आयुष्य कोणाच्या तरी कामाला आले

हेल्लो मित्रांनो मी आज तुमच्या साठी एक अशी गोष्ट घेऊन आलो आहे जी तुम्हाला जरूर आवडेल. मला फेसबुक वर राधिका शर्मा ने संपर्क केला. ती विवाहित होती आणि तिचे वय ३२ होते. आम्ही सर्व प्रकारचे बोलत असू. तिने तिचे वय ३२ सांगितले आणि मी विचारल्या वर तिने तिचे फिगर ३४-३२-३६ सांगितले आणि तिची उंची ५ फुट ५ इंच होती. आता आम्ही बोलत होतो त्याला १०-१२ दिवस झाले होते आणि एक दिवस ती खूप उदास होती आणि बरोबर बोलत नव्हती. मग मी विचारले कि काय झाले? तर ती म्हणाली काही नाही.

मी : काही तरी झाले आहे राधिका, तुम्ही उदास दिसत आहात.

ती : नाही, मी ठीक आहे.

मी : मला वाटते तुम्ही मला मित्र मानत नाही आहात, इतके मिसळल्या वर सुद्धा तुम्ही माझ्या कडून काही तरी लपवता

ती : नाही जय असे काही नाही आहे.

मी : मग काय आहे? मला प्लीज सांगा.

ती : आज माझे माझ्या नवर्या बरोबर भांडण झाले आणि त्यांनी मला खूप शिव्या दिल्या.

मी : अरे त्यांनी तसे का केले तुमच्या कडून काही चूक झाली का?

ती : माहित नाही जय, ते कोणाचाही राग कोणावरही काढून टाकतात, ऑफिस मध्ये भांडून आले असतील आणि राग माझ्या वर काढला.

मी : त्यांना असे करायला नको होते.

ती : माझी सासू पण त्यांना भडकावत असते.

मी : तुमच्या सासू ला तुमचे काम आवडत नाही का?

ती : नाही, असे काही नाही.

मी : मग कसे आहे ?

ती : सोड ना, राहू दे.

मी : तुम्ही मला सांगाच.

ती : मला कोणी मुल नाही म्हणून सासू मला बोलत राहाते.

मी : ओह्ह तर तुम्ही कोणी डॉक्टर ला दाखवले कि नाही.

ती : खूप डॉक्टर ला दाखवले सर्वांनी मला सांगितले आहे कि मी आई बनू शकते.

मी : तर मग.

ती : माझ्या पती मध्ये कमी आहे, पण मी हे त्यांना कधी सांगितले नाही आणि मी हे सर्व माझ्या अंगावर घेतले कि कमी माझ्या मध्ये आहे.

मी : राधिका तुम्ही असे का केले?

ती : मी माझ्या पती ला खूप प्रेम करते आणि मला त्यांचे मन दुखवायचे नाही, त्या साठी मला पूर्ण आयुष्य शिव्या ऐकाव्या लागतील तरी चालेल.

मी : यु आर ग्रेट राधिका, तुमच्या सारखी बायको मला पण मिळो, आज कालच्या जीवनात तुमच्या सारखी खरे प्रेम करणारी पत्नी मिळत नाही.

ती : तुम्ही विना कारण माझी स्तुती करत आहात.

मी : नाही राधिका मी हे माझ्या मना पासून बोलत आहे.

ती : थेंक यु जय.

मी : राधिका तुम्ही उदास होऊ नका देवाने ठरवले तर तुमच्या घरात पण मुलाची पावले पडतील

ती : थेंक यु जय मला पण असेच हवे आहे.

मग त्या दिवसा पासून आम्ही आणखी जवळ आलो आणि जास्त मोकळे झालो. मग मी एक दिवस राधिका ला भेटायला बोलवले तर तिने नकार दिला आणि मी विचारले तर ती म्हणाली कि मला भीती वाटते आणि तू बाकीच्या लोकांसारखा निघालास तर. मग मी म्हणालो कि आपण पब्लिक प्लेस मध्ये भेटू आणि जर तुम्हाला नाही आवडले तर मी तुम्हाला कधी भेटायला सांगणार नाही आणि तुमच्या आयुष्यातून दूर जाईन.

मग ती तयार झाली आणि आम्ही रविवारी १२ वाजता  भेटायचे ठरवले. मग मी विचारले कि मी तुम्हाला कसे ओळखणार तर ती म्हणाली कि मी ब्लू कलर चे सूट घालून येईल आणि मी पण सांगितले कि मी पण ब्लू कलर ची शर्ट आणि जीन्स घालून येईन. मग मी तिला भेटण्या साठी उतावळा झालो होतो आणि मग रविवार आला. आता मी ११ वाजता माझ्या घरापासून निघालो आणि ११:५० वाजता आम्ही ठरवलेल्या ठिकाणी पोचलो. मग मी तिला शोधू लागलो आणि माझी नजर कोपऱ्यात जाऊन थांबली, तिथे ब्लू कलर चे सूट घालून एक खूप सुंदर स्त्री बसली होती आणि तिच्या मोबाईल मध्ये काही तरी करत होती. तेव्हा मला मेसेज आला कि कुठे आहात तुम्ही? मग मी टेबल जवळ गेलो आणि मी म्हणालो कि तुमच्या समोर तर आहे मी.

