बन्नो बरोबर जंगल सेक्स

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव अभय आहे आणि मी ज्या घरा मध्ये भाड्याने राहत असतो त्या घर चे कुटुंब गरीब होते, त्या मध्ये २ भाऊ होते आणि त्यांच्या पत्नी होत्या. मोठ्या चे नाव हरनाम सिंह होते ज्याचे वय ४३ वर्षे होते आणि तो एकदम काटकुळा माणूस दिसत होता, त्याची पत्नी लाजो जिचे वय अंदाजे ३८ वर्षे होते ती एकदम सुंदर आणि मादक महिला होती, तिचे शरीर खूप आकर्षक होते.

त्याचा लहान भाऊ प्रीतम सिंह जो बहुतेक ३९ वर्षे वयाचा होता आणि त्याच्या भावा सारखा एकदम काटकुळा पण होता आणि त्याची बायको बन्नो होती तिचे वय बहुतेक ३५ वर्षे होते आणि ती एकदम भारावदार अंगाची स्त्री होती, त्या दोघा भाऊंना कोणी संतान नव्हते आणि ते दोघे मिळून मजुरी करत होते आणि त्यांना शेती पण होती आणि त्या वर त्याचे सर्व भरण पोषण चालु होते.

आता मी तर काही दिवस मध्ये त्यांच्या घर चा सदस्य सरखा झालो होतो, मी शिक्षित होतो आणि एक सरकारी कर्मचारी होतो, आणि त्या मुळे ते लोक मला खूप मान देत होते आणि मी पण त्यांना पैशाची खूप मदत करत होतो.

मग काही महिने झाले होते आणि मी अनुभव केले कि त्या दोघी स्त्रिया खूप सेक्सी होत्या आणि मला असे वाटत होते कि त्यांचे पती त्यांना संतुष्ट करू शकत नव्हते. संध्या काळ झाली कि ते दोघे भाऊ रोज रोज दारू पीत होते आणि एकदम टाईट होऊन जात होते. मग एक दिवस हरनाम आणि प्रीतम ला त्यांच्या काही कामा साठी १५ दिवस साठी दूर जावे लागले होते.

तेव्हा त्यांनी मला सांगतिले होते कि मी त्यांची पत्नी, घर आणि शेती चे लक्ष ठेवावे, त्या साठी मी पण माझ्या ऑफिस मधून १५ दिवस ची सुट्टी घेऊन टाकली होती आणि जेव्हा सकाळी लाजो आणि बन्नोशेतावर जात असत तर मी पण त्यांच्या बरोबर शेता मध्ये जात होतो आणि त्याना मदत करत होतो आणि त्या दिवशी पण मी नेहमी सारखा त्याच्या शेता वर गेलो होतो.

आता लाजो तिथे काम करू लागली होती आणि मला म्हणली कि अक्षय तू बन्नो च्या बरोबर जाऊन जंगल मधून लाकडे घेऊन ये, आता मी आणि बन्नो दोघे जंगल मधून लाकडे घेऊ लागलो होतो. बन्नो खूप सेक्सी होती, मग ती मला जंगल मध्ये घेऊन गेली होती, ते जंगल एकदम निर्मनुष्य होते, मग मी आणि बन्नो दोघे लाकडे शोधू लागलो होतो आणि आम्ही जंगल मध्ये बैलगाडी उभी केली होती आणि आम्ही बहुतेक ४००-५०० मीटर आत मध्ये निघुन गेलो होतो

मग मी तिला म्हणले कि आपण खूप दूर आलो आहे, आपण रस्ता तर विसरलो नाही आहे ना? मग ती म्हणली कि काही चिंता करू नकोस मला हे सर्व रस्ते माहिती आहेत आणि अजून आपण काही जास्त दूर नाही आलो आहे, कधी कधी आम्हाला १-२ किलोमीटर पर्यंत आत पर्यंत जावे लागत असते आणि आम्हाला याची खूप सवय झाली आहे.

