बँक मेनेजर बरोबर सुहागरात्र

हेलो मित्रानो माझे नाव हर्ष आहे आणि आज मी तुम्हाला पहिल्या वेळी एकदम वेगळी आणि एकदम कमाल असलेली गोष्ट सांगणार आहे. या गोष्टी मध्ये एक ३८ वर्षाची स्त्री एका २१ वर्षाच्या कोवळ्या मुला सोबत प्रेम लीला करते आहे आणि त्याच्या बरोबर तिची पुच्ची जवण्याची खूप मजा मारून घेते आणि मग तिच्या तहानलेल्या पुच्ची ला त्याच्या लंडाने शांत करून घेते आणि आता मी ती घटना एकदम विस्ताराने तुम्हाला सांगतो आहे.

मित्रानो मला पूर्ण खात्री आहे कि ही गोष्ट वाचली कि तुम्हाला खूप मजा येईल. मित्रानो ही घटना मध्य प्रदेश मधल्या भोपाल मधली आहे आणि मी तिथे राहून नोकरी करीत आहे. मी दिसयला एकदम ठीक ठाक आहे आणि माझे वय २१ वर्षे आहे आणि माझा लंड ७ इंच लांब आहे.

मित्रांनो मी माझ्या २१ वर्षे वया पर्यंत कोणा बरोबर सेक्स केले नव्हते आणि मग काही दिवसा पूर्वी मला एक गर्ल फ्रेंड मिळाली होती, पण तिचे एका अपघातात निधन झाले आणि तेव्हा पासून जणू माझे जीवन एकदम एककी झाले होते आणि मला काही सुद्धा करायला आवडत नव्हते. आणि मग मी दुखी होऊन माझी नोकरी करू लागलो. मित्रानो ही घटना माझ्या सुट्टी मधली आहे जेव्हा मी माझ्या घरी परत आलो होतो आणि मग मी पहिले कि माझ्या घर च्या आजू बाजू चे सर्व काही बदलून गेले आहे कारण कि मी खूप वर्षांनी माझ्या घरी आलो होतो आणि आता खूप नवीन नवीन लोक तिथे राहायला आले होते. मी माझ्या घरी खूप उशिरा पोचलो आणि मग मी खूप मोठा प्रवास करून आलेलो असल्याने मला खूप थकवा जाणवत होता आणि म्हणून मी येऊन लगेच झोपलो.

मग सकाळ झाली आणि मी उठलो तेव्हा मी विचार करू लागलो कि मी बाजूला असलेल्या पार्क मध्ये फिरायला निघून जातो आणि तेव्हा माझा तिथे कोणीही जुना मित्र नव्हता, सर्व लोक बदलले होते आणि माझ्या साठी सर्व चेहरे एकदम नवीन होते कारण मी मागचे तीन वर्षे भोपाल मध्ये नव्हतो आणि मग मी माझ्या जुन्या गोष्टी आठवून इकडे तिकडे फिरू लागलो होतो. तेव्हा मला अचानक पार्क मध्ये एक आंटी दिसली आणि ती दिसायला एकदम सेक्सी आयटम वाटत होती.

तिचे ते भरलेले शरीर मला तिच्या कडे आकर्षित करीत होते आणि तेव्हा तिला पाहून माझा लंड हळू हळू मोठा होऊ लागला होता आणि ती आंटी एकदम मस्त आणि जकास माल होती आणि तिचे वय काही ३० वर्षे होते. तिचे फिगर तर असे मस्त होते कि कोणाचाही लंड फक्त तिला एक वेळा पाहून त्यातून वीर्य निघून जाईल, कारण तिचे बुब्स एकदम मोठे आणि बाहेर  झुकलेले दिसत होते आणि तिचे फिगर चा आकार बहुतेक ३८-३५-४० होता आणि तिची उंची ५ फुट २ इंच वाटत होती, आणि तुम्ही काही पण म्हणा मित्रानो ती होती एकदम मस्त आणि पाटाखा माल. मग मी मनातल्या मनात विचार केला कि हिच्या बरोबर काही तरी बोलले पाहिजे आणि मग मी तिच्या कडे हळू हळू गेलो आणि थोडी हिम्मत करून तिच्या जवळ जाऊन तिला म्हणालो.

