भाभी ने ठोकून घेताना पाहून घेतले

तुम्हा सर्व पाठकांन नमस्कार. मी विजय माझी एक गोष्ट घेऊन आलो आहे आणि माझी उंची ५ फुट १० इंच आहे आणि माझा लंड चा आकार एकदम मोठा आहे.

मी एक वेळा जेव्हा माझी माल अनु ला ठोकत होतो तेव्हा माझ्या शेजारी राहणाऱ्या भाभी ने मला पाहून घेतले होते. तिचे नाव सीमा आहे आणि तिचे वय ३६ आहे आणि तिचे फिगर ३८-३०-४० आहे.

तुम्ही तिच्या फिगर वरून अंदाज लावू शकता कि ती कशी दिसत असेल.

आता तिने आम्हाला सेक्स करतान पहिले होते आणि मी तेव्हा एकदम घाबरलो होतो. मग मी तिच्या घरी गेलो आणि सांगायला गेलो कि माझ्या आई ला काही सांगू नको. पण ती मला घरी भेटली नाही, मला भीती वाटत होती कि तिने आई ला सांगितले तर.

आता मी भितीने शाळेला जाणे पण बंद करून टाकले होते जेणे करून ती जर घरी आली तर मी  तिला सांगेन कि आई ला काही सांगू नको.

पण तीन दिवस झाले तरी ती आली नाहि आणि मग मी तिच्या घरी गेलो होतो. ती तेव्हा तिच्या बेडरूम मध्ये आराम करत होती.

मी आवाज दिला होता आणि ती म्हणाली : आत मध्ये ये.

मी आत मध्ये गेलो होतो आणि मी तिला पटकन सॉरी म्हणालो होतो आणि म्हणालो कि आता असे करणार नाही तुम्ही आई ला सांगू नका.

तेव्हा ती म्हणाली काही हरकत नाही आहे असे होत असते.. मी सांगणार नाही.

मग मी भाभी ला धन्यवाद दिला.

भाभी चे पती दुसरी कडे काम करत होते आणि शनिवारी येत होते.

त्या दिवशी रविवार होता.

भाभी बेड वर आराम करत होती आणि तिने मला बसायला सांगितले होते आणि मी पण तिच्या जवळ बसलो होतो आणि ती मला पाहून हसू लागली होती.

मग मी तिला विचारले कि काय झाले?

तेव्हा तिने माझ्या कडे हात केला आणि मी पहिले कि तिला ताप आला होता.

मी म्हणालो : अरे भाभी तुम्हाला तर ताप आला आहे आणि मी औषध आणतो आहे.

तर तिने नकार दिला होता.

मग तरी मी भाभी साठी औषध घेऊन आलो होतो. आणि मी तिला औषध दिले होते.

भाभी म्हणाली : तू माझे डोके दाबून दे.

मग मी तिचे डोके दाबायला जवळ बसलो होतो आणि तिचे डोके माझ्या गुडघ्या वर होते.

आम्ही बोलू लागलो होतो आणि मग तिने मला विचारले होते तुला त्या दिवशी मजा आली का जेव्हा तू अनु ला ठोकत होतास?

तिच्या तोंडून ठोकणे हा शब्द ऐकून माझा लंड एकदम ताठून गेला होता.

मी भाभी चे डोके दाबत होतो.. आणि कधी कधी मी माझा हात तिच्या खांद्या पर्य्नात घेऊन जात होतो.. आणि ती तिचे डोळे बंद करून मजा घेत होती.

मग मी हळू हळू माझा हात तिच्या गळया पर्यंत घेऊन आलो होतो आणि मग तिला कुरवाळू लागलो होतो.

मग मी भाभी ला विचारले : कुठे दुखत तर नाही आहे ना?

तर ती म्हणाली : माझ्या पाठीत दुखत आहे.

मग मी भाभी ला सरळ झोपायला सांगितले होते आणि मग ती झोपली होती. मग मी नारीयल तेल घेऊन आलो होतो आणि त्याने तिला पाठीवर मालिश करत होतो.

