भाभी ने घरी बोलवून जवून घेतले

हेलो मित्रानो माझे नाव अली आहे आणि मी देहरादून चा आहे. हि माझे एकदम खरी गोष्ट आहे जी मी आज तुम्हा सर्व लोकांना सांगणार आहे. माझ्या कडून काही चूक झाली तर मला प्लीज तुम्ही लोक माफ करा.

मला पूर्ण खात्री आहे कि आज ची माजी हि गोष्ट तुम्हाला सर्वाना खूप जास्त आवडेल.

मी एका पीजी मध्ये रहातो आहे आणि माझ्या समोर माझी भाभी जान राहते आहे. तिचे नाव रेहाना होते. ती खूप सुंदर होती आणि खूप सेक्सी होती.

मी तिला पपाहत राहत असे तीची बोडी एकदम मस्त होती एकदम गोरे हात गोल चेहरा आणि तिंचे मम्मे तर काय सांगू? तिचा नवरा जाकीर काही ढिला माणूस होता आणि असे वाटत होते कि त्याने आज पर्यंत कधी भाभी ला हात पण लावला नसेल.

भाभी च्या जवनीतून आता रस टपकत होता ती एकदम मजेदार आणि सुंदर स्त्री होती.

तिचे फिगर ३४-२८-३६ होते.

मी तिला नेहमी खिडकी पासून पाहत असे आणि मी तिला लाईन पण मारत होतो. ती मला पाहून हसून देत असे पण माझे तिच्या बरोबर काही बोलणे होत नसे.

मग मी तिला एक दिवस तिला खिडकी तून इशारा केला आणि ती मला पाहून दुसरी कडे पाहू लागली होती.. मी घाबरलो कि काही गडबड तर होणार नाही ना.

पण ती काही वेळाने पुन्हा खिडकी जवळ गेली आणि मला इशारा करू लागली होती.

मग तिने मला एक पेपर दाखवला आणि मग तो खिडकी तून खाली टाकला आणि मग मला इशारा केला कि तो उचलून घे.

मग मी खाली गेलो आणि तो पेपर घेतला.

त्यामध्ये जे लिहिले होते ते वाचून मला तर खूप जास्त आनंद झाला होता.

त्यामध्ये लिहिले होते कि मी तुला खूप पसंत करते आहे आणि जर तुला मी आवडत असेल तर माझा पती गेला कि माझ्या घरी तू ये.

ती पण पेइंग गेस्ट होती त्यामुळे तिच्या घरी कोणी राहत नव्हते. तिला कोणी मुल पण नव्हते आणि असणार पण कसे कारण तिचा नवरा एकदम बेकार होता.

मग मी पटकन फ्रेश झालो आणि मग मी चांगला बनून तिच्या घरी पोचलो.

मग मी दरवाजा वाजवला आणि तिने उघडला आणि ती हसून माझ्या कडे पाहू लागली होती, तिला बहुतेक तिच्या पुच्ची ची आग सहन करता येत नव्हती आणि इथे माझा लंड पण आता ताठू लागला होता.

मी आत मध्ये गेलो आणि तिचा हात पकडला आणि मग तिला कुरवाळू लागलो,

ती हात सोडून घ्यायला पाहत होती पण मी काही सोडला नाही आणि मग मी तिला माझ्या कडे ओढून घेतले.

मग ती अचानक माझ्या वर येऊन पडली होती आणि मग मी तिला पकडायला माझा एक हात तिच्या गांडी वर ठेवला.

तिच्या तोडून आह निघाले आणि मग ती उठू लागली.

मग ती मला म्हणू लागली कि गडबड काय आहे तू बस मी तुझ्या साठी पाणी घेऊन येते आहे.

मग मी तिला सोडले आणि ती किचन मध्ये निघून गेली होती.

ती जेव्हा आली तेव्हा खूप सेक्सी स्माईल देत होती.

ती मला पाणी देऊन पुन्हा ग्लास घेऊन जाऊ लागली तर मी तिला मागून पकडले आणि तिच्या माने  वर कीस करू लागलो होतो.

आता तिचे स्वस वाढू लागले होते आणि तिने पाण्याचा ग्लास खाली ठेवून टाकला होता.

मी तिच्या माने वर कीस केली आणि मग मी हळू हळू तिच्या माने वर चावे घेऊ लागलो.

ती आता आह ओह्ह करू लागली होती आणि ती आता तापली होती आणि तेव्हा माझा लंड तिच्या गांडी च्या आत मध्ये घुसायचा प्रयत्न करू लागला होता.

मला समजले कि तिची पुच्ची आता खूप तापली आहे.

मग मी तिची गंड हळू हळू कुरवाळणे चालू करून टाकले होते.