मी : हेलो आंटी तुम्ही इथे दर रोज येत काय?

मित्रानो त्या वेळी ती पायाने चालून चालून दमली होती आणि ती एका पार्क च्या पायरी वर बसली होती आणि तिचे श्वास खुप जोराने वर खाली होत होते आणि त्याच बरोबर तिचे बॉल पण खूप जोराने वर खाली होऊ लागले होते आणि त्यमुळे मला तिचे बुब्स खूप मस्त दिसत होते. माझी नजर तिच्या छाती वर होती आणि मी सतत घुरून घुरून पाहत होतो आणि मग ती मला म्हणाली-

ती : हो मी दर रोज सकाळी सकाळी इकडे येते.

मी : वाह आंटी ही तर खूप चांगली गोष्ट आहे आणि आता आपण दर रोज असे भेटत राहू.

आंटी : बरे, पण तू कोण आहेस? आणि तू मला अशा रिती ने रोज भेटायचे सांगतो आहेस आणि मी तुला कधी पण या आधी इकडे पहिले नाही आहे, तू कोठे राहतो आहेस?

मी : हो आंटी मी इथे एकदम नवीन आहे, कारण मी मागचे तीन वर्षे इथे आलो नव्हतो, मी शेजारी राहतो आणि इथून बाहेर निघाले कि थोडे दूर जाऊन माझे घर आहे आणि मी सध्या बाहेर राहून नोकरी करीत आहे.

ती : वाह तू दिसायला तर खूप चांगला आहेस आणि तू बोलून पण चांगले घेतोस.

मी : धन्यवाद आंटी आणि तुम्ही काय करता तुम्ही गृहिणी आहात का?

ती : नाही नाही मी एक बेन्केत मेनेजर आहे.

मी : वाह आंटी खूप छान तुम्ही तर दिसायला पण खूप छान आहात आणि हे तुम्ही दर रोज इथे येऊन चालता म्हणून आहे आणि तुम्ही तुमच्या शरीरा वर खूप चांगले लक्ष दिले आहे.

ती : धन्यवाद, चला आता माझ्या घरी जायची वेळ झाली आहे, ठीक आहे ना मी आता जाते आहे मग मला पटकन घरी जाऊन तयार व्हायचे आहे आणि मग जेवण बनवून लवकर बेंके साठी इथून निघायचे आहे आणि मला घरी पण खूप काही काम करायचे आहे.

मी : हो आंटी ठीक आहे आणि आता मी पण माझ्या घरी जाणार आहे चला आपण बरोबर बाहेर जाऊ.

मग आम्ही एकत्र त्या पार्क मधून बाहेर आलो आणि मग आमच्या घरा कडे निघालो आणि मग चालता चालता तिला समजले कि माझे घर एकदम जवळ आहे आणि मित्रानो आमच्या घर च्या मागच्या बाजूला असलेले घर तिने मागचे दोन वर्षे पूर्वी खरेदी केले होते आणि मग आम्ही एक दुसर्याला बाय म्हणालो आणि मग आपापल्या घरी गेलो. मग मी तर माझ्या घरी जाऊन झोपी गेलो आणि मग मी दुपारी उठलो आणि मग मी दुपारी जेवण केले आणि मग मला बेंके मध्ये जाऊन चेक चे पैसे घ्यायचे होते म्हणून मी बेंके मध्ये गेलो. मग मी पहिले कि जी आंटी मला सकाळी सकाळी पार्क मध्ये भेटली होती ती त्या बेन्केची मेनेजर आहे आणि मग तिने मला तिच्या केबिन मध्ये बोलवले.

