आंटीने आईचा फायदा घेतला

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव राहुल आहे आणि मी आज माझ्या आई ची एक गोष्ट घेऊन आलो आहे. माझ्या आई चे नाव सुमन आहे आणि ती एकदम कामुक अशी स्त्री आहे, माझी आई शरीराने एकदम सेक्सी आहे आणि तिचे बुब्स एकदम मोठे आहेत. तिची कमर एकदम पातळ आहे आणि तिची हलणारी गांड पहिली कि सर्व लोक लंड कडक करून घेतात.

हि गोष्ट ६ महिने पूर्वीची आहे जेव्हा आमच्या कॉलनी मध्ये सविता आंटी राहायला आली होती आणि तिने येताच आई बरोबर मैत्री करून टाकली होती. आई ला पण तिच्या बरोबर बोलणे खूप आवडत होते कारण कि पप्पा नेहमी त्यांच्या कामा मुळे घरा पासून एकदम दूर राहत होते.

मग आंटी पण घरी येऊन आई बरोबर बोलत होती आणि सविता आंटी पण आई च्या वयाची होती आणि तिचे शरीर पण खूप सेक्सी होते, हळू हळू तूं एकदम जवळ आल्या होत्या आणि एकदम सिक्रेट पण बोलू लागल्या होत्या.

सविता आंटी ला समजले होते कि पप्पा आई कडे लक्ष देत नाहीत आणि तिला ठोकत पण नाहीत, आणि या गोष्टी चा तिने फायदा घेतला होता, तिने हळू हळू करून आईला मजा देऊ लागली होती जी एक स्त्री दुसर्या स्त्रीला देत असते.

एक दिवस जेव्हा मी स्कूल मधून घरी आलो होतो तेव्हा मी पहिले कि आंटी ने आईला पूर्ण नागडे केले होते आणि ती तिचे बुब्स दाबत होती आणि तोंडात घेऊन चोकत होती, माझी आई पण एकदम कामुक आवाज काढत होती.

पण मी जास्त वेळ पाहू शकलो नाही कारण कि आंटी पुन्हा पुन्हा दरवाजा कडे पाहत होती, पण हा खेळ इथेच संपला असे नाही. आंटी आता तर कधी कधी आमच्या घरी रात्री पण थांबू लागली होती.

तेव्हा आंटी आणि मी आई एकत्र झोपत होतो आणि रात्री कधी कधी मला आई चा आवाज ऐकू येत होता आणि आई अहह आय आय्य औऊ ऐई हः उऊ हः दीदी अजुन कर असे म्हणत होती. एक वेळा तर मी पहिले होते कि आई वर झोपली नाही आहे तर खाली नागडी होऊन झोपली आहे.

आणि आंटी तेव्हा तिची पुच्ची चाटत होती आणि आई एकदम तडफड करत होती, मी हे पाहून एकदम गरम होत होतो आणि लंड हलवून झोपत होतो. आता हळू हळू वेळ निघत गेला होता आणि आता आंटी आईला हे सांगत होती कि काल अंकल ने तिला कसे कसे पोज करून जोर जोरणे ठोकून दिले होते आणि हे सर्व ऐकून आई अजून पण गरम होत होती.

मग एक दिवस मी पहिले कि आंटी आईला तिच्या जवाजवी चा विडीयो दाखवत होती आणि मला तेव्हा वाटले कि आता हे इथून पुढे जाणार नाही आहे पण मी खोटा होतो. हळू हळू सर्व वाढू लागले होते आणि मग आंटी मग आईला सागू लागली कि काल तुझे नाव घेऊन माझ्या पती ने मला खूप जोराने ठोकून दिले होते.

मग हळू हळू आंटी आईचे नागडे फोटो काढू लागली होती आधी तर आईने नको म्हणले पण आंटी ने तिला पटवले आणि मग तिला अनेक पोज मध्ये तिचे नागडे फोटो काढले होते आणि मग आंटी ते फोटो अंकल ला दाखवत होती आणि मग म्हणत होती कि ते पाहून अंकल एकदम वेडे झाले होते आणि मग मला खूप ठोकले होते.

मग आई हे सर्व ऐकून एकदम गरम होत होती आणि खुश होत होती. आता आंटी ने अजून एक चाल खेळली होती, ती आता आई समोर एकदम घाण घाण बोलू लागली होती आणि मग हळू हळू आई पण तिच्या कामा मध्ये तिला साथ देत होती आणि मग आई आणि अंकल एकदम घाण बोलत होते आणि मग मी तिचे बोलणे पण ऐकले होते.