मी तिला वेड्या सारखा कीस करू लागलो, मी जेव्हा रोमेंटिक बनतो तेव्हा जंगली जनावरासारखा वागतो. आता मला ती पण साथ देत होती.

आम्ही दोघे भुक्या जनावरासारखे एकमेकावर तुटून पडलो, आम्ही असेच १५ मिनिटे जोर जोराने कीस करीत राहिलो.

मग मी माझा हात तिच्या सलवारी मध्ये टाकला आणि तिचे बॉल दाबायला सुरुवात केली, वाव काय सोफ्ट बूब होते तिचे. मला खूप मजा येत होती मग मी हळू हळू तिची सलवार काढून टाकली.

आता ती फक्त लाल रंगाची ब्रा आणि पेंटी घालून होती, काय जबरदस्त दिसत होती, मी सांगू शकत नाही. मी तिच्या ब्रा चे हुक उघडले आणि तिच्या बॉल वर तुटून पडलो.

मग मी वेड्या सारखा तिच्या बूब ला दाबू लागलो आणि चोकू लागलो आणि मध्ये मध्ये चावू पण लागलो.

मी हे सर्व इतक्या जोराने करीत होतो कि तिचे श्वास वाढले आणि ती आह्ह्ह उछ्ह्ह ओम्म्म्म करू लागली आणि म्हणू लागली दाब आणि जोरात दाब.

हे ऐकून मी वेड्या सारखा दाबू आणि चोकू लागलो. तिचे बॉल दाबयला  खुप मजा येत होती.

हे सर्व १५ मिनिटे चालले आणि ती इतकी गरम झाली होती कि जेव्हा मी माझा हात तिच्या पेंटी मध्ये टाकला तेव्हा ती पेंटी तिच्या पाण्याने ओली झालेली होती.

मग मी पटकन तिची पेंटी काढून बाजूला फेकली आणि मग पुच्चीला पाहत राहिलो, काय मस्त पुच्ची होती देवाआआ?

एकदम क्लीन शेव, पिंक रंगाची आणि इतकी गरम होती कि काय सांगू तुम्हाला? तिला पाहून मी तिच्या वर तुटून पडलो आणि वेड्या सारखा तिच्या पुच्चीला चाटू लागलो.

मी माझ्या दोन्ही हातांनी तिचे बॉल पण दाबू लागलो. तर ती सरळ सातव्या आकाशात पोचली आणि खूप सेक्सी आवाज काढू लागली उछ्ह उम्म्म्म येस्स्स उस्स्स्स अह्ह्छ्ह ओह्छ्ह्ह जाआआआआआआआनु.

मी तिची खूप वेळपर्यंत माझ्या जिभेने जवाजवी केली. मग मी तिच्या पुच्ची च्या दाण्याला जिभेने चाटू लागलो आणि ती माझे डोके पकडून पुच्चीवर दाबू लागलो.

ती ओरडत होती ओह्छ्ह्ह उम्म्म्मम येस्स्स्सस आणि मी पूर्ण जोशाने तिची पुच्ची चाटत होतो. तिने अचानक माझे डोके जोरात दाबले आणि सर्व रस सोडला आणि मी तो पिऊन गेलो आणि परत तिला कीस करू लागलो.

मग मी माझे कपडे काढून टाकले आणि मी तिला म्हणालो कि माझा लंड चोक तर ती अगोदर नाही म्हणू लागली.

पण जेव्हा तिने माझा ७ इंच लंड पहिला तेव्हा ती सरळ त्यावर तुटून पडली आणि एका पोर्न स्टार सारखी त्याला लोलीपोप समजून चोकू लागली.

जसे तिने माझा लंड तोंडात घेतला मी तर वेडा झालो आणि मला वाटत होते कि मी आकाशात उडत आहे मला समजत नव्हते कि मला काय होत आहे? पण मला दिव्य आनंद होत होता.

ती १० मिनिटे माझा लंड चोकत राहिली आणि ती अशी चोकत होती कि मला कंट्रोल करणे अवघड जात होते आणि माझे वीर्य निघाले. आणि तिने मजे ने माझे सर्व पाणी पिऊन टाकले.

आता आम्ही दमलो होतो आणि मग ५ मिनिटे आम्ही असेच पडून राहिलो. मग तिने लंड परत चोकायला सुरुवात केली आणि तो ताठला.

आणि मी तिची पुच्ची चाटून तिला गरम करू लागलो. मग १० मिनिटांनी तिला कंट्रोल करणे अवघड जाऊ लागले आणि ती म्हणाली कि आता पटकन आत टाकून दे राजाआआ.

मित्रांनो ती आता वेड्यासारखी झाली होती. ती तिच्या पुच्चीला माझ्या जीभेकडे करत होती आणि माझ्या डोक्याला तिच्या पुच्चीवर दाबत होती.