ती : काय तू मला इथे भेटायला आला आहेस कि काय?

मी : हो आंटी तुम्ही असे काही समजले तरी चालू शकते खरे सांगू तर मला माझे एक काम पण होते मला माझ्या चेक चे पैसे काढून घ्यायचे होते.

ती : ठीक आहे आण माझ्या कडे तुझा चेक मी पटकन काधून देते आणि तुझ्या अकौंट मध्ये टाकून देते.

मी : थेंक यु आंटी, खरे विचारू आंटी तुम्ही मला अजून तुमच्या विषयी काही पण सांगितले नाही आहे.

ती : आणि तू पण मला तुझ्या विषयी काही पण सांगितले नाही आहेस? तू आधी तुझे मला काही तरी सांग.

मी : आंटी माझे या जगात कोणी नाही आहे, कारण मी माझे घर पाच वर्षा पूर्वी सोडून दिले होते. हो पण मला माझा म्हणणारी आधी एक होती पण हे सर्व काही देवाला आवडले नव्हते कि ती माझ्या बरोबर राहून आनंदी राहील आणि मी पण तिच्या बरोबर खूप खुश होतो आणि तेव्हा मला माझे जगणे खूप जास्त आवडत होते.

ती : हो का, पण ती कोण होती?

मी : आता आंटी तुमच्या कडून काय लपवायचे चार वर्षा पूर्वी मला एक गर्ल फ्रेंड होती, पण तिचे एका रस्त्यावर अपघातात निधन झाले. मी तीला वाचविण्यसाठी खूप प्रयत्न केले पण तरी ती मला या जगात एकदम एकटा सोडून निघून गेली आणि ती निघून गेल्या पासून मी या जगात एकदम एकटा होऊन फिरतो आहे. आता माझे या पूर्ण जगा मध्ये माझे असे कोणी नाही आहे.

ती : ओह, मला तुझे हे सर्व ऐकून खूप दुख झाले, तुझ्या बरोबर देवाने खूप वाईट केले आहे, पण काही हरकत नाही आहे जीवन आपल्याला कधी ना काही तरी एक वेळा दुसरी संधी जरूर देते, फक्त आपल्याला त्या संधीला आपले जीवन बनवता आले पाहिजे. तुला इतके उदास होण्याची काही गरज नाही आहे आणि तुला पण कधी ना कधी तरी अशी संधी जरूर मिळेल.

मी : हो आंटी ठीक आहे आता तुम्ही मला तुमचे काय काय आहे ते सांगा.

ती : हो हो सांगते आहे, माझी पण हलत एकदम तुझ्या सारखी आहे कारण माझे पण या जगा मध्ये कोणी नाही आहे. तुझ्या अंकल ने मला मागचे दोन वर्षे झाली सोडून दिले आहे आणि आता आमचा तलाक पण झाला आहे. मला एक मुलगी पण होती पण तिला सुद्धा त्यांनी माझ्या बरोबर केस जिंकून तिच्या बरोबर ठेवून घेतले आणि आता मी एकदम एकटी झाली आहे अगदी तुझ्या सारखी.

मी : काय आंटी? कोर्टाने असे कसे काय केले? जेव्हा मुली वर आईचा जास्त हक्क असतो, त्यांनी तुमच्या बरोबर काही ना काही धोका केला आहे, कारण तुमच्या बरोबर घडले तसे कधी पण घडत नाही.

ती : हो, पण तुझे अंकल खूप मोठे बिजनेस मेन होते आणि त्यांच्या कडे पैशाची काही पण कमी नाही आहे आणि या गोष्टी चा फायदा उठवून त्यांनी मला कोर्टा समोर एक धंधा करणारी बाई म्हणून माझ्या वर आरोप केला आणि मग त्यांनी माझे दुसऱ्या पुरुषा बरोबर अनैतिक संबंध साबित करून टाकले होते आणि मी माझे सर्व काही हरवून बसले.

