बहिणीने बहनचोद बनवून दिले

हेल्लो मित्रानो माझे नाव राज आहे आणि माझे वय ३० वर्षे आहे आणि मी विवाहित आहे, माझे लग्न होऊन काही वर्षे झाली आहेत आणि मी माझ्या पत्नी बरोबर सेक्स करून खूप आनंदी राहत आहे, आम्ही दोघे जेव्हा पण आम्हाला इच्छा होईल तेव्हा सेक्स करून घेत असतो आणि मी दर वेळी माझ्या पत्नी ला एकदम मस्त मध्ये ठोकून तिला एकदम संतुष्ट करून देत असतो, मी त्या कामाला कधी पण अर्धे सोडत नाही त्या मुळे ती पण मला सर्व सेक्स मध्ये एकदम पूर्ण रीतीने साथ देत असते आणि माझ्या बरोबर ती पण सेक्स चा आनंद लुटत असते.

मित्रांनो आज जी गोष्ट मी तुमच्या समोर घेऊन आलो आहे त्या मध्ये मी माझ्या बहिणीला ठोकले होते आणि तिला पण मी माझ्या लंड ने एकदम खुश करून टाकले होते आणि ती पण एकदम संतुष्ट झाली होती आणि आज ती एकद्म्म खरी घटना मी तुम्हाला सांगणार आहे आणि मला पूर्ण खात्री आहे कि ती वाचून तुम्ही सर्व लोक खूप मजा करून घ्याल आणि ती वाचायला तुम्हाला सर्वांना खूप जास्त आवडेल तर आता मी माझी गोष्ट चालु करतो आहे.

मित्रांनो माझी एक बहिण आहे जिला मी ठोकले होते आणि ती माझ्या मामा ची मुलगी आहे अन ती दिसायला एकदम सुंदर आहे, तिचे शरीर एकदम भरलेले आणि एकदम सेक्सी आहे आणि मी तर तिच्या बरोबर अनेक वेळा मस्ती करताना तिच्या सेक्सी बोल ला स्पर्श करून घेत होतो आणि तिच्या सेक्सी शरीर ची मजा पण घेत होतो, मी तेव्हा सर्व एकदम निरागसपणे करत होतो आणि तेव्हा माझ्या मना मद्धे तिच्या साठी काही पण वाईट विचार नव्हते आणि तिने पण कधी मला असे काही करताना विरोध केला नाही त्यामुळे मी तिच्या बरोबर अशी मस्ती करत होतो आणि ती कधी पण आमच्या घरी येत जात होती कारण कि तिचे घर पण आमच्या घरा पासून काही अंतर दूर होते.

मग मी एक वेळा माझ्या साठी एक एकदम नवीन लेपटोप घेतला होता आणि तेव्हा ती माझे लेपटोप बघायला माझ्या घरी आली होती आणि तेव्हा ती यायच्या काही वेळा पूर्वी मला माझे एक जरुरी काम करायला बाहेर जावे लागले होते आणि मग मी माझे काम करून काही वेळाने परत घरी आलो आणि मी पहिले कि माझी बहिण माझे लेपटोप चालू करून बसली होती आणि ती त्या वर एकदम नागडे असे सेक्स चे फोटो पाहत होती आणि तेव्हा माझी पत्नी पण घरी नव्हती कारण कि ती तिच्या आई च्या घरी गेली होती आणि तेव्हा मी माझ्या घरी एकदम एकटा होतो.

मग मित्रांनो आता माझ्या बहिणीला तर अजिबात काही माहिती नव्हते कि मी तिच्या मागे येऊन उभा राहिलो आहे आणि ती काय करत आहे ते सर्व पाहत आहे आणि मग मी एकदम हळूच तिच्या समोर आलो होतो आणि ती तर मला एकदम तिच्या जवळ घरा मध्ये पाहून एकदम चकित झाली होती आणि आता मला तिच्या चेहर्या वर ती भीती सरळ सरळ दिसत होती. मग मी तिला ओठा वर कीस करायचा प्रयत्न केला होता पण ती तर तिथून उठली होती आणि पळून जायचा प्रयत्न करू लागली होती, पण मी तिला जाऊ दिले नाही आणि मी तिला पकडले होते आणि माझ्या कडे बसवून घेतले होते आणि मग मी तिला कीस करायचा प्रयत्न करू लागलो होतो, पण मी खूप वेळ प्रयत्न करून पण तिने मला काही कीस करायला दिली नाही आणि ती माझ्या पासून दूर जाऊन बसली होती, पण काही वेळाने परत ती लेपटोप जवळ आली होती आणि परत काही तरी पाहू लागली होती.