जेव्हा मला वाटले कि ती पूर्ण गरम जाली आहे तेव्हा मी तिच्यावर भुक्या वाघासारखा तुटून पडलो आणि तिच्या बॉल ला दाबू लागलो आणि चोकू लागलो.

मग मी माझा लंड पुच्ची वर ठेवला आणि आत बाहेर करू लागलो, पण माझा लंड थोडाच आत जात होता. मग मी उशीर न लावता एक जोरात ठोका दिला तर माझा अर्धा लंड तीच्या पुच्चीत गेला आणि ती ओरडली बाहेर काढ खूप दुखते आहे मला.

मग मी लंड बाहेर काढला आणि १ मिनिटा नंतर परत एक जोरात ठोका तिला दिला आणि माझा लंड पूर्ण तिच्या पुच्चीत गेला आणि मी तिला लगेच कीस करू लागलो जेणेकरून तिचा आवाज बाहेर येणार नाही.

कारण मला माहित होते कि ओरडणार आणि मग तिच्या डोळ्यातून अश्रू येऊ लागले. मग काही वेळ मी शांत राहिलो. तिला खूप दुखत होते.

तेव्हा ती म्हणाली कि तिच्या नवर्याचा लंड खूप लहान आहे आणि ते पाच मिनिटात पाणी सोडतात आणि त्यांचा लंड लहान होतो.

ते महिन्यातून कसे तरी दोन किंवा दोन वेळा माझ्या बरोबर सेक्स करतात. मग मी तिला म्हणालो कि आता टेन्शन घेऊ नका जोपर्यत मी इथे आहे.

जेव्हा तुझी इच्छा होईल तेव्हा मी तुम्हाला सेक्स चे सुख देईन. आता तिचा त्रास पण कमी झाला होता आणि मला पण जोश आला.

मग मी तिचे पाय माझी खांद्यावर ठेवले आणि तिला ठोके द्यायला सुरुवात केली.

आता तिला खूप मजा येत होती, ती अह्हह उछ्ह येस्स बेबीईइ येस्स्स जव मला ठोक मला जोरात ठोक मला फाडून टाक माझी पुच्ची आज ठोकून दे सालीला खूप तहानलेली आहे बिचारी.

माझा नवरा माझी किमत करीत नाही तू ठोक मला मी मारून घेते तुझ्या कडून आज जोरात ठोक मला ठोक राजाआआं ठोक, मी फक्त तुझीच आहे.

जेवढी इच्छा असेल तेवढे, जसे ठोकायचे असेल तसे जव मला पण जोरात जव. हे ऐकून माझा जोश वाढला आणि मी माझी स्पीड वाढवली.

.मग मी तिला जनावरासारखा ठोकत राहिलो आणि ती मला ठोक ठोक आणि जोरात ठोक म्हणत राहिली. मग १० मिनिटाने माझे वीर्य निघणार होते आणि मी तिला सांगितले कि माझे निघणार आहे.

तर ती म्हणाली आतच टाकून दे, मग मी माझे वीर्य आतच टाकून दिले.

आता आम्ही दोघे दमून एकमेकाच्या मिठीत झोपलो होतो. मग थोड्या वेळाने ती मला म्हणाली मला तुझ्या वर बसून ठोकायचे आहे.

मी मग झोपलो आणि ती माझ्या वर चढून बसली आणि तिने माझा लंड हाताने तिच्या पुच्चीत थोडा घातला आणि त्यावर उड्या मारू लागली.

ती माझे हात धरून तिच्या बॉल वर दाबू लागली आणि मला बॉल दाबायचा इशारा करू लागली.

मित्रांनो या पोजिशन मध्ये सेक्स करायची मला खूप मजा येते आणि तुम्ही पण या पोजिशन चा आनंद जरूर घ्या.

या पोजिशन मध्ये स्त्रीला पण खूप आनंद मिळतो. ती सतत १० मिनिटे माझ्या वर उड्या मारत राहिली आणि मग तिने पाण्याचा फवारा सोडला आणि दमून माझ्यावर झोपली आणि कीस करू लागली.

मग आम्ही एकमेकाला वेगवेगळ्या पोजिशन मध्ये ठोकले.

मग आम्ही एकत्र काही वेळ झोपी गेलो आणि कीस करू लागलो.

भाभी ने मला त्या दिवशी तीन वेळा जवून घेतले.

त्या नंतर आम्हाला जेव्हा चान्स मिळत होता तेव्हा आम्ही जवजावी करून घेत होतो.

भाभी पण माझ्या कडून खूप खुश होती आणि मी पण तिला खूप खुश केले होते.

मी तिला नंतर पण खूप जवले ते मी नंतर सांगेन.