मग तिने माझ्या कडे पहिले आणि विचारले कि तुम्ही जय आहात का? मी म्हणालो कि हो. मग मी तिच्या शेजारी बसलो आणि तिची स्तुती केली. ती मला म्हणाली कि तू खूप स्मार्ट आहेस आणि तुझी उंची पण खूप चांगली आहे, मी तिला थेंक यु म्हणालो.

मग तिथे २ तास बसल्या वर ती म्हणाली कि आता मला जावे लागेल तर मी म्हणालो कि ठीक आहे. मग मी तिला तिच्या कार पर्यंत सोडून आलो आणि तिला विचारले कि तुम्ही परत मला भेटणार का? तर तिने एक गोड स्माईल दिली आणि मग हसली. अशा रीतीने आमचे भेटणे चालू झाले. आता आम्ही खूप वेळा भेटू लागलो होतो एक दिवस भेटलो तेव्हा ती खूप उदास दिसत होती आणि मी विचारले कि काय झाले? तर ती म्हणाली कि आज माझ्या सासू ने मला खूप बरे वाईट बोलले आणि माझ्या वर हात पण उचलला. हे सांगताना तिचे डोळे भरले आणि ती रडू लागली तर माझ्या कडून पाहवले नाही आणि मी तिच्या शेजारी जाऊन पोचलो आणि तिला गप्प केले आणि तिचे डोके माझ्या खांद्या वर ठेवले आणि तिला शांत करू लागलो.

मी : राधिका, एक सांगू का?

ती : हो जय सांग.

मी : तुम्हाला मुल झाले तर हे सर्व ठीक होईल?

ती : हो जय, तू बरोबर बोललास, तुला सर्व माहित आहे ना.

मी : राधिका, जर तुला प्रोब्लेम नसेल तर मी तुझ्या काही कामी येऊ शकतो का?

मग तिने माझ्या खांद्या वरून तिचे डोके हटवले आणि माझ्या कडे पाहू लागली, आता तिच्या डोळ्यात ती नाराज असल्याचे दिसत होते. मग मी तिचा हात माझ्या हातात पकडला आणि म्हणालो कि बघ राधिका तुझे पती तुला ते कधी देऊ शकणार नाहीत जे तुम्हाला हवे आहे. तुम्हाला कोणी डोनर शोधावा लागेल आणि अनोळखी कडून घेण्यापेक्षा तुम्ही ओळखीच्या माणसा कडून घ्या.

तर ती म्हणाली नाही जय मला खूप भीती वाटते मी असे करू शकत नाही. मी माझ्या पतीला खूप प्रेम करते. मग मी म्हणालो कि तुम्ही त्यांच्या साठी तर हे करणार आहे कि तुमच्या घरात आनंद आणि मी त्यानं म्हणालो कि सर्व ठीक होईल. मग ती म्हणाली कि मला विचार करायला काही वेळ हवा आहे तर मी म्हणालो ठीक आहे तुम्ही जे विचार कराल मला नन्तर सांगा. मग आम्ही काही वेळ बसलो आणि मग आपल्या आपल्या घरी आलो.

मग दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी मेसेज आला कि ठीक आहे जय मी तयार आहे, पण फक्त एक वेळ. मी पण तिला म्हणालो ठीक आहे, मग मी एक हॉटेल बुक केले आणि तिला घेऊन आलो आणि रूम मध्ये आलो. आता ती थोडी घाबरली होती आणि मी विचारले कि काय झाले? तर ती म्हणाली कि मला भीती वाटत आहे. मग मी तिला मिठी मारली आणि तिची पाठ कुरवाळू लागलो. आणि काही वेळ तिची पाठ कुरवाळून नंतर मी तिच्या माने वर कीस करू लागलो.

आता ती थोडी लाजली आणि तिने तोंड दुसरी कडे फिरवले. मग मी तिला कमरे वर पकडले आणि तिच्या माने वर कीस करू लागलो. ती एक हाताने माझे डोके कुरवाळू लागली, आता माझा लंड ताठू लागला होता. आणि माझा लवडा तिच्या गांडीला स्पर्श करीत होता मग मी तिला माझ्या कडे केले आणि तिच्या ओठा वर माझे ओठ लावले आणि तिला कीस करू लागलो. ती आता मला साथ देऊ लागली होती आणि आम्ही एकमेकाला कीस करू लागलो होतो.