मग मी पण चांगला चान्स पहिला होता आणि माझा हात तिच्या बोल वर ठेवला होता आणि मग तिने मला काही पण म्हणले नाही आणि मग मी तेव्हा अनुभव केले होते कि तिचे बुब्स काही आकाराने मोठे नव्हते आणि बहुतेक तिचे साईझ ३० च्या आजू बाजू ला असेल असे वाटत होते, पण ते खूप जास्त मुलायम होते आणि त्या मुळे मला पण खूप मजा आली होती आणि मग मी हळू हळू तिचे बोल कुरवाळू लागलो होतो, पण तिने मला अजून पण काही म्हणले नाही आणि ती हळू हळू आवाज करून मोन करत होती तिच्या तोंडून अहह उऔउ अह्ह्ह औऊ अम्म्म ओफ्ह औऊ अह्ह्ह आय्येस्षा हाह्ह्ह उएस्स आय्य्य अह्ह्ह ओह हाह्ह अहह उऔउ अह्ह्ह औऊ अम्म्म ओफ्ह औऊ अह्ह्ह आय्येस्षा हाह्ह्ह उएस्स आय्य्य अह्ह्ह ओह हाह्ह असे मादक आवाज येउ लागले होते.

मग मी पण लगेच समजलो होतो कि आता ती खूप गरम झाली आहे आणि मग मी तील तसे करत राहिलो होतो कारण कि मला माहिती होते कि आता ती तिचे होश विसरणार आहे आणि मग मी तिला एकदम जोर जोराने ठोकून देईन आणि आज तिच्या पुच्ची चा एकदम भोसडा बनवून टाकेन, मग मी माझ्या मनातल्या मनात तिला ठोकत होतो आणि मी खूप काही विचार करत होतो.

मग मी माझा एक हात तिच्या मागे घेऊन गेलो होतो आणि मग मी माझा हात तिच्या कमरे वर फिरवू लागलो होतो आणि मग मी तिथून हळू हळू वाढत तिच्या पुच्ची पर्यंत गेलो होतो आणि आता माझा एक हात तिच्या पुच्ची वर होता अन माझा दुसरा हात तिच्या बुब्स ला कुरवाळत होता आणि मजा करून देत होता आणि तिला पण खूप मजा येत होती आणि तीच्या तोंडून आह ओह अहह औऊ अउ ओअऊ हाहा ओह हः एस हाह्ह्हो हः आय्य य्हेस्स हाहो ह्छ्ह असे आवाज येत होते.

आता तिला पण खूप मजा येत होती आणि आता मला तर अजिबात सहन करता येत नव्हते आणि माझा लंड केव्हा पासून ताठला होता त्या मुळे आता त्या मध्ये त्रास होऊ लागला होता, आता त्याला शांत करून देणे खूप जरुरी झाले होते आणि मग मी काही विचार करून तिला तसेच सोडले होते आणि मग मी पटकन उठलो होतो आणि मी माझी पेंट काढून टाकली होती, मग मी असे करत होतो ते पाहून ती मला म्हणू लागली होती कि भैया तुम्ही हे काय करत आहे? हे सर्व चुकीचे आहे, तुम्ही असे करू शकत नाही आहे.

मग मी म्हणलो कि तू आता जे माझ्या लेपटोप वर पाहत होतीस ते मी आता तुझ्या बरोबर करणर आहे आणि त्या मध्ये काही चुकीचे नाही आणि मग मी तिला असे म्हणत म्हणत माझी शर्ट पण काढून टाकली होती. मग मी माझे हात तीच्या कपड्या च्या आत मध्ये टाकले होते आणि मग मी तिची कमीज हळू हळू वर घेऊन जाऊन एकदम काढून टाकली होती.

ती थोडे नाही नको असे म्हणत खोटे नाटक करत होती पण मी कोठे आता काही तिचे ऐकणार होतो? मला तर आत काही पण करून तिला ठोकायचे होते आणि मग मी तिला बोलत बोलत तिची सलवार पण काढून टाकली होती आणि तीने काही विरोध केला नाही आणि आता त्या मुळे ती माझ्या समोर फक्त ब्लेक कलर च्या ब्रा आणि पेंटि मध्ये उभी होती आणि एकदम कामुक आणि सेक्सी वाटत होती.

