आतीच्या पुच्चीचा भोसडा बनवला

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव अजय आहे आणि माझे वय २१ वर्षे आहे. माझी एक आत्या आहे जिचे वय ३० वर्षे आहे आणि ती दिसायला एकदम सेक्स ची देवी आहे आणि तिचे नाव बबिता आहे. आमचे एक कुटुंब आहे आणि त्या मध्ये आम्ही एकत्र राहत आहे आणि त्या मध्ये ८ अंकल ८ आंटी १५ भाऊ बहिणी आहेत आणि त्या मध्ये माझे बालपण एकदम आनंदात गेले आहे.

एक दिवस मी माझ्या आती चे खूप जोर जोराने सेक्स केले होते आणि ती गोष्ट आज मी तुम्हाला सांगणार आहे. मी मागचे काही वर्षे सेक्स गोष्टी वाचत आलो आहे आणि आज त्यमुळे मी हिम्मत करून माझी एक गोष्ट तुमच्या समोर घेऊन आलो आहे आणि मला आशा आहे कि तुम्हाला ती गोष्ट जरूर आवडणार आहे आणि आता तुमचा वेळ वाया न घालवता मी आज च्या माझ्या गोष्टी वर येतो आहे.

मित्रांनो हि घटना त्या वेळची आहे जेव्हा माझ्या आती चे लग्न झाले होते आणि तेव्हा मी २० वर्षे वयाचा होतो आणि तेव्हा माझी आती २९ वर्षाची होती, ती तिच्या लग्न नंतर एकदम पहिल्या वेळी तिच्या माहेरी आली होती आणि ती आमच्या बरोबर खूप दिवस पर्यंत राहणर होती, पण ती तिच्या सासरी हून आल्या वर तिच्या चेहर्या वरून खूप खुश वाटत नव्हती आणि मग तिची एक मैत्रीण तिला भेटायला आली होती तेव्हा ती तिच्या बरोबर सेक्स चे बोलत होती.

तेव्हा मी तिथून जात होतो आणि तेव्हा मला अचानक सेक्स चे ते बोलणे ऐकू आले होते आणि मग मी ते ऐकून तिथे लपलो होतो आणि मग काहि वेळाने त्यांचे बोलणे ऐकून माझ लंड एकदम ताठून गेला होता आणि मग मला समजले कि काका ने तिला अजून पर्यंत ठोकले होते.

आती म्हणत होती कि तिची पुच्ची जवून घ्यायला खूप धडपडत आहे पण आता करायचे काय? तर तिचे हे बोलणे ऐकून मी तिला ठोकायची वाट पाहू लागलो होतो. मग मी माझ्या मनात माझ्या आती ला ठोकायचे स्वप्ण पाहू लागलो होतो.

माझे नशीब चांगले होते कि माझी आती रात्री माझ्या रुम मध्ये तिच्या वेगळ्या बेड वर झोपत होती आणि मी रात्री जागून माझा अभ्यास करत होतो आणि बरोबर माझ्या आती ला पण पाहत होतो. एक दिवस रात्री खूप उकाडा होता आणि रात्री ती तिची साडी आणि ब्लाउज काढून झोपली होती आणि तेव्हा मी एकदम चकित होउन माझ्या आती चे सेक्सी आणि सुंदर शरीर पाहत होतो आणि तिचे बोल पण पाहत होतो आणि माझे डोळे तृप्त करू लागलो होतो, मला खुप मजा येत होती आणि आता हे काम रोज रोज चालले होते. एक दिवस रात्री झोपताना अचानक माझे लक्ष तिच्या वर गेले होते आणि ते पाहन माझे डोळे एकदम फाटून गेले होते कारण कि आज तिचा पेटीकोट तिच्या पोटा पर्यंत वर आला होता आणि ते खूप मस्त दृश्य होते आणि मग मी तिच्या जवळ गेलो होतो आणि मी तिची नागडी गांड पाहू लागलो होतो. मग हे सर्व पाहत माझा लंड एकदम ताठून उभा झाला होता आणि आता मला सहन करता येत नव्हते. मग मी हिम्मत केली आणि तिची गांड हळू हळू माझ्या हाताने कुरवाळू लागलो होतो, पण तिने काही केले नाही आणि माझी हिम्मत वाढली होती आणि मी तिची गांड चा वास घेऊ लागलो होतो.