मग तिने मला बेड वर ढकलले आणि माझी पेंट काढून टाकली आणि चड्डी वरून लंड दाबू लागली. तिने चड्डी काढून टाकली आणि माझा लंड कुरवाळू लागली. माझा लंड ६ इंच लांब आणि २ इंच जाड होता.

काही वेळ लंड दाबून ती माझ्या वर चढली आणि माझे ओठ चोकू लागली.

तिने माझी टी शर्ट  काढून टाकली. मी तिच्या समोर पूर्ण नागडा होतो. मी तिला झोपवले आणि मी वर आलो. मी तिचे ओठ चोकू लागलो. ती पण मला साथ देत होती. काही वेळाने तिने माझी जीन्स काढून टाकली आणि टी शर्ट काढून टाकली.

आता ती फक्त ब्रा आणि पेंटी घालून होती. माझा एक हात तिचे बॉल दाबत होता आणि दुसरा हात तिची पुच्ची घासत होता.

मी तिची ब्रा आणि पेंटी पण काढली आणि ती समोर पूर्ण नागडी उभी होती. तिची पुच्ची एकदम स्वच्छ होती.

ती म्हणाली जय माझी पुच्ची आणि बॉल चोकून तू आज सर्व रस काढून टाक.

आता मी दोन्ही हाताने बॉल दाबू लागलो आणि ती ओह्ह्ह जय उम्म्म छ्छ्ह करीत होती.

आता मी तिचे बॉल तोंडात टाकून चोकत होतो आणि माझा लंड तिच्या पुच्चीला स्पर्श करीत होता. काही वेळ तिचे बॉल चोकून मी तिच्या पायांच्या मध्ये आलो होतो आणि मग तिच्या पुच्चीवर माझे तोंड ठेवून मी तिची पुच्ची चाटीत होतो.

ती पाय फाकवून अह्छ्ह उम्म्म्म य्स्सस्स्स ओह्ह्ह्ह यस्स्स्स करू लागली आणि जय जोरात…. आणि जोरात .. येस्स… जय फाडून टाक माझी पुच्ची… आज फाडून दे तिला… आज सोडू नको खाऊन टाक तिला … खाज मीटव तिची जय …. सोडू नको तिला… पूर्ण खाऊन टाक.

तिने तिच्या दोन्ही हाताने माझे डोके पुच्चीत दाबले होते, ती खूप तापली होती आणि मी पण अजिबात उशीर न करता माझा लंड तिच्या पुच्चीवर ठेवला आणि आत घुसवला आणि तिची पुच्ची जवू लागलो. मी एक बाजूला लंड टाकून पुच्ची जवत होतो आणि एका बाजूला तोंडात घेऊन तिचे बॉल चोकत होतो.

ती ओरडू लागली- अह्छ्ह अह्छ्ह ओह्ह्ह्ह उम्म्म्म जय. आणि जोरात …येस्स्सस्स्स आणि जोरात …जय मी येणार आहे … फाडून दे माझी पुच्ची मी मग ५-६ ठोके मारले आणि मग मी आणि ती एकदम पाणी सोडले. मी तिच्या पुच्चीतच पाणी सोडले आणि मी तिच्या वर पडून राहिलो. मग ५ मिनिटाने तिने मला बाजूला व्हायला सांगितले. ती उठून बाथरूम मध्ये गेली आणि मी पण मागे पोचलो. ती सुसू करीत होती आणि मी पन सुसू करू लागलो. मग मी पाण्याने तिची पुच्ची धुतली आणि तिने माझा लंड धुतला.

मग तिने गाऊन घातला आणि मी लोवर आणि शर्ट घातला.

तिने फोनवर जेवणाची ऑर्डर दिली आणि मग आम्ही टीवी पाहू लागलो.

ती मला म्हणाली- जय तू खूप चांगले जवतोस… मला खूप मजा आली. काही वेळाने जेवण आले आणि आम्ही जेवण केले.

रात्रीचे १०:३० वाजले होते. आम्ही रात्री १० वाजे पर्यंत जेवण करून मोकळे झालो.

मग ती म्हणाली- जय ठोकाठोकी चालू करू.

मी हो म्हणालो. मग मी तिचे गाऊन काढून टाकले आणि तिने माझी टी शर्ट आणि लोवर काढून टाकले. आम्ही बेडवर पूर्ण नागडे होतो. मी तिला बेडवर झोपवले आणि तिच्या पुच्चीत बोट घालू लागलो. मी दोन बोटाने तिची पुच्ची जवू लागलो. ती अह्हह ओह्ह्ह उम्म्म करीत होती. मग मी तिच्या पुच्चीत जीभ घातली आणि ती चाटू लागली. ती अह्हह ओह्ह्ह उम्म करत होती आणि मी मस्त पुच्ची चाटत होतो.