आता मी तिचे एकदम गोरे पान आणि सेक्सी शरीर पाहून एकदम वेडा झालो होतो आणि मग मी एकदम जोश मध्ये आलो होतो आणि मी तिला सतत कीस करू लागलो होतो आणि मग काही वेळाने ती पण मला साथ देऊ लागली होती आणि आता तिचे नरम गुलाबी ओठ आता माझ्या ओठा ला भेटत होते आणि मला ती एकदम जोर जोराने कीस करून माझे ओठ चाटत होती आणि ती मला एकदम बाहो मध्ये भरली होती आणि चाटत होती.

मग काही वेळाने मी तिला पलंग वर सरळ झोपवले होते आणि मग मी माझी चड्डी पण काढून टाकली होती आणि आता त्या मुळे माझा ६ इंच मोठा लंड तिच्या समोर आला होता आणि तिच्या पुची ला पाहून सलामी देऊ लागला होता आणि मग मी तिची ब्रा पण काढून टाकली होती आणि मी पहिले कि तिचे बोल खूप मादक आणि एकदम गोरे पान होते, तिचे बुब्स खूप मस्त आकार मध्ये होते आणि मी तर एकदम वेडा झालो होतो त्यांना पाहून, मग मी विचार करू लागलो कि देवाने तिचे हे कामुक शरीर खूप मेहनत करून बनवले असेल, कारण कि ती अशी मुलगी होती कि तिचे दर एक अंग एकदम कामुक होते आणि तिचे सर्व भाग एकदम सेक्सी होते आणि मी ती कशी दिसत होती ते तुम्हाला माझ्या शब्द मध्ये पण सांगू शकत नाही आहे.

मग मी तिला विचारले कि तू कधी कोण बरोबर काही केले आहेस का? तर ती माझे हे ऐकून मला म्हणली कि भैया हे तुमचे नशीब आहे कि तुम्ही मला असे एकदम नागडे पाहून घेतले आहे नाही तर अजून कोणाचे नशीब पण नाही आहे कि कोणी मला हात पण लावेल.

मग मित्रंनो मला तिचे बोलणे ऐकून एकदम नशा चढली होती, मग मी तिचे बोल एक एक करून चोकून एकदम लाल करून दिले होते पण माझे मन अजून पण भरत नव्हते आणि मग मी काही वेळाने पलटी मारली होती आणि माझा लंड तिच्या तोंडात ठेवला होता आणि मी तिला म्हणलो कि तू आता याला तुझ्या तोंडात घेऊन चोकून घे, ती माझे असे बोलणे ऐकून विचित्र हावभाव करू लागली होती पण नंतर तिने तिचे मुलायम हात पुढे केले होते आणि माझा लंड त्या मध्ये पकडला होता. मग मी पण चांगला चान्स पाहून तिची सेक्सी पेंटी हळू हळू खाली करून टाकली होती आणि आता त्या मुळे मला तिची एकदम सेक्सी आणि एकदम कुवारी पुच्ची दिसू लागली होती आणि ती एकदम वर्जिन होती, मग मी पटकन जाऊन माझी जीभ तिच्या पुच्ची मध्ये लावली होती आणि मी तिला एकदम प्रेमाने हळूवार चाटू लागलो होतो.

आता ती पण एकदम मदहोश होऊन औ ओउ अहह ओंम्म अहह उऔउ अह्ह्ह औऊ अम्म्म ओफ्ह औऊ अह्ह्ह आय्येस्षा हाह्ह्ह उएस्स आय्य्य अह्ह्ह ओह हाह्ह करू लागली होती आणि म्हणत होती कि भैया तुम्ही हे काय करत आहे, ती घाण जागा आहे आईई प्लीज तुम्ही तुमचे तोंड तिथून बाजुला करून घ्या अहः हु उऊ अह्हू औऊ उछ्ह आय्य्य अह्ह्ह प्लीज मला आता माहिती नाही कि काय होत आहे.