मित्रनो मी तेव्हा पहिले कि तिच्या डोळ्या तून बोलता बोलता दुखा चे अश्रू बाहेर पडू लागले होते आणि तेव्हा माझ्या मनात आंटी साठी आदर खूप वाढला होता. मग काही वेळ आम्ही असेच बसलो आणि मग बेंक बंद होण्याची वेळ झाली होती आणि मग मी तिला म्हणाली कि चला आंटी मी तुम्हाला तुमच्या घरी सोडून देतो.

ती : हो चल ठीक आहे आणि आज पासून तू माझा एक खूप चांगला मित्र आहेस आणि आता तू मला आंटी म्हणत जाऊ नकोस कारण माझे नाव बबिता आहे पण तू मला आता प्रेमाने प्रिन्सेस म्हणून बोलवू शकतोस.

मित्रानो आंटी ने मझ्या बाईक वर मागे बसून हे सांगितले आणि मग मी पण तिचे मन ठेवायला आणि मग तिला दुखा तून थोडी बाहेर करायला मी तिला म्हणालो कि ओके प्रिन्सेस ठीक आहे.

मग त्याच्या दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठून मी पार्क साठी निघालो होतो आणि तेव्हा मी पहिले कि माझ्या घरा च्या बाहेर बबिता आधी पासून उभी राहून माझी वाट पाहत बसली होती.

मी : अरे तुम्ही आणि अजून इथे का अजून पार्क मध्ये गेला नाही का?

ती : हो, मी विचार केला कि आपण एकत्र मिळून तिथे गेलो तर आता तर आपण एक चांगले मित्र बनलो आहोत.

मी : ओह मला माफ करा माझ्या मुळे तुम्हाला वाट बघावी लागली, ठीक आहे चला.

मग आम्ही दोघे तिथून पार्क मध्ये गेलो.

मग आम्ही पार्क मध्ये येऊन चालत होतो आणि मग हळू हळू बोलू लागलो.

ती : तुम्ही मला तुमच्या गाडी वरून मला माझ्या बेंके पर्यंत सोडून द्याल का?

मी : हो हो का नाही? मी तर तुम्हाला बेंके मध्ये घेण्या साठी पण येऊ शकतो कारण तुम्ही माझे मित्र आहात आणि मी घरा मध्ये एकदम फ्री आहे. मी कमीत कमी एवढे तर तुमच्या साठी करू शकतो ना.

ती : थेंक यु.

मग आम्ही काही वेळ पार्क मध्ये फिरलो आणि मग आम्ही परत आपापल्या घरी आलो. मग मी फ्रेश झालो आणि मग तिला बेंके मध्ये सोडायला गेलो आणि तिने मला सांगितले कि तुम्ही रोज रात्री माझ्या घरी माझ्या बरोबर जेवायला येत जा मला खूप आनंद होईल, कारण मी जेवण खूप चांगले बनवते आणि मला तुमच्या बरोबर जेवण करायला खूप चांगले वाटेल.

मी : हो ठीक आहे प्रिन्सेस.

मित्रानो मग आम्ही त्या दिवसा पासून रोज रात्री एकत्र बसून जेवण करू लागलो आणि मग मी पण जेवण करायचो आणि काही वेळ तिच्या बरोबर बसून गप्पा मारायचो आणि मग मी माझ्या घरी निघून जायचो. आमच्या मध्ये पूर्ण एक महिना असे चालत राहिले. मग एक दिवस रात्री आम्ही बरोबर बसून जेवण केले आणि मग आम्ही बसून एकत्र टीवी पाहत होतो आणि तेव्हा अचानक ती उठून उभी राहिली आणि ती सरळ तिच्या रूम मध्ये निघून गेली.