ती आईईईईईईईई आईई येस्स करीत होती. ती तिची गांड जोराने वर खाली करून तिची पुच्ची माझ्या जिभेने चाटून घेत होती. तिने माझे डोके पुच्चीवर झोराने दाबून धरले होते.

ती काही वेळाने कडक झाली आणि तिने पाणी सोडले. आणि म्हणाली अह्हह बास आता बास कर प्लीज आता मला ठोक.

मी पूर्ण मंत्रमुग्ध झालो आणि माझा लंड एकदम लोखंडासारखा ताठून उभा झालेला होता.

आता तिने माझी शर्टाची बटणे उघडली आणि तिने ती काढून टाकली. मग तिने माझी पेंट काढून टाकली. मी आता फक्त चड्डी घालून होतो.

तिने जसे चड्डी काढून टाकली तसे तिचे तोंड उघडेच्या उघडे राहिले, माझा ७ इंच लंड तिच्या समोर नाचत होता.

मी तिला लंड तोंडात घ्यायला सांगितले … ती थोडा विचार करून तोंडात घ्यायला तयार झाली. आता आम्ही 69 पोजिशन मध्ये आलो. ती माझा लंड प्रेमाने चोकत होती आणि मी तिची पुच्ची चाटत होतो.

असे आम्ही १५ मिनिटे चोकत राहिलो. यावेळी मी एक वेळा आणि तिने २ वेळा पाणी सोडले होते, आणि मी तिचे पाणी पिऊन टाकले होते.

आता मी तिच्या पायांच्या मध्ये आलो आणि तिची पुच्ची कुरवाळू लागलो. मग मी माझे बोट तिच्या पुच्चीत घालयचा प्रयत्न करू लागलो आणि ती धडपडू लागली आणि मी तीला कसेतरी समजावून एक बोट आत टाकले. तिची पुच्ची खूप टाईट होती, मग मी हळू हळू बोट आत बाहेर करू लागलो.

तिला खूप मजा येत होती. मी तिला विचारले आता लंड आत टाकू का? तर ती म्हणाली काही होणार तर नाही ना?

मी तिला समजावले काही होणार नाही मी आहे ना. आणि मग मी लवडा टाकायची तयारी करू लागलो.

मी खूप सारे थुक लावून लंड सेट केला आणि एक जोरदार धक्का मारला. ती इतकी जोराने ओरडली कि मी एकदम घाबरलो.

माझा अर्धा लंड तिच्या पुच्चीत घुसला होता आणि ती रडत मला विनंती करू लागली कि  काढून टाक प्लीज मला खूप त्रास होतो आहे.

पण मी आता कोठे काढणार होतो..

पण मी काही वेळ थांबून तिला कीस करू लागलो आणि तिचे मम्मे दाबू लागलो, असे केल्याने ती थोडी शांत झाली आणि मी परत एक धक्का  मारला पण या वेळी ती ओरडू शकली नाही कारण मी तिचे तोंड दाबून धरले होते.

आता मी लंड आत बाहेर करायला सुरुवात केली. त्यामुळे तिला हळू हळू मजा येऊ लागली आणि ती मला साथ देऊ लागली.

अंदाजे १० मिनिट ठोकल्यावर तिने पाणी सोडले. पण मला अजून वेळ होता आणि मी जोर जोराने ठोके मारायला सुरुवात केली. ती आनंदाने ठोक मला ठोक प्लीज आणि जोराने ठोक मला उम्म्म ओह्छ्ह्ह येस्स्सस्स्स फक मी फक हार्ड येस्स्सस्स्स ओह्छ्छ्ह उम्म्म्मम जव मला जव जोरात असे म्हणू लागली.

मग ५ मिनिटाने मी आणि ती दोघांनी पाणी सोडले आणि मी तीच्या पुच्चीत पाणी सोडले. आणि आम्ही एकत्र झोपलो.

काही वेळाने ती उठली आणि मला थेंक यु जय म्हणाली तर मी म्हणालो नाही राधिका थेंक यु आणि आम्ही दोघे असेच पडून राहिलो. मग काही दिवसांनी जेव्हा तिला समजले कि ती प्रेग्नंट आहे तर तिने मला थेंक यु म्हणले आणि ती मला म्हनली कि तू माझ्या आयुष्यात देव बनून आला आहेस. माझ्या आयुष्यात एक उणीव होती ती तू पूर्ण करून टाकलीस आणि ती हे बोलता बोलता रडू लागली. मग मी तिला शांत केले आणि मला पण वाटले कि माझे आयुष्य कोणाला तरी कामी आले.