आंटीची पुच्ची ५ वेळा मोकळी केली

हेलो मित्रानो माझे नाव अशोक आहे आणि मी चंदीगढ चा राहणारा आहे. आमच्या घराच्या पहिल्या मजल्यावर एक आर्मी मेन भाड्याने राहतो आहे. तो माणूस तर बाहेर नोकरी वर होता.. पण तिची  बायको आणि एक ८ वर्षाचा मुलगा इथे राहत होते कारण तो मुलगा इथे एका शाळे मध्ये शिकत होता.

खरे म्हणले तर त्या माणसाची बायको दिसायला काही खास अशी नव्हती. पण हो.. ती जेव्हा चालायची. तेव्हा तिचे मोठे मोठे बॉल मला एकदम उत्तेजित करून टाकत होते. एक दोन महिने जाले तरी तिने मला फक्त हाय हेल्लो केले होते आणि ती माझ्या बरोबर काही जास्त वेळ बोलत नव्हती. मी कधी कधी घरा च्या मागच्या बाजूला जाऊन तिने वाळवलेली ब्रा आणि पेंटी बघून तिचा वास घेत असे आणि कधी कधी मग मुठ पण मारत होतो.

एक दिवस सकाळी ९:३० वाजता तिने मला हाक मारली आणि मला म्हणाली : माझ्या कम्प्युटर मध्ये वायरस आला आहे.. तू त्याला ठीक करू शकतोस का?

माझ्या कडे वायरस काढून देणारे सोफ्टवर होते कारण मी एका कंपनी मध्ये कामाला आहे. मग मी वर गेलो आणि तिच्या कम्प्युटर च्या ब्राउझर ची हिस्ट्री डिलीट करू लागलो होतो.. तेव्हा मी पहिले कि ती खूप वेळा सेक्सी साईट बघत बसलेली असते.

मी पण समजलो कि हा वायरस त्याच साईट मधून आला असेल कि जे जास्त करून घडत असते.

मी खूप हिम्मत केली आणि सोनाली ला बोलवले आणि म्हणले : तुमचे एक गुपित मला समजले आहे.

तिने एकदम चकित होऊन आणि मग हसत विचारले : तुला असे काय माझ्या बद्दल समजले?

तर मी म्हणालो : हा वायरस जो आहे ना तो त्याच साईट मधून आला आहे ज्यावर तू रोज रोज पुन्हा पुन्हा जात असतेस.

ती एकदम हैराण झाली आणि तिने मला विचारले : तू कोणती साईट बद्दल बोलतो आहेस.

तेव्हा मी तिला एक सेक्सी साईट उघडून दाखवली.. आणि ते पाहून तिच्या डोळ्यात चमक आली.. आणि तेव्हा अचानक माझ्या दादी ने मला हाक मारली आणि मग माझा ताठ्लेला लंड एकदम लहान होऊ लागला. मला खूप राग आला कि माझ्या दादी ला पण आताच मला हाक मारायची होती.

मी सोनाली ला म्हणले : मी आता येतो.. तू साईट्स पाहायला एकदम तयार राहा.

ती माझ्या समोर हसली अन मी माझ्या घरी गेलो. आमची आजी पण आमच्या बरोबर राहाते आहे आणि माझी पण ती खुप काळजी घेते. तिला काही तरी काम होते म्हणून ती मला बोलवत होती.

मग मला ऑफिस ला पण जायचे होते पण मी म्हणले ऑफिस च्या आईची गांड….

मग मी आजी ला म्हणले : मला ऑफिस साठी उशीर होतो आहे.. आणि मी नाश्ता ककरणार नाही आहे.. तुम्ही आता झोपा आणि आराम करा आणि मग आपण संध्या काळी भेटू.

मग मी आजी पासून एकदम लपत छपत वरच्या मजल्या वर गेलो.. आणि मी पहिले कि सोनाली आता तिच्या कम्प्युटर वर सेक्सी साईट पाहत बसली होती. तिची नाईटी तिच्या पाया पासून खूप वर पर्यंत होती.. असे वाटत होते कि ति आता एकदम तयार झाली आहे.

मग मी मागून जाऊन तिचे बॉल पकडून घेतले. ती एकदम हैराण झली होती.

तिने पिंक कलर ची नाईटी घातली होती. आणि मग मी तिच्या माने ला कीस करू लागलो. तिने खूप जोराने आह केले. मग मी इशारा करून जवायचे विचारले तर ती काही बोलू तर शकली नाही.. पण तिने तिचे डोके हलवून हो म्हणले..

बहतेक ती सेक्सी साईट पाहून खूप गरम झाली होती आणि तिने एक वेळा पाणी पण काढून टाकले होते.

मग माझे ओठ तिच्या गांडी च्या जवळ गेले आणि मग मी तिची गांड चाटू लागलो होतो. तिला तर आता खूप आनंद होत होता.. असे वाटत होते कि तिच्या पती ने तिला कधी तिकडे हात लावला नव्हता.