मग मी काही वेळ मनातल्या मनात विचार केला कि हिला असे अचानक काय झाले कि ती अशी उठून काही न बोलता निघून गेली, असे आधी तरी कधी घडले नाही मग मी तिच्या खिडकी तून आत पहिले तर तेव्हा ती ब्लाउज आणि पेंटी मध्ये बसली होती आणि तिने तिच्या पुच्ची मध्ये एक मेणबत्ती टाकून ठेवली होती आणि ती मेणबत्ती ला सतत आत बाहेर करत होती.

मित्रानो मी हे सर्व पाहून खूप चकित झालो आणि मला तर माझ्या डोळ्यावर अजिबात विश्वास बसत नव्हता कि काय ही पण असे काही कधी करू शकते, पण ती हे सर्व का करीत होती आणि मग मी हे सर्व प्रश्न माझ्या मनात घेऊन माझी घरी आलो, पण मला आता हे सर्व पहिल्या वर झोप लागत नव्हती आणी मला माझ्या डोळ्या समोर ती बबिता आणि ती  मेणबत्ती ने करीत असलेले सर्व काही दिसत होते. मग मी पूर्ण रात्र तिला आठवून  विचार केला कि तिला आता एका सहाऱ्याची गरज आहे आणि मला पण आहे. मग मी कसे तरी विचार करून आणि मग देवाचे नाव घेऊन झोपलो आणि मग मी सकाळी बाहेर पार्क मध्ये भेटायला उठलो. मग ती पण त्या दिवशी माझी वाट माझ्या घर च्या बाहेर उभी राहून बघत बसली होती.

मग मी तिला घेऊन पार्क च्या दिशेने चालू लागलो आणि मग मी तिला विचारले-

मी : मी तुम्हाला कसा वाटतो

ती : तुम्ही चांगले आहात.

मी : आता मला असे वाटते आहे कि आपल्या दोघांना आता एक चांगल्या मित्र पासून अजून काही तरी जास्त बनले पाहिजे.

ती : तुम्हला म्हणायचे काय आहे?

मित्रानो मी पटकन तिचा हात माझ्या हाता मध्ये पकडला आणि मग म्हणालो

मी : मी तुला खूप प्रेम करीत आहे बबिता, बघ आता तु मला नाही म्हणू नकोस, मी काल रात्री खूप वेळ पर्यंत विचार केला कि तुम्हाला पण आता कोणा ची तरी गरज आहे आणि मला पण माझे कोणी तरी हवे आहे आणि आता आपण दोघे एकमेकाचे खूप चांगले मित्र पण आहोत. मित्रानो काही वेळ विचार करून ती मला हो म्हणाली. मग मी आणि ती दोघे त्याच दिवशी मिळून बाहेर फिरायला गेलो.

मग आम्ही बाहेर फिरून बाहेर एका चांगल्या हॉटेल मध्ये रात्री चे जेवण केले आणि मग आम्ही फिल्म पाहायला निघून गेलो. आम्ही एकमेकाचा हात पकडून पूर्ण फिल्म पहिली आणि मग परत येताना जेव्हा रस्त्या मध्ये कोणी नव्हते तेव्हा मी तिला कीस पण केले होते, ज्यामुळे तो एकदम खूप गरम होऊ लागली होती. मग जेव्हा आम्ही माझ्या घरी येत होतो तेव्हा ती मला म्हणाली कि आज रात्री तू माझ्या घरी येऊन झोपून जा, आज रात्री मला तुझ्या कडे काही तरी काम आहे.

मी : ठीक आहे माजी जान.

मग आम्ह दोघे तिच्या घरी पोचलो. मग मी परत मागे गेलो आणि एका मेडिकल मधून कंडोम चे पाकीट घेतले आणि परत बबिता च्या घरी पोचलो. मग मी जेव्हा दरवाजा वाजवला तर तिने पटकन दरवाजा उघडला जणू ती माझी वाट पाहत बसली होती. मित्रनो मी पहिले कि ती आज पहिल्या वेळी माझ्या समोर गाऊन घालून उभी होती, ती लाल गाऊन घालून उभी होती आणि त्यातून सरळ सरळ हे कळत होते कि तीने काळ्या रंगाची ब्रा घातली आहे आणि तिच्या हातात सिगरेट होती आणि ती खूप मजे घेऊन ओढत होती.

