भाभीने मला पूर्ण रांड बनवले

हेल्लो मित्रानो माझे नाव शबाना आहे आणि माझे वय २२ वर्षे आहे. हि गोष्ट त्या दिवसाची आहे जेव्हा माझे वय १८ वर्षे होते आणि माझे आई वडील वारले होते. माझा एक भाऊ आहे आणि त्याचे पण लग्न झाले आहे, आता माझा भाऊ आणि माझी भाभी माझे आई वडील होते. माझ्या भाऊचे नाव फरहान होते आणि भाभी चे नाव शाहीन होते.

हि गोष्ट त्या दिवसाची आहे जेव्हा माझ्या स्कूल मध्ये पार्टी होती आणि मी संध्या काळी स्कूल मधून परत आले होते आणि माझ्या रूम मध्ये माझी ड्रेस काढत होते, तेव्हा मी भाभी च्या रूम मध्ये आले होते जेव्हा मी ब्रा आणि पेंटी घातली होती तेव्हा भाभी मला पाहून म्हणली कि वोव शबु तू तर खूप सुंदर  आहेस, आता तुझ्या भैयाला सांगावे लागेल कि तुझे लग्न करून द्या.

मग मी म्हणले कि काय भाभी तुम्ही पण? तर भाभी म्हणली कि काय आहे आजकाल तू एकदम फीट दिसते आहेस. मी म्हणले कि म्हणजे काय? तर ती म्हणली कि चल तू जेवण करून घे नंतर आपण बोलू. मग मी ड्रेस बदलून घेतला होता आणि जेवण केले होते.

मग भाभी म्हणली कि आज तुझे भैया मुंबईला गेले आहेत १५ दिवस साठी, तर मी म्हणले कि केव्हा गेले आहेत? तर ती म्हणली कि आज २ वाजता त्यांची ट्रेन होती, तर आज तु माझ्या रूम मध्ये जोपून जा, मग मी म्हणले कि ठीक आहे भाभी. मग आम्ही संध्या काळ चे जेवण केले होते आणि मग मी भाभी च्या रूम मध्ये आले होते, आता भाभी ने नाईटी घातली होती आणि मी सलवार कमीज मध्ये होते.

मग भाभी म्हणली कि शबु तू असे झोपतेस का? चाल नाईटी घालून घे. मग मी माझ्या रूम मध्ये जाऊन नाईटी घेतली होती आणि भाभी च्या रूम मध्ये जाऊन घालत होते, तेव्हा भाभी म्हणली कि शबु तुला एक विचारू का? तर मी म्हणले कि विचार. तर ती म्हणली कि तुला सेक्स करायची इच्छा होत असते का? तर मी म्हणले कि मी अजून तरी केले नाही आहे.

तर ती म्हणली कि चल मी तुला सांगते कि कसे केले जाते. मग मी म्हणले कि नको भाभी काही जाले तर? मग ती म्हणली कि अरे वेडी त्या मध्ये काही होत नाही. तुला खूप मजा येईल, आज मी तुला स्वर्ग दाखवून देते.

मग मी म्हणले कि कसे केले जाते? तर ती म्हणली कि तू चल आता तुझी नाईटी काढून टाक, आता मला लाज वाटत होती, तर ती म्हणली कि काही होणार नाही, मी आहे ना इथे. मग तिने माझी ब्रां आणि पेंटी पण काढून टाकली होती, माझी पुच्ची एकदम क्लीन शेव होती आणि भाभी म्हणली कि तू बोल खरेच सेक्स केले नाही आहे? तर मी म्हणले कि नाही भाभी मी कधी नाही केले, तर ती म्हणली कि मग तुला पुच्ची चे केस कापणे कोणी शिकवले आहे, तर मी म्हणले कि माझी एक मैत्रीण आहे, ती माझ्या पुच्ची मध्ये तिचे बोट टाकत असते, तर ती म्हणली कि तू तिला काही करत नाहीस का? तर मी म्हणले कि करते ना भाभी, पण आम्ही दोघी थोडा वेळ करत असतो.

