आज पासून तुम्ही दोघे माझे पती आहे, मग ते म्हणले कि आज आपण तिघे आपली सुहागरात्र मनवणार आहे आणि मग ते हसू लागले होते.. मग अचानक मी पहिले कि रॉकी आई च्या लीप वर कीस करत होता आणि मोंटी आई च्या गांडी च्या भोक मध्ये जीभ टाकून चाटू लागला होता, मी पहिले कि १५ मिनिट कीस केले कि रोकि ने तिचे ओठ चावले होते.

मग मोंटी ने आईच्या बोल वर त्याचे तोंड ठेवले होते आणि चोकू लागला होता, मी तिला पहिल्या वेळी नागडे पहिले होते आणि तिची गांड खूप मोठी होती, मग आई त्याला म्हणत होती कि चोक साल्या माझा बोल चोकून त्याचा सर्व रस पिऊन टाक.. मोंटी पण एकदम जोर जोराने तिचे निपल चावू लागला होता आणि आई अहह उऊ ई ओह उऊ ईई इह ईऐ करत होती. मग रॉकी तीच्ची पुच्ची चाटू लागला होता आणि मोंटीने त्याचा लंड आईच्या तोंडा मध्ये टाकून दिला होता आणि म्हणले कि चल रांड चोक याला.. मग मोम पण तिचा लंड घेऊन चाटू लागली होती आणि तिला खूप मजा येत होती.. काही वेळाने मोंटीने तिच्या तोंडा मध्ये लंड टाकला होता आणि तिला ठोकू लागला होता, मग असे १० मिनिट केले कि त्यांनी मोम ला तिच्या गोद मध्ये बसवले होते आणि रॉकी ने मोम च्या पुच्च्ची मध्ये आणि मोंटीने मोम च्या गांडी मध्ये लंड टाकून दिला होता, मोम ओरडू लागली होती मादरचोदानो काढा दोघे एकत्र नाही.. मी मरून गेले आहे एई ईई अउ ऐई.

ते म्हणले कि गप्प बस रंडी खूप झाले तुझे नाटक आता तुला सोडणार नाही आणि ते तिला ठोकू लागले होते, काही वेळाने तिचे भोक मोठे झाले होते आणि ती म्हणत होती कि माझ्या पती देव ठोका मला आणि माझी फाडून द्या..

मग रॉकी म्हणला कि वाह निलू तुला ठोकायची मजा अशी आहे कि तुला मी सांगू पण शकत नाही आहे. मग रॉकी ने तिला डॉगी स्टाईल मध्ये केले होते आणि ठोकले होते, तिला 69 मध्ये आणले होते आणि ठोकले होते, त्यांनी तिला मिशनरी पोज मध्ये आणले होते आणि तीला ठोकत होते आणि तिला गांडी वर मारून मारून तिला लाल केले होते. बहुतेक एक तास ठोकून मग रॉकी ने तिच्या पुच्ची मध्ये आणि मोंटीने तिच्या गांडी मध्ये पाणी काढून टाकले होते.

मग मोम आणि ते बाथरूम मध्ये गेले आणि मोम त्यांना साबण लावू लागली होती आणि ते मोम ला लावत होते, मग अचानक त्यांनी आईला परत एक वेळा ठोकून दिले होते, मग 45 मिनिट ठोकले कि त्यांनी मोम च्या तोंडा मध्ये त्यांचा माल काढून टाकला होता, सर्व रात्र ते आईला ठोकत राहिले होते कधी किचन मध्ये कधी बेड रूम मध्ये आणि असे करून तिला ८ वेळा ठोकले होते.

त्या दिवस नंतर ते लोक असेच कधी कधी तिला ठोकायला येत असतात.. मला पण त्याची आता सवय लागली आहे आणि मला पण हे सर्व पाहणे खूप आवडते.