ती अजून पण झोपली होती आणि मग मी तिची गांड माझ्या जिभेने चाटू लागलो होतो आणि एका हाताने कुरवाळत पण होतो आणि तेव्हा ती अचानक उठून बसली होती आणि ती एकदम वेगळ्या नजरेने मला पाहत होती, मग मी तिच्या जवळ गेलो आणि तिला म्हणलो कि आती तू माझ्या कडून ठोकून घे आणि हे कोणाला समजणार नाही आहे आणि आपण बरोबर राहून खूप मजा करू.

मला आधी पासून माहिती होते कि ती सेक्स साठी खूप भुकेली आहे आणि तिला तिची पुच्ची ठोकून घेऊन तिची आग शांत करायची. ती काही म्हणली नाही आणि मला तिच्या डोळ्यात ते सर्व दिसत होते.

तेव्हा ती हळूच हसली होती आणि माझा लंड तर अजून पण एकदम ताठलेला होता. आधी तिने माझा लंड खूप प्रेमाने पहिला होता आणि मग पटकन माझा लंड पडकून ती चोकू लागली होती आणि ती माझा लंड तिच्या तोंडात घेऊन लोलीपोप सारखी चोकत होती. ती माझ्या लंड वर एकदम भुकेल्या मांजरा सारखी तुटून पडली होती आणि मला तर जणू स्वर्ग चे सुख मिळाले होते.

मग मी म्हणू लागलो होतो अहह ओह व्ह्हा  उऔउ ओः ह हो जाह्ह अजून चाट माझ्या सेक्सी आती औ ओं हग ओआहः ओहःहः आम्म्म अजून जोर जोराने चोक मला खूप मजा येते आहे आणि मग ती काही वेळ पर्यंत माझ्या लंड ची मजा घेत राहिली होती आणि मला पण मजा देत राहिली होती. मग मी काही वेळाने तिच्या तोंडातून माझा लंड बाहेर काढला होता आणि तिच्या पेटीकोट च्या नाडी ला एक झटका देऊन काढून टाकले होते आणि त्यामुळे तिचा पेटीकोट खाली आला होता आणि आता माझी समोर तिची केसाने भरलेली आणि एकदम सेक्सी पुच्ची आणि मस्त गोरी गांड होती. मग मी तिला घोडी बनवले होते आणि मागून तिच्या गांडी वर माझा लंड घासू लागलो होतो आणि ती एकदम बैचेन झाली होती आणि तिची पुच्ची आता पाणी सोडू लागली होती. मग मी माझा लंड तिच्या गांडी मध्ये टाकू लागलो होतो आणि ती त्रासाने आह ह्पो अहह हो अहह औऊ ओआ हाहाह म्हम्ह्म मऊअओ अह्ह्ह आऊउ बस औऔउ औ ओह्ह्ह बस्स करू लागली होती पण तरी तिने मला नाही म्हणले नाही अन मग हे पाहून मी हळू हळू माझा लंड तिच्या गांडी मध्ये टाकू लागलो होतो आणि तिच्या तोंडून आह ओह हाह्ह आईई मेले मी अहः ओह हः ओह हः हाइऊउ ऐऐइअ आंम ओह्ह अह्ह्ह औऔ करू लागली होती आणि जोर जोराने आवाज करू लागली होती.

मग मी माझा लंड आत मध्ये टाकून तिची सेक्सी बुब्स ला घासत होतो आणि मग तिचे निपल पण दाबत होतो आणि मग काही वेळाने ती परत जोश मध्ये आली होती आणि आता मला पूर्ण साथ देत होती,मित्रांनो मी अनुभव केले कि तिची गांड एकदम भरलेली होती आणि आकार मध्ये मोठी होती आणि माझे मन करत होते कि कधी पण माझा लंड तिच्या गांडी मधून बाहेर काढू नाही.

आता ती मला जोर जोराने म्हणत होती आहा ओह आह ह्हो अह्ज ह होह अह्ह्ह तू माझी गांडी ला अजून जोर जोराने मार अजून जोर लावून ठोक मला आणि मला स्वर्ग दाखवून दे आज तर मला खुप मजा आली आहे आणि तू मला खूप मजा दिली आहेस आणि तू खूप चांगले काम केले आहेस आईई हो हः ह्हाऊ ओह हः अमाम्म ओह अह्ह्ह एकदम आत पर्यंत जाऊ दे माझ्या आई इह पोःह अमं मफ अहह औऔ ओ हाह्ह्ह.