भाभी ने तिचा शर्ट वर करून टाकला होता आणि मी मालिश करत होतो.

तिचे डोळे बंद होते आणि माझ्या हत्यार तयार होते.

मी मालिश करत करत तिच्या बोल पर्यंत गेलो होतो आणि आता हळू हळू हाताने मी तिचे बोल दाबू लागलो होतो आणि ती डोळे बंद करून मजा घेऊ लागली होती.

मग मी सलवार च्या वरून तिची पुची कुरवाळू लागलो होतो आणि तिच्या तोंडून आहा ओह अहह ओह आह होह हः आवाज करू लागली होती.

सीमा भाभी पण माझ्या लंड ला कुरवाळू लागली होती आणि मला पेंट काढयला सांगितले होते.

मग मी काढून टाकली होती आणि मी तिची सलवार पण काढून टाकली होती.

मी एका  हाताने तिची पुच्ची आणि एका हाताने तिचा बोल कुरवाळत होतो.

ती आह हो अहह ओह अहह ओह हः करत होती आणि तिच्या तोंडून आह ह्हो आह ह्हो हा ह्ह्ह ओ हः निघू लागले होते.

मग मी तिचे बोल चोकू लागलो होतो आणि मग काही वेळाने ती मला तिच्या पुच्ची वर घेऊन गेली होती.

आता आम्ही दोघे 69 पोजिशन मध्ये आलो होतो आणि मग ती माझ्या वर येऊन माझा लंड चोकत होती आणि मी तिची पुच्ची चाटू लागलो होतो.

मी माझ्या हाताने तिचे बोल दाबू लागलो होतो.

काही वेळाने तिचे शरीर एकदम कडक झाले होते आणि मी समजलो कि तिने पाणी काढले आहे.

मग तिच्या पुच्चीतून एकदम खारट पाणी निघू लागले होते आणि मी तिची पुच्ची चाटून एकदम साफ करून टाकली होती.

मग ती पुच्ची चाटून घेतान पण अजोह आह ह्हो आह ह ह्हो ह हाह्ह औऔ करत होती आणि म्हणाली कि आता मला सहन करता येत नाही आहे.

मग मी पटकन तिच्या वर गेलो होतो आणि तिचे पाय माझ्या खांद्या वर टाकले होते आणि लंड पुच्ची वर ठेवला होता.

मग मी एक हळूच धक्का मारला होता आणि तिच्या पुच्ची मध्ये माझा अर्धा लंड गेला होता.

ती एकदम आह ओह अहह म्हांली होती.

मग मी अजून एक शॉट मारला होता आणि मग माझा पूर्ण लंड आत मध्ये गेला होता. मी वरून धक्का मारत होतो आणि तिला मजा येऊ लागली होती.

ती म्हणत होती आह ह्हो आह ह्हो अहह ओह हः मजा येत आहे आ ओह हः अजून कर.

मग मी अजून जोराने ठोकु लागलो होतो आणि ती पण खालून गांड उचलून मारून घेऊ लागली होती.

ती एकदम मस्त होऊन बोलत होती आह ओह अहह ओह आह ह्ह्ह ओःह अजून जोराने.

ठोकून खूप मिनिटे झाली होती आणि तिने मला एकदम पकडले होते आणि तिने पाणी काढून टाकले होते.

मग मी तिला अजून काही मिनिटे ठोकले होते आणि तिच्या पुच्ची मध्ये पाणी काढायला तयार झालो होतो.

तर भाभी म्हणाली : आत मध्ये काढून टाक.

मी पुच्ची मध्ये वीर्य सोडून टाकले आणि एकदम शांत झालो होतो, मला असे वाटत होते कि मला जणू स्वर्ग मिळाले आहे.

मग भाभी म्हणाली कि तू मला आज खूप मजा दिली आहेस.

मग मी तिला म्हणालो कि मी कोणत्याही स्त्री ला खुश करू शकतो आहे.