मग मी तिचे काही पण ऐकले नाही आणि माझे एक लहान बोट तिच्या पुच्ची च्या आत मध्ये टाकू लागलो तेव्हा ती एकदम तडपू लागली होती कारण कि तिची पुच्ची आकाराने लहान होती आणि ती आतून एकदम गरम झली होती, मग मी हळू हळू तिच्या पुच्ची मध्ये माझे बोट आत बाहेर करू लगलो होतो आणि मी बरोबर तिची पुच्ची चाटत पण होतो आणि आता त्या मुळे तिला थोडी मजा पण येऊ लागली होती, आता ती माझ्या लंड च्या टोप्याला तिच्या जिभेने चाटू लागली होती आणि मग त्याला तिच्या तोंडात घेऊन चोकू पण लागली होती.

मग मी तिची पुच्ची १५ मिनिटे चाटली होती आणि मग मी उभा झालो होतो आणि मग मी माझ्या बरोबर एक वेसेलीन ची बाटली घेऊन आलो होतो आणि मग मी तिला एकदम सरळ झोपवले होते आणि तिच्या पुच्ची मध्ये आणि माझ्या लंड वर एकदम मस्त मध्ये वेसेलिन लावले होते आणि मी तिला एकदम घसरत करून टाकले होते आता तिची पुच्ची एकदम मस्त मध्ये ओली झाली होती आणि माझा लंड पण ओला झाल्याने एकदम चमकू लागला होता, मग मी एक उशी घेतली होती आणि तिच्या गोर्या पान आणि एकदम सेक्सी गांडी च्या खाली घेऊन लावली होती कारण कि मला खूप चांगले माहिती होते कि ती एकदम नाजूक आणि एकदम वर्जिन अशी कच्ची कळी होती जी तिच्या सेक्सी पुच्ची ला आज एकदम पहिल्या वेळी माझ्या लंड समोर घेऊन आली होती आणि मी तिला एकदम पहिल्या वेळी ठोकून तिची सील तोडणार होतो, आणि जर मी काही चूक केली तर तिला खूप त्रास झाला असता आणि ती मग सेक्स साठी एकदम घाबरत राहिली असती.

मग मी तिचे दोन्ही पाय माझ्या हाताने पसरले होते आणि तिची नाजूक आणि सेक्सी पुच्ची एकदम उघडली होती आणि मग मी माझे एक बोट त्या मध्ये टाकले होते आणि तिच्या आत पर्यंत वेसेलिन लावून दिली होती आणि मग मी तिचे गोरे आणि एकदम बिगर केसा चे पाय माझ्या खांद्या वर ठेवले होते आणि त्या मुळे तिची पुच्ची एकदम उघडली होती आणि त्या मुळे माझा लंड एकदम आरामात त्या मद्धे जाणार होता, आणि त्या मुळे आता तिला त्रास पण कमी होणार होता.

मग मी हळू हळू करून माझ्या लंड च्या टोकाला तिच्या पुच्ची च्या जवळ आणले होते आणि मग मी त्याला तीच्ज्या पुच्ची च्या तोंडा वर ठेवले होते आणि मग मी तिला म्हणले कि तू आता अजिबात घाबरू नकोस, तुला आता एकदम थोडा असा त्रास होईल आणि पहिल्या वेळी हे करताना सर्वाना होतो आणि सर्व लोक सहन करून घेतात, आणि मी सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन तुझ्या बरोबर हे सर्व काही करणार आहे आणि तू मला पूर्ण रीतीने साथ दे कि जेणे करून तुला कमीत कमी त्रास सहन करावा लागेल आणि तुला काही वेळाने मजा पण मिळू लागेल.

मग मी तिच्या बरोबर प्रेमाचे बोलत बोलत तिला म्हनले कि आता मी तुला ए धक्का देत आहे आणि तिने तिचे डोळे मिटले होते आणि मी एक धक्का दिला होता आणि त्यामुळे माझा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये थोडा गेला होता आणि तेव्हा तिला खूप त्रास झाला होता आणि तिच्या तोंडून एकदम जोराने आवज निघाला होता आणि आता तिच्या आवाजाने पूर्ण रूम भरून गेला होता.