मग मी तिच्या गांडी ला असेच अर्धा तास असेच कधी जोर जोराने तर कधी हळू हळू ठोकत होतो आणि सतत ठोकत होतो आणि मग मी तिच्या गांडी मद्धे माझे पाणी काढून टाकले होते आणि मग तिच्या गांडी मध्ये माझा लंड टाकून तिच्या वर झोपून राहिलो होतो आणि मग माझा लंड तिच्या गांडी तून लहान होऊन बाहेर आला होता आणि मग ती उठून बाथरूम मध्ये निघून गेली होती. मित्रांनो मी तुम्हाला काय सांगू? तेव्हा मला काय अनुभव होत होते मी तेव्हा पहिल्या वेळी सेक्स केले होते आणि मला खूप मजा आली होती आणि मला हे सर्व कसे करायचे ते सेक्सी मूवी पाहून समजले होते.

मग काही वेळाने माझी आती बाथ रूम मधून बाहेर आली होती आणि मग तिने मला कीस केली होती आणि मग माझ्या लंड ला चुम्मा केला होता आणि मग मला अनुभव झाले होते कि ती पण माझ्या समोर एकदम मोकळी जाली आहे आणि बिनधास्त वर्तन करत आहे.

मग तिने मला बेड वर बोलवले आणि मला म्हणली कि तू माझे बुब्स पिणार का तर मी पटकन तिच्या जवळ गेलो होतो आणि तिचे बोल चोकू लागलो होतो आणि ती तिच्या हाताने तिचे बोल दाबून मला लहान मुला सारखे तिचे बोल प्यायला देत होती आणि आहा ओह आह ह्हो हः औऔ ओह अहह अंम ओह हः अउ आऔउ ओह हाह्ह करत होती. तिचे दोन्ही डोळे बंद होते आणि ती  ओह आह ह्हो हः औऔ ओह अहह अंम ओह हः अउ आऔउ करत होती. तिचे बोल चोकत चोकत माझा लंड पण आता एकदम ताठला होता.

मग तिने मला झोपवले होते आणि माझ्या लंड च्या जवळ जाऊन ती वाकली आणि माझा लंड तीच्ज्या तोंडात घेतला होता आणि जोर जोराने चोकू लागली होती आणि माझा तर एकदम जीव निघून जात होता आणि ती एकदम सेक्स ची देवी बनली होती. मग ती माझा लंड चोकताना सेक्सी आवाज पण काढत होती आणि मग काही वेळाने मी पाणी काढून टाकले होते आणि तिने सर्व वीर्य तिच्या तोंडात भरून घेतले होते आणि ती पिऊन गेली होती. ती तेव्हा एक अनुभवी रंडी सारखी वाटत होती आणि मला खूप मजा पण येत होती आणि आता मी थोडा ढिला झालो होतो, मग ती एका खुर्ची वर बसली होती आणि तिने तिचे दोन्ही पण पाय पसरले होते आणि मला तीच्या पुच्ची कडे इशारा करत म्हणली कि बघ तुझ्या लंड ने माझ्या पुच्ची ची काय हालत करून टाकली आहे आता ती पाणी काढत आहे आणि तुझा लंड आत मध्ये घ्यायला धडपडत आहे, आता तू पटकन तिची तहान भागवून दे आणि माझी खाज मिटवून दे. तू मला जोर जोराने ठोकून दे आणि आज पर्यंत माझी पुच्ची कोणी जवली नाही आहे आणि आज तू तिचे उद्घाटन करून दे.

तिचे हे ऐकून मी तिच्या मग मी पटकन तिच्या पुच्ची ला कीस केली आणि तिच्या पुच्ची वरचे केस बाजूला करून त्यामध्ये माझे तोंड घुसवले. मी तिचे बॉल तिच्या चोकू लागलो आणि मग तिच्या कानाला, गळ्याला आणि पोटाला सगळी कडे कीस करू लागलो. ती अह्छ्ह उम्म्म्म येस्स्स ओह्छ्ह्ह करत होती आणि मला म्हणत होती माझी वर्षाची इच्छा पूर्ण करून टाक.

मी तिच्या वर तुटून पडलो आणि वेड्या सारखा तिच्या पुच्चीला चाटू लागलो आणि माझ्या दोन्ही हातांनी तिचे बॉल पण दाबू लागलो. तर ती सरळ सातव्या आकाशात पोचली आणि खूप सेक्सी आवाज काढू लागली उछ्ह उम्म्म्म येस्स्स उस्स्स्स आह ओह श्ह्ह ओह हाह्ह्ह  अह्ह्छ्ह ओह्छ्ह्ह जाआआआ आआआआनु.

