आती बरोबर संभोग केला

हि गोष्ट माझी आणि माझ्या आतीची आहे. हि एकदम खरी घडलेली घटना आहे, हि माझी पहिली गोष्ट आहे.

आता मी तुम्हला लोकांना जास्त बोर न करता माझी गोष्ट सांगू इच्छितो आहे, माझे वय २३ वर्षे आहे आणि मी नागपूर चा राहणारा आहे, मी सुट्टी मध्ये माझ्या आती कडे पुणे ला जात होतो, माझ्या आती चे वय ३५ वर्षे आहे आणि तिचे बोल आणि गांड एकदम मस्त आहे. ती खूप सेक्सी दिसत असते, आणि ती मला खूप प्रेम करते, सुट्टी लागली कि मी तिच्या घरी गेलो होतो आणि या वेळी खूप दिवस नंतर तिच्या घरी गेलो होतो, ती मला आधी पासून खूप पसंत होती आणि मी तिला कधी पण वाईट नजरेने पहिले नव्हते, मी जेव्हा तिच्या घरी गेलो होतो तेव्हा मला पाहून ती एकदम खुश झाली होती आणि मला तिने मिठी मारून टाकली होती, मग जेव्हा तिने मला मिठी मारली होती तेव्हा तिचे बोल माझ्या छातीला लागले होते.

एक दिवस मी टीवी पाहत होतो आणि तेव्हा ती आंघोळ करून बाहेर आली आणि मला म्हणली कि आता तू पण अंघोळ करून ये, मग मी अंघोळ करायला बाथरूम मध्ये गेलो ओहतो आणि मी पहिले कि तिथे माझ्या आती ने वापरलेली ब्रा आणि पेंटी होती, मला मना मध्ये काय आले मला काही माहिती नाही, पण मी तिची पेंटी घेतली होती नी तिचा वास घेऊ लागलो होतो, त्या मधून मला एकदम मस्त सुगंध आला होता, मग मी तिला आठवून माझ्या हाताने मुठ मारून घेतली होती, आणि विचार करू लागलो होतो कि तिला कसे करून ठोकावे? जेव्हा ती दिवसा जाडू लावत असते तेव्हा मी तिचे बोल एकदम घुरून पाहत होतो.

एक वेळा तर तिने पण पहिले कि मी तिचे बोल एकदम घुरून पाहतो आहे नी तेव्हा तिने मला विचारले होते कि काय झाले? तर मी म्हणले कि काही नाही आणि मी टीवी पाहू लागलो होतो, मग मी तिला अंघोळ करताना पहायचा प्रयत्न करत होतो आणि तिला स्पर्श करू पाहत होतो, एक वेळा ती किचन मध्ये जेवण बनवत होती आणि तेव्हा तिने मला हाक मारली होती आणि म्हणली कि बेटा मला जरा तो डबा खाली उतरवून दे.

मी तिच्या मागे गेलो होतो आणि तिला एकदम चिकटलो होतो आणि डबा उतरू लागलो होतो, तिचे किचन एकदम लहान होते आणि माझा लंड तिच्या गांडी मध्ये थोडासा घुसून गेला होता आणि तिने मला पहिले आणि मी काही न बोलता तिथून निघून गेलो होतो, मग एक दिवस माझ्या काकांची रात्री ड्युटी होती आणि ती आठवडा भर होती, तेव्हा मी विचार केला कि हा खूप चांगला चान्स आहे तिला ठोकायचा, मग दुसर्या दिवशी काका ड्युटी वर गेले होते आणि आती ने मला म्हनाले कि आज पासून तू माझ्या रूम मध्ये झोपत जा.

मग मी पण तिला हो म्हणले होते, मग आम्ही रात्री चे जेवण केले आणि मग झोपायला गेलो होतो, रात्री तिने नाईटी घातली होतीं, ती कधी झोपते त्याची मी वाट पाहू लागलो होतो, मग मी हळू हळू तिच्या बुब्स वार हात ठेवून दिला होता आणि दाबू लागलो होतो, आती ने काही पण रीस्पोंस केला नाही आणि मग मी माझ्या हाताने तिची नाईटी हळू हळू वर करू लागलो होतो पण मला भीती पण वाटत होती कि तिने मला असे पकडले तर काय होईल? पण मला आता तिला ठोकायची घाई लागली होती, मग मी हळू हळू तिच्या पुच्ची वर माझा हात ठेवून दिला होता, तिची पाठ माझ्या कडे होती, तिची गांड एकदम मोठी होती, मग मी माझा लंड बाहेर काढला होता आणि तिच्या पेंटी ला खाली करून टाकले आणि तिच्या गांड वर माझा लंड ठेवला आणि थोडा प्रेस केला होता, आता इतक्यात ती एकदम जागी झाली होती आणि म्हणली कि तू हे काय करतो आहेस? मग मी तर तिचे असे बोलणे ऐकून एकदम घाबरून गेलो होतो.