मी : वाह तुमचे हे गाऊन तुम्हाला खूप चांगले वाटत आहे आणि तुम्ही खूप सुंदर दिसत आहात.

मग तिने मला तिच्या कडे ओढून घेतले आणि तिने सरळ मला माझ्या ओठा वर कीस केली ज्यामुळे माझ्या तोंडा मध्ये तिच्या सिगरेट चा धूर गेला पण तरी मला खूप मजा येऊ लागली होती. मग पाच मिनिट कीस करून ती पटकन बाथ रूम मध्ये पळून गेली आणि मी पण समजलो कि ती आता पाणी काढणार असेल. मग ती काही वेळाने परत बाथ रूम मधून बाहेर आली आणि माझ्या मांडी वर येऊन बसली, आणि त्यामुळे माझा ताठ्लेला लंड तिच्या गांडी ला घासू लागला.

मग ती अजून जास्त जोश मध्ये आली आणि मला कीस करू लागली आणि मी पण तिला पूर्ण पूर्ण साथ देऊ लागलो होतो आणि मग आम्ही दोघांनी एक एक करून आमचे पाणी काढून टाकले, आणि ती परत उठून बाथ रूम मध्ये गेली आणि मग तिची पेंटी बदलून बाहेर आली. मग ती आल्या वर मी बाथ रूम मध्ये गेलो आणि माजी चड्डी धुतली आणि मग ती घातली आणि मग बेडरूम मध्ये येऊन गपचूप झोपलो. काही वेळाने ती आली आणि माझ्या जवळ झोपली, काही वेळाने ती अचानक उठली आणि तिने सिगरेट बाहेर काढली आणि ती पेटवली, मग ती निवांत बेड वर बसून ती ओढू लागली आणि मग परत झोपून गेली.

मग दुसऱ्या दिवशी रात्री चे ८ वाजले होते आणि मग मी तिच्या घरी पोचलो. मी तिथे जाऊन पहिले कि ती त्यावेळी ब्रा आणि पेंटी घालून बसली आहे आणि तिने दरवाजा उघडा ठेवला होता आणि ती सिगरेट ओढत काही तरी विचार करीत बसली होती.

मी : काय झाले बबिता? आज तू माझ्या बरोबर सेक्स करायला तयार आहेस का?

ती : हो माझी जान, आज पासून मी तुझी बनायला तयार आहे.

मी : हो मी पण तुला खूप प्रेम करीत आहे, तू मला खूप आवडतेस.

मग मी दरवाजा बंद केला आणि मग आम्ही टीवी पाहत पाहत लेप टोप वर ब्लू फिल्म पाहू लागलो आणि मग आमचा सेक्स करायचा मूड बनू लागला होता आणि मग मी आधी तिला एक फ्रेंच कीस केले आणि मग मी तिची ५ मिनिट पर्यंत तिची जीभ चाटली आणि खूप मजे केले. मग मी तिची पेंटी काढून टाकली आणि मग मला तिच्या पुच्ची वर खूप केस दिसत होते आणि असे वाटत होते कि ते केस तिच्या पुच्ची तून निघणार्या रसा मुळे एकदम ओले झाले होते.

मग मी तिला बेड वर झोपवले आणि मग मी तिच्या पुच्ची वर थोंड ठेऊन मी पण झोपलो आणि मग मी दहा मिनिटे तिच्या पुच्ची चे केस चाटले आणि मग तिच्या पुच्ची मध्ये माझी जीभ टाकून दिली, ज्यामुळे ती आह अयम्म्म आह्ह्ह अस्स्स्सस करू लागली आणि तिला खूप मजा येत होती. मग काही वेळाने तिने आवाज करत माझ्या तोंडात तिचे पाणी सोडून दिले आणि मग मी ते सर्व पाणी पिऊन गेलो.