मी तिची खूप वेळपर्यंत माझ्या जिभेने जवाजवी केली आणि मग काही वेळाने आम्ही दोघे 69 मध्ये येऊन दोघांची तहान भागवली. मग मी तिच्या पुच्ची च्या दाण्याला जिभेने चाटू लागलो तिने अचानक माझे डोके जोरात दाबले आणि सर्व रस सोडला आणि मी तो पिऊन गेलो आणि परत तिला कीस करू लागलो. ती म्हणाली तू मला आज खूप खुश केलेस आणि मी तुला खूप प्रेम करते.

मग तिने माझा लंड पकडला आणि पुच्ची जवळ नेला आणि मला आत टाकायला सांगितले. माझा लंड पटकन तिच्या पुच्चीत घुसवला, माझ्या एका झटक्यात माझा लंड अर्धा आत घुसला. ती दुखल्याने एकदम ओरडली आआईईई मेले मीईईइ जरा हळू टाक ना.

मग मी हळू हळू ठोकू लागलो. आता तिला मजा येऊ लागली आणि ती माझ्या ओठावर जोराने कीस करू लागली. ती माझा जोश वाढवू लागली, मी जोर जोराने लंड आत बाहेर करू लागलो. तिला पण मजा येऊ लागली आह्ह ओह्ह्ह ऊईईई  ती मादक आवाज तोंडातून काढत होती राजा जोरात ठोक मला ठोक मला आज माझी पुच्ची ठोकून फाडून टाक राजा येस्स्स्ससू उम्म्म्मम उफ्फफ्फ्फ्फ  फच फच फच फच आवाजाने बेडरूम भरला.  काही वेळाने ती म्हणाली राजा आता मी सोडणार आहे मला जव जोराने आह्छ्ह उम्म्म्म उफ्फ्फ्फ येस्स  उम्म्म येस्स आआआईईई ग्गग्ग

तिचे बॉल जोर जोराने हलत होते. मी तिची कमर पकडली मग मी हळू हळू आत बाहेर करू लागलो. तिला पण कधी न जालेला आनंद होत होता आणि ती म्हणत होती आआआ उम्म्म्म ओह्छ्ह्ह जव माझ्या राजा जव मला फाडून दे माझी ओह्ह्ह्ह येस्स्स फड माझी पुच्ची फाड हिला  आणि  माझी तहान भागव  ओह्ह्ह येस्स्स. मग मित्रांनी मी तिचे हे बोलने ऐकून एकदम जोर जोराने तिला ठोके मारू लागलो होतो आणि मी तिच्या गांडी मध्ये माझे बोट टाकून तिला जवत होतो. आणि मग मी तिला म्हणले कि आज मी तुला खूप जोर जोराने आणि एकदम तुला तृप्त करून जवणार आहे आणि तुझी तहानलेली पुच्छी एकदम शांत करून देणार आहे.

आता मी पण माझे वीर्य बाहेर काढून टाकणार होतो आणि मग मी पण एक धक्का देऊन माझा सर्व माल तिच्या पुच्ची मध्ये टाकून दिला आणि आता  तिने पण माझ्या बरोबर तिचे पण सर्व पाणी काढून टाकले आणि मग मी आंटी च्या वर जाऊन पडलो होतो आणि मग आम्ही काही वेळ असेच एक मेकाच्या बाहो मध्ये पडून राहिलो. मी तिच्या बॉल ने आणि ती माझ्या लंड ने खेळत राहिली.

ती म्हणाली वाहः राजा आज तू माझ्या पुच्चीत अमृत वर्षा करून माझ्या पुच्चीची आग शांत केली. तिने मला मिठी मारली आणि जोर जोराने कीस करु लागली अशा रीतीने मी तिला त्या रात्री ३ वेळा पुच्चीत जवले आणि २ वेळा तिची गांड मारली. मी खूप दमलो होतो, माझे शरीर कापत होते आणि मि तीथेच तिच्या शेजारी जोपलो. ती मला म्हणाली  तू चांगली ठोकाठोकी करतोस आणि तू माझ्या सर्व इच्छा आज पूर्ण केल्या आहेस.

आता आम्ही दोघे खूप दमलो होतो आणि आम्हाला कधी झोप लागली होती ते आम्हाला पण समजले नाही आणि मग सकाळी दहा वाजता मी उठलो आणि ती मला जागे करत होती आणि एकदम खुश वाटत होती, मग तिने मला एक गोड कीस केले होते आणि मग मी पण वाकून तिची साडी वर करून तिची पुच्ची ला कीस केले होते आणि मग आमचे सेक्स चालू राहिले होते, मग मला तिची पुच्ची आणि तिला माझा लंड मिळाला होता आणि त्याचा आम्ही खूप उपयोग केला आणि खूप मजा केली होती.