बहिणीला जवले मित्राबरोबर मिळून

हेलो मित्रानो तुम्हाला माहिती आहे कि मी माझ्ता बहिणीला कार शिकवायचे करून तिला खूप ठोकले होते. आता मी एक नवीन गोष्ट लिहितो आहे आणि ती पण तुम्हाला खूप आवडेल.

तुम्हाला माहिती आहे कि माझ्या बहिणीचे नाव अर्श आहे आणि तिचे वय २६ आहे आणि तिचे फिगर ३६-३०-३६ आहे, आणि ती एकदम मस्त मुलगी आहे, एक वेळा घरी कोणी नव्हते आणि तेव्हा मी अन फक्त बहिण होतो, आणि आम्ही एकदम मस्त मध्ये मस्ती करत होतो, घर चे सर्व दरवाजे बंद केले होते आणि माहिती नाही कि एक दरवाजा बंद करायचा राहून गेला होता आणि आम्ही तर एकदम मस्ती मध्ये सेक्स करत होतो.

अचानक माझा मित्र तिथे आला होता, आम्ही असेच एकमेकाच्या घरी काही न सांगता जात असतो आणि त्या मुळे तो पण असेच आला होता, मग तो जेव्हा आला तेव्हा माझी बहिण माझ्या वर उड्या मारत होती आणि तिची पुची मारून घेत होती.

अचानक तो आल्याने आम्ही एकदम घाबरून गेलो होतो आणि मग माझी बहिण जे कपडे मिळेल ते घेऊन तिला जाकू लागली होती आणि मग मी माझ्या मित्राला संजावू लागलो होतो पण त्याने मला काही समजून घेतले नाही आणि माझे काही पण न ऐकता मला जोर जोराने एकदम थप्पड मारून टाकले होते आणि मला शिव्या देत होता कि साल्या लवड्या तुझ्या बहिणीला ठोकतोस काय? साल्या तुला लाज वाटत नाही का वगेरे.. मग मी त्याला दुसर्या रूम मध्ये घेऊन समजावू लागलो होतो. मग काही वेळाने त्याला मना मध्ये काय आले होते माहिती नाही आणि तो म्हनला कि एक अटीवर मी हे कोणाला सांगणार नाही.

मग मी म्हणालो कि काय? तर म्हनला कि तुझी बहिण माझी रांड बनून राहील.

मग मी हे ऐकून एकदम हैराण झालो होतो आणि त्याला म्हणलो कि साल्या आता तर तू नाटक करतो होतास आता काय झाले?

तर तो म्हनला कि अरे यार काय करू तुझी बहिण इतकी सेक्सी आहे कि बस. जर तू तुझ्या बहिणीला ठोकू शकतोस तर मी का नाही? मग मी म्हणले कि ठीक आहे मी बोलतो, मग मी बहिणी बरोबर बोलत होतो.

मी म्हणले माझा तो मित्र असे म्हणतो आहे कि आपण जे करत होतो तो सर्वाना सांगून टाकेल.

मग बहिण म्हणली कि अरे भाऊ त्याला पैसे वगेरे देऊन कसे तरी पटवून दे. नाही तर आपली खूप बदनामी होईल. त्याला कसे तरी पटवून दे.

मग मी म्हणले कि तो म्हणतो आहे कि एक अट आहे, पण..

मग बहिण म्हणली कि भाऊ काय म्हणतो आहे तो साला??

मी म्हणले कि तो म्हणतो आहे कि तू त्याच्या कडून ठोकून घे.

मग बहिण म्हणली कि काय तो वेडा झाला आहे का?

मग मी म्हणले कि आता काय करायचे तूच बोल? आता आपल्या कडे एकच रस्ता आहे.

मग काही वेळ विचार करून ती म्हणली कि ठीक आहे भाऊ तू जर मला ठोकू शकतोस तर तो का नाही? असे पण तो माझ्या भाऊ सारखा आहे.

मग मी म्हणले कि साली तू तर खूप मोठी रंडी बनत चालली आहेस.

मग ती हसू लागली आणि म्हणली कि भाऊ आता काय करू तूच मला बनवले आहेस.

मी म्हणले कि ये भावा आता तुझी बहिण ठोकून घायायला तयार झाली आहे.

मग जसे माझा मित्र आला होता तसे माझी बहिण त्याच्या वर तुटून पडली होती आणि त्याचे ओठ चोकत होती आणि लंड घासत होती आणि तो पण एकदम जोश मध्ये तिचे बुब्स आणि गांड घासत होता.

