बंगल्यावाल्या आंटी ला जवले

हेलो मित्रानो माझे नाव प्रेमराज आहे आणि ही माझी एकदम पहिली गोष्ट आहे. मला पूर्ण अशा आहे कि तुम्हाला तो खूप जास्त आवडेल.

ही गोष्ट त्या दिवसाची आहे जेव्हा मी अभ्यास करायला पुण्या मध्ये आलो होतो. मी माझ्या साठी एक रूम भाडयाने घेतली होती. मी जिथे राहत होतो तिथे माझ्या शेजारी माझे मालक, मालकीण आणि त्यांची आठ वर्षाची मुलगी राधा राहत होती.

जसे जसे दिवस निघत गेले तसे मी त्यांच्या घरा मध्ये चांगला असा मिसळलो होतो. मी माझ्या मालकांना काका म्हणून हाक मारीत होतो.

एक दिवस माझ्या काकांनी मला सांगितले : राधा ला कराटे क्लास ला जायचे असते आणि तू त्याला सोडून येत जा.

मी हो म्हणालो.

एक दिवस मी राधा ला क्लास ला सोडायला गेलो होतो आणि मी जेव्हा तिथे गेलो तेव्हा माझी नजर एके ठिकणी अडकली.

काय मस्त आंटी होती यार आता माझ्या मना मध्ये विचार येऊ लागले कि या सालीला इथे चा पकडतो आणि ठोकून टाकतो. मी तर फक्त तिला पाहत राहिलो. आंटी ने हे सर्व काही पहिले होते आणि मग तेव्हा मला कोण चा तरी धक्का लागून गेला आणि मी शुद्धी वर आलो.

मी पहिले तर ती आंटी माझ्या कडे पाहून एकदम हसत पाहत होती. आणि मग मी पण तिच्या कडे पाहून हसू लागलो. मग क्लास सुरु झाला. मग मी तिथून जाण्या साठी माझ्या बाईक च्या जवळ गेलो आणि मी पहिले कि माझे नशीब खूप चांगले होते. मी पहिले कि आंटी ने पण तिची गाडी माझ्या गाडी जवळ उभी केली होती.

मग ती परत माझ्या कडे आली आणि माझी हलत परत आधी सारखी झाली तर आता आंटी म्हणाली.

ती : हाय… तुमचे नाव काय आहे?

मी : प्रेमराज पाटील.. आणि तुमचे?

ती : जानवी देशपांडे.. मी माझ्या मुली ला क्लास ला घेऊन आले आहे.. आणि तुम्ही?

मी : मी माझ्या काका च्या मुली ला इथे घेऊन आलो आहे. तुम्हाला काही हरकत नसेल तर आपण कॉफी प्यायला जायचे का?

ती : हो हो का नाही, पण इथे नको.. तुम्हाला काही त्रास नसेल तर माझ्या घरी जाऊ या का? माझे घर इथेच जवळ आहे.

मी हे ऐकून तर एकदम खुश होऊन गेलो मी तिला लगेच हो म्हणालो.

जेव्हा मी तिच्या घरी पोचलो तेव्हा ती म्हणाली : क्लास सुटायला अजून खूप वेळ आहे तो पर्यत मी फ्रेश होऊन येते आहे. तू इथे बस.. थोड्या वेळाने ती फ्रेश होऊन माझ्या समोर आली. आणि मी तर एकदम डोळे फाडून पाहू लागलो होतो.

ती माझ्या जवळ आली आणि मला हलवले आणि मला विचारले कि असे काय पाहत आहेस तू?

मी : तुम्हाला काही हरकत नसेल तर एक सांगू?

ती : हो हो बॉल ना.

मी : आंटी तुम्ही खूप होट दिसत आहत.

ती : आणि काय प्रेम पुढे पण काही तरी बोल ना.

मी : मला तुम्हाला कीस करायचे आहे.

ती : बस एवढेच अजून काही नाही का?

मी : नाही,… हो…

मी काही बोलणार याआधी आंटी माझ्या जवळ आली आणि तिने मला तिच्या बाहो मध्ये घेतले आणि मला कीस करू लागली होती. मी पण आता मजा घेऊन तिचे ओठ जोर जोराने चोकू लागलो होतो. मग मी माझा एक हात तिच्या बुब्स वर घेऊन गेलो आणि तिचे बुब्स दाबू लागलो आणि तिची पुच्ची दुसऱ्या हाताने कुरवाळू लागलो होतो.

असे केल्याने ती अजून पण अहः अहह करू लागली आणि ती आवाज काढू लागली होती अहः ओह्ह आह्ह ओह्ह प्रेम फक मी आःह आता मला तडपावू नकोस. अह्हह उऔउ ममं.

मग आम्ही दोघांनी आमचे कपडे काढून फेकून दिले. ती आता बिगर कपड्याची एकदम सेक्सी माल दिसू लागली होती. मी तिचा एक बॉल माझ्या तोंडा मध्ये घेऊन चोकू लागलो होतो आणि दुसऱ्या हाताने तिची पुच्ची कुरवाळू लागलो होतो.

मग तिने माझे हत्यार हाता मध्ये घेतले आणि मग ती तिच्या गुडघ्या वर बसली आणि माझा लंड तिच्या तोंडा मध्ये घेऊन चोकू लागली होती.

मग मी काही वेळाने तिला माझ्या मांडी वर उचलले आणि तिला तिच्या बेड रूम मध्ये नेले आणि तिला पलंगा वर टाकून दिले, आणि ती एकदम रांड सारखी तिचे पाय पसरून झोपली.

तिची पुच्ची काय मस्त आणि मलाई दार होती.. मी माझा लंड तिच्या पुच्ची वर ठेऊन घासू लागलो होतो.

ती : आह्ह्ह ऐई अह्हह ऐई अहह आईई प्रेम आता मला सहन होत नाही आहे प्लीज माझी पुच्ची फाडून टाक आता. प्लीज आह्ह अह्हह.

मग मी माझा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये घातला आणि ती खूप जोर जोराने ओरडू लागली होती आह्ह प्रेम मला खूप मजा आली अहःह हाह्ह ममं अजून जोराने कर प्रेम प्लीज फक मी आह्ह अहह ओह्ह्ह य्सीस्स आह येस्स फक मी बेबी आह्ह औऊ औऊ आईइ आह्ह.

मी तिला खूप जोर जोराने ठोकू लागलो आणि मग काही वेळाने माझे निघणार होते तर मी तिला विचारले : कोठे काढू मी आता?

तर ती म्हणाली : आतच काढून टाक ना.. मी खूप दिवसांची तहानलेली आहे.

मग मी माझा लंड आत मध्ये टाकून वीर्य काढले आणि मग मी तिच्या वर काही वेळ पडून राहिलो.

मग आम्ही एकत्र बाथ रूम मध्ये गेलो आणि अंघोळ केली. मग तिने कॉफी तयार केली आणि आम्ही पिली. तो पर्यंत आता क्लास सुटायची वेळ झाली होती आणि आम्ही मग क्लास ला पोचलो.

आता आम्ही क्लास असताना पाहिजे तसे सेक्स करीत होतो.