मग मी तिला म्हणले कि आती मला माफ कर, माझ्या कडून चूक झाली आता असे कधी पण करणार नाही, मग तिने म्हणले कि नाही मी हे तुझ्या आईला सांगणार आहे कि तू माझ्या बरोबर काय करत होतास. हे ऐकून मी तिच्या समोर रडू लागलो होतो आणि तिच्या हातापाया पडू लागलो होतो आणि म्हणले कि प्लीज कोणाला काही सांगू नका, मी तुम्ही म्हणल ते करायला तयार आहे. मग ती माझ्या कडे पाहून एकदम विचित्र हसली होती आणि म्हणली कि नक्क्की तू मी सांगते ते करणार? तर मी म्हणले कि हो, पण कोणाला काही सांगू नका. मग ती म्हणली कि ठीक आहे तर आपण आज रासलीला करायची आहे, मी तर हे ऐकून एकदम हैराण झालो, मग तिने तिची पेंटी काढून टाकली आणि म्हणली कि चल आता माझी पुच्ची चाटून दे, खूप दिवसांची भुकेली आहे.

मग मी तिच्या वर तुटून पडलो होतो आणि तिची पुच्ची चाटू लागलो होतों, ती एकदम अहः आय्य उऊ ओआ ई उऔउ ओग्ग हाह्ह उऊ करत होती

मग ५ मिनिट नंतर तिने माझ्झे डोके तिच्या पुची मध्ये दाबले होते आणि तीने पाणी काढून टाकले होते, मग मी तिच्या पुच्ची चे सर्व पाणी पिऊन गेलो होतो, आणि ते मला खूप आवडले होते, मग आती उठली होती आणि तिने माझी पेंट काढली होती आणि माझा लंड बाहेर काढून ती त्याला चोकू लागली होती, मी तर एकदम आकाश मध्ये उडू लागलो होतो, ती एक लोलीपोप सारखी माझा लंड चोकत होती आणि काही वेळ नंतर माझे पाणी निघून गेले होते आणि तिने ते सर्व पिऊन टाकले होते. मग मी तिचे बोल माझ्या हाताने पकडून एकदम जोर जोराने दाबू लागलो होतो आणि एक हाताने पुच्ची मध्ये बोट टाकून आत बाहेर करू लागलो होतो, तिला मग सहन झाले अन्ही आणि म्हणले कि आता मला सहन होत नाही आहे प्लीज आत मध्ये टाकून दे ना.

मग मी माझा लंड तिच्या पुच्ची वर टेकवला होता आणि एक जोराने धक्का मारून दिला होता, मग ती एकदम ओरडली होती आणि म्हणली कि साल्या हळू हळू कर, मी खूप दिवस झाले लंड घेतला नाही आहे, मग मी हळू हळू आत बाहेर करू लागलो होतो आणि थोडा वेळ थांबून मी एकदम जोराने ठोका मारला होता आणि माझा पूर्ण लंड तिच्या पुच्ची मध्ये गेला होता, ती म्हणली कि साल्या कुत्र्या हळू हळू कर, आणि मी तिचे काही न ऐकता एकदम जोराने ठोकत होतो, काही वेळाने तिला पण मजा येत होती आणि ती अहः याय याय उऔअ ईई ओअओ यस उस उउसू यस्य इऐइ अउ औऊ अझ्ह हा करत होती, ती पण तिची गांड वर करून माझा लंड घेऊ लागली होती.

१५ मिनिट नंतर माझे निघणार होते तर मी विचारले कि कोठे काढू? तर तिने म्हणल कि माझी पुच्ची खूप तहानलेली आहे त्या मध्ये काढून टाक, मग मी माझी स्पीड वाढवली होती आणि माझा सर्व माल तिच्या पुची मध्ये काढून टाकला होता, मग आम्ही 69 पोज मध्ये आलो आणि मी तिची पुच्ची चाटू लागलो होतो, तर ती अचानक उठली आणि जाऊ लागली होती, तर मी विचारले कि काय झाले? कोठे जात आहे? तर ती म्हणली कि लघवी लागली आहे, तर मी म्हणलो कि इथेच करून घे आणि मी माझे तोंड उघडून झोपलो होतो, ती माझ्या वर आली होती आणि माझ्या तोंड मध्ये मुतली होती, मग मी पण तिच्या तोंड मध्ये मूत सोडले, आम्ही असे करून त्या रात्री ३ वेळा सेक्स केले आणि एक आठवडा पर्यंत आमची रासलीला चालू होती, मग मी तिथून माझ्या घरी परत आलो होतो.