मग भाभी म्हणली कि आज तुला मी पूर्ण मजा देणार आहे, आता आधी तर भाभी माझे बुब्स चोकत होती आणि माझे बुब्स दाबून देत होती, आता मला खूप मजा येत होती आणि मग १५ मिनिट तिने माझ्झे बुब्स चोकले होते आणि मग ती माझी पुच्ची चाटू लागली होती, वोव मला तर आता खूप मजा येत होती. आणि तिने माझी पुच्ची २० मिनिट पर्यंत चाटली होती आणि मग मी काही वेळाने पाणी काढून टाकले होते. मग भाभी म्हणली कि चल आता तू माझी पुच्ची चाटून दे, तर मी ते केले आणि भाभी ने पण काही वेळाने पाणी काढून टाकले होते.

मग आम्ही दोघी बेड वर आलो होतो आणि बोलू लागलो होतो, तेव्हा भाभी म्हणली कि तुला मजा आली कि नाही? तर मी म्हनले कि खूप मजा आली भाभी. मग ती म्हणली कि तू मुला बरोबर नाही केले आहे का? तर मी म्हनले कि अजून पर्यत नाही केले आहे भाभी. तर ती म्हणली कि तुला करायचे आहे का? तर मी म्हणले कि काही जाले तर? तर ती म्हणली कि काही होत नाही, तुला करायचे आहे का बोल? मी मुलगा आणते. मग मी म्हणले कि काही होणार नसेल तर मी तयार आहे, तर तिने मला एकदम जोराने कीस केली होती.

मग दुसर्या दिवशी भाभी ने मला सकाळी उठवले होते आणि म्हणली कि शबु आज तू स्कूल मध्ये जाऊ नकोस तर मी म्हणले कि का भाभी? तर ती म्हणली कि आज एक माणूस येणार आहे आणि तो तुला पैसे पण देईल. मग मी एकदम घाबरले होते, तर ती म्हणली कि तू घाबरू नकोस, मी आहे न तुझ्या बरोबर, तुला मजा करायची आहे ना? मग मी म्हणले कि हो भाभी, तर ती म्हणली कि मग तू घाबरू नकोस. मी आहे तुझ्या बरोबर, तुला मजा पण मिळेल आणि पैसे पण मिळेल ठीक आहे, आज तुला ३००० रुपये मिळतील ओके, लवकर तयार होऊन जा आणि तो माणूस आज संध्या काळी येणार आहे.

मग मी विचारले कि भाभी मी काय घालू? तर ती म्हणली कि तुझे एक शोर्ट फ्रोक आहे ना, ते घालून घे, तर मी गेले होते, मग भाभी त्या माणसाला कोल करत होती आणि म्हणत होती कि माल तयार आहे, ये आता. मग संध्या काळ झाली होती आणि आता रात्री चे ८ वाजले होते.

मग जेव्हा डोरबेल वाजली होती तेव्हा भाभी ने दरवाजा उघडला होता आणि त्या माणसाला रूम मध्ये आणले होते, आता मी दुसर्या रूम मध्ये होते, पण तो एक नाही पण दोन माणूस होते., तर मला वाटले कि एक भाभी बरोबर करेल आणि एक माझ्या बरोबर करेल. मग ते दोघे भाभी ला कीस करत होते आणि म्हणत होते कि कोठे आहे माल आण. तर भाभी म्हणली कि जरा थांब मी आणते आहे.

मग भाभी माझ्या रूम मध्ये आली होती आणि मला त्या माणसांच्या समोर नेले होते, आता ते दोघे मला पाहून एकदम हैराण झाले होते आणि म्हणत होते कि काय मस्त आहे शाहीन? तू आज तर एकदम सेक्सी माल घेऊन आली आहेस, तर भाभी म्हणली कि या माल ची अजून पुच्ची उघडली नाही आहे त्या मुळे हिचे पैसे जास्त आहेत. तर ते म्हनले कि किती आहेत, तर भाभी म्हणली कि ५००० आहेत, तर ते दोघे तयार झाले होते. आता भाभी मला त्यांच्या जवळ बसायला म्हणत होती, मग मी त्यांच्या जवळ जाऊन बसले होते.

मग भाभी आमच्या कडे आली होती आणि त्या दोघांचे कपडे काढून टाकले होते. आता ते दोघे फक्त चड्डी मध्ये होते आणि मग भाभी ने माझे पण कपडे काढू लागली होती, आता मी एकदम नागडी झाले होते आणि मग त्यांनी दोघांनी मला खूप ठोकले होते, आता तर कोणी पण मला केव्हा पण ठोकून जात असते.