अंकल : सुमन मला पण तुझे थोडे दुध प्यायला दे कि सर्व काही माझ्या बायकोला पाजणार आहेस?

आई ने म्हणले : तुमची आई मला सोडतच नाही आहे तुमच्या साठी, नाही तर तुम्हाला पण मी पाजले असते.

अंकल ने म्हणले कि असे आहे काय?

तर तुझ्या दीदी ला मी घरी पाठवून देतो.

तेव्हा तू मला दुध पाजायला ये असे बोलून मग ते सर्व लोक एकदम हस्त होते.

मग मी सांगतो ती एक महिन्या पूर्वीची गोष्ट आहे, जेव्हा आंटी ने आईला सांगितले होते कि उद्या तिचा बर्थडे आणि मेरेज एनिवर्सरी आहे त्या साठी ते आज रात्री १२ वाजता सेलिब्रेट करणार आहेत, आधी तर हे ऐकून आई एकदम खुश झाली होती पण नंतर ती उदास झाली होती.

मग आंटी ला ती म्हणली कि तू मला हे आधी सांगायला पाहिजे होते मी काही तरी गिफ्ट आणून घेतले असते. तर आंटी म्हणली कि अग मला पण ते आठवले नाही आधी तुला सांगायचे.

मग आई म्हणली कि आता जीजू काय म्हणतील कि मी त्यान काही गिफ्ट पण दिले नाही.

मग आई म्हणली कि आता तूच सांग कि तुला आणि जीजुला मी काय गिफ्ट देऊ?

मग आंटी म्हणली कि सुमन जर तुला द्यायचे असेल तर माझे ऐक. तू मला पण गिफ्ट देशील आणि आमची एनिवार्सरी पण एकदम रंगीन होऊन जाईल.

मग आईने म्हणले कि मी वचन देते कि तू जे म्हनशील ते मी देईन. पण तू आधी मला सांग तरी.

मग आंटी माझ्या कडे पाहते आणि म्हणले कि इथे नको वर चल.

मग त्या दोघी वर जातात आणि मी पण लपून छपून वर जातो.

मग ती म्हणले कि सुमन बघ आज रात्री तू तूझे शरीर आम्हाला देऊन टाक.

मग आई म्हणते कि मला काही समजले नाही.

मग आंटी म्हणाली कि आज रात्री तू माझ्या पती ची बायको बनून जा आणि त्यांच्या बरोबर सुहागरात्र घालव. बघ मी म्हणते ते तुला थोडे विचित्र वाटेल पण खरे सांगते कि हे माझ्या आणि तुझ्या जीजू साठी एकदम बेस्ट गिफ्ट असेल.

मग आई म्हणली कि तू हे काय बोलत आहेस? मी विवाहित स्त्री आहे.

मग ती म्हणते कि हो मला माहिती आहे कि तुझा पती काही कामाचा नाही आहे तिने तुला आज पर्यंत स्त्री चे सुख दिले नाही आहे आणि आज मी तुला चान्स देते आहे तर तू नाही म्हणत आहेस. हे बघ या मध्ये तुझा पण फायदा आहे आणि आमचा पण आहे, माझी इच्छा नाही आहे कि माझी बहिण आयुष्यभर असेच एकदम तहानलेली राहून जावी, आता तूच विचार करून घे कि तुझ्या बहिणीला तू खुश करणार कि नाही.

जर तू हो म्हणलीस तर विश्वास ठेव कि आज ची तुझी रात्री सर्वात सुंदर रात्र बनून जाईल आणि जर तू नाही म्हणले तर मी तुला परत कधी सुख देऊ शकणार नाही आहे. आता तू ठरवून घे कि तुला तुझे आयुष्य मजे मध्ये घालवायचे आहे कि उदास राहून?

मी संध्या काळ पर्यंत तुझ्या उत्तर ची वाट पाहणार आहे.

असे म्हणून आंटी निघून गेली होती आणि मग आई बेड वर बसून काही तरी विचार करत असते आणि मग ती ४ वाजता आंटी ला कोल करते आणि तिला घरी बोलवते आणि मग तिला सांगते कि मला पण तुमच्या बरोबर मजा करायची आहे आणि स्त्री चे सुख घ्यायचे आहे.

मग आंटी हे ऐकून एकदम खुश होऊन तिला कीस करते आणि म्हणते कि मला माहिती होते कि तू मला धोका देणार नाहीस. आता तुझे जीवन पण एकदम रंगीन होऊन जाणार आहे आणि तू राहुल ची काही काळजी करू नकोस मी तिला संभाळून घेते.