मग तिचा आवाज कमी करायला मी माझा एक हात पटकन तिच्या तोंडा समोर धरून दाबला होता, मग मी पहिले कि तिच्या डोळ्या मधून आता अश्रू पण बाहेर येऊ लागले होते आणि तिचा पूर्ण चेहरा आता घामाने भरून गेला होता आणि मग मी तिला दोन मिनिट पर्यंत किस केले होते आणि तिला बुब्स वर चाटले होते आणि मग मी परत कधी वेळाने सरळ उभा झालो होतो, मग मी पहिले कि अजून तर माझ्या लंड चा फक्त थोडा भाग तिच्या आत मध्ये पुच्ची मध्ये घुसू शकला होता आणि तिला इतका त्रास झाला होता आणि आता मला तर अजून पुर्न लंड आत मध्ये टाकायचा होता, म्हणून मी त्या साठी जेव्हा माझ्या लंड ने थोडा दबाव बनवला होता तेव्हा ती परत एक वेळा त्रास झाल्याने ओरडू लागली होती आणि तेव्हा मी तिला म्हणले कि तू अजिबात घाबरू नकोस, मी काही जास्त धक्का देऊन टाकणार नाही आहे आणि मला तुझ्या त्रासाची पण चिंता आहे, तू थोडी वाट पाहून मला साथ दे आणि तुला काही वेळाने मजा येऊ लागेल.

मग मी हळू हळू आणि एकदम प्रेमाने तिचे बोल हळू हळू कुरवाळू लागलो होतो आणि मी त्या बरोबर हळू हळू मला दुसर्या पोजिशन मध्ये सेट करत होतो, मग ती जेव्हा शांत झाली होती तेव्हा मी चांगली संधी पहिली होती आणि तिच्या वर एकदम हल्ला केला होता आणि तेव्हा माझा लंड तर आधी पासून वेसेलिन लावल्याने एकदम ओला झाला होता आणि मी थोडा जोर लावला होता आणि तेव्हा माझा पूर्ण लंड तिच्या पुच्ची च्या आत मध्ये घुसला होता आणि सरळ तो आत पर्यंत जाऊन धडकला होता आणि तेव्हा ती एकदम जोर जोराने ओरडली होती आणि एकदम बेशुद्ध व्हायला आली होती.

मग मी खूप वेळ पर्यंत काही न करता उभा राहिलो होतो आणि मग बहुतेक हळू हळू ५-७ मिनिट नंतर ती जरा सांभाळली होती आणि आता तिला तिच्या पुच्ची मध्ये जळू लागले होते असे वाटत होते आणि ती मला म्हणू लागली होती कि भैया मला खूप दुखत आहे, प्लीज आता तुम्ही याला बाहेर काढा औऊ अहह उऔउ अह्ह्ह औऊ अम्म्म ओफ्ह औऊ अह्ह्ह आय्येस्षा हाह्ह्ह उएस्स आय्य्य अह्ह्ह ओह हाह्ह नाही तर मी मरून जाईन मला खूप त्रास होतो आहे अहह उऔउ अह्ह्ह औऊ अम्म्म ओफ्ह औऊ अह्ह्ह आय्येस्षा हाह्ह्ह उएस्स आय्य्य अह्ह्ह ओह हाह्ह माझी पुच्ची फाडून टाकली रे देवा अहह उऔउ अह्ह्ह औऊ अम्म्म ओफ्ह औऊ अह्ह्ह आय्येस्षा हाह्ह्ह उएस्स आय्य्य अह्ह्ह ओह हाह्ह आईइ ग्गग्ग मला खूप त्रास होतो आहे, प्लीज भैया तुम्ही परत कधी तरी हे काम करून घ्या आज मला सोडून द्या.

मग मी तिला प्रेमाने समजावले कि बेबी आता काम संपले आहे आणि आता तुला काही जास्त त्रास होणार नाही आहे असे म्हणून मी तिला कीस करू लागलो होतो आणि मग मी एक लांब तिच्या ओठा वर कीस केले होते आणि मग मी असे केल्याने ती काही वेळाने हळू हळू शांत झाली होती आणि मग मी हळू हळू माझा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये हळू हळू आत बाहेर करू लागलो होतो, तिला आता त्रास कमी होत असल्याने ती गपचूप पडून राहिली होती आणि मग त्या नंतर पुढे करणे माझ्या साठी काही अवघड असे काम नव्हते आणि आता तर मी स्वर्ग मध्ये होतो.

मग मी तिला सतत न थांबला ठोकत होतो आणि मग काही वेळाने ती पण मला तिची गांड उचलून मला साथ देऊ लागली होती. मग मी शेवटी माझे सर्व वीर्य तिच्या पुच्ची मध्ये टाकून दिले होते आणि मी काही वेळ पर्यंत तिच्या वर पडून राहिलो होतो आणि मग बाजूला गेलो होतो, आता मी माझ्या बहिणीची कुवारी पुच्ची फाडून दिली होती.