मग तिने माझे चड्डी काढून टाकली आणि ती माझा ७ इंच लंड पाहून एकदम चकित झाली आणि हळू हळू मदहोश होऊ लागली. मग मी माझा लंड तिच्या तोंडात घातला आणि ती त्याला चोकून मजा घेऊ लागली. मग काही वेळाने मी पण पाणी काढून टाकले आणि माझे सर्व वीर्य तिच्या तोंडात गेले आणि ती पण मजे घेऊन पिऊन गेली आणि मग तिने जोश मध्ये येऊन तिची ब्रा काढून टाकली आणि मग ती मला म्हणाली कि ये राजा आता एक वेळा माझे बॉल पण चाखून बघ.

मग मी पण पटकन माझे तोंड तिच्या गोऱ्या बुब्स वर ठेवले आणि तिच्या निपल वर चोकू लागलो आणि मग मी तिचे खूप जोर जोराने दाबून तिचे दुध पीत राहिलो आणि तिची निपल पण खूप चोकली. आता ती माझे डोके पकडून तिच्या बॉल वर दाबू लागली होती आणि मग तिने एक सिगरेट काढली आणि ती पेटवून ओढू लागली.

मग काही वेळ तिचे बुब्स चोकून मी ते सोडले आणि मग मी खाली आलो आणि मग तिची ओळी, गरम पुच्ची समोर माझा उभा लंड ठेवला आणि तो हळू हळू आत टाकू लागलो, मग जसा माझा मोठा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये गेला ती खूप जोर जोराने ओरडू लागली आणि आह अहःह अह्हाहा ममं अमाम्म इउम्म उमुंम अहःह इऐईइ इआऐई आइऐइम आम  आमम आम्म्म्म अमाम्म अहहाः हाहःह करीत राहिली आणि मग मी तिला १० मिनिटे खूप जोर जोराने धक्के देत राहिलो आणि मग तिने तिचे पाणी सोडले, पण मी अजून पाणी काढले नव्हते. मग मी तिला डॉगी स्टाईल मध्ये उभे राहायला सांगितले तर ती पण पटकन उभी राहिली आणि मग मी माझा लंड तिच्या पुच्ची वर घासू लागलो आणि माझ्या हाताने तिचे दोन्ही बॉल दाबू लागलो तर ती म्हणू लागली कि राजा लवकर कर आता मी खूप तहान लेली आहे आता मला जास्त गरम करू नकोस नाही तर मी तुझा लवडा खाऊन टाकेन मला लवकर ठोक आता. मग मी माझा लंड तिच्या गांडी मध्ये टाकला आणि मग हळू हळू आत बाहेर करून तिला धक्के देऊ लागलो आणि मग ती आनंदाने ओरडू लागली आह अहःह येस्स आहःह फक मी आःह फक मी हार्ड बेबी आहाह्ह खूप दिवस झाले एक पण लंड मिळाला नवता मला आःह्ह आज तर अआज्ज खूप मजा आह्ह्ह येते आहे आह्ह्ह अजून जोराने ठोक मला आह्ह माझी गांड खूप लहान झाली आहे तुझा लंड टाकून तिला मोठी करून टाक उम्म्म्मम येस्स्स्सस आह्ह्ह येस्स्स. मग मी पण तिला १५ मिनिटे खूप जोर जोराने ठोके मारून माझे पाणी काढून टाकले. मग मी माझा लंड तिच्या गांडी तून बाहेर काढून तिच्या तोंडात दिला आणि तिने तो चाटून स्वच्छ केला.

मित्रानो आता आम्ही रोज रात्री सुहागरात्र  करतो आणि मी तिच्या बरोबर अशा खूप रात्री घालवल्या आहेत. मी तिच्या बरोबर माझी पण सेक्स ची भूक शांत केली आहे आणि आता आम्हाला एकमेकाची चांगली साथ मिळाली आहे.