मग माझ्या मित्राने त्याचे सर्व कपडे काढले होते आणि तिला झोपवले होते आणि मग तिच्या तोंड मध्ये लंड टाकून दिला होता आणि मग म्हणला कि भाऊ आता तू तुझ्या बहिणीची पुच्ची चाटून साफ करून दे, मग मी माझ्या बहिणीच्या पुच्ची मध्ये तोंड ठेवून तिचा रस चोकत होतो आणि तिकडे माझा मित्र पण तिच्या गळ्या मध्ये लंड टाकत होता. आता माझी बहिण आवाज काढत होती कि अहः औऊ हः आह हाह्ह औऊ आय्य ऐई इंस ह्श्स ह्श्ह्स आणि तिचे डोळे एकदम पाणावले होते.

मग त्याने बहिणीच्या तोंड मधून लंड काढला होता आणि तो पुच्ची वर आला होता, मी तिचे शरीर चाटू लागलो होतो आणि ती एकदम मस्ती मध्ये तडफड करत होती आणि आज यी आय याय्य आय याय औऊ ऐई ईई जज हः हः जज्ज करत होती. मग माझा मित्र तिची पुच्ची चाटत होता आणि तिने आता एक वेळा पाणी काढले होते आणि तो तिचे पाणी पिऊन गेला होता.

मग त्याने टीसु पेपरने तिची पुच्ची साफ केली होती आणि त्याचा लंड तिच्या पुची वर ठेवला आणि म्हनला कि करन आता तू तिचे ओठ चोक नाही तर ती एकदम ओरडेल.. मग मी तिचे ओठ चोकत होतो आणि त्याने पण एक झटका देऊन त्याचा अर्धा पेक्षा जास्त लंड आत मध्ये टाकून दिला होता.

मग तिची पुच्ची एकदम कोरडी होती आणि तिला खूप त्रास झाला होता आणि ती ओरडत होती पण तिचा अवज माझ्या तोंड मध्ये दबला जात होता आणि ती ओरडू शकली नाहीं, तिने माझ्या पाठी वर तिचे नख मारले होते आणि तिचे डोळे ओले झाले होते.

मग मी जेव्हा काही वेळाने तिचे ओठ सोडले तेव्हा ती एकदम ओरडली होती कि साल्या हरामी कुत्र्या तू आरामत करू शकत नव्हतास का? मी काय कोठे पळून जात होते कि काय? तुझ्या आईला पण असेच ठोकले असते का तू? भाऊ आह हः हः हय्य औऊ ऐई वाचव मला याच्या पासून. मग तो म्हनला कि साले तुझ्या भावाकडून रोज मारून घेत असतेस, तरी आता माझ्या समोर नाटक करते आहेस?

मग काही वेळ पर्यंत तिला मित्राने खूप जोर जोराने ठोकले होते आणि तिने परत पाणी काढले होते आणि मग मित्राचा लंड एकदम आराम मध्ये आत बाहेर होत होता आणि ती पण मजा घेत होती आणि ती म्हणत होती कि ठोक मला माझ्या राजा ठोक मला आणि मला ठोकून ठोकून तुझी दिवानी बनवून टाक, माझ्या भावाने तर माझी खूप मारली आहे आज तू पण माझी मारून मला रंडी बनवून टाक. मग मी पण माझ्या बहिणीच्या तोंड मध्ये लंड टाकून तिला ठोकत होतो.

आमचे कार्यक्रम १५ मिनिट चालले होते आणि मग मित्र तिच्या पुच्ची मध्ये पाणी सोडून मोकळा झाला होता आणि मग ती एकदम दमली होती आणि आमच्या मध्ये झोपली होती आणि मग तिने आमचे लंड पकडले होते आणि झोपली होती..

मग संध्या काळी माझ्या मित्राने आम्हाला उठवले होते आणि माझ्या बहिणीला एक आय पिल दिली होती आणि म्हणाली कि खाऊन घे नाही तर तू तुझ्या भावांच्या मुलाची आई बनून जाशील. मग त्याने पण ती गोळी त्याच्या लंड वर ठेवून खायला दिली होती, मग त्याने त्याच्या घरी सांगून टाकले होते कि २ दिवस पर्यत तो माझ्या घरी राहणार आहे कारण कि माझे आई वडील बाहेर गेले आहेत.

मग त्या २ दिवस मध्ये माझी बहिण फक्त पेंटी घालून फिरली होती आणि तिला खूप ठोकले होते, तिने पण आमच्या बरोबर खूप मजा करून घेतली होती, आता जेव्हा तिला काही मस्ती चढेल तेव्हा ती आमचा कोणाचा लंड लंड पकडत होती आणि दाबून देत होती, दोन दिवस नंतर माझे आई वडील आले होते आणि माझा मित्र त्याच्या घरी गेला होता.

आता जेव्हा त्याला काही इच्छा होईल तेव्हा तो मला सांगत होता आणि मी आणि माझी बहिण बाहेर जायचे कारण करून त्याच्या बरोबर खूप मजा करत होतो आणि मस्त करत होतो.