मी तिची गांड माझ्या हाताने उघडली आणि मग मी माझे तोंड त्याच्या आत मध्ये टाकून दिले आणि ती जोर जोराने आह अह्हह अहह करू लागली होती. मी तिला चाटत गेलो अन ती तिची गांड खूप जोराने माझ्या तोंडा वर दाबू लागली होती. आणि तेव्हा अचानक तिने आझ हाह्ह्ह ओह्छ्ह्ह येस्स्स केले आणि तिने परत एक वेळा पाणी काढून टाकले.

ती म्हणाली : अरे तू तर एकदम जादु करून टाकलेस.. माझी पुच्ची दोन वेळा पाणी पाणी झाली आहे आणि अजून तर सर्व काम करायचे बाकी आहे..

मी हसलो आणि मग मी तिचे पाय चाटू लागलो होतो.. तिचे पाणी तिच्या पुच्ची पासून तिच्या पाया पर्यंत आले होते. मी ते पण चाटून घेतले. आणि मग मी तिच्या बॉल ची मालीश करू लागलो होतो.

ती आता एकदम हळू हळू मस्त होऊ लागली होती आणि मी माझी दोन बोटे तिच्या गांडी मध्ये टाकून दिली.

आता माझा लंड पण एकदम उभा झाला होता आणि मी तिच्या पोटाला हात लावत होतो. आणि मग मी माझा लंड तिच्या बेंबी वर ठेवून हलवू लागलो. ती तर आता वेडी झली होती. आणि मग मी पटकन ती माझा लंड पकडून त्याला हलवू लागली होती, मी आज पर्यंत ज्या ज्या आंटी, मुली ला जवले आहे तिथे मी त्यांना पूर्ण त्यांच्या भावनांचा आदर केला आहे आणि त्यांना पूर्ण पाने जवून संतुष्ट केले आहे.

मग मी तिचे बॉल माझ्या हाता मध्ये घेतले आणि मग मी ते चाटू लागलो. माझे गुडघे तिच्या पुच्ची ला कुरवाळू लागले होते अन ती आता जास्त पाणी काढू लागली होती. मग मी पहिले कि मी तर तिची पेंटी अजून काढली नाही आहे.. आणि तिची पुच्ची पाणी काढू लागली आहे.

मग मी खाली बसलो आणि मग माझ्या दाताने तीची पेंटी पकडून खाली करू लागलो होतो. तिला ते करणे खूप जास्त आवडले. आणि मग ती मला पकडून कीस करू लागली होती.

आणि तिची काय मस्त चव होती वाह्ह्ह.

मग मी तिच्या पोटाला चाटू लागलो होतो.. आणि मग मी बेंबी मध्ये जीभ टाकून चाटू लागलो आणि तिने तिसर्या वेळी पाणी काढून टाकले होते. मग तिने माझे डोके पकडले आणि तिच्या पुच्ची वर ठेवले आणि मग मी तिच्या पुच्ची ला चाटू लागलो होतो. आणि ती आह्ह औऊ हाह्ह ऐऐइ आ ओह्ह्ह आय्य य्रेस्स्स्स करू लागली होती.

तिच्या पुच्ची चे केस खूप सुंदर होते. .मी त्यांच्या वर हात लावला. ती एकदम मस्त जाली होती. मग मी तिच्या पुच्ची च्या बाहेर च्या भागाला चाटू लागलो होतो अन मग हळू हळू आत मध्ये आलो.

मग मी तिची मस्त पुच्ची चाटू लागलो आणि तिने माझे डोके तिच्या पाया मध्ये एकदम जोराने पकडून ठेवले होते.. मग मी तिच्या पुच्ची च्या एकदम आत मध्ये माझी जीभ टाकली आणि मग मी माझी दोन बोटे तिच्या गांडी मध्ये घुसवली.

ती अहःह हाह्ह करू लागली माझी पुच्ची मार… आह्ह … फाडून टाक तिला आह्ह उछ्ह्ह.

तेव्हा तिने अचानक तिसर्या वेळी तिच्या पाण्याचा फवारा माझ्या तोंडावर सोडला.. ती आता एकदम शांत झाली होती.. माझा लंड आता कंट्रोल च्या बाहेर गेला होता.. तिने त्याला पडकले आणि तिच्या पुच्ची मध्ये घुसवले..

काळजी करू नकोस माझी आत मध्ये कोपर टी लावलेली आहे.. बिनधास्त मारून घे.. आह्ह औउज्ज्ज अह्हह ओह्ह्ह औछ्ह अआघ्ह येस्स आईइ आणि ती आवाज काढू लागली.

माझा लंड तिच्या पुच्ची ला चिरू लागला होता. आह्ह येस्स ओह्ह्ह येस्स अजून मार मला ठोक मला राजा.. अह्हह

मग तिचे शरीर एकदम कडक झाले आणि तिच्या पुच्ची ने माझा लंड पण पकडून ठेवला.

आणि मग मी माझ्या लंड चे पाणी तिच्या पुच्ची मध्ये टाकून दिले होते.

तिने पाचव्या वेळी पाणी काढून टाकले होते.. आता तिला खूप आनंद होत होता. आणि मग आम्ही एक जोरदार किस केली नी बेड वर पडलो.. आणि मग मी काही वेळाने ऑफिस ला पण गेलो.

आम्ही आज पण मस्त सेक्स करतो आणि मजा करतो आहे.