आता आम्ही थोडी फार लाकडे शोधणे चालू केले होते आणि आम्ही ते एका जागे वर ठेवू लागलो होतो, आता बन्नो माझ्या विषयी मला विचारू लागली होती आणि मला तिने विचारले कि तुमचे लग्न झाले आहे कि नाही? आणि तुमच्या घरा मध्ये कोण कोण आहे? तेव्हा मी तिला सांगितले होते कि माझे अजून पर्यंत लग्न झाले नाही आहे, आम्ही असेच बोलत बोलत लाकडे घेत होतो आणि एका जागी त्यांना ठेवत होतो आणि मग तेव्हा आम्हाला अचानक एक झाड दिसले होते आणि ते एकदम वळून गेले होते आणि त्या मधून सुकलेली लाकडे मिळू शकत होती.

मग मला तिने विचारले कि तू झाडावर चढू शकतोस का? तर मी म्हणले कि मी एक शहरा मध्ये मोठा जालेला माणूस आहे आणि मला झाडावर चढता येत नाही आहे, तेव्हा मग तिने वर चढायचा निर्णय केला होता आणि तिने तिची साडी वरून काढली होती आणि तिच्या पेटीकोट वर लावली होती आणि मग तिचा पेटीकोट थोडा ढिला केला होता आणि वरून एक दोन वेळा फोल्ड केला होता आणि मग थोडा वर करून टाकला होता, ज्या मुळे तिचे पाय आता गुडघ्या पर्यंत दिसू लागले होते.

मग ती हळू हळू झाडा वर चढू लागली होती आणि तिचा पेटीकोट आणि तिची साडी आता वर सरकून गेली होती तर मी तिचे एकदम नागडे पाय आणि एकदम सेक्सी मांडी पाहू लागलो होतो आणि मग ती काही वेळाने हळू हळू करून वर चढली होती आणि एक वळलेली लाकडे ती खाली टाकू लागली होती आणि मग मी ती खाली पडलेली लाकडे गोळा करू लागलो होतो.

आता ती जेव्हा झाडाची लाकडे कापत होती तेव्हा तिचा एक पाय एका फांदी वर ठेवून त्या वर मारत होती आणि त्या मुळे तिच्या दोन्हि पायांच्या मध्ये खूप अंतर झाले होते, आता मी खाली उभा होतो आणि तिने टाकलेल्या काठ्या गोळा करायचा प्रयत्न करत होतो आणि तिच्या कडे वर पाहत होतो आणि मग तेव्हा माझे लक्ष लाकडा च्या ऐवजी दुसरी कडे गेले होते.

मग आता माझ्या बरोबर वर तिचे एकदम नागडे पाय आणि तिची एकदम गोरी पान मांडी दिसत होती आणि आता तर मला तिच्या पुच्ची च्या आजू बाजू चा भाग पण दिसू लागला होता, गावाच्या बायका जास्त करून पेंटी आणि ब्रा घालून असत नाहीत, तिचे पाय एकदम गोरे पान होते आणि जसे तसे मी परत वर पाहू लागलो होतो तर मला तिच्या पुच्ची च्या आजू बाजू ला खूप सारे दाट केस दिसू लागले होते अन त्या मध्ये तिची पुच्ची लपली होतीं आता माझे मन करत होते कि आता तिला पकडून तिच्या पाया पासून तिच्या वर पर्यंत सर्व काही कीस करून घेतो पण मी घाबरत होतो आणि असे करू शकलो नाही.

मग काही वेळाने तिची नजर माझ्या वर पडली होती आणि तिने पहिले कि मी  तिच्या पेटीकोट च्या आत मध्ये पाहतो आहे तर तिने हसून तिचे पाय अजून पण पसरून दिले होते आणि त्या मुळे मला तिचे पुच्ची चे दर्शन तर झाले नाही पण तिच्या पुच्ची चे खूप केस मला दिसले होते, मग अर्धा तास झाला तरी ती वर उभी राहून तिची लाकडे तोडत होतो आणि मी त्यांना एकत्र करून एका जागे वर ठेवले होते, मग बन्नोझाडा वरून खाली उतरू लागली होती पण आता एक अडचण समोर आली होती.

ती वर तर एकदम आरामात चढली होती पण तिला खाली उतरणे अवघड वाटू लागले होते कारण कि झाडाची फांदी आणि जमिनी चे अंतर खूप जास्त होते आणि तेवढ्या वरून उडी मारणे अवघड होते, मग बन्नोने मला म्हणले कि मी आता खाली उडी मारली कि तू मला पकडून घे, मग मी म्हणले कि ठीक आहे.

मग तिने वरून उडी मारली होती आणि मी तिला माझ्या हाता मध्ये सांभाळू शकलो नाही आणि तिने उडी मारताच आम्ही दोघे जमिनी वर पडून गेलो होतो, आता तिने जेव्हा खाली यायला उडी मारली होती तेव्हा तिची साडी आणि पेटीकोट हवे मध्ये एकदम वर झाले होते आणि त्या मुळे माझे लक्ष बाजू ले गेले होते आणि मी एकदम घाबरलो होतो आणि तिला मी सरळ पकडू शकलो नाही आणि त्या मुळे ती माझ्या वर पडली होती आणि आम्ही दोघे पडलो होतो, मग मी माझ्या पाठी वर खाली पडलो होतो आणि ती माझ्या वर पडली होती.

आता तिचे कडक बोल माझ्या छाती वर दाबले जाऊ लागले होते आणि माझे दोन्ही हात तिच्या गांडी वर पकडून होत्ते, मग मला समजले कि तिने ब्लाउज च्या आत मध्ये ब्रा घातली नव्हती आणि मग आमची दोघांची नजर एकत्र झाली होती आणि ती एकदम लाजून गेली होती आणि एकदम लाल चेहरा झाला होता आणि ती हळू हळू स्मित करू लागली होती, मग आधी ती उठली होती आणि तिचा पेटीकोट सरळ केला होता आणि मग तिने तिची पूर्ण साडी काढून टाकली होती.

आता मला लाज वाटू लागली होती आणि मी माझे तोंड दुसरी कडे करून टाकले होते, मग बन्नोम्हणली कि अभय लाजतो का आहेस? अरे जर मला लाज वाटत नाही आहे तर तू का लाजतो आहेस? आता आपल्या आजू बाजू ला कोणी पण नाही आहे, आणि तुझे लग्न झाले कि तुझ्या पत्नी समोर पण तू असे लाजून राहशील का? वेडा कुठला. मग तिने तिच्या पेटीकोट च्या नाडी ची गाठ काढली होती आणि त्याला आधी ठीक केले होते आणि मग तिचा पेटीकोट एकदम टाईट बांधून घेतला होता आणि मग तिची साडी घालू लागली होती.

मग तिने काही अजिबात पण लाज न ठेवता तिच्या ब्लाउज चे सर्व बटन उघडले होते आणि मग तिचा ब्लाउज परत एकदम एडजस्ट करून टाकला होता, मग जेव्हा बन्नोचे सर्व बटन उघडले होते तेव्हा तिचे गोल गोल आणि एकदम गोरे गोरे बुब्स मला काही क्षण पहायचा अनुभव मिळून गेला होता.

आता तिच्या एकदम मादक अंगाचे दर्शन करून मला माझी तहान खूप वाढली आहे असे वाटू लागले होते आणि आता माझा लंड पण खाली पेंट मध्ये जोर मारू लागला होता,. मग बन्नोतर एकदम बिनधास्त महिला होती आणि ती माझ्या कडे पाहून म्हणली कि अरे तू कसला मर्द आहेस? एक बाई ला नागडे पाहून तू एका मुली सारखा लाजतो आहेस, थोडी मस्ती आणि मजा करत जा आणि माझा मर्द तर दिवस भर खूप मेहनत मजुरी करतो आणि रात्री एकदम खूप दारू ढोसून पडला असतो आणि झोपून जातो आणि काही केले तरी माझी काही काळजी न करता माझ्या पायाच्या मध्ये चढून जातो आणि माझी तर काही इच्छा तो पूर्ण करू शकत नाही आहे मला काही पसंत आहे काय पसंत नाही आहे त्याची त्याला काही पण काळजी नाही आहे.

बस असेच काही आनंद न मिळवता फक्त धक्के सहन करून करून तीन वर्षे निघून गेली आहेत, मग माहिती नाही कि तिला काय वाटले होते आणि म्हणली कि अरे मी हे काय बोलू लागली आहे? परत मी माझे रडगाणे घेऊन बस्ले आहे, अभय मला माफ करून द्या, तू तर पर पुरुष आहेस आणि तुला जे ठीक वाटेल ते तू कर. तुझ्या सारख्या सुंदर आणि जवान पुरुष ला पाहून माझे पण थोडे घसरून गेले होते आणि तुला काही वाईट वाटले असेल तर मला प्लीज माफ करून दे, आम्ही तर एकदम अडाणी आहे आणि आम्हाला कोणा समोर काय बोलले पाहिजे हे काही समजत नाही आहे.

मग मी म्हणले कि बन्नोअसे काही नाही आहे, तुम्ही खूप सुदर आहे आणि समजूतदार आहे आणि मग माझे ऐकून ती हसली होती आणि म्हणली कि खरेच का? मग मी म्हणले कि हो नक्की एकदम खरे बोलतो आहे, मग आम्ही दोघे त्या झाडा च्या खाली बसलो होतो आणि बोलू लागलो होतो, आता तिने तिचा एक हात माझ्या मांडी वर ठेवला होता आणि मध्ये मध्ये ती बोलता बोलता माझ्या मांडी वर तिचा हात हळू हळू फिरवू लागली होती.

आता मला पण ती करत होती त्या मध्ये खूप मजा येऊ लागली होती आणि मग ती काही वेळाने मला म्हणली कि अभय माझा मर्द फक्त नावाचा मर्द आहे, तो कधी प्रेम करत नाही आहे आणि मला गरम करून स्वत एकदम थंड होऊन जातो, ती एकदम उदास होऊन बोलू लागली होती, मग ती मला म्हणली कि अभय तू तुझ्या बायको बरोबर असे करू नकोस, आता तिने मला उत्तेजित करायचे काम चालू ठेव्वले होते आणि त्या मुळे आता मला पण हळू हळू जोश येऊ लागला होता.

मग इतक्यात ती उठली होती आणि थोडी दूर गेली होती, मग तिने तिची साडी आणि पेटीकोट वर करून टाकला होता आणि ती तिथे खाली बसून लघवी करू लागली होती आणि त्या मुळे मला आता तिची मोठी गांड एकदम मस्त मध्ये दिसू लागली होती आणि मग ती परत जेव्हा लघवी करून माझ्या जवळ येऊन बसली होती तेव्हा तिची नजर माझ्या लंड वर पडली होती कारण कि तो आता माझ्या पजामा मध्ये तंबू करून उभा झाला होता, मग ती माझ्या कडे पाहून म्हणली कि अरे देवा काय झाले आहे? मग मी विचारले कि काय?

तर ती माझा लंड तिच्या एक हाता मध्ये पकडून म्हणली कि हा तर तयार झाला आहे आणि मग तिने माझ्या पजामा चे बटन उघडून टाकले होते आणि माझा पूर्ण लंड बाहेर काढून घेतला होता आणि त्याला तिच्या नाजूक आणि कोमल हाताने कुरवाळू लागली होती आणि मला आता असे वाटू लागले आहे कि आता मी स्वर्ग मध्ये उडू लागलो आहे आणि मी एकदम मंत्रमुग्ध झालो होतो, मग मी पण आता एकदम जोश मध्ये आलो होतो आणि मी तिला तिच्या बाहो मध्ये घेतले होते आणि तिला मी कीस करू लागलो होतो आणि तिचे कडक बोल मी दाबू लागलो होतो.

मग आम्ही दोघे बहुतेक १०-१५ मिनिट पर्यंत कीस करू लागलो होतो आणि आमच्या हाताने एकमेका च्या शरीराला कुरवाळू लागलो होतो आणि मग काही वेळाने तीने कीस करणे बंद करून टाकले होते आणि तिची पूर्ण साडी काढली होती आणि जमिनी वर पसरून दिली होती आणि मग तिचा पेटीकोट ती कमरे पर्यत वर घेऊन गेली होती.

मग मी पण 69 पोजिशन मध्ये आलो होतो आणि मी तिला माझा लंड चोकायला देऊ लागलो होतो आणि मी तिची पुच्ची माझ्या जीभे मध्ये भरून चाटू लागलो होतो आणि काय सांगू तुम्हाला काय मस्त पुच्ची होती तिची? आणि त्या मधून येणारा एकदम मादक सुगंध मला वेड लावू पाहत होता, आता ती माझा लंड एकदम आत पर्यंत घेत होती आणि चोकून चोकून मजा घेत होती आणि मला स्वर्ग चे सुख देऊ लागली होती, मग तिने काही वेळ पर्यंत माझा लंड एकदम जोर जोराने चोकला होता आणि मग तिने माझा लंड तिच्या तोंडा मधून बाहेर काढला होता आणि मग ती मला म्हणली कि अभय आता मला सहन करता येत नाही आहे, पटकन आता तुझा लंड माझ्या पुची मध्ये टाकून दे माझ्या राजा आणि माझी वर्षांची तहान तू आज भागवून दे, मला स्त्री चे खरे सुख दे आणि मला तृप्त करून दे. मग मी उठलो होतो आणि तिचे दोन्ही पाय मी पसरून घेतले होते आणि तिच्या पुच्ची वर माझा लंड ठेवला होता आणि एक ठोका मारला होता आणि माझा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये पटकन घुसला होता.

मग जसे माझा लंड थोडा तिच्या पुचीची च्या आत मध्ये गेला होता तसे ती एकदम ओरडू लागली होती आह अहह उऊ उय याय्य ऐई ओअऊ औऊ उउ औऊ उय्य अउ आय्य युं ओफ्ह याय याय हो आय्य याय आईई ग्ग्ग किती मोठा आहे अभय तुझा लंड? असे वाटत आहे कि आज तर तो माझी सर्व तहान भागवून देणर आहे अन तिच्या तोंडून हे सर्व ऐकून मला एकदम जोश आला होता आणि मग मी माझी कमर चालवून एक ठोका दिला होता आणि माझा अर्धा पेक्षा जास्त लंड तिच्या पुच्ची मध्ये घुसून गेला होता, मग ती म्हणली कि अहः औऊ औऊ ह हाह्ह आय्य ओह हः उऔउ ओह हः हाह्ह अम्म्म ओह्ह ऊअओ उऔउ याय्य आय्य खूप भयानक लंड आहे तुझा, फाडून टाकली रे माझी पुच्ची त्याने, अभय थोडे हळू हळू कर प्लीज औऊ औऊ अउ ओउ.

मग मी माझा थोडा लंड तिच्या पुच्ची मधून बाहेर काढून टाकला होता आणि परत एक जोराने शॉट मारला होता तर माझा पूर्ण लंड तिच्या पुच्ची च्या भिंतीला घासत आत मध्ये जाऊन घुसला होता, आता मी पहिले कि तिच्या डोळ्या मधून अश्रू आले होते, मग मी काही वेळ पर्यंत काही हालचाल केली नाही आणि तिचे ओठ मी चोकत होतो. मग काही वेळाने माझा लंड मी हळू हळू तिच्या पुच्ची मध्ये आत बाहेर करत ठोकू लागलो होतो, आता तीला पण मजा येऊ लागली होती आणि ती म्हणत होती कि आहा हय्य आय्य आय्य अयेस याय्य इह अवःह ओह ऐईओज इऐएस्स उऔउअ अएस अभय ठोक मला, मला जोर जोराने ठोकून दे माझ्या राजा, मला खूप मजा येते आहे औऊ अय्यय औऊ एस तू खरेच एक मर्द आहेस, जोर जोराने ठोकून दे माझ्या राजा, तर मी तिचे ऐकून माझी स्पीड वाढवून दिली होती.

मग काही वेळाने मी अनुभव केले कि तिची पुच्ची फडफड करत रस सोडू लागली होती आणि आमच्या सेक्स मधून पच पच पच पच पच आवाज येऊ लागला होता, मग मी तर एकदम जोश मध्ये आलो होतो आणि तिला ठोकत होतो आणि तिने दोन वेळा पाणी काढून टाकले होते, मग मी तिला अजून पण १५ ठोके मारले होते आणि मग माझा रस तिच्या पुच्ची मध्ये टाकून दिला होता, मग आता आम्ही खूप घामाने भरून गेलो होतो आणि एकदम जोर जोराने श्वास घेऊ लागलो होतो.

मग आम्ही काही वेळ पर्यंत असेच पडून राहिलो होतो आणि मग तिने उठले होते आणि तिचा पेटीकोट ने माझा लंड आणि तिची पुच्ची साफ केली होती आणि मग साडी घालून आम्ही निघालो होतो, मग ती रस्त्या मध्ये म्हणली कि अभय तुमचे खूप खूप आभार, आज तुम्ही माझ्या पुच्ची ची तहान तुमच्या लंड ने विजवून दिली आहे, आता तुम्ही मला पाहिजे तेव्हा ठोकून घ्या आणि मग आम्ही दोघे शेता मध्ये पोचलो होतो आणि बन्नोचा चेहरा